Ole Jacob Madsen

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Ole Jacob Madsen
English version of this page
Telefon +47 22845240
Mobiltelefon 41105231
Rom S03-05
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Psykologisk institutt Forskningsveien 3 A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker på psykologiens rolle i samfunnet. Spesielt har jeg jobbet med samtidsdiagnosen «den terapeutiske kultur» der psykologiens utbredelse i senmoderne samfunn ikke ulikt kristendommen kommer til å prege mennesket sin selvforståelse på godt og ondt. 

Jeg forsker også på øko- og klimapsykologi, der jeg er særlig interessert i spørsmål som angår forholdet mellom individet og samfunnet og individet og naturen, det være seg identitet, forestillingsevne og motstand mot eller vilje til atferdsendringer.

I tillegg er jeg interessert i de fleste spørsmål som angår utfordringene med å leve i senmoderniteten.

Veiledning

Jeg er alltid åpen for å veilede studenter som vil skrive en oppgave innenfor et område som sammenfaller med mine faglige interesser. Ta kontakt på epost om du har et aktuelt prosjekt.

Undervisning

Bachelor: PSY2505 - Psykologien og samtiden

Profesjon: PSYC3204 - Perspektiver på psykologien

Master: PSY4505 - Identitet, kultur og kritisk psykologi

Bakgrunn

 • 2017-: Professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2013-2017: Førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2011-2013: Toårig arbeidsstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • 2008-2011: Ph.d.-stipendiat, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
 • 2007-2008: Psykolog i PP-tjenesten, Øygarden kommune
 • 2002-2006: Hovedfag i filosofi, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen
 • 2000-2005: Profesjonsstudiet i psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Kritisk psykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

Bildet kan inneholde: tekst, font, gul, linje, parallell.


