Ole Jacob Madsen

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Ole Jacob Madsen
English version of this page
Telefon +47-22845240
Mobiltelefon 41105231
Rom S03-05
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Psykologisk institutt Forskningsveien 3 A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker på psykologiens rolle i samfunnet. Spesielt har jeg jobbet med samtidsdiagnosen «den terapeutiske kultur» der psykologiens utbredelse i senmoderne samfunn ikke ulikt kristendommen kommer til å prege mennesket sin selvforståelse på godt og ondt. 

Jeg forsker også på øko- og klimapsykologi, der jeg er særlig interessert i spørsmål som angår forholdet mellom individet og samfunnet og individet og naturen, det være seg identitet, forestillingsevne og motstand mot eller vilje til atferdsendringer.

I tillegg er jeg interessert i de fleste spørsmål som angår utfordringene med å leve i senmoderniteten.

Veiledning

Jeg er alltid åpen for å veilede studenter som skriver innenfor mine interesseområder. Ta kontakt på epost om du har et aktuelt prosjekt.

Undervisning

Bachelor: PSY2505 - Psykologien og samtiden

Profesjon: PSYC3204 - Perspektiver på psykologien

Master: PSY4505 - Identitet, kultur og kritisk psykologi

Bakgrunn

 • 2017-: Professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2013-2017: Førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2011-2013: Toårig arbeidsstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • 2008-2011: Ph.d.-stipendiat, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
 • 2007-2008: Psykolog i PP-tjenesten, Øygarden kommune
 • 2002-2006: Hovedfag i filosofi, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen
 • 2000-2005: Profesjonsstudiet i psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Kritisk psykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

Madsen, O. J. (2019). Det digitale selvet. Samtiden (2), 70-75.

Holth, I. K. & Madsen, O. J. (2019). Selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp. I M. Pettersvold & S. Østrem (red.), Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern (ss. 37-56). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Madsen, O. J. (2019). Veilederen. I A. Kolstad & R. E. Kogstad (red.), Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket (ss. 253-256). Oslo: Abstrakt forlag.

Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? Oslo: Universitetsforlaget.

Midtgaard, M. B. & Madsen, O. J. (2018). Exploring local knowledge on climate variability in Bangladesh: a cultural psychological inquiryHuman Arenas, 1(4)431–448.

Madsen, O. J. (2018). The Psychologization of Society: On the Unfolding of the Therapeutic in Norway. London: Routledge. 

Madsen, O. J. (2018). Verden forgår, men mennesket består. I P. Bjerregaard & K. Kverndokk (red.), Kollaps. På randen av fremtiden (ss. 85-97). Oslo: Dreyer.

Larsen, E. A. W. & Madsen, O. J. (2018). Fra fantasier om bærekraft til bærekraftige fantasier En lacansk diskursanalyse av grønn ideologiTidsskrift for Norsk Psykologforening55(6), 514-526.

Weme, A. V. & Madsen, O. J. (2018). What motivates green living? A qualitative investigation of sustainable life choices. Human Arenas, 1(1), 1-22.

Madsen, O. J. (2018). Den terapeutiske skolesekken? Fremtidens skole slik Ludvigsen-utvalget ser det. I K. Bjørkdahl (red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy (ss. 204-230). Oslo: Pax.

Amrud, I. J., Madsen, O. J. & Kjøs, P. (2018). My Little Brony - En kvalitativ undersøkelse av unge menn som ser på animasjonsserien My Little Pony. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 55(1), 94-105.

Lohne-Knudsen, L. & Madsen, O. J. (2018). Orthorexia nervosa - en kulturdiagnose for vår tid? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 55(1), 13-23​.

Milfont, T. L., Bain, P. G., Kashima, Y., Corral-Verdugo, V., Pasquali, C., Johansson, L.-O., Guan, Y., Gouveia, V. V., Garðarsdóttir, R. B., Doron, G., Bilewicz, M., Utsugi, A., Aragones, J. I., Steg, L., Soland, M., Park, J., Otto, S., Demarque, C., Wagner, C., Madsen, O. J., Lebedeva, N., González, R, Schultz, P. W., Saiz, J. L., Kurz, T, Gifford, R., Akotia, C. S., Saviolidis, N. M., & Einarsdóttir, G. (2018). On the relation between social dominance orientation and environmentalism: A 25-nation studySocial Psychological and Personality Science, 9(7), 802-814.

