Personer med emneord «Pedagogikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Amundrud, Anja Stipendiat +47 22840720 +47 47342421 (mob) anja.amundrud@iped.uio.no Pedagogikk, Digitale læringsomgivelser, Dialog i klasserommet
Andreassen, Ingvild Solberg Rådgiver i.s.andreassen@khm.uio.no pedagogikk
Araos Moya, Andres Arturo Stipendiat +47 22856635 +47 41200027 (mob) a.a.a.moya@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, ICT
Arnseth, Hans Christian Professor +47-22855348 +47-92245443 (mob) h.c.arnseth@iped.uio.no Pedagogikk, Identitetprosesser og læring, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Kvalitativ metodologi
Baek, Chanwoong Postdoktor +47 22850452 +47 92972256 (mob) chanwoong.baek@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Utdanningspolitikk
Bastiansen, Sofie Stipendiat +47 22858578 sofie.bastiansen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Høyere utdanning, Klasseromsforskning, Dialogisk læring
Beck, Eevi Elisabeth Professor +47 22854259 +47 41766340 (mob) e.e.beck@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, vitenskaps- og kunnskapssosiologi
Bernotaite, Simona Stipendiat +47 41219443 (mob) simona.bernotaite@iped.uio.no Pedagogikk, Digitale læringsomgivelser, Utdanningspolitikk, Utdanningsreformer
Bibi, Afshan Stipendiat +47 22854131 +47 92511085 (mob) afshan.bibi@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvalitativ metodologi
Bjerknes, Audun Seniorrådgiver og regissør 92205729 92205729 (mob) +4792205729 audun.bjerknes@link.uio.no Regi, Foto, Film/videoproduksjon, Dokumentarfilm, Pedagogikk, Læringsteknologi, Digitale medier, MOOC, digitale læringsomgivelser
Born, Victoria de Leon Stipendiat +47 93034345 (mob) +47 93034345 v.de.l.born@iped.uio.no Pedagogikk, Identitet, Sosialisering
Bostad, Inga Professor +47 22842035 +47 93085191 (mob) inga.bostad@iped.uio.no Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Den nordiske utdanningsmodellenEx.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori
Brandenberger, Isabel Alexandra Stipendiat +47 22855381 +47 45153300 (mob) i.a.brandenberger@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring
Brock-Utne, Birgit Professor emeritus +47-22855394 birgit.brock-utne@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale studier
Bråten, Ivar Professor +47 22855282 +47 69142505 (mob) ivar.braten@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Damsa, Crina Førsteamanuensis +47 22840725 crina.damsa@iped.uio.no Digitale læringsomgivelser, Student-sentrert læring, Pedagogikk, Høyere utdanning
Danielsen, Eirin Mo Vitenskapelig assistent e.m.danielsen@iped.uio.no Pedagogikk, Språkutvikling
Dolonen, Jan Arild Senioringeniør +47 22840727 +47 40202461 (mob) +47 40202461 j.a.dolonen@uv.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Læringsanalyse
Engelsen, Britt Ulstrup Professor emeritus +47-22855281 b.u.engelsen@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Erstad, Ola Andres Professor +47 22855216 o.a.erstad@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Skoleutvikling, Formell og uformell læring
Esterhazy, Rachelle Postdoktor +47 22858113 +47 40381535 (mob) rachelle.esterhazy@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning
Føinum, Merete merete.foinum@ils.uio.no Mentorer, Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Lærerprofesjonalitet, Pedagogikk, Veiledning
Garcia Grande, German Stipendiat +47 22855303 +47 46788674 (mob) +47-46788674 g.g.grande@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Metode
Gilje, Øystein Professor +47 22858186 +47 41217141 (mob) 41217141 oystein.gilje@uv.uio.no Pedagogikk, Barn og ungdoms utdanningsforløp, IKT og læring, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst
Grøttum, Per Professor +47 22852457 +47 22144714 (mob) per@medisin.uio.no E-læring, Føtal biometri, Digital eksamen, Pedagogikk
