Ole Jacob Madsen

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Ole Jacob Madsen
English version of this page
Telefon +47 22845240
Mobiltelefon 41105231
Rom S03-05
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Psykologisk institutt Forskningsveien 3 A 0373 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker på psykologiens rolle i samfunnet. Særlig har jeg jobbet med samtidsdiagnosen «den terapeutiske kultur» der psykologien blir et rammeverk, ikke ulikt kristendommen, som mennesket fortolker livet sitt igjennom.

Jeg forsker også på miljø og klima, der jeg er særlig er opptatt av spørsmål som angår fremmedgjøring fra naturen, nye klimafølelser og -lidelser og psykologiens muligheter og begrensninger i møte med de menneskeskapte klimaendringene. 

I tillegg er jeg interessert i de fleste spørsmål som angår utfordringene med å leve i senmoderniteten, knyttet til psykiske plager og lidelser, identitet og mening. 

Veiledning

Jeg har som regel forholdsvis mange studenter i veiledning, men jeg er alltid åpen for å veilede nye, eventuelt hjelpe de finne en annen veileder, dersom jeg selv ikke har kapasitet. Ta kontakt på epost om du har en aktuell idé du gjerne vil drøfte.

Undervisning

Bachelor: PSY2505 - Psykologien og samtiden

Profesjon: PSYC3204 - Perspektiver på psykologien

Master: PSY4505 - Identitet, kultur og kritisk psykologi

Bakgrunn

  • 2017-: Professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • 2013-2017: Førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • 2011-2013: Toårig arbeidsstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
  • 2008-2011: Ph.d.-stipendiat, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
  • 2007-2008: Psykolog i PP-tjenesten, Øygarden kommune
  • 2002-2006: Hovedfag i filosofi, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen
  • 2000-2005: Profesjonsstudiet i psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Kritisk psykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Publisert 4. jan. 2013 14:04 - Sist endret 22. sep. 2021 08:19

Prosjekter