Ingvild Finsrud

Stipendiat - Klinisk psykologi
Bilde av Ingvild Finsrud
English version of this page
Rom S03-25
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Psykoterapiforskning

 • Terapeuteffekter og terapeututvikling

 • Måling i psykoterapi

Prosjekt

PhD-prosjektet er et naturalistisk prosess-utfallsstudie på Modum Bad. I prosjektet undersøkes endringsprosesser hos pasienter som primært behandles for enten depresjon, angst, spiseforstyrrelse eller traumeproblematikk. De mottar enten kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, compassion-fokusert terapi, stabiliserende behandling, korttidsdynamisk terapi, eksistensiell terapi eller familieterapi. Måleinstrumentet som brukes måler symptomer, fellesfaktorer og terapispesifikke endringsprosesser (affekt, kognisjon, metakognisjon og selvmedfølelse). Prosjektets hovedformål er å se på samspill mellom de målte prosessene i sammenheng med behandlingsmodell og pasientkarakteristika.

Bakgrunn

 • Cand. psychol., Psykologisk institutt, UiO, vår 2016

 • Modum Bad, avdeling for spiseforstyrrelser, vår 2016-høst 2017

 • Dobbeltkompetansestipendiat, Psykologisk institutt, UiO og Modum Bad fra høst 2017

Emneord: Klinisk psykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Finsrud, Ingvild; Nissen-Lie, Helene Amundsen; Ulvenes, Pål Gunnar; Melsom, Linne; Vrabel, KariAnne & Wampold, Bruce E. (2022). Confidence in the therapist and confidence in the treatment predict symptomatic improvement week by week in therapy: A latent curve modeling approach. Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167. doi: 10.1037/cou0000640.
 • Finsrud, Ingvild; Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Ulvenes, Pål Gunnar; Melsom, Linne; Vrabel, KariAnne & Wampold, Bruce E. (2022). Confidence in the therapist and confidence in the treatment predict symptomatic improvement week by week in therapy: A latent curve modeling approach. Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167. doi: 10.1037/cou0000640.
 • Finsrud, Ingvild; Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Vrabel, KariAnne; Høstmælingen, Andreas; Wampold, Bruce E. & Ulvenes, Pål Gunnar (2021). It's the therapist and the treatment: The structure of common therapeutic relationship factors. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 32, s. 139–150. doi: 10.1080/10503307.2021.1916640.

Se alle arbeider i Cristin

 • Finsrud, Ingvild; Nissen-Lie, Helene A; Ulvenes, Pål; Vrabel, KariAnne & Wampold, Bruce E. (2019). Structure of Common Factors across Psychotherapies and Diagnoses.
 • Jessen, Reidar Schei; Finsrud, Ingvild; Kløvfjell, Knut Haavard; Svedenborg, Helena; Ditlefsen, Ingrid, Tande & Sikveland, Serina Fuglestad (2013). Kritisk generalist? Javisst! . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mars 2018 15:22 - Sist endret 8. mai 2019 11:23