Rune Flaaten Bjørk

Førstelektor

Faglige interesser

  • Utviklingspsykologi

  • Selvregulering og emosjonsregulering

  • Forebyggingspsykologi

  • Klinisk psykologi med barn, ungdom og familier

  • Kognitiv atferdsterapi

  • Arv og miljø, tvillingstudier, atferdsgenetikk

PhD-prosjekt:

I vårt forskningsprosjekt undersøker vi effekten av en intervensjon (Tuning in to Kids) rettet mot øke barns emosjonelle kompetanse.

Tuning in to Kids er et australsk evidensbasert, emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram utviklet for førstelinja. Målsetningen med programmet er å styrke barns emosjonelle kompetanse gjennom å lære foreldre å bli emosjonsveiledere for sine barn. 

Bakgrunn

  • Cand. Psychol, Psykologisk institutt, UiO høst 2004.

  • Klinisk psykolog ved Ringerike BUP fra 2005 til 2009.

  • Klinisk psykologspesialist og kommunepsykolog fra 2009 til 2016.

  • Stipendiat i utviklingspsykologi, Psykologisk institutt, UiO, fra høsten 2016. 

Emneord: Utviklingspsykologi, Forebyggingspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Publisert 29. aug. 2016 09:00 - Sist endret 26. sep. 2022 16:03