English version of this page

TRACES - Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts (avsluttet)

I Europa finnes det en rekke historiske steder, kulturminner og miljøer som er knyttet til omstridte hendelser i fortiden.

TRACES ønsker å ta for seg enkelte av disse, for å se om det er mulig å formidle innholdet i dem på en ny måte som kan gjøre det lettere å erkjenne hva de egentlig har å fortelle.

Synagoge i Romania. (Foto: Christian Binder)

Om prosjektet

TRACES er et større, tverrfaglig forskningsprosjekt som er finansiert av Europakommisjonens rammeprogram for forskning - Horisont 2020. Prosjektet består av et samarbeid mellom 11 forskningsinstitusjoner i Europa (Italia, Norge, Romania, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike). Prosjektet pågår fram til høsten 2020.

Det arbeidet som Norge skal bidra med, ledes av professor Arnd Schneider ved Sosialantropologisk institutt (SAI), Universitetet i Oslo.

For ytterligere informasjon om TRACES, se den engelskspråklige prosjektpresentasjonen.

 

Finansiering

Finansieres av Europakommisjonens rammeprogram for forskning - Horisont 2020.

Emneord: Europa
Publisert 17. juni 2016 12:32 - Sist endret 11. feb. 2020 13:21