English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, komme på nett, telefoni, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte
til forskning og undervisning

AV-tjenester

Bruk av audiovisuelt utstyr i undervisningsrom. Tilgjengelig utstyr og programvare. Utlån og kontaktpunkter.

Publikumstjenester

Tilbud alle kan benytte. Alt fra juridisk rettshjelp og tannbehandling til museer.

Eiendomstjenester

Parkering, byggearbeider, vakthold, renhold, leie av lokaler, hittegods, flytting, bud- og posttjenester, blant annet.

Terapitilbud

Vi tilbyr individualterapi hos viderekomne psykologistudenter.