Johan P. Olsen

Professor Emeritus
Bilde av Johan P. Olsen
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 66
Rom 319B
Brukernavn
Besøksadresse ARENA Senter for europaforskning 3 et. Sognsveien 68 0855 Oslo
Postadresse ARENA Senter for europaforskning 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Beslutningstagning i organisasjoner
 • Ny-institusjonalisme
 • Demokrati, makt og den skandinaviske modellen
 • Politisk organisering i Europa i endring

Mer om faglige interesser (engelsk)

Bakgrunn

Johan P. Olsen er tidligere professor i offentlig administrasjon og organisasjonsteori ved Universitetet i Bergen. Olsen var initiativtager til ARENA og senterets første leder.

Les mer på engelske sider

Emneord: Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Utvalgte publikasjoner

 • Governing through Institution Building. Institutional Theory and Recent European Experiments in Democratic Organization. Oxford: Oxford University Press 2010 (forthcoming, September).
 • European integration and University Dynamics (co-edited with Peter Maassen, and contributing three chapters). Dordrecht: Springer 2007.
 • Europe in search of Political Order. An Institutional perspective on unity/diversity, citizens/their helpers, democratic design/horizontal drift, and the coexistence of orders. Oxford: Oxford University press 2007.
 • Demokrati i EU (Democracy in the EU), with Olof Petersson, Ulrika Mörth and Jonas Tallberg). Stockholm: SNS Förlag 2003.
 • Organizing Organizations (with Nils Brunsson) Oslo: Fagbokforlaget 1998.
 • Organisering av offentlig sektor. Perspektiver - reformer - erfaringer - utfordringer (Organizing the Public Sector. Perspectives - Reforms - Changes - Challenges, with Per Lægreid, eds.). Oslo: Tano, 1993).
 • Democratic Governance. (With James G. March). New York: The Free Press 1995. Reprinted: Governare la democracia. Bologna: il Mulino.
 • Lessons from Experience. Experiential Learning in Administrative Reforms in Eight Democracies. (Co-edited with B. Guy Peters). Oslo: Scandinavian University Press 1996.
 • Europa i Norden. Europeisering av nordisk samarbeid (Europe in the Nordisk Countries. Europeanization of Nordic Cooperation) (Co-edited with B.O. Sverdrup). Oslo: Tano 1998.
 • Svensk demokrati i förändring (The Changing Swedish Democracy) (ed.). Stockholm: Carlssons 1991.
 • Demokrati på svenska (Democracy Swedish Style). Stockholm: Carlssons 1990.
 • Makten att reformera (The Reforming Organization) (co-edited with Nils Brunsson). Stockholm: Carlssons 1990. A revised version has been published in English: The Reforming Organization. London: Routledge 1993. It has also been reprinted: The Reforming Organization. Oslo: Fagbokforlaget.
 • Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics (with James G. March). New York: Free Press 1989. Also Italian, Japanese, Polish and Spanish (Mexico) editions.
 • Petroleum og politikk (The Politics of Petroleum). Oslo: Tano, 1989.
 • Statsstyre og institusjonsutforming (State Governance and Institutional Design). Oslo: Universitetsforlaget 1988.
 • Spørsmål i Stortinget: Sikkerhetsventil i petroleumspolitikken (Questions in the Parliament: Safety Valve on the Politics of Oil) (with Lars Blichner). Bergen: Universitetsforlaget, l986.
 • Organized Democracy. Bergen: Universitetsforlaget 1983.
 • Meninger og makt (Opinions and Power). Bergen: Universitetsforlaget 1980.
 • Aksjoner og demokrati (Citizens' Initiatives and Democracy) (with Harald Sætren). Bergen: Universitetsforlaget 1980.
 • Byråkrati og beslutninger (Bureaucracy and Decision Making) (with Per Lægreid). Bergen: Universitetsforlaget 1978.
 • Politisk organisering (Political Organizing). Bergen: Universitetsforlaget 1978.
 • Ambiguity and Choice in Organizations (with James G. March). Bergen: Universitetsforlaget 1976 (reprinted 1979, 1982, also translated to Japanese).

Last ned Johan P. Olsens CV

Publisert 5. nov. 2010 14:18 - Sist endret 25. nov. 2015 13:52