Hvorfor faller ikke lønningene mer i nedgangstider?

Av: Espen R. Moen

Publisert i:

Samfunnsøkonomen nr. 9 2011, s 30-31

Hele artikkelen (link)

Published June 26, 2014 3:31 PM - Last modified June 26, 2014 3:31 PM