Personer med emneord «IT-drift»

Navn Telefon E-post Emneord
Andresen, Kjell Senioringeniør +47 22852837 +47 91326180 (mob) kjell.andresen@astro.uio.no IT-drift, Linux, windows, lagring, nett
Arnesen, Jørn Viljar Senioringeniør +47 22855749 j.v.arnesen@geo.uio.no IT-drift, Windows
Bakke, Kjetil Senioringeniør +47 22856699 +47 91360385 kjetil.bakke@geo.uio.no IT-drift, Lokal-IT
Boe, Henrik Overingeniør RITMO - Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22845888 +4797988013 (mob) henrik.boe@sv.uio.no IT-tjenester, Brukerstøtte, IKT, Innkjøp, Lokal-IT, Mac, IT-drift
Pughe, David Avdelingsingeniør david.pughe@mn.uio.no Prosjektledelse, AV, AV-tjenester, IT-tjenester, IT-støtte til undervisning, IT-drift, Brukerstøtte, Brukerdrevet innovasjon, interaksjonsdesign
Yggeseth, Geir Overingeniør +47 22856739 +47 93802480 (mob) geir.yggeseth@sv.uio.no IT-tjenester, Mac, IT-drift, Innkjøp, Mobile enheter