Madsen, O. J. (2017). «Hvordan har dere det egentlig?» Som man spør, får man svar. Samtiden, 125(3), 40-45.

Bondevik, H., Madsen, O. J. & Solbrække, K. N. (red.) (2017). Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Madsen, O. J. (2017). Medikaliseringsbegrepets kolonisering av forskerverden. I H. Bondevik, O. J. Madsen & K. N. Solbrække (red.), Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden (ss. 25-62). Oslo: Scandinavian Academic Press.

Madsen, O. J. (2017). Den terapeutiske kultur. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Madsen, O. J. (2017). Diagnosenes makt over sinnene: refleksjoner om diagnoser og diagnosekritikkens mangler. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1), 25-41.

Petersen, A. & Madsen, O. J. (2017). Depression: Diagnosis and suffering as processNordic Psychology, 69(1), 19-32.

Nyborg, K., Anderies, J. M., Dannenberg, A., Lindahl, T., Schill, C., Schluter, M., Adger, W. N., Arrow, K. J., Barrett, S., Carpenter, S., Chapin III, F. S., Crépin, A.-S., Daily, G., Ehrlich, P., Folke, C., Jager, W., Kautsky, N., Levin, S. A., Madsen, O. J., Polasky, S., Scheffer, M., Walker, B., Weber, E. U., Wilen, J., Xepapadeas, A. & De Zeeuw, A. (2016). Social norms as solutions. Science354(6308), 42-43.

Kroken, R. & Madsen, O. J. (red.) (2016). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"? Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kroken, R. & Madsen, O. J. (2016). Fra sosialt arbeid til sosialt entreprenørskap - en moralsk forvandling? I R. Kroken & O. J. Madsen (red.), Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"? (ss. 152-167). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Madsen, O. J. (2016). Psykologiens innflytelse i velferdsstaten. I R. Kroken & O. J. Madsen (red.), Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"? (ss. 86-111). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bain, P. G., Milfont, T. L., Kashima, Y., Bilewicz, M., Doron, G., Garðarsdóttir, R. B., Gouveia, V. V., Yanjun, G., Johansson, L.-O., Pasquali, C., Corral-Verdugo, V., Aragones, J. I., Utsugi, A., Demarque, C., Otto, S., Park, J., Soland, M., Steg, L., Gonzalez, R., Lebedeva, N., Madsen, O. J., Wagner, C., Akotia, C. S., Kurz, T., Saiz, J. L., Schultz, P. W., Einarsdóttir, G. & Saviolidis, N. M. (2016). Co-benefits of addressing climate change can motivate action around the worldNature Climate Change, 6, 154-157.

Skagestad, L. J. & Madsen, O. J. (2015). «Man blir så redd for å gå glipp av seg selv» - En tematisk analyse av depresjon hos unge voksne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(9), 751-761.

Madsen, O. J. (2015). Optimizing the Self: Social representations of self-help. London: Routledge.

Kjøs, P., Madsen, O. J. & Tjersland, O. A. (2015). "Barnets beste" i mekling ved samlivsbrudd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(7), 570-579.

Madsen, O. J. (2015). Psychotherapists: Agents of change or maintenance men? I I. Parker (red.), Handbook of Critical Psychology (ss. 222-230). London: Routledge.

Slåttå, L. S. & Madsen, O. J. (2014). «Jeg svømmer alene»: En økopsykologisk utforskning av de endelige vilkår i eksistensiell psykoterapiScandinavian Psychologist1(e9).

Madsen, O. J. (2014). Hinsides sant eller falskt: En undersøkelse av Ian Hackings teori om mentale lidelsers sosiale dynamikkTidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(9), 745- 752.

Madsen, O. J. (2014). Psychology oblivious to psychology: Some limits on our capacity for processing psychology in society. Theory & Psychology, 24(5), 609-629.

Madsen, O. J. (2014). The Therapeutic Turn: How psychology Altered Western culture. London: Routledge.

