English version of this page

Om senteret

Senter for ekstremismeforskning utvikler empirisk og teoretisk kunnskap om årsaker til og konsekvenser av høyreekstremisme og relaterte fenomener.

Kontaktinformasjon

Tlf: (47) 22 85 51 81

E-post: post@c-rex.uio.no

Postadresse

Senter for ekstremismeforskning
Universitetet i Oslo
Pb 1097 Blindern
0317 Oslo

Følg C-rex i sosiale medier