Henning Bang

Bilde av Henning Bang
English version of this page
Telefon +47 22845170
Mobiltelefon +47 90835522
Rom S03-24
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Gruppeprosesser, teameffektivitet, ledergrupper

 • Organisasjonskultur – kartlegging og utvikling

 • Lederskap, utvikling av effektivt lederskap

 • Konflikter i grupper og organisasjoner

 • Organisasjonslæring

 • Menneskelige utviklingsprosesser, veiledning

Undervisning

Jeg underviser på PSI i gruppe- og sosialpsykologi, samt om psykologrollen.

Underviser også ved andre institusjoner (for eksempel NHH og BI) om organisasjonskultur, teameffektivitet, gruppeprosesser og lederskap.

Bakgrunn

Utdanning

 • 2010: PhD, Psykologisk institutt, UiO. Avhandlingens tittel: Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter.

 • 1998: Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, MNPF

 • 1988: Godkjent psykolog

 • 1986: Magistergrad i psykologi, Psykologisk institutt, UiO

 • 1982: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2011 - i dag:  Førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt, UiO (50%)

 • 2001 - 2010: Stipendiat, universitetslektor og timelærer ved Psykologisk institutt, UiO

 • 1995 - i dag: Daglig leder av konsulentfirmaet Henning Bang AS (50%)

 • 1989 - 1995: Daglig leder av konsulentfirmaet Henning Bang (50%)

 • 1988 - 1995: Psykolog ved Kirkens Familierådgivningskontor i Oslo (50%)

 • 1989 - 1994: Seniorforeleser ved Institutt for Organisasjonsfag ved NHH i Bergen (20%)

 • 1988 - 1989: Halv stilling som organisasjonspsykolog i Gjensidige Forsikring

 • 1986 - 1988: Organisasjonspsykolog  i Internkonsulentene AS

Priser

2010: Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag (Utdelt av Norsk Psykologforening)

