Ole Jacob Madsen

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Ole Jacob Madsen
English version of this page
Telefon +47 22845240
Mobiltelefon 41105231
Rom S03-05
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Psykologisk institutt Forskningsveien 3 A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker på psykologiens rolle i samfunnet. Særlig har jeg jobbet med samtidsdiagnosen «den terapeutiske kultur» der psykologien blir et rammeverk, ikke ulikt kristendommen, som mennesket fortolker livet sitt igjennom.

Jeg forsker også på miljø og klima, der jeg er særlig er opptatt av spørsmål som angår fremmedgjøring fra naturen, nye klimafølelser og -lidelser og psykologiens muligheter og begrensninger i møte med de menneskeskapte klimaendringene. 

I tillegg er jeg interessert i de fleste spørsmål som angår utfordringene med å leve i senmoderniteten, knyttet til psykiske plager og lidelser, identitet og mening. 

Veiledning

Jeg har som regel forholdsvis mange studenter i veiledning, men jeg er alltid åpen for å veilede nye, eventuelt hjelpe de finne en annen veileder, dersom jeg selv ikke har kapasitet. Ta kontakt på epost om du har en aktuell idé du gjerne vil drøfte.

Undervisning

Bachelor: PSY2505 - Psykologien og samtiden

Profesjon: PSYC3204 - Perspektiver på psykologien

Master: PSY4505 - Identitet, kultur og kritisk psykologi

Bakgrunn

 • 2017-: Professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2013-2017: Førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2011-2013: Toårig arbeidsstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • 2008-2011: Ph.d.-stipendiat, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
 • 2007-2008: Psykolog i PP-tjenesten, Øygarden kommune
 • 2002-2006: Hovedfag i filosofi, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen
 • 2000-2005: Profesjonsstudiet i psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Kritisk psykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

Bildet kan inneholde: tekst, font, gul, linje, parallell.Bildet kan inneholde: verden, vann, naturlige omgivelser, mennesker i naturen, organisme.


