Unni WIkan

Professor emeritus - Department of Social Anthropology
Image of Unni WIkan
Norwegian version of this page
Phone +47-22855729
Room 622
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31Eilert Sundts husblokk A0851 OSLO

Background

Wikan was in 2004 awarded the prestigious Norwegian Fritt Ord Award for "her insightful, openhearted and challenging contributions to the public debate on the value conflicts in multicultural societies". She has studied sociology at the University of Oslo (1965-66), social anthropology at the University of Bergen (1967-68) and Arabic at the American University in Cairo (1968-69). She does not have a degree at the undergraduate or postgraduate level, but went straight onto her PhD degree.

Wikan has been a visiting professor at a number of universities across the world, among them Harvard University, USA; Beersheba University, Israel; L´école des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris; and London School of Economics (LSE). Wikan has conducted field work in Egypt, Oman, Yemen, Indonesia, Bhutan and the Nordic countries.

Research interests

Thematic: Cultural theory, religion, poverty and development, gender, health, emotions, communications, immigration and integration, social welfare, human rights, and honour.

Regional: Egypt, Oman, Yemen, Indonesia, Bhutan and the Nordic countries

Tags: identity, Gender, Integration, Human rights, Middle East, The Nordic countries, Indonesia

Publications

 • Wikan, Unni (2020). Humility First: Fredrik Barth in His Own Words – and Mine, In Keping Wu & Robert P. Weller (ed.),  IT HAPPENS AMONG PEOPLE - Resonances and Extensions of the Work of Fredrik Barth.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-428-5.  Chapter 1.  s 17 - 44
 • Wikan, Unni (2013). Kan revolusjonen reddes? Kampen for frihet og rettferdighet i Egypt. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 162- 174
 • Wikan, Unni (2011). Fattigdom som opplevelse og livskontekst:Innsikt fra deltakende observasjon, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01843-0.  Kapittel 1, del 2.  s 22 - 44
 • Wikan, Unni (2008). Citizenship on Trial: Nadia´s Case, In Estin Ann Laquer & Micael D Freeman (ed.),  The Multicultural Family.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-2648-0.  Kapittel.  s 121 - 142
 • Wikan, Unni (2008). Das Vermächtnis von Fadime Sahindal, I: Sabine Strasser & Birgit Sauer (red.),  Zwangsfreiheiten: Multikulturalität und Feminismus.  Promedia Verlag.  ISBN 978-3-85371-283-2.  Kapittel.  s 131 - 147

View all works in Cristin

 • Wikan, Unni (2014). Fadime'nin Onuruna. Paloma.  ISBN 6056462862.  312 s.
 • Wikan, Unni (2012). Resonance. Beyond the Words. University of Chicago Press.  ISBN 978-0-226-92447-2.  368 s.
 • Wikan, Unni (2012). Tomorrow, God Willing. Sphinx Publishing.  ISBN 978-977-6299-62-7.  333 s.
 • Wikan, Unni (2010). Em Honra de Fadime - Assassinato e Humilhação. Editora Unifesp.  ISBN 9788561673215.  335 s.
 • Wikan, Unni (2009). Om heder. 
Bokförlaget Daidalos.  ISBN 9789171732958.  275 s.