Grøver, Vibeke Professor +47 22857601 +47 93096554 (mob) vibeke.grover@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker
Hagen, Åste Marie Mjelve Førsteamanuensis +47 22857025 +47 95231554 (mob) ammhage@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Språk og leseforståelse, Språkutvikling, barnehage, Rådgivning
Hasu, Mervi Anneli Førsteamanuensis +47 22854336 m.a.hasu@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Pedagogikk
Haverkamp, Ymkje Elisabeth Stipendiat +47 22858130 y.e.haverkamp@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kvalitativ metodologi
Hegna, Kristinn Professor +47 22840711 +47 41445341 (mob) +47 41445341 kristinn.hegna@iped.uio.no Pedagogikk, Moderne oppvekst, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Identitet, Kjønn, Etnisitet, Seksualitet, Sosial ulikhet og utdanning, Yrkesfag, Overganger, Kvalitativ metodologi, Kvantitative utdanningsanalyser
Hogstad, Kjetil Horn Universitetslektor +47 22844883 k.h.hogstad@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Danning, Ontologi
Hohr, Hansjörg Professor emeritus hansjorg.hohr@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Estetikk, Lek, Folkeeventyr, Danning, Demokrati
Hontvedt, Magnus Førsteamanuensis +47 93653245 +47 93653245 (mob) magnus.hontvedt@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Høyere utdanning
Hörmann, Bernadette Postdoktor +47 22858151 +47 40543083 (mob) bernadette.hormann@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Didaktikk, Danning
Jarning, Harald Haraldssøn Førsteamanuensis +47 22856283 h.h.jarning@iped.uio.no Didaktikk, Pedagogikk, Lærerutdanning, Utdanningshistorie
Jenset, Inga Staal Førsteamanuensis 22855042 98853440 (mob) i.s.jenset@ils.uio.no Lærerutdanning, Lærerutdanningsforskning, Praksis, Pedagogikk, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning
Jornet Gil, Alfredo Professor +47 22840146 +47 95156142 (mob) 95156142 a.j.gil@ils.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Meningsdanning, Læringskontekst, Blandede virkeligheter
KIeven, Thor Arnfinn Førsteamanuensis emeritus +47-22856162 t.a.kleven@iped.uio.no Kvalitativ metodologi, Klasseromsforskning, Pedagogikk, Lærerutdanningsforskning, Kvantitativ metodologi
Kaliisa, Rogers Stipendiat +47 22845318 rogers.kaliisa@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Digitale læringsomgivelser
Karseth, Berit Professor +47 22855292 +47 91813104 (mob) berit.karseth@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Klee, Samuel Stipendiat +47 22854968 +13177971127 (mob) samuel.klee@ilos.uio.no Environmental Humanities, Environmental History, 20th Century, American Studies, Labour, Pedagogikk, Food Studies, Anthropocene, immigration, Immigrasjon og etnisitet, Global history, German language, History of Religion, History, Landscape, Landbrukshistorie, Animal Studies
Klette, Kirsti Professor +47 22855285 +479344660 (mob) kirsti.klette@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk, Klasseromsforskning, Videoanalyse, Læringsutbytte
Kluge, Anders Forsker +47 22840710 +47 90091601 (mob) anders.kluge@iped.uio.no Interaksjonsdesign, IKT og læring, Pedagogikk
Knoph, Rebecca Stipendiat +47 22857802 +47 40844380 (mob) rebecca.knoph@iped.uio.no Pedagogikk, Kvantitativ metodologi, Språkutvikling, Testutvikling, Item Response Theory
Kucherenko, Svitlana Stipendiat +47 22840854 +47 41012658 (mob) svitlana.kucherenko@iped.uio.no Språk og leseforståelse, Pedagogikk, Tospråklig utvikling, Minoritetsspråklige barn og unge
Lackner, Elisabeth Josefine Stipendiat +47 22854012 +47 97734619 (mob) e.j.lackner@iped.uio.no Høyere utdanning, Utdanningsreformer, Pedagogikk, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner
Lange, Thomas de Førsteamanuensis +47 22858558 +47 95806816 (mob) t.de.lange@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Aktivitetsteori, interaksjonsanalyse, Universitetspedagogikk
Larsen, Jesper Eckhardt Førsteamanuensis +47 22844711 +47 45396101 (mob) j.e.larsen@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningshistorie, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Latini, Natalia Stipendiat +47 22857033 +47 45230477 (mob) natalia.latini@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Digitale læringsomgivelser
Lekhal, Ratib Førsteamanuensis +47 22855528 +47 46410587 (mob) ratib.lekhal@iped.uio.no Pedagogikk, Barnehage, Sosioemosjonell utvikling
Lervåg, Arne Ola Professor +47 22844701 +47 92448054 (mob) a.o.lervag@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker, Pedagogikk
Lie, Elin Rødahl Stipendiat +47 22855607 +47 97692837 (mob) e.r.lie@iped.uio.no Pedagogikk, Kjønnsforskning, Danning, Pedagogisk filosofi, Likestilling
Litherland, Kristina Torine Stipendiat +47 22840915 +47 95074306 (mob) k.t.litherland@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring
Liu, Fengshu Professor +47 22856163 +47 41697272 (mob) fengshu.liu@iped.uio.no kvalitative metoder, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Identitetprosesser og læring, Kjønnsforskning, Danning, Kjønn, Kina, Pedagogikk, Moderne oppvekst, Norge, Ungdom, Generasjon
Løvli, Benedikte Margit Fagkonsulent +47 22851631 +47 93059045 (mob) b.m.lovli@nhm.uio.no barnehage, formidling, Klimahuset, pedagogikk
Maassen, Peter Professor +47 22844122 +47 47239045 (mob) peter.maassen@iped.uio.no Høyere utdanning, Pedagogikk
Magnûsson, Gunnlaugur Postdoktor gunnlaugur.magnusson@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningsreformer, Utdanningspolitikk
Mäkitalo, Åsa Professor +47 22855033 +46722159671 (mob) asa.makitalo@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslisvlæring, Profesjonskunnskap
Mørch, Anders Professor +47 22840713 +47 48021736 (mob) +47-48021736 anders.morch@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Programmering i skolen, Læringsanalyse, Forskerutdanning
Nerland, Monika Bærøe Professor +47 22858172 +47 93639793 (mob) m.b.nerland@iped.uio.no Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonsutdanning, Høyere utdanning, Arbeidslivslæring, Kunnskapspraksiser
Nesje, Katrine Førsteamanuensis +47 95769090 (mob) 22857612 / 004795769090 katrine.nesje@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk
Nomat, Dilman Stipendiat +47 22854125 +47 46321303 (mob) dilman.nomat@iped.uio.no Pedagogikk, Tospråklig utvikling, Minoritetsspråklige barn og unge
Omland, Maren Stipendiat +47 22840714 +47 91189481 (mob) maren.omland@iped.uio.no Pedagogikk, Dialog i klasserommet, Digitale læringsomgivelser, Norskdidaktikk
Pettersen, Kenneth Stipendiat +47 22859119 +47 97650670 (mob) kenneth.pettersen@iped.uio.no Pedagogikk, Lek, Digitale læringsomgivelser, Barnehagebarn
Rasmussen, Ingvill Professor +47 22840749 +47 41292451 (mob) ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research, Dialog i klasserommet, 21st century skill
Rogde, Kristin Postdoktor +47 22857822 +47 93636424 (mob) kristin.rogde@iped.uio.no Pedagogikk, Språkutvikling og språkvansker, Leseforståelse
Rydland, Veslemøy Professor +47 22844776 +47 92083492 (mob) veslemoy.rydland@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Språk og kommunikasjon, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling, Rådgivning, Innovasjon, Sosioemosjonell utvikling
Sadorge, Christopher Stipendiat +47 22858053 +47 48024013 (mob) christopher.sadorge@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring, Digitalisering