Se alle arbeider i Cristin

 • Madsen, Ole Jacob (2020). The Thunberg Effect: Reassessing Emotion in the Climate Change Debate, In Odin Lysaker (ed.),  Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0268-9.  9.  s 215 - 230
 • Madsen, Ole Jacob (2020). Therapeutic cultures: historical perspectives, In Daniel Nehring; Ole Jacob Madsen; Edgar Cabanas; China Mills & Dylan Kerrigan (ed.),  The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures.  Routledge.  ISBN 978-0-367-11092-5.  1.  s 14 - 24
 • Madsen, Ole Jacob (2020). Therapeutic experiences: editor's introduction, In Daniel Nehring; Ole Jacob Madsen; Edgar Cabanas; China Mills & Dylan Kerrigan (ed.),  The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures.  Routledge.  ISBN 978-0-367-11092-5.  Part 3.  s 135 - 138
 • Nehring, Daniel; Madsen, Ole Jacob; Cabanas, Edgar; Mills, China & Kerrigan, Dylan (2020). Introduction: Therapeutic global cultures from a multidisciplinary perspective: present and future challenges, In Daniel Nehring; Ole Jacob Madsen; Edgar Cabanas; China Mills & Dylan Kerrigan (ed.),  The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures.  Routledge.  ISBN 978-0-367-11092-5.  Part 1.  s 3 - 13
 • Adolfsson, Johanna & Madsen, Ole Jacob (2019). “Nowadays there is gender”: “Doing” global gender equality in rural Malawi. Theory & psychology.  ISSN 0959-3543.  s 1- 21 . doi: 10.1177/0959354319879507 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holth, Ida Kathrine & Madsen, Ole Jacob (2019). Selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp, I: Mari Pettersvold & Solveig Østrem (red.),  Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56952-5.  3.  s 37 - 56
 • Madsen, Ole Jacob (2019). Veilederen, I: Arnulf Kolstad & Ragnfrid Eline Kogstad (red.),  Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-394-2.  17.  s 253 - 256
 • Amrud, Ingvild Jensen; Madsen, Ole Jacob & Kjøs, Peder (2018). My Little Brony - En kvalitativ undersøkelse av unge menn som ser på animasjonsserien My Little Pony. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(2), s 95- 105
 • Larsen, Eskil Wold & Madsen, Ole Jacob (2018). Fra fantasier om bærekraft til bærekraftige fantasier : en lacansk diskursanalyse av grønn ideologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(6), s 515- 526 Vis sammendrag
 • Lohne-Knudsen, Liv & Madsen, Ole Jacob (2018). Orthorexia nervosa - en kulturdiagnose for vår tid?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(1), s 13- 23
 • Madsen, Ole Jacob (2018). Den terapeutiske skolesekken? Fremtidens skole slik Ludvigsen-utvalget ser det, I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  8.  s 204 - 230
 • Madsen, Ole Jacob (2018). Verden forgår, men mennesket består, I: Peter Bjerregaard & Kyrre Kverndokk (red.),  Kollaps. På randen av fremtiden..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654234.  7.  s 85 - 97
 • Midtgaard, Madeleine Brørs & Madsen, Ole Jacob (2018). Exploring Local Knowledge on Climate Variability in Bangladesh: a Cultural Psychological Inquiry. Human Arenas.  ISSN 2522-5790. . doi: 10.1007/s42087-018-0031-9 Vis sammendrag
 • Weme, Andrea Varga & Madsen, Ole Jacob (2018). What Motivates Green Living? A Qualitative Investigation of Sustainable Life Choices. Human Arenas.  ISSN 2522-5790.  1(1), s 1- 22 . doi: 10.1007/s42087-018-0023-9 Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Snart er vi alle pasienter: Medikalisering i Norden fra vugge til grav, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  Innledning.  s 7 - 23
 • Madsen, Ole Jacob (2017). Diagnosenes makt over sinnene : refleksjoner om diagnoser og diagnosekritikkens mangler. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(1), s 25- 42 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-01-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Madsen, Ole Jacob (2017). «Hvordan har dere det egentlig?» Som man spør, får man svar. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  127(3), s 40- 45
 • Madsen, Ole Jacob (2017). Medikaliseringsbegrepets kolonisering av forskerverden, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  1.  s 25 - 62
 • Milfont, Taciano L.; Bain, Paul G.; Kashima, Yoshihisa; Corral-Verdugo, Victor; Pasquali, Carlota; Johansson, Lars-Olof; Guan, Yanjun; Gouveia, Valdiney V.; Garðarsdóttir, Ragna B.; Doron, Guy; Bilewicz, Michał; Utsugi, Akira; Aragones, Juan Ignacio; Steg, Linda; Soland, Martin; Park, Joonha; Otto, Siegmar; Demarque, Christophe; Wagner, Claire; Madsen, Ole Jacob; Lebedeva, Nadezhda; González, Roberto; Schultz, P. Wesley; Saiz, José L.; Kurz, Tim; Gifford, Robert; Akotia, Charity S.; Saviolidis, Nina M. & Einarsdóttir, Gró (2017). On the relation between social dominance orientation and environmentalism: A 25-nation study. Social Psychological and Personality Science.  ISSN 1948-5506.  9(7), s 802- 814 . doi: 10.1177/1948550617722832 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Petersen, Anders & Madsen, Ole Jacob (2017). Depression: Diagnosis and suffering as process. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  69(1), s 19- 32 . doi: 10.1080/19012276.2016.1267913 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bain, Paul G.; Milfont, Taciano L.; Kashima, Yoshihisa; Bilewicz, Michał; Doron, Guy; Garðarsdóttir, Ragna B.; Gouveia, Valdiney V.; Guan, Yanjun; Johansson, Lars-Olof; Pasquali, Carlota; Corral-Verdugo, Victor; Aragones, Juan Ignacio; Utsugi, Akira; Demarque, Christophe; Otto, Siegmar; Park, Joonha; Soland, Martin; Steg, Linda; Gonzalez, Roberto; Lebedeva, Nadezhda; Madsen, Ole Jacob; Wagner, Claire; Akotia, Charity S.; Kurz, Tim; Saiz, José L.; Schultz, P. Wesley; Einarsdóttir, Gró & Saviolidis, Nina M. (2016). Co-benefits of addressing climate change can motivate action around the world. Nature Climate Change.  ISSN 1758-678X.  6(2), s 154- 157 . doi: 10.1038/nclimate2814 Vis sammendrag
 • Kroken, Randi & Madsen, Ole Jacob (2016). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?, I: Randi Kroken & Ole Jacob Madsen (red.),  Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  1.  s 10 - 25
 • Kroken, Randi & Madsen, Ole Jacob (2016). Fra sosialt arbeid til sosialt entreprenørskap - en moralsk forvandling?, I: Randi Kroken & Ole Jacob Madsen (red.),  Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  8.  s 152 - 167
 • Madsen, Ole Jacob (2016). Psykologiens innflytelse i velferdsstaten, I: Randi Kroken & Ole Jacob Madsen (red.),  Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  5.  s 86 - 111
 • Kjøs, Peder; Madsen, Ole Jacob & Tjersland, Odd Arne (2015). "Barnets beste" i mekling ved samlivsbrudd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(7), s 570- 579
 • Madsen, Ole Jacob (2015). Psychotherapists: Agents of change or maintenance men?, In Ian Parker (ed.),  Handbook of Critical Psychology.  Routledge.  ISBN 978-1-84872-218-7.  23.  s 222 - 230
 • Skagestad, Linn Julie & Madsen, Ole Jacob (2015). «Man blir så redd for å gå glipp av seg selv» - En tematisk analyse av depresjon hos unge voksne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(9), s 751- 761 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Madsen, Ole Jacob (2020). Livsmestring på timeplanen. Rett medisin for elevene?. Spartacus.  ISBN 978-82-430-1341-4.  192 s. Vis sammendrag
 • Nehring, Daniel; Madsen, Ole Jacob; Cabanas, Edgar; Mills, China & Kerrigan, Dylan (ed.) (2020). The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures. Routledge.  ISBN 978-0-367-11092-5.  470 s.
 • Madsen, Ole Jacob (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss?. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03064-7.  238 s. Vis sammendrag
 • Madsen, Ole Jacob (2018). The Psychologization of Society: On the Unfolding of the Therapeutic in Norway. Routledge.  ISBN 9780815360421.  166 s. Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (red.) (2017). Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus.  ISBN 9788230401859.  385 s.
 • Madsen, Ole Jacob (2017). Den terapeutiske kultur. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028613.  224 s.
 • Kroken, Randi & Madsen, Ole Jacob (red.) (2016). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49269-1.  171 s.
 • Madsen, Ole Jacob (2015). Optimizing the Self: Social representations of self-help. Routledge.  ISBN 978-1-13-890967-0.  188 s.
 • Madsen, Ole Jacob (2014). "Det er innover vi må gå" - en kulturpsykologisk studie av selvhjelp. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02182-9.  220 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2013 14:04 - Sist endret 3. nov. 2020 08:00

Prosjekter