English version of this page

Negotiating diversity in Expanded European Public Spaces (PLURISPACE)

PLURISPACE er et europeisk samarbeidsprosjekt med partnere fra Frankrike, Storbritannia, Spania og Norge. 

Hender som peker mot ulike brikker, hvite linjer, blå brikker

Illustrasjon: HERA

Om prosjektet

PLURISPACE forsker på etniske og religiøse minoritetsgruppers integrering i henholdsvis Frankrike, Storbritannia, Spania og Norge. Det teoretiske utgangspunktet for prosjektet er multikulturalisme, interkulturalisme, transnasjonalisme og kosmopolitanisme som ulike politiske og sosiologiske teorier om innvandringspolitikk og integrering. Temaer som kollektiv identitet, krav og former for deltakelse, anerkjennelse, religionens rolle i offentligheten og transnasjonale prosesser er sentrale i prosjektet. 

Samarbeid

Prosjektets partnerinstitusjoner er: 

  • Fondation Nationale des Sciences Politiques (Riva Kastoryano, prosjektleder)
  • University of Bristol (Tariq Modood)
  • ARENA, Universitetet i Oslo (John Erik Fossum)
  • Universitat Pompeu (Ricard Zapata-Barrero)

Finansiering

PLURISPACE er finansiert av HERA – Humanities in the European Research Area, som er et samarbeid mellom 26 forskningsråd på tvers av Europa og EU-kommisjonen. 

Prosjektperiode: Mai 2019 - April 2022

Publisert 9. des. 2019 10:43 - Sist endret 17. nov. 2020 10:39