Se alle arbeider i Cristin

 • Bjerre, Line Søberg; Madsen, Ole Jacob & Petersen, Anders (2021). ‘But what are we doing to that baby?’ Attachment, psy-Speak and designed order in social work. European Journal of Social Work.  ISSN 1369-1457. . doi: 1080/13691457.2020.1870439 Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2021). En økopsykologi for det 21. århundret? En klimafølelsesskeptikers bekjennelser. Psyke & Logos.  ISSN 0107-1211.  42(2), s 34- 52
 • Madsen, Ole Jacob (2020). The Thunberg Effect: Reassessing Emotion in the Climate Change Debate, In Odin Lysaker (ed.),  Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0268-9.  9.  s 215 - 230
 • Madsen, Ole Jacob (2020). Therapeutic cultures: historical perspectives, In Daniel Nehring; Ole Jacob Madsen; Edgar Cabanas; China Mills & Dylan Kerrigan (ed.),  The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures.  Routledge.  ISBN 978-0-367-11092-5.  1.  s 14 - 24
 • Madsen, Ole Jacob (2020). Therapeutic experiences: editor's introduction, In Daniel Nehring; Ole Jacob Madsen; Edgar Cabanas; China Mills & Dylan Kerrigan (ed.),  The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures.  Routledge.  ISBN 978-0-367-11092-5.  Part 3.  s 135 - 138
 • Nehring, Daniel; Madsen, Ole Jacob; Cabanas, Edgar; Mills, China & Kerrigan, Dylan (2020). Introduction: Therapeutic global cultures from a multidisciplinary perspective: present and future challenges, In Daniel Nehring; Ole Jacob Madsen; Edgar Cabanas; China Mills & Dylan Kerrigan (ed.),  The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures.  Routledge.  ISBN 978-0-367-11092-5.  Part 1.  s 3 - 13
 • Adolfsson, Johanna & Madsen, Ole Jacob (2019). “Nowadays there is gender”: “Doing” global gender equality in rural Malawi. Theory & psychology.  ISSN 0959-3543.  s 1- 21 . doi: 10.1177/0959354319879507 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holth, Ida Kathrine & Madsen, Ole Jacob (2019). Selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp, I: Mari Pettersvold & Solveig Østrem (red.),  Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56952-5.  3.  s 37 - 56
 • Madsen, Ole Jacob (2019). Veilederen, I: Arnulf Kolstad & Ragnfrid Eline Kogstad (red.),  Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-394-2.  17.  s 253 - 256
 • Amrud, Ingvild Jensen; Madsen, Ole Jacob & Kjøs, Peder (2018). My Little Brony - En kvalitativ undersøkelse av unge menn som ser på animasjonsserien My Little Pony. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(2), s 95- 105
 • Larsen, Eskil Wold & Madsen, Ole Jacob (2018). Fra fantasier om bærekraft til bærekraftige fantasier : en lacansk diskursanalyse av grønn ideologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(6), s 515- 526 Vis sammendrag
 • Lohne-Knudsen, Liv & Madsen, Ole Jacob (2018). Orthorexia nervosa - en kulturdiagnose for vår tid?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(1), s 13- 23
 • Madsen, Ole Jacob (2018). Den terapeutiske skolesekken? Fremtidens skole slik Ludvigsen-utvalget ser det, I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  8.  s 204 - 230
 • Madsen, Ole Jacob (2018). Verden forgår, men mennesket består, I: Peter Bjerregaard & Kyrre Kverndokk (red.),  Kollaps. På randen av fremtiden..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654234.  7.  s 85 - 97
 • Midtgaard, Madeleine Brørs & Madsen, Ole Jacob (2018). Exploring Local Knowledge on Climate Variability in Bangladesh: a Cultural Psychological Inquiry. Human Arenas.  ISSN 2522-5790. . doi: 10.1007/s42087-018-0031-9 Vis sammendrag
 • Weme, Andrea Varga & Madsen, Ole Jacob (2018). What Motivates Green Living? A Qualitative Investigation of Sustainable Life Choices. Human Arenas.  ISSN 2522-5790.  1(1), s 1- 22 . doi: 10.1007/s42087-018-0023-9 Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Snart er vi alle pasienter: Medikalisering i Norden fra vugge til grav, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  Innledning.  s 7 - 23
 • Madsen, Ole Jacob (2017). Diagnosenes makt over sinnene : refleksjoner om diagnoser og diagnosekritikkens mangler. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(1), s 25- 42 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-01-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Madsen, Ole Jacob (2017). «Hvordan har dere det egentlig?» Som man spør, får man svar. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  127(3), s 40- 45
 • Madsen, Ole Jacob (2017). Medikaliseringsbegrepets kolonisering av forskerverden, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  1.  s 25 - 62
 • Milfont, Taciano L.; Bain, Paul G.; Kashima, Yoshihisa; Corral-Verdugo, Victor; Pasquali, Carlota; Johansson, Lars-Olof; Guan, Yanjun; Gouveia, Valdiney V.; Garðarsdóttir, Ragna B.; Doron, Guy; Bilewicz, Michał; Utsugi, Akira; Aragones, Juan Ignacio; Steg, Linda; Soland, Martin; Park, Joonha; Otto, Siegmar; Demarque, Christophe; Wagner, Claire; Madsen, Ole Jacob; Lebedeva, Nadezhda; González, Roberto; Schultz, P. Wesley; Saiz, José L.; Kurz, Tim; Gifford, Robert; Akotia, Charity S.; Saviolidis, Nina M. & Einarsdóttir, Gró (2017). On the relation between social dominance orientation and environmentalism: A 25-nation study. Social Psychological and Personality Science.  ISSN 1948-5506.  9(7), s 802- 814 . doi: 10.1177/1948550617722832 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Petersen, Anders & Madsen, Ole Jacob (2017). Depression: Diagnosis and suffering as process. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  69(1), s 19- 32 . doi: 10.1080/19012276.2016.1267913 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bain, Paul G.; Milfont, Taciano L.; Kashima, Yoshihisa; Bilewicz, Michał; Doron, Guy; Garðarsdóttir, Ragna B.; Gouveia, Valdiney V.; Guan, Yanjun; Johansson, Lars-Olof; Pasquali, Carlota; Corral-Verdugo, Victor; Aragones, Juan Ignacio; Utsugi, Akira; Demarque, Christophe; Otto, Siegmar; Park, Joonha; Soland, Martin; Steg, Linda; Gonzalez, Roberto; Lebedeva, Nadezhda; Madsen, Ole Jacob; Wagner, Claire; Akotia, Charity S.; Kurz, Tim; Saiz, José L.; Schultz, P. Wesley; Einarsdóttir, Gró & Saviolidis, Nina M. (2016). Co-benefits of addressing climate change can motivate action around the world. Nature Climate Change.  ISSN 1758-678X.  6(2), s 154- 157 . doi: 10.1038/nclimate2814 Vis sammendrag
 • Kroken, Randi & Madsen, Ole Jacob (2016). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?, I: Randi Kroken & Ole Jacob Madsen (red.),  Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  1.  s 10 - 25
 • Kroken, Randi & Madsen, Ole Jacob (2016). Fra sosialt arbeid til sosialt entreprenørskap - en moralsk forvandling?, I: Randi Kroken & Ole Jacob Madsen (red.),  Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  8.  s 152 - 167

Se alle arbeider i Cristin

 • Madsen, Ole Jacob (2021). Deconstructing Scandinavia's "Achievement Generation" A Youth Mental Health Crisis?. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-72555-6.  300 s. Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2020). Livsmestring på timeplanen. Rett medisin for elevene?. Spartacus.  ISBN 978-82-430-1341-4.  192 s. Vis sammendrag
 • Nehring, Daniel; Madsen, Ole Jacob; Cabanas, Edgar; Mills, China & Kerrigan, Dylan (ed.) (2020). The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures. Routledge.  ISBN 978-0-367-11092-5.  470 s.
 • Madsen, Ole Jacob (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss?. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03064-7.  238 s. Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2018). The Psychologization of Society: On the Unfolding of the Therapeutic in Norway. Routledge.  ISBN 9780815360421.  166 s. Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (red.) (2017). Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus.  ISBN 9788230401859.  385 s.
 • Madsen, Ole Jacob (2017). Den terapeutiske kultur. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028613.  224 s.
 • Kroken, Randi & Madsen, Ole Jacob (red.) (2016). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  171 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2013 14:04 - Sist endret 17. juni 2021 14:32

Prosjekter