Tommaso Pavone

Forsker
Bilde av Tommaso Pavone
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A Floor UE 0373 Oslo
Postadresse ARENA Centre for European Studies P.O. Box 1143 Blindern N-0318 Oslo NORWAY

Faglige Interesser

Tommaso Pavones komparative forskning sonderer de skjulte – og i noen tilfeller omstridte – politiske prosessene som lar dommere og advokatstand forme politisk utvikling og fremme sosial forandring, i tillegg til de politiske prosessene rundt (ikke)-håndheving av rettsstatsprinsipper innad i EU. Han er også interessert i kvalitativ forskningsmetodikk, “process-tracing", komparative case-studier, feltarbeid og intervjumetodikk.

Bakgrunn

Tommaso Pavone er en assisterende professor i rettsvitenskap og politikk hos School of Government and Public Policy (SGPP) ved University of Arizona og gjesteforsker hos ARENA Center for European Studies ved Universitetet i Oslo, hvor han er tilknyttet ENROL-prosjektet. Han mottok sin PhD fra Princeton Universitys politiske fakultet i 2019, og har siden utgitt flere prisvinnende bøker og artikler i gjeve tidsskrifter. Hans forskning har videre blitt omtalt av blant andre The New York Times og Politico.

Utvalgte publikasjoner

Pavone, Tommaso. 2022. The Ghostwriters: Lawyers and the Politics Behind the Judicial Construction of Europe. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009076326

Tommaso Pavone and Oyvind Stiansen. 2022. “The Shadow Effect of Courts: Judicial Review and the Politics of Preemptive Reform." American Political Science Review 116 (1): 322-336. 

Emmons, Cassandra, and Tommaso Pavone. 2021. “The Rhetoric of Inaction: Failing to Fail Forward in the EU Rule of Law Crisis." Journal of European Public Policy 28 (10): 1611-1629.

Pavone, Tommaso. 2020. “Putting European Constitutionalism in its Place: The Spatial Foundations of the Judicial Construction of Europe." European Constitutional Law Review 16 (4): 669-690.

Pavone, Tommaso. 2020. “Lawyers, Judges, and the Obstinate State: The French Case and an Agenda for Comparative Politics." French Politics 18 (4): 416-432.

Pavone, Tommaso and R. Daniel Kelemen. 2019. “The Evolving Judicial Politics of European Integration: The European Court of Justice and National Courts Revisited.” European Law Journal 25 (4): 352-373.

Pavone, Tommaso. 2019. “From Marx to Market: Lawyers, European Law, and the Contentious Transformation of the Port of Genoa." Law & Society Review 53 (3): 851-888.

Kelemen, R. Daniel, and Tommaso Pavone. 2018. “The Political Geography of Legal Integration: Visualizing Institutional Change in the European Union.” World Politics 70 (3): 358-397.

Pavone, Tommaso. 2018. “Revisiting Judicial Empowerment in the European Union: Limits of Empowerment, Logics of Resistance." Journal of Law & Courts 6 (2): 303-331.

Kelemen, R. Daniel, and Tommaso Pavone. 2016. “Mapping European Law." Journal of European Public Policy 23 (8): 1118-1138.

Pavone, Tommaso. 2016. “Democracy by Lawsuit: Or, Can Litigation Alleviate the EU’s “Democratic Deficit?”" Constitutional Studies 2: 59-80.

Publisert 13. mai 2022 11:07 - Sist endret 13. mai 2022 11:21