Madsen, O. J. (2014). Psychologisation and critique in modern-day Western culture. Social and Personality Psychology Compass, 8(5), 193-200.

Madsen, O. J. (2014). "Det er innover vi må gå" - en kulturpsykologisk studie av selvhjelp. Oslo: Universitetsforlaget.

Holth, I. K. & Madsen, O. J. (2013). Behandling på boks - En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet 'Psykologisk førstehjelp' som normativ diskursMatrix - nordisk tidsskrift for psykoterapi, 30(4), 285-303.

Madsen, O. J. (2013). Parenthood in Norway: Between politics and science. I M. Ah-King (red.): Challenging Popular Myths of Sex, Gender and Biology (s. 89-100). New York: Springer.

Øyen, S. A. & Madsen, O. J. (2013). The second cultural revolution? Individualization and the emergence of psychology in late modern China. I: C. Brautaset & C. M. Dent (red.), The Great Diversity: Trajectories of Asian Development (s. 117-131). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

Madsen, O. J. (2013). Doing critical psychology in a state of affluence. Annual Review of Critical Psychology, (10), 756-764.

Bjørkelo, B. & Madsen, O. J. (2013). Whistleblowing and neoliberalism: Political resistance in late capitalist economy. Psychology & Society, 5(2), 28-40.

Madsen, O. J. (2013). Depoliticising society. The strained relationship between science and politics in psychology. Psychology & Society, 5(2), 46-57.

Madsen, O. J., Johannes, S. & Øyen, S. A. (2013). 'I am a philosopher of the particular case': An interview with the 2009 Holberg prizewinner Ian Hacking. History of the Human Sciences, 26(3), 32-51.

Madsen, O. J. (2013). The ethics of psychology in the age of the globalized therapeutic culture. I: Marvakis, A., Motzkau, J., Painter, D., Ruto-Korir, R., Sullivan, G., Triliva, S. & Wieser, M. (red.), Doing Psychology under New Conditions (s. 219-227). Concord: Captus Press.

Øyen, S. A. & Madsen, O. J. (2013). Individet slipper fri: selvhjelp, selvmord og depresjon i det senmoderne Kina. Sosiologi i dag, 43(1), 31-57.

Flatseth, M. & Madsen, O. J. (2013). The mind is a brittle object: The abortion law and therapeutic legitimation. History of the Human Sciences26(1), 111-127.

Grenness, C.-E. & Madsen, O. J. (2012). Kritiske forutsetninger for moderne psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(8), 759-765.

Madsen, O. J. (2012). Baudrillard and videocracy: the virtual absence of the political. The International Journal of Baudrillard Studies, 9(3).

Madsen, O. J. (2012). Filosofisk praksis – et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur»Norsk Filosofisk Tidsskrift, 47(2), 89-101.

Madsen, O. J. (2012). Hvorfor trenger vi en kritisk psykologi? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(8), 740-745.

Madsen, O. J. (2012). Kritisk psykologi - røtter og framtidNordiske udkast, 40(1), 3-18.

Madsen, O. J. (2012). Psychology as science or psychology as religion. I: S. A. Øyen, T. Lund-Olsen & N. Sørensen Vaage (red.), Sacred science? On science and its interrelations with religious worldviews (s. 75-86).  Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

Madsen, O. J. (2012). Tapetbevissthet. Om "utopienes død" i Axel Jensens Epp. Sosiologisk Årbok, (1), 151-166.

Madsen, O. J. (2012). The liturgical reform of the Sunday high mass: The last attempt of Christ? The therapeutic and Christian cultures revised. Studia Theologica66(2), 166-189.

Madsen, O. J. & Arnulf, J. K. (2012). Arbeidets nødvendighet: ​​Samtale om Klaus Holzkamp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(8), 771-774.

Madsen, O. J. & Brinkmann, S. (2012). Lost in paradise: Paradise Hotel and the showcase of shamelessness. Cultural Studies - Critical Methodologies12(5), 459-467.

Madsen, O. J. & Ytre-Arne, B. (2012). Me at my best: therapeutic ideals in Norwegian women's magazines. Communication, Culture & Critique, 5(1), 20-37.

Madsen, O. J. (2011). Nyliberalismens sosialpsykologi: Dany-Robert Dufours kritikk av nyliberalismen. Agora: Journal for metafysisk spekulasjon, 29(1), 94-117.

