Personer med emneord «Undervisning»

Navn Telefon E-post Emneord
Akerholt, Line Nybakk Univ.bibliotekar +47 22856522 +47 95880018 (mob) l.n.akerholt@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Canvas, Leganto, Astronomisamlingene, Observatoriet, Spesialsamlinger
Anderson, Astrid Seksjonsleder +47 22857170 +47 99250434 (mob) astrid.anderson@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Undervisning, Sosialantropologi, Papua Ny-Guinea, Melanesia
Berge, Nikoline Næss Seniorkonsulent +47 22855256 +47 93035882 (mob) n.n.berge@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Undervisning, Studieplaner
Bergstrøm, Rebecca Josefine Five Univ.bibliotekar +47 22859306 +47 97513724 (mob) +47 975 13 724 r.j.f.bergstrom@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Databaser, E-bøker, Rettskilder, Litteratursøk, Rettsvitenskap, Forskningsstøtte, Kurs
Blindheimsvik, Katrine Kontorsjef +47 99011072 katrine.blindheimsvik@sai.uio.no Emner, Undervisning, Forskerutdanning, Kvalitetssikring
Brandsæter, Signe Marie Univ.bibliotekar +47 22857605 +47 90180261 (mob) s.m.brandsater@ub.uio.no Bibliotek, Litteraturvitenskap, Medievitenskap, Undervisning
Brataas, Gøril Stipendiat +47 95186788 (mob) goril.brataas@ils.uio.no Norskdidaktikk, Lærerutdanning, Lærerutdanningsforskning, Veiledning, Fagdidaktikk, Undervisning, Klasseromsforskning, Praksis
Brunvoll, Lisette Berger Spesialbibliotekar +47 22844268 l.b.brunvoll@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Publikumsarbeid, Undervisning
Christophersen, Ellen Hovedbibliotekar +47 23074428 +47 22506460 (mob) ellen.christophersen@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Litteratursøk, EndNote, Rikshospitalet
Danbolt, Karen Hovedbibliotekar +47 22859426 +47 97589808 (mob) karen.danbolt@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Litteratursøk, Veiledning, Forskningsstøtte
Deichman-Sørensen, Marte Birkeland Univ.bibliotekar +47 22859709 +47 40471116 (mob) m.b.deichman-sorensen@ub.uio.no Rettsvitenskap, Utvikling, Undervisning, Kurs, Rettskilder, Litteratursøk, Forskning, Forskningsstøtte, Rettsteknologi, Legal technology, Legal research, Bibliotek
Eikvar, Sissel Overingeniør sissel.eikvar@medisin.uio.no Laboratoriedrift, Molekylærbiologiske teknikker, Celledyrking, Basware, Proteinanalyse, Undervisning, Bakteriearbeid
Flaten, Lars Andre Univ.bibliotekar +47 22859459 +47 90847023 (mob) l.a.flaten@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Kurs, Rettskilder, Litteratursøk, Fjernlån
Gadmar, Tone Charlotte Førstebibliotekar +47 45889853 +47 45407871 t.c.gadmar@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning
Gjein, Gaute Konsulent +47 40829129 (mob) gaute.gjein@medisin.uio.no Brukerstøtte, IKT og læring, Opplæring, Undervisning
Gullbekk, Eystein Univ.bibliotekar +47 22854952 +47 41519410 (mob) eystein.gullbekk@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Informasjonskompetanse, Biblioteks- og informasjonsvitenskap, Tverrfaglighet
Gundersen, Idun Spesialbibliotekar +47 22859455 +47 47374999 (mob) +47 47374999 idun.gundersen@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote
Haslestad, Annicke Stranda Overingeniør +47 22851517 a.s.haslestad@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Molekylærbiologiske teknikker, HMS, kliniske studier, Analyse, Undervisning, Innkjøper
Haug, Øystein Spesialbibliotekar +47 22844567 +47 41469866 (mob) oystein.haug@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote, Katalogisering, Humord
Helliesen, Kari Elisabeth Spesialbibliotekar +47 22845887 +47 47038988 (mob) k.e.helliesen@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Katalogisering, Undervisning
Hellum, Marit Synnøve Senioringeniør +47 93411652 (mob) 93411652 m.s.hellum@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Undervisning, Forskningsstøtte, Forskning
Husstad-Nedberg, Ane Univ.bibliotekar +47 22859162 +47 98095014 (mob) ane.husstad-nedberg@ub.uio.no Bibliotek, Korea, Øst-Asia, Sør-Asia, Sørøst-Asia, Veiledning, Undervisning
Karlsen, Glenn Hovedbibliotekar - Permisjon Bibliotek, EndNote, Innlån, Litteratursøk, Lån, Undervisning
Kjernli-Wijnen, Sofie Rådgiver +47 22854265 +47 47335240 (mob) sofie.kjernli-wijnen@econ.uio.no Opptak, Emner, Undervisning, Studieadministrasjon
Kleven, Gunn Terese Spesialbibliotekar +47 23074427 +47 92291181 (mob) g.t.kleven@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47 41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning
Kosberg, Kristin Spesialbibliotekar +47 22858019 +47 91153912 (mob) +47-91153912 kristin.kosberg@ibsen.uio.no Bibliotek, Ibsen, Det virtuelle Ibsen-senteret, Digital humaniora, Den internasjonale Ibsen-bibliografien, Veiledning, Undervisning, Litteratursøk, Metadata, Ibsen Studies
Kuldvere, Lembi Viola Hovedbibliotekar l.v.kuldvere@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Undervisning, Veiledning
Lejonberg, Eli Førsteamanuensis +47 95135771 (mob) eli.lejonberg@ils.uio.no Veiledning og mentoring (VEIL), Veiledning, Profesjonslæring, Profesjonsutdanning, Profesjonskunnskap, Partnerskap, Undervisning, Skoleutvikling, Mentoring
Lomell, Lars Seksjonssjef +47 22840703 +47 92290101 (mob) 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø.