Sivesind, Kirsten Førsteamanuensis +47 22857609 +47 47331522 (mob) kirsten.sivesind@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningsreformer, Organisering og styring av utddanning, Sammenliknende utdanningspolitikk, Læreplanstudier, Undervisning, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Skjeflo, Mikkel Kornberg Rådgiver +47 22855354 +47 47418602 (mob) 22855354 m.k.skjeflo@link.uio.no MOOC (Massive Open Online Courses), Futurelearn, Canvas Instructure, Kurs, Rådgivning, Blended Learning, Nettbasert undervisning, Fleksibel utdanning, Didaktikk, Pedagogikk
Skåland, Gro Stipendiat +47 22858652 +47 91526375 (mob) gro.skaland@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Interaksjonsanalyse, Meningsdanning, Læringskontekst, Multimodalitet
Solbrekke, Tone Dyrdal Professor +47 22844408 +47 22291796 (mob) t.d.solbrekke@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonelt ansvar, Profesjonsutdanning, Utdanningspolitikk, Danning, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Solli, Anne Postdoktor +47 22857753 +46-761188757 anne.solli@iped.uio.no Pedagogikk, Digitale læringsomgivelser
Steen-Utheim, Anna Therese Førsteamanuensis +47 46410130 (mob) a.t.steen-utheim@iped.uio.no Pedagogikk, Undervisning, Digitalisering, Høyere utdanning
Steier, Rolf Erik Jorgenson Professor II +47 90692626 (mob) 90692626 r.e.j.steier@iped.uio.no Pedagogikk, Læringsarenaer, Teknologibasert læring, Design, Interaksjon
Steiner-Khamsi, Gita Professor II gita.steiner-khamsi@iped.uio.no Pedagogikk, Lærerrollen, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Stensaker, Bjørn Professor og leder av LINK +47-22844472 +47-99707913 (mob) bjorn.stensaker@iped.uio.no Pedagogikk, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring
Strand, Mette Førstekonsulent +47 22845607 +47 92692615 (mob) mette.strand@iped.uio.no Pedagogikk, Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk
Strand, Torill Professor +47 22855388 +47 94823370 (mob) torill.strand@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Semiotikk, Diskursanalyse, Retorikk, Danning, Demokratisering, Kosmopolitisme, Globalt medborgerskap
Straume, Ingerid Førstebibliotekar +47 22844269 +47 98887221 (mob) ingerid.straume@ub.uio.no Bibliotek, Akademisk skriving, Veiledning, Pedagogikk, Bærekraftig utvikling, Tverrfaglighet, Pedagogisk filosofi
Strømsø, Helge Ivar Professor +47 22858188 +47 99126260 (mob) h.i.stromso@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Leseforståelse og tekstbasert læring
Sundby, Anniken Hotvedt Stipendiat +47 22856627 +47-99330742 a.h.sundby@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Norskfaget
Sutphen, Mary Preston Professor +47 22858007 +47 40553242 (mob) m.p.sutphen@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Universitetspedagogikk
Tveit, Sverre Postdoktor +47 22858277 sverre.tveit@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningspolitikk, Vurdering, Komparative og internasjonale studier
Ulvund, Stein Erik Professor +47 22854252 +47 22524787 (mob) s.e.ulvund@iped.uio.no Pedagogikk, Barn i risiko, Forebygging, Longitudinell læring, Psykisk helse, Relasjonsteori, Tidlig intervensjon
Wahl, Hedda Novang Stipendiat +47 22852897 +47 98488664 (mob) h.n.wahl@iped.uio.no Pedagogikk, Matematikkvansker, Spesialundervisning, Utviklingspsykologi
Wittek, Anne Line Professor, stedfortredende leder og undervisningsleder +47 22858515 a.l.wittek@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonsutdanning, Veiledning, Sosiokulturell teori, Skrivepedagogikk, Lærerutdanning
Yang, Junyi Stipendiat +47 22840952 +47 40610689 (mob) junyi.yang@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kina
Øzerk, Kamil Professor +47 22855347 +47 90512808 (mob) kamil.ozerk@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Læringsutbytte, Utdanningsreformer, Tilpasset og inkluderende opplæring, Klasseromsforskning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Læreplanstudier