Ole Jacob Madsen

Førsteamanuensis
Bilde av Ole Jacob Madsen
English version of this page
Telefon +47-22845240
Mobiltelefon +47-41105231
Rom S03-05
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Psykologisk institutt Forskningsveien 3 A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er interessert i hvordan psykologi manifesterer seg i samfunnet og preger det senmoderne mennesket sin selvforståelse (gjerne kalt «den terapeutiske kultur»). For å forske på dette omfangsrike feltet anlegger jeg et utenfra perspektiv på psykologi som vitenskap, profesjon og kultur ved å gå i dialog med tilgrensende fag som sosiologi, medievitenskap, profesjonsstudier, vitenskapsteori og filosofi. 

Et annet interesseområde er øko- og klimapsykologi, spesielt spørsmål som omhandler relasjonen individ-samfunn og individ-natur, som identitet, forestillingsevne og motstand mot eller vilje til atferdsendring.

Undervisning

Bachelor

Master

Profesjon

Ph.d.

Bakgrunn

  • 2013-: Førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

  • 2011-2013: Toårig arbeidsstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

  • 2008-2011: Ph.d.-stipendiat, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen

  • 2007-2008: Psykolog i PP-tjenesten, Øygarden kommune

  • 2002-2006: Hovedfag i filosofi, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen

  • 2000-2005: Profesjonsstudiet i psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Kritisk psykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

Madsen, O. J. (2017). Diagnosenes makt over sinnene: refleksjoner om diagnoser og diagnosekritikkens mangler. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1), 25- 41. doi:10.18261/issn.1504-3010-2017-01-04

Petersen, A. & Madsen, O. J. (2017). Depression: Diagnosis and suffering as process. Nordic Psychology. doi: http://dx.doi.org/10.1080/19012276.2016.1267913

Nyborg, K.; Anderies, J. M.; Dannenberg, A.; Lindahl, T.; Schill, C.; Schluter, M.; Adger, W. N.; Arrow, K. J.; Barrett, S.; Carpenter, S.; Chapin III, F. S.; Crépin, A.-S.; Daily, G.; Ehrlich, P.; Folke, C.; Jager, W.; Kautsky, N.; Levin, S. A.; Madsen, O. J.; Polasky, S.; Scheffer, M.; Walker, B.; Weber, E. U.; Wilen, J.; Xepapadeas, A. & De Zeeuw, A. (2016). Social norms as solutions. Science.  ISSN 0036-8075. 354(6308), s 42- 43. doi: 10.1126/science.aaf8317

Kroken, R. & Madsen, O. J. (2016). Fra sosialt arbeid til sosialt entreprenørskap - en moralsk forvandling?, I:  Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"? (s. 152-167).  Oslo: Gyldendal Akademisk.

Madsen, O. J. (2016). Psykologiens innflytelse i velferdsstaten, I: Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"? (s. 86-111). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bain, P. G.; Milfont, T. L.; Kashima, Y.; Bilewicz, M.; Doron, G.; Garðarsdóttir, R. B.; Gouveia, V. V.; Yanjun, G.; Johansson, L.-O.; Pasquali, C.; Corral-Verdugo, V.; Aragones, J. I.; Utsugi, A.; Demarque, C.; Otto, S.; Park, J.; Soland, M.; Steg, L.; Gonzalez, R.; Lebedeva, N.; Madsen, O. J.; Wagner, C.; Akotia, C. S.; Kurz, T.; Saiz, J. L.; Schultz, P. W.; Einarsdóttir, G. & Saviolidis, N. M. (2016). Co-benefits of addressing climate change can motivate action around the worldNature Climate Change, 6, 154-157. doi: 10.1038/nclimate2814

Skagestad, L. J. & Madsen, O. J. (2015). «Man blir så redd for å gå glipp av seg selv» - En tematisk analyse av depresjon hos unge voksne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(9), 751-761.

Madsen, O. J. (2015). Optimizing the Self: Social representations of self-help. London: Routledge. 188 s.

Kjøs, P., Madsen, O. J. & Tjersland, O. A. (2015). "Barnets beste" i mekling ved samlivsbrudd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(7), 570-579.

Madsen, O. J. (2015). Psychotherapists: Agents of change or maintenance men? I: I. Parker (red.): Handbook of Critical Psychology (s. 222-230). London: Routledge.

Slåttå, L. S. & Madsen, O. J. (2014). «Jeg svømmer alene»: En økopsykologisk utforskning av de endelige vilkår i eksistensiell psykoterapi .Scandinavian Psychologist1(e9).

Madsen, O. J. (2014). Hinsides sant eller falskt: En undersøkelse av Ian Hackings teori om mentale lidelsers sosiale dynamikkTidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(9), 745- 752.

Madsen, O. J. (2014). Psychology oblivious to psychology: Some limits on our capacity for processing psychology in society. Theory & Psychology, 24(5), 609-629.

Madsen, O. J. (2014). The Therapeutic Turn: How psychology altered Western culture. London: Routledge. 194 s.

Madsen, O. J. (2014). Psychologisation and Critique in Modern-day Western Culture. Social and Personality Psychology Compass, 8(5), 193-200.

Madsen, O. J. (2014). "Det er innover vi må gå" - en kulturpsykologisk studie av selvhjelp. Oslo: Universitetsforlaget. 224 s.