Madsen, O. J. (2011). The Unfolding of the Therapeutic. The Cultural Influence of Psychology in Contemporary Society. Ph.d-avhandling. Bergen: Universitetet i Bergen. 168 s.

Madsen, O. J. & Brinkmann, S. (2011). The disappearance of psychologisation? Annual Review of Critical psychology, 8, 179-199.

Madsen, O. J. (2010). Den terapeutiske kultur. Oslo: Universitetsforlaget.

Madsen, O. J. (2010). Finanskrisen som meningskrise. I: O. J. Madsen & S. A. Øyen (red.), Markedets fremtid: Kapitalismen i krise? (s. 179-206). Oslo: Cappelen Akademisk.

Madsen, O. J. & Øyen, S. A. (2010) (red). Markedets fremtid: kapitalismen i krise? Oslo: Cappelen Akademisk.

Madsen, O. J., Servan, J. & Øyen, S. A. (2010). En interaktiv type. Nytt Norsk Tidsskrift, 27(1-2), 115-126.

Madsen, O. J. (2009). Psykologi, samfunn og etikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(2), 144-152.

Madsen, O. J. (2006). In psychology we trust... Vardøger, (30), 157-187.


Se alle arbeider i Cristin

 • Holth, Ida Kathrine & Madsen, Ole Jacob (2019). Selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp, I: Mari Pettersvold & Solveig Østrem (red.),  Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56952-5.  3.  s 37 - 56
 • Madsen, Ole Jacob (2019). Det digitale jeget. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (2), s 70- 75
 • Madsen, Ole Jacob (2019). Veilederen, I: Arnulf Kolstad & Ragnfrid Eline Kogstad (red.),  Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-394-2.  17.  s 253 - 256
 • Amrud, Ingvild Jensen; Madsen, Ole Jacob & Kjøs, Peder (2018). My Little Brony - En kvalitativ undersøkelse av unge menn som ser på animasjonsserien My Little Pony. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(2), s 95- 105
 • Larsen, Eskil Wold & Madsen, Ole Jacob (2018). Fra fantasier om bærekraft til bærekraftige fantasier : en lacansk diskursanalyse av grønn ideologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(6), s 515- 526 Vis sammendrag
 • Lohne-Knudsen, Liv & Madsen, Ole Jacob (2018). Orthorexia nervosa - en kulturdiagnose for vår tid?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(1), s 13- 23
 • Madsen, Ole Jacob (2018). Den terapeutiske skolesekken? Fremtidens skole slik Ludvigsen-utvalget ser det, I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  8.  s 204 - 230
 • Madsen, Ole Jacob (2018). Verden forgår, men mennesket består, I: Peter Bjerregaard & Kyrre Kverndokk (red.),  Kollaps. På randen av fremtiden..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654234.  7.  s 85 - 97
 • Midtgaard, Madeleine Brørs & Madsen, Ole Jacob (2018). Exploring Local Knowledge on Climate Variability in Bangladesh: a Cultural Psychological Inquiry. Human Arenas.  ISSN 2522-5790. . doi: 10.1007/s42087-018-0031-9 Vis sammendrag
 • Weme, Andrea Varga & Madsen, Ole Jacob (2018). What Motivates Green Living? A Qualitative Investigation of Sustainable Life Choices. Human Arenas.  ISSN 2522-5790.  1(1), s 1- 22 . doi: 10.1007/s42087-018-0023-9 Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Snart er vi alle pasienter: Medikalisering i Norden fra vugge til grav, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  Innledning.  s 7 - 23
 • Madsen, Ole Jacob (2017). Diagnosenes makt over sinnene : refleksjoner om diagnoser og diagnosekritikkens mangler. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(1), s 25- 42 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-01-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Madsen, Ole Jacob (2017). «Hvordan har dere det egentlig?» Som man spør, får man svar. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  127(3), s 40- 45
 • Madsen, Ole Jacob (2017). Medikaliseringsbegrepets kolonisering av forskerverden, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  1.  s 25 - 62
