Heidi Marie Umbach Hansen

Bilde av Heidi Marie Umbach Hansen
English version of this page
Mobiltelefon 92819779
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Jeg er tilknyttet et prosjekt som er et samarbeid mellom RITMO, Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, og PROMENTA, et tverrfaglig forskningssenter med fokus på psykisk helse, rusbruk og livskvalitet i befolkningen.

Formålet med prosjektet er å kartlegge den fenotypiske strukturen til musikalske egenskaper, da med spesielt fokus på rytmiske egenskaper. Videre ønsker vi å undersøke hvordan gener og miljø påvirker musikalitet.

Bakgrunn

Jeg fullførte i 2014 en mastergrad i nevrovitenskap ved NTNU, hvor jeg via et samarbeid med en forskningsgruppe tilhørende medisinsk fakultet, UiO, forsket på synaptisk plastisitet relatert til læring og hukommelse, ved bruk av elektron- og lysmikroskopi.

Etter endt mastergrad, jobbet jeg en periode som intern ved “Music, Sound and Performance Lab”, Macquarie University, Sydney, for å få faglig kompetanse og kjennskap til metoder brukt innenfor kognitiv nevropsykologi, med spesielt fokus på forskning innen musikkpsykologi. I løpet av dette praksisoppholdet jobbet jeg blant annet med et prosjekt som omhandlet musikalsk minne og Alzheimer's sykdom.

I 2016 startet jeg som klinisk ingeniør i Prediktor Medical AS, et firma som utvikler medisinsk måleteknologi. Hovedoppgaver var relatert til koordinering og utførelse av kliniske studier i Norge og Kina. I 2018 startet jeg som dataanalytiker for søsterselskapet Prediktor Instruments AS, hvor jeg hovedsakelig jobbet med data-engineering, multivariat analyse av data fra NIR-instrumenter, og idriftsettelse av resulterende maskinlæringsmodeller, brukt blant annet i næringsmiddelindustrien

Emneord: Music psychology, Musical abilities, Cognitive psychology

Publikasjoner

  • Ringsevjen, Håvard; Hansen, Heidi Marie Umbach; Hussain, Suleman; Hvalby, Øyvind C; Jensen, Vidar & Walaas, S. Ivar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Presynaptic increase in IP3 receptor type 1 concentration in the early phase of hippocampal synaptic plasticity. Brain Research. ISSN 0006-8993. 1706, s. 125–134. doi: 10.1016/j.brainres.2018.10.030.
  • Staal, Odd Martin; Hansen, Heidi Marie Umbach; Christiansen, Sverre; Fougner, Anders Lyngvi; Carlsen, Sven Magnus & Stavdahl, Øyvind (2018). Differences between flash glucose monitor and fingerprick measurements. Biosensors. ISSN 2079-6374. 8:93(4), s. 1–17. doi: 10.3390/bios8040093. Fulltekst i vitenarkiv
  • Baird, Amee; Hansen, Heidi Marie Umbach & Thompson, William Forde (2017). A nonmusician with severe Alzheimer’s dementia learns a new song. Neurocase. ISSN 1355-4794. 23(1), s. 36–40. doi: 10.1080/13554794.2017.1287278.

Se alle arbeider i Cristin

  • Staal, Odd Martin; Christiansen, Sverre; Hansen, Heidi Marie Umbach; Carlsen, Sven Magnus; Fougner, Anders Lyngvi & Stavdahl, Øyvind (2018). Characterisation of the errors between SMBG and a flash glucose Monitor in the first day of use.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. nov. 2020 08:30 - Sist endret 24. mars 2022 13:36