Ekspertifisering av offentlige utvalg?

Norsk sosiologisk tidsskrift skriver Stine Hesstvedt fra ARENAs EUREX-prosjekt om forskere sin deltakelse i politikkutforming, med utgangspunkt i norske offentlige utredninger (NOU-er).

 

Denne artikkelen ser nærmere på forskeres deltakelse i politikkutforming ved å ta utgangspunkt i en sentral del av den norske politikkutformingsprosessen: NOU-utvalgene (Norges Offentlige Utredninger). Den undersøker hvorvidt «ekspertifisering» kjennetegner utviklingen i utvalgssystemet over tid, ved hjelp av et datasett med informasjon om alle offentlige utvalg nedsatt mellom 1972 og 2016. To hovedspørsmål stilles: Deltar forskere oftere som medlemmer, ledere og sekretærer av offentlige utvalg over tid? Hvilke disipliner er representert, og hvordan har dette endret seg? Funnene viser at andelen forskermedlemmer i NOU-utvalg har vært sterkt økende siden 1970-tallet, og at forskere innenfor samfunnsøkonomi og øvrige samfunnsvitenskaper står for en stor del av denne økningen. Til sammenlikning er naturvitenskapene, medisin og teknologi- og ingeniørfag relativt mindre representert i utvalg i dag enn for førti år siden.

Full info

Stine Hesstvedt
'Ekspertifisering' av offentlige utvalg?

Norsk sosiologisk tidsskrift, 05/2018 (Volum 2)
DOI: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-03

Open Access (link)

Tags: Ekspertise, politikkutforming, eksperter, offentlige utredninger, økonomer
Published Nov. 8, 2018 4:02 PM - Last modified Nov. 19, 2018 2:41 PM