 • Milfont, Taciano L.; Bain, Paul G.; Kashima, Yoshihisa; Corral-Verdugo, Victor; Pasquali, Carlota; Johansson, Lars-Olof; Guan, Yanjun; Gouveia, Valdiney V.; Garðarsdóttir, Ragna B.; Doron, Guy; Bilewicz, Michał; Utsugi, Akira; Aragones, Juan Ignacio; Steg, Linda; Soland, Martin; Park, Joonha; Otto, Siegmar; Demarque, Christophe; Wagner, Claire; Madsen, Ole Jacob; Lebedeva, Nadezhda; González, Roberto; Schultz, P. Wesley; Saiz, José L.; Kurz, Tim; Gifford, Robert; Akotia, Charity S.; Saviolidis, Nina M. & Einarsdóttir, Gró (2017). On the relation between social dominance orientation and environmentalism: A 25-nation study. Social Psychology and Personality Science.  ISSN 1948-5506.  9(7), s 802- 814 . doi: 10.1177/1948550617722832 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Petersen, Anders & Madsen, Ole Jacob (2017). Depression: Diagnosis and suffering as process. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  69(1), s 19- 32 . doi: 10.1080/19012276.2016.1267913 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bain, Paul G.; Milfont, Taciano L.; Kashima, Yoshihisa; Bilewicz, Michał; Doron, Guy; Garðarsdóttir, Ragna B.; Gouveia, Valdiney V.; Guan, Yanjun; Johansson, Lars-Olof; Pasquali, Carlota; Corral-Verdugo, Victor; Aragones, Juan Ignacio; Utsugi, Akira; Demarque, Christophe; Otto, Siegmar; Park, Joonha; Soland, Martin; Steg, Linda; Gonzalez, Roberto; Lebedeva, Nadezhda; Madsen, Ole Jacob; Wagner, Claire; Akotia, Charity S.; Kurz, Tim; Saiz, José L.; Schultz, P. Wesley; Einarsdóttir, Gró & Saviolidis, Nina M. (2016). Co-benefits of addressing climate change can motivate action around the world. Nature Climate Change.  ISSN 1758-678X.  6(2), s 154- 157 . doi: 10.1038/nclimate2814 Vis sammendrag
 • Kroken, Randi & Madsen, Ole Jacob (2016). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?, I: Randi Kroken & Ole Jacob Madsen (red.),  Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  1.  s 10 - 25
 • Kroken, Randi & Madsen, Ole Jacob (2016). Fra sosialt arbeid til sosialt entreprenørskap - en moralsk forvandling?, I: Randi Kroken & Ole Jacob Madsen (red.),  Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  8.  s 152 - 167
 • Madsen, Ole Jacob (2016). Psykologiens innflytelse i velferdsstaten, I: Randi Kroken & Ole Jacob Madsen (red.),  Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  5.  s 86 - 111
 • Kjøs, Peder; Madsen, Ole Jacob & Tjersland, Odd Arne (2015). "Barnets beste" i mekling ved samlivsbrudd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(7), s 570- 579
 • Madsen, Ole Jacob (2015). Psychotherapists: Agents of change or maintenance men?, In Ian Parker (ed.),  Handbook of Critical Psychology.  Routledge.  ISBN 978-1-84872-218-7.  23.  s 222 - 230
 • Skagestad, Linn Julie & Madsen, Ole Jacob (2015). «Man blir så redd for å gå glipp av seg selv» - En tematisk analyse av depresjon hos unge voksne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(9), s 751- 761 Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2014). Hinsides sant eller falskt: En undersøkelse av Ian Hackings teori om mentale lidelsers sosiale dynamikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(9), s 745- 752
 • Madsen, Ole Jacob (2014). Psychologisation and Critique in Modern-day Western Culture. Social & Personality Psychology Compass.  ISSN 1751-9004.  8(5), s 193- 200 . doi: 10.1111/spc3.12103 Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2014). Psychology oblivious to psychology: Some limits on our capacity for processing psychology in society. Theory & psychology.  ISSN 0959-3543.  24(5), s 609- 629 . doi: 10.1177/0959354314543969 Vis sammendrag
 • Slåttå, Lina Søreide & Madsen, Ole Jacob (2014). «Jeg svømmer alene»: En økopsykologisk utforskning av de endelige vilkår i eksistensiell psykoterapi. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  1(e9) . doi: 10.15714/scandpsychol.1.e9 Vis sammendrag
 • Bjørkelo, Brita & Madsen, Ole Jacob (2013). Whistleblowing and neoliberalism: Political resistance in late capitalist economy. Psychology & Society.  ISSN 2041-5893.  5(2), s 28- 40 Vis sammendrag