View all works in Cristin

 • Wikan, Unni (2017, 19. oktober). Debatten. [TV].  NRK.
 • Wikan, Unni (2017, 19. oktober). "Debatten": æreskultur, skam og sosial kontroll. [TV].  NRK.
 • Wikan, Unni (2017, 04. september). "Ekko". Hva er det med hijaben som provoserer så mange?. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2017). "Flerkulturelle studiers".
 • Wikan, Unni (2017). Foredrag:"Hvem har æren"?.
 • Wikan, Unni (2017). Humility First: Fredrik Barth: in His Own Words -- and Mine..
 • Wikan, Unni (2017). "Hvem har æren"?.
 • Wikan, Unni (2017). "Muslim i praksis: mangfold, makt og mulighet -- innsikt fra antropologi".
 • Wikan, Unni (2017). Norsk ytringsklima før og nå.
 • Wikan, Unni (2017, 17. januar). Salongen. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2017). "Sammen er vi mindre alene"..
 • Wikan, Unni (2017, 21. juli). Sommer i P2. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2017, 14. oktober). Verdibørsen. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2015). – Norge må langt på vei akseptere at mindreårige flyktningjenter er gift og får barn. NRK Finnmark.
 • Wikan, Unni (2015). Nytt håp for Egypt?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2015). On good, bad, and evil: Reflections from a life in anthropology. Show summary
 • Wikan, Unni (2014). Familie, barn og rett i muslimsk perspektiv.
 • Wikan, Unni (2014). Kittelsens forhold til myter og mytenes universelle karakter.
 • Wikan, Unni (2014). Kittelsens forhold til myter og mytenes universelle karakter. Jubileumsbok, Theodor Kittelsen.
 • Wikan, Unni (2014). Kultur og ukultur. Arbeid med inkludering av barn og unge: Kultur, kjønn og ære.
 • Wikan, Unni (2014). Menneskeliv i et arabisk sultanat: 40 år i Oman (1974-2014).
 • Wikan, Unni (2014). Public Ethnography Workshop.
 • Wikan, Unni (2014). Sakkyndig.
 • Wikan, Unni (2014). Siste nytt fra Egypt.
 • Wikan, Unni (2014). Ære og æresrelatert vold: hva kan vitnebeskyttere lære?.
 • Wikan, Unni (2014). Ære, barn og familie i et krysskulturelt perspektiv.
 • Wikan, Unni (2014). Ære, liv og helse - antropologiske perspektiv.
 • Wikan, Unni (2014). Ære, omsorg, og individ - et krysskulturelt perspektiv.
 • Wikan, Unni (2013, 02. desember). – Ikke lett å oppdage æresrelatert vold.  Dagsavisen.
 • Wikan, Unni (2013, 29. januar). Banaz A Love Story - Screening and Conversation. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=khqlNPwVCKo.
 • Wikan, Unni (2013). Bhuthan og buddisme.
 • Wikan, Unni (2013). Challenges to multiculturalism.
 • Wikan, Unni (2013). Comments to Kleinman: Moral Injury etc.
 • Wikan, Unni (2013, 30. august). De ti viktigste debattene.  Morgenbladet.
 • Wikan, Unni (2013). Den arabiske våren.
 • Wikan, Unni (2013, 09. juli). Går mot urolig ramadan i Egypt.  Dagsavisen.
 • Wikan, Unni (2013, 02. februar). Hate Speech - om overgrep mot kvinner i Egypt. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Wikan, Unni (2013). Hederskultur.
 • Wikan, Unni (2013, 12. august). Innlegg om egyptisk politikk. [Radio].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Wikan, Unni (2013, 08. juni). Innlegg om egyptisk politikk. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Wikan, Unni (2013, 07. juni). Innlegg om egyptisk politikk. [Radio].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Wikan, Unni (2013, 05. juni). Innlegg om egyptisk politikk. [Radio].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Wikan, Unni (2013, 29. januar). Innlegg om egyptisk politikk. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Wikan, Unni (2013). Interkulturelle relasjoner.
 • Wikan, Unni (2013). Islam og islamistene i Egypt.
 • Wikan, Unni (2013, 04. november). Kommentar om egyptisk politikk. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Wikan, Unni (2013, 04. juli). Kommentar om egyptisk politikk.  Aftenposten.
 • Wikan, Unni (2013, 06. juli). Kommentar om egyptisk politikk.  Aftenposten.
 • Wikan, Unni (2013). Kulturforståelse i etterforskninger: Verdier, identitet og ære.
