Ole Jacob Madsen

Bilde av Ole Jacob Madsen
English version of this page
Telefon +47 22845240
Mobiltelefon 41105231
Rom S03-05
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Psykologisk institutt Forskningsveien 3 A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg forsker på psykologiens rolle i samfunnet. Særlig har jeg jobbet med samtidsdiagnosen «den terapeutiske kultur» der psykologien blir et rammeverk, ikke ulikt kristendommen, som mennesket fortolker livet sitt igjennom.

Jeg forsker også på miljø og klima, der jeg er særlig er opptatt av spørsmål som angår fremmedgjøring fra naturen, nye klimafølelser og -lidelser og psykologiens muligheter og begrensninger i møte med de menneskeskapte klimaendringene. 

I tillegg er jeg interessert i de fleste spørsmål som angår utfordringene med å leve i senmoderniteten, knyttet til psykiske plager og lidelser, identitet og mening. 

Veiledning

Jeg har som regel forholdsvis mange studenter i veiledning, men jeg er alltid åpen for å veilede nye, eventuelt hjelpe de finne en annen veileder, dersom jeg selv ikke har kapasitet. Ta kontakt på epost om du har en aktuell idé du gjerne vil drøfte.

Undervisning

Bachelor: PSY2505 - Psykologien og samtiden

Profesjon: PSYC3204 - Perspektiver på psykologien

Master: PSY4505 - Identitet, kultur og kritisk psykologi

Bakgrunn

 • 2017-: Professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2013-2017: Førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2011-2013: Toårig arbeidsstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • 2008-2011: Ph.d.-stipendiat, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
 • 2007-2008: Psykolog i PP-tjenesten, Øygarden kommune
 • 2002-2006: Hovedfag i filosofi, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen
 • 2000-2005: Profesjonsstudiet i psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Kritisk psykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

Skolevegringsmysteriet av Gaute Brochmann og Ole Jacob Madsen (Innbundet)Bildet kan inneholde: tekst, font, gul, linje, parallell.Bildet kan inneholde: verden, vann, naturlige omgivelser, mennesker i naturen, organisme.


Se alle arbeider i Cristin

 • Kutal, Ezgi; Stänicke, Erik & Madsen, Ole Jacob (2022). Psykologers opplevelse av hvordan deres politiske verdier påvirker terapi: en tematisk analyse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 59(11). doi: 10.52734/3yaj9M56.
 • Madsen, Ole Jacob (2022). Skjervheim, psykologien og mennesket sin selvfortolkning. I Torjussen, Lars Petter Storm & Hvidsten, Andreas Holmedahl (Red.), Arven etter Skjervheim. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038033. s. 83–98.
 • Madsen, Ole Jacob (2022). Psykiske lidelser i oppveksten. I Lundgren, Charlotte (Red.), Psykisk oppvekst. Barn og unges psykiske helse fra 0-25 år. Rådet for psykisk helse. ISSN 978-82-91635-46-0. s. 17–22.
 • Madsen, Ole Jacob & von Soest, Tilmann (2021). En plaget ungdomsgenerasjon? I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. s. 207–230. doi: 10.23865/noasp.142.ch9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Hallvard & Madsen, Ole Jacob (2021). Understanding digital disconnection beyond media studies. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. ISSN 1354-8565. 27(6), s. 1–15. doi: 10.1177/13548565211048969. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjellesvik, Kristin Beck & Madsen, Ole Jacob (2021). «På skalaen som er meg, er det ikke plass til minuspoeng» En kvalitativ analyse av unge deprimertes selvforståelse. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). ISSN 2535-8162. 2(2), s. 150–166. doi: 10.18261/issn.2535-8162-2021-02-04.
 • Lund, Janne; Madsen, Ole Jacob & Haugland, Siri Håvås (2021). Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 7, s. 255–268. doi: 10.23865/ntpk.v7.2801. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madsen, Ole Jacob (2021). En økopsykologi for det 21. århundret? En klimafølelsesskeptikers bekjennelser. Psyke & Logos. ISSN 0107-1211. 42(2), s. 34–52.
 • Bjerre, Line Søberg; Madsen, Ole Jacob & Petersen, Anders (2021). ‘But what are we doing to that baby?’ Attachment, psy-Speak and designed order in social work. European Journal of Social Work. ISSN 1369-1457. doi: 10.1080/13691457.2020.1870439.
 • Madsen, Ole Jacob (2020). The Thunberg Effect: Reassessing Emotion in the Climate Change Debate. I Lysaker, Odin (Red.), Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0268-9. s. 215–230.
 • Madsen, Ole Jacob (2020). Therapeutic experiences: editor's introduction. I Nehring, Daniel; Madsen, Ole Jacob; Cabanas, Edgar; Mills, China & Kerrigan, Dylan (Red.), The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures. Routledge. ISSN 978-0-367-11092-5. s. 135–138.
 • Nehring, Daniel; Madsen, Ole Jacob; Cabanas, Edgar; Mills, China & Kerrigan, Dylan (2020). Introduction: Therapeutic global cultures from a multidisciplinary perspective: present and future challenges. I Nehring, Daniel; Madsen, Ole Jacob; Cabanas, Edgar; Mills, China & Kerrigan, Dylan (Red.), The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures. Routledge. ISSN 978-0-367-11092-5. s. 3–13.
 • Madsen, Ole Jacob (2020). Therapeutic cultures: historical perspectives. I Nehring, Daniel; Madsen, Ole Jacob; Cabanas, Edgar; Mills, China & Kerrigan, Dylan (Red.), The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures. Routledge. ISSN 978-0-367-11092-5. s. 14–24.
 • Adolfsson, Johanna & Madsen, Ole Jacob (2019). “Nowadays there is gender”: “Doing” global gender equality in rural Malawi. Theory & psychology. ISSN 0959-3543. s. 1–21. doi: 10.1177/0959354319879507. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holth, Ida Kathrine & Madsen, Ole Jacob (2019). Selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp. I Pettersvold, Mari & Østrem, Solveig (Red.), Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-56952-5. s. 37–56.
 • Madsen, Ole Jacob (2019). Veilederen. I Kolstad, Arnulf & Kogstad, Ragnfrid Eline (Red.), Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-394-2. s. 253–256.

Se alle arbeider i Cristin

 • Madsen, Ole Jacob (2021). Deconstructing Scandinavia's "Achievement Generation" A Youth Mental Health Crisis? Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-72555-6. 300 s.
 • Nehring, Daniel; Madsen, Ole Jacob; Cabanas, Edgar; Mills, China & Kerrigan, Dylan (2020). The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures. Routledge. ISBN 978-0-367-11092-5. 470 s.
 • Madsen, Ole Jacob (2020). Livsmestring på timeplanen. Rett medisin for elevene? Spartacus. ISBN 978-82-430-1341-4. 192 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2013 14:04 - Sist endret 9. des. 2022 08:52

Prosjekter