Ingvild Finsrud

Stipendiat - Klinisk psykologi

Faglige interesser

  • Psykoterapiforskning

  • Terapeuteffekter og terapeututvikling

  • Måling i psykoterapi

Prosjekt

PhD-prosjektet er et naturalistisk prosess-utfallsstudie på Modum Bad. I prosjektet undersøkes endringsprosesser hos pasienter som primært behandles for enten depresjon, angst, spiseforstyrrelse eller traumeproblematikk. De mottar enten kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, compassion-fokusert terapi, stabiliserende behandling, korttidsdynamisk terapi, eksistensiell terapi eller familieterapi. Måleinstrumentet som brukes måler symptomer, fellesfaktorer og terapispesifikke endringsprosesser (affekt, kognisjon, metakognisjon og selvmedfølelse). Prosjektets hovedformål er å se på samspill mellom de målte prosessene i sammenheng med behandlingsmodell og pasientkarakteristika.

Bakgrunn

  • Cand. psychol., Psykologisk institutt, UiO, vår 2016

  • Modum Bad, avdeling for spiseforstyrrelser, vår 2016-høst 2017

  • Dobbeltkompetansestipendiat, Psykologisk institutt, UiO og Modum Bad fra høst 2017

Emneord: Klinisk psykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Publisert 6. mars 2018 15:22 - Sist endret 8. mai 2019 11:23