Anna Kristine Johansen

Bilde av Anna Kristine Johansen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Forskning

Faglige interesser

Tematisk: Historisk antropologi, økologisk antropologi, postkoloniale studier, plantasjer, slaveri

Regionalt: Afrika, São Tomé og Príncipe, Kamerun

Bakgrunn

Anna er utdannet sosialantropolog fra Sosialantropologisk institutt, UiO. Masteroppgaven hennes, Academia under autarchy. Navigating freedom and control in Cameroonian Political science (SAI, 2020), er en institusjonell etnografi fra et universitetsinstitutt i Yaoundé, Kamerun. Oppgaven utforsker grensene for akademisk frihet i Kamerun, analyserer hvordan det kamerunske regimet utøver kontroll over akademia, og undersøker hvordan forskere og studenter påvirkes av politiseringen av universitssektoren.

Før hun kom til SAI som master- og PhD-student tok hun bachelorgrader i internasjonale studier ved UiO og i sosiologi ved Université de Paris 8. Hun har jobbet som vitenskapelig assistent ved OsloMet og Det nordiske afrikainstituttet. 

Priser

Våg å vite-prisen 2020, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 

 

 

Emneord: Postkoloniale studier, Økologisk antropologi, Infrastruktur, Slaveri, historisk antropologi, tid, hukommelse, landskap, antropocen, plantasjocen, Afrika, Sao Tomé og Principe, Kamerun
Publisert 4. jan. 2022 14:40 - Sist endret 11. mars 2022 14:52