 • Flatseth, Merethe & Madsen, Ole Jacob (2013). The mind is a brittle object: The abortion law and therapeutic legitimation. History of the Human Sciences.  ISSN 0952-6951.  26(1), s 111- 127 . doi: 10.1177/0952695112474285 Vis sammendrag
 • Holth, Ida Kathrine & Madsen, Ole Jacob (2013). Behandling på boks - En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet 'Psykologisk førstehjelp' som normativ diskurs. Matrix.  ISSN 0109-646X.  30(4), s 285- 303 Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2013). Depoliticising society. The strained relationship between science and politics in psychology. Psychology & Society.  ISSN 2041-5893.  5(2), s 46- 57 Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2013). Doing Critical Psychology in a State of Affluence. Annual Review of Critical Psychology.  ISSN 1746-739X.  (10), s 756- 764 Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2013). Een ademloos discours: therapeutische cultuur en de mogelijkheid van kritiek. Ethiek Maatschappij.  ISSN 1373-0975.  15(1), s 57- 67
 • Madsen, Ole Jacob (2013). Kritisk psykologi? Men landet er jo Norge!. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  65(3), s 58- 66
 • Madsen, Ole Jacob (2013). Parenthood in Norway: Between politics and science, In Malin Ah-King (ed.),  Challenging Popular Myths of Sex, Gender and Biology.  Springer.  ISBN 978-3-319-01978-9.  9.  s 89 - 100 Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2013). The ethics of psychology in the age of the globalized therapeutic culture, In Athanasios Marvakis; Johanna Motzkau; Desmond Painter; Rose Ruto-Korir; Gavin Sullivan; Sofia Triliva & Martin Wieser (ed.),  Doing Psychology under New Conditions.  Captus Press Inc..  ISBN 978-1-55322-279-8.  25.  s 219 - 227 Vis sammendrag
 • Øyen, Simen Andersen & Madsen, Ole Jacob (2013). Individet slipper fri: selvhjelp, selvmord og depresjon i det senmoderne Kina. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(1), s 31- 57 Vis sammendrag
 • Øyen, Simen Andersen & Madsen, Ole Jacob (2013). The second cultural revolution? Individualization and the emergence of psychology in late modern China, In Camilla Brautaset & Christopher M. Dent (ed.),  The Great Diversity: Trajectories of Asian Development.  Wageningen Academic Publishers.  ISBN 978-90-8686-233-7.  7.  s 117 - 131 Vis sammendrag
 • Grenness, Carl-Erik & Madsen, Ole Jacob (2012). Kritiske forutsetninger for moderne psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(8), s 759- 765 Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2012). Baudrillard and Videocracy: The Virtual Absence of the Political. The International Journal of Baudrillard Studies.  ISSN 1705-6411.  9(3)

Se alle arbeider i Cristin

 • Madsen, Ole Jacob (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss?. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03064-7.  238 s. Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2018). The Psychologization of Society: On the Unfolding of the Therapeutic in Norway. Routledge.  ISBN 9780815360421.  166 s. Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (red.) (2017). Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus.  ISBN 9788230401859.  385 s.
 • Madsen, Ole Jacob (2017). Den terapeutiske kultur. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028613.  224 s.
 • Kroken, Randi & Madsen, Ole Jacob (red.) (2016). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  171 s.
 • Madsen, Ole Jacob (2015). Optimizing the Self: Social representations of self-help. Routledge.  ISBN 978-1-13-890967-0.  188 s.
 • Madsen, Ole Jacob (2014). "Det er innover vi må gå" - en kulturpsykologisk studie av selvhjelp. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02182-9.  220 s. Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2014). The Therapeutic Turn: How psychology altered Western culture. Routledge.  ISBN 978-1-138-01869-3.  194 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2013 14:04 - Sist endret 26. juni 2019 15:34

Prosjekter