Lund, Andreas Professor andreas.lund@ils.uio.no Lærerutdanning, Læring og IKT, Engelskdidaktikk, Design, Vurdering, digitale læringsomgivelser, Interaksjon, Klasseromsforskning, Lærerrollen, Undervisning
Lönn-Stensrud, Jessica Seksjonsleder +47 908 50 391 (mob) jessica.lonn-stensrud@ub.uio.no Undervisning, Ledelse, Bibliotek, Mikrobiologi, Bakterier, Antibiotikaresistens, Formidling, Kompetanseutvikling, Akademisk skriving, Kildebruk, Kunnskapsbygging, Odontologisk bibliotek
Løken, Fredrik Spesialbibliotekar +47 22859883 +47 41698059 (mob) fredrik.loken@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote, Litteratursøk
Malovic, Ivana Førstebibliotekar +47 23074471 +47 93847349 (mob) ivana.malovic@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Open Access, EndNote, Rikshospitalet
Moe, Karoline Førstebibliotekar +47 41122557 (mob) karoline.moe@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Arrangementer
Næss, Pål Aksel Professor II +47 97788889 (mob) +47-97788889 p.a.nass@medisin.uio.no Traumatologi, Undervisning, Barnekirurgi
Pozer, Edina Univ.bibliotekar +47 47057500 (mob) +47 47057500 edina.pozer@geo.uio.no Bibliotek, Undervisning
Røine, Linda Kristin Seniorrådgiver +47 22844652 +47 99623088 (mob) l.k.roine@medisin.uio.no Studiekvalitet, Eksamen, Studieplaner, Studieadministrasjon, Undervisning
Sivesind, Kirsten Førsteamanuensis +47 22857609 +47 47331522 (mob) kirsten.sivesind@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningsreformer, Organisering og styring av utddanning, Sammenliknende utdanningspolitikk, Læreplanstudier, Undervisning, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Skarpaas, Kaja Granum Stipendiat +47 97795066 (mob) k.g.skarpaas@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Yrkesretting, FYR, Yrkesfaglig engelskundervisning, Fagdidaktikk, skole, læring, undervisning
Skattebu, Julie Hovedbibliotekar +47 22119264 +47 93859169 (mob) julie.skattebu@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote, Litteratursøk, Veiledning, Ullevål sykehus, Odontologisk bibliotek
Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47 22852192 +47 45243100 (mob) s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Undervisning, Litteratursøk, Lån, Ullevål sykehus, Odontologisk bibliotek
Steen-Utheim, Anna Therese Førsteamanuensis +47 46410130 (mob) a.t.steen-utheim@iped.uio.no Pedagogikk, Undervisning, Digitalisering, Høyere utdanning
Strømme, Hilde Univ.bibliotekar +47 23074423 +47 90941328 (mob) hilde.stromme@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Sæther, Astrid Førsteamanuensis emeritus +47-22858678 +47-92483828 astrid.sather@ibsen.uio.no Ibsen, Biografi, Feministisk teori, Undervisning
Talleraas, Marie Johanne Seniorkonsulent +47 22858217 +47 41428511 (mob) m.j.talleraas@sosgeo.uio.no Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisning, Eksamen, studiekonsulent master, masterprogrammet i sosiologi
Uvsløkk, Julie Casoli Stipendiat +47 45288839 j.c.uvslokk@ils.uio.no Engelsk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk, Fremmedspråkdidaktikk, Fransk fagdidaktikk, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Skole, Undervisning, Interkulturell kompetanse
Werner, Tarjei Fiskergård Spesialbibliotekar +47 23074479 +47 45280607 (mob) t.f.werner@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, EndNote, Rikshospitalet
Westbye, Hilde Avdelingsleder +47 22859888 +47 93060480 (mob) hilde.westbye@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Informasjonskompetanse, Kurs, Litteratursøk
Windingstad, Rannveig Hovedbibliotekar 22 85 47 88 +47 99 49 85 54 (mob) rannveig.windingstad@ub.uio.no Bibliotek, Publikumsarbeid, Formidling, Arrangementer, Undervisning, Sosiale medier
Wium, Kristin Seniorrådgiver +47 22851572 +47 95854549 (mob) kristin.wium@medisin.uio.no Studiekvalitet, Studieadministrasjon, undervisning, Studieplaner
Ødegaard, Marte Univ.bibliotekar +47 23074429 +47 47053837 (mob) marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, systematiske kunnskapsoppsummeringer, EndNote, kildebruk, referering, Veiledning, Undervisning, Rikshospitalet
Østbye, Sigrid Elisabeth Univ.bibliotekar +47 22859879 +47 95471995 (mob) s.e.ostbye@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Referanseverktøy, Litteratursøk