Holth, I. K. & Madsen, O. J. (2013). Behandling på boks - En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet 'Psykologisk førstehjelp' som normativ diskursMatrix - nordisk tidsskrift for psykoterapi, 30(4), 285-303.

Madsen, O. J. (2013). Parenthood in Norway: Between politics and science. I M. Ah-King (red.): Challenging Popular Myths of Sex, Gender and Biology (s. 89-100). New York: Springer.

Øyen, S. A. & Madsen, O. J. (2013). The second cultural revolution? Individualization and the emergence of psychology in late modern China. I: C. Brautaset & C. M. Dent (red.), The Great Diversity: Trajectories of Asian Development (s. 117-131). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

Madsen, O. J. (2013). Doing Critical Psychology in a State of Affluence. Annual Review of Critical Psychology, (10), 756-764.

Bjørkelo, B. & Madsen, O. J. (2013). Whistleblowing and neoliberalism: Political resistance in late capitalist economy. Psychology & Society, 5(2), 28-40.

Madsen, O. J. (2013). Depoliticising society. The strained relationship between science and politics in psychology. Psychology & Society, 5(2), 46-57.

Madsen, O. J., Johannes, S. & Øyen, S. A. (2013). 'I am a philosopher of the particular case': An interview with the 2009 Holberg prizewinner Ian Hacking. History of the Human Sciences, 26(3), 32-51.

Madsen, O. J. (2013). The ethics of psychology in the age of the globalized therapeutic culture. I: Marvakis, A., Motzkau, J., Painter, D., Ruto-Korir, R., Sullivan, G., Triliva, S. & Wieser, M. (red.), Doing Psychology under New Conditions (s. 219-227). Concord: Captus Press.

Øyen, S. A. & Madsen, O. J. (2013). Individet slipper fri: selvhjelp, selvmord og depresjon i det senmoderne Kina. Sosiologi i dag, 43(1), 31-57.

Flatseth, M. & Madsen, O. J. (2013). The mind is a brittle object: The abortion law and therapeutic legitimation. History of the Human Sciences26(1), 111-127.

Grenness, C.-E. & Madsen, O. J. (2012). Kritiske forutsetninger for moderne psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(8), 759-765.

Madsen, O. J. (2012). Baudrillard and Videocracy: The Virtual Absence of the Political. The International Journal of Baudrillard Studies, 9(3).

Madsen, O. J. (2012). Filosofisk praksis – et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur»Norsk Filosofisk Tidsskrift, 47(2), 89-101.

Madsen, O. J. (2012). Hvorfor trenger vi en kritisk psykologi? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(8), 740-745.

Madsen, O. J. (2012). Kritisk psykologi - røtter og framtidNordiske udkast, 40(1), 3-18.

Madsen, O. J. (2012). Psychology as science or psychology as religion. I: S. A. Øyen, T. Lund-Olsen & N. Sørensen Vaage (red.), Sacred science? On science and its interrelations with religious worldviews (s. 75-86).  Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

Madsen, O. J. (2012). Tapetbevissthet. Om "utopienes død" i Axel Jensens Epp. Sosiologisk Årbok, (1), 151-166.

Madsen, O. J. (2012). The liturgical reform of the Sunday high mass: The last attempt of Christ? The therapeutic and Christian cultures revised. Studia Theologica66(2), 166-189.

Madsen, O. J. & Arnulf, J. K. (2012). Arbeidets nødvendighet: ​​Samtale om Klaus Holzkamp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(8), 771-774.

Madsen, O. J. & Brinkmann, S. (2012). Lost in paradise: Paradise Hotel and the showcase of shamelessness. Cultural Studies - Critical Methodologies12(5), 459-467.

Madsen, O. J. & Ytre-Arne, B. (2012). Me at my best: therapeutic ideals in Norwegian women's magazines. Communication, Culture & Critique, 5(1), 20-37.

Madsen, O. J. (2011). Nyliberalismens sosialpsykologi: Dany-Robert Dufours kritikk av nyliberalismen. Agora: Journal for metafysisk spekulasjon, 29(1), 94-117.

Madsen, O. J. (2011). The Unfolding of the Therapeutic. The Cultural Influence of Psychology in Contemporary Society. Ph.d-avhandling. Bergen: Universitetet i Bergen. 168 s.

Madsen, O. J. & Brinkmann, S. (2011). The disappearance of psychologisation? Annual Review of Critical psychology, 8, 179-199.

Madsen, O. J. (2010). Den terapeutiske kultur. Oslo: Universitetsforlaget. 205 s.

Madsen, O. J. (2010). Finanskrisen som meningskrise. I: O. J. Madsen & S. A. Øyen (red.), Markedets fremtid: Kapitalismen i krise? (s. 179-206). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Madsen, O. J. & Øyen, S. A. (2010) (red). Markedets fremtid: kapitalismen i krise? Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 291 s.

Madsen, O. J., Servan, J. & Øyen, S. A. (2010). En interaktiv type. Nytt Norsk Tidsskrift, 27(1-2), 115-126.

Madsen, O. J. (2009). Psykologi, samfunn og etikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(2), 144-152.

Madsen, O. J. (2006). In psychology we trust... Vardøger, (30), 157-187.


Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2013 14:04 - Sist endret 8. mars 2017 09:21