 • Wikan, Unni (2013). Kulturforståelse og fenomenet ære.
 • Wikan, Unni (2013, 09. juni). Strammere innvandringspolitikk?. [Radio].  NRK Søndagsavisen.
 • Wikan, Unni (2013). Tør vi si ifra? Barns rettigheter i et flerkulturelt samfunn.
 • Wikan, Unni (2013, 29. juni). Unni Wikan (68) om: Gjestfriheten i alle verdenshjørner slutter aldri å overraske sosialantropologen.  VG.
 • Wikan, Unni (2013). Visning av dokumentaren "Banaz - A love Story".
 • Wikan, Unni (2013). Ære og islam.
 • Wikan, Unni (2013). Ære og vold i nære relasjoner.
 • Wikan, Unni (2013). Ære, helse og emosjoner i et krysskulturelt perspektiv.
 • Wikan, Unni (2012, 22. august). CNN. [TV].  Amerikansk TV-kanal.
 • Wikan, Unni (2012, 25. juni). Challenges to Multiculturalism: A Conference on Migration, Citizenship, and Free Speech. [Internett].  The New York Review of Books Foundation og Fritt Ord.
 • Wikan, Unni (2012, 28. juni). Concepts of Multiculturalism - Discussion. Q & A - Fritt Ord & NYRB-Conference, Oslo, 2012 (3/3). [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=wB7Cu3Vbo0E.
 • Wikan, Unni (2012, 28. juni). Concepts of Multiculturalism - Part 1/2 - Fritt Ord & NYRB-Conference, Oslo, 2012. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=KtOgwt-V6Vw.
 • Wikan, Unni (2012, 13. september). Dagsnytt 18. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2012, 02. februar). Dagsnytt 18. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2012). Den arabiske våren.
 • Wikan, Unni (2012). Den arabiske våren.
 • Wikan, Unni (2012). Egypt mot år 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2012). Konfliktforståelse og konflikthåndtering i interkulturelle relasjoner.
 • Wikan, Unni (2012, 13. september). Kulturnytt. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2012). Midtøsten: Mann og kvinne, skam og ære, individ og gruppe.
 • Wikan, Unni (2012, 15. juni). Nyhetskanalen. [Radio].  TV2.
 • Wikan, Unni (2012). Om ære.
 • Wikan, Unni (2012). Rettssikkerhet i et flerkulturelt samfunn.
 • Wikan, Unni (2012). Sorgreaksjoner i andre kulturer.
 • Wikan, Unni (2012, 18. januar). Verdibørsen. [Radio].  NRK.
 • Wikan, Unni (2012). Ytringsfrihet og ytringsansvar i det flerkulturelle Norge.
 • Wikan, Unni (2012). Ære i krysskulturelt perspektiv.
 • Wikan, Unni (2012). Ære og æresrelatert vold.
 • Wikan, Unni (2011, 26. november). En ny giv for Egypt?.  VG.
 • Wikan, Unni (2011). Mubarak ned fra tronen. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Wikan, Unni (2011). Rapport fra innsiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2011, 06. februar). Unni Wikan - In Honor of Fadime. Unni Wikan visited the Ross School to discuss the concept of "honor killings" in the context of her book, "In Honor of Fadime". [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=2Rv1o1JGxmg.
 • Wikan, Unni (2011, 06. februar). Unni Wikan: Modernitet og tradisjon i Egypt og Oman. Foredrag på Litteraturhuset. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=2lWlYf2bzaY.
 • Wikan, Unni (2011). Vi er så mange her i landet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Wikan, Unni & Barth, Fredrik (2011). Situation of Children in Bhutan.
 • Wikan, Unni (2009). Fryktens mange ansikter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2009). I Ghazalas fotspor. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2009). Islam og homoseksualitet, I: Anniken Huitfeldt & Kurt Ole Linn (red.),  Skapsprengere : komme ut av skapet-historier.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-032-3747-8.  Kapittel.  s 230 - 243
 • Wikan, Unni (2009). Rapport fra Midtøsten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wikan, Unni (2009). Toleransens grenser, I: Trond Giske (red.),  Mangfold eller enfold. 21 stemmer om kultur i vår tid.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203291418.  Kapittel.  s 88 - 104
 • Wikan, Unni (2008). Da tausheten ble brutt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

View all works in Cristin

Published Sep. 20, 2010 2:51 PM - Last modified Apr. 15, 2015 1:16 PM