2004: Undervisningsprisen ved Psykologisk institutt

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Boe, Ole & Bang, Henning (2022). Assessing the correlation between character strengths and mental toughness in military officers. International Journal of Emergency Mental Health. ISSN 1522-4821.
 • Bang, Henning; Nilsen, Fredrik A.; Boe, Ole; Eilertsen, Dag-Erik & Lang-Ree, Ole Christian (2021). Predicting army cadets’ performance: The role of character strengths, GPA and GMA. Journal of Military Studies. ISSN 2242-3524. 10(1), s. 139–153. doi: 10.2478/jms-2021-0016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Fredrik A.; Bang, Henning; Boe, Ole; Martinsen, Øyvind L.; Lang-Ree, Ole Christian & Røysamb, Espen (2020). The Multidimensional Self-Control Scale (MSCS): Development and validation. Psychological Assessment. ISSN 1040-3590. 32(11), s. 1057–1074. doi: 10.1037/pas0000950. Fulltekst i vitenarkiv
 • Boe, Ole; Nilsen, Fredrik Andre & Bang, Henning (2019). Karakterstyrker hos den militære leder. I Johansen, Rino Bandlitz; Fosse, Thomas Hol & Boe, Ole (Red.), Militær ledelse. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3305-2. s. 117–134.
 • Bang, Henning; Boe, Ole; Eilertsen, Dag-Erik & Nilsen, Fredrik A. (2018). OBSCIF – A RELIABLE AND VALID OBSERVATIONAL INSTRUMENT FOR MEASURING CHARACTER STRENGTHS. ICERI proceedings. ISSN 2340-1095. s. 5465–5473. doi: 10.21125/iceri.2018.2268.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2017). What characterizes effective management teams? A research - based approach. Consulting Psychology Journal: Practice and Research. ISSN 1065-9293. 69(4), s. 334–359. doi: 10.1037/cpb0000098.
 • Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A. & Eilertsen, Dag-Erik (2017). Do character strengths predict how well military cadets succeed during their Bachelor`s program? ICERI proceedings. ISSN 2340-1095. s. 7297–7302. doi: 10.21125/iceri.2017.1961.
 • Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Kristiansen, Ola; Krogdahl, Per & Bang, Henning (2017). Measuring important character strengths in Norwegian Special Forces officers. EDULEARN proceedings. ISSN 2340-1117. s. 1623–1631. doi: 10.21125/edulearn.2017.1349.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2016). The Big 12: The Most Important Character Strengths for Military Officers. Atiner Conference Paper Series. ISSN 2241-2891. PSY2016, s. 1–15.
 • Boe, Ole; Heiskel, Bengt Andre; Grande, Øyvind Moholdt; Nilsen, Fredrik A. & Bang, Henning (2016). Measuring character strengths: A methodological study of military cadets during a field exercise. ICERI proceedings. ISSN 2340-1095. s. 6057–6067. doi: 10.21125/iceri.2016.0374.
 • Boe, Ole; Davidson, Sofia Ellen; Nilsen, Fredrik A. & Bang, Henning (2016). A study of observed character strengths in military cadets during a combat fatigue course. ICERI proceedings. ISSN 2340-1095. s. 6068–6077. doi: 10.21125/iceri.2016.0376.
 • Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). Development of an observational instrument (OBSCIF) for evaluating character strengths in army cadets. EDULEARN proceedings. ISSN 2340-1117. s. 7803–7808. doi: 10.21125/edulearn.2016.0711.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2016). The Big 12: The Most Important Character Strengths for Officers. I Papanikos, Gregory T. (Red.), Psychology Abstracts Tenth Annual International Conference on Psychology 23-26 May 2016, Athens, Greece . Athens Institute for Education and Research (ATINER). ISSN 978-960-598-052-8. s. 22–22.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2015). Ledelse gjennom effektive ledergrupper. I Einarsen, Ståle & Skogstad, Anders (Red.), Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. 2. utg.. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1658-1. s. 279–302.
 • Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik Andre & Eilertsen, Dag-Erik (2015). Evaluating character strengths in cadets during a military field exercise: Consistency between different evaluation sources. EDULEARN proceedings. ISSN 2340-1117. s. 7076–7082. doi: 10.21125/iceri.2016.0374.
 • Boe, Ole; Bang, Henning & Nilsen, Fredrik Andre (2015). Experienced military officer’s perception of important character strengths . Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. 190, s. 339–345. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.05.008.
 • Boe, Ole; Bang, Henning & Nilsen, Fredrik Andre (2015). Developing an observational instrument for measuring character strengths during military field exercises. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. 197, s. 1126–1133. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.363.
 • Boe, Ole; Bang, Henning & Nilsen, Fredrik Andre (2015). Selecting the most relevant character strengths for Norwegian Army officers: An educational tool. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. 197, s. 801–809. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.188.
 • Bang, Henning (2013). Organisasjonskultur : en begrepsavklaring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(4), s. 326–336.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2010). Dialog og effektivitet i ledergrupper. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 47, s. 4–15.
 • Bang, Henning; Fuglesang, Synne Løvdahl; Ovesen, Mariann Reinås & Eilertsen, Dag-Erik (2010). Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behavior. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 51(3), s. 253–261. doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00769.x.
 • Bang, Henning (2008). Effektivitet i lederteam - hva er det, og hvilke faktorer påvirker det? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 45(3), s. 272–286.
 • Bang, Henning (2007). Delegering - en nøkkel til effektivt lederskap. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. 10(5), s. 44–50.
 • Bang, Henning (1993). Parterapi - hvilken forskjell gjør det? Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 21, s. 178–189.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2021). Effective management teams and organizational behavior: A research-based model for team development. Routledge. ISBN 9780367486730. 246 s.
 • Bang, Henning (2020). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget. ISBN 9788215042930. 265 s.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2019). Effektive ledergrupper. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-0549683-5. 286 s.
 • Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset; Molly-Søholm, Thorkil & Elmholdt, Claus (2015). Effektive ledergrupper. For bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 9788777069543. 244 s.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2012). Effektive ledergrupper. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-41083-1. 293 s.
 • Bang, Henning (2011). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget. ISBN 9788215007823. 249 s.
 • Bang, Henning (1998). Organisasjonskultur i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788251837132. 170 s.
 • Bang, Henning (1995). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3387-6. 211 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fyhn, Bård; Bang, Henning; Sverdrup, Therese & Schei, Vidar (2022). Safe among the Unsafe: Psychological Safety Climate Strength Matters for Team Performance.
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle faktultetsledergruppa til en effektiv ledergruppe?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle en læringskultur preget av tilbakemeldinger og psykologisk trygghet?
 • Bang, Henning (2021). Hva kjennetegner effektive ledergrupper?
 • Bang, Henning (2021). Hva kjennetegner effektive team og ledergrupper? .
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle effektive ledergrupper i skolen?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan kan HR bidra til å utvikle organisasjonskulturen i Apotek 1 Gruppen?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle effektive ledergrupper i helseforetaket?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle seg til en strategisk og effektiv toppledergruppe i statsforvaltningen?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle effektive ledergrupper?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle kulturen i egen organisasjon?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle en læringskultur, preget av tilbakemeldinger og psykologisk trygghet?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle effektive ledergrupper?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle effektive ledergrupper i Agder politidistrikt?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan bruke ledergruppene for å lykkes i det sammenslåtte Vestland fylke.
 • Bang, Henning (2021). Leading teams: How to develop effective management teams.
 • Bang, Henning (2021). Deg som kulturskaper: Hvordan utvikle kulturen i Kystverket?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle effektive ledergrupper?
 • Bang, Henning (2021). Hva er skolekultur og hvordan kan lærere påvirke den?
 • Bang, Henning (2021). Strategi og kultur: Hvordan gjøre strategien til en del av kulturen i Statsbygg?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle organisasjonskulturen i egen virksomhet?
 • Bang, Henning (2021). Kulturelle utfordringer i sammenslåingsprosesser i domstolene.
 • Bang, Henning (2021). Bruk av verktøyet Leadership Versatility Index (LVI) for 360 graders lederevaluering.
 • Bang, Henning (2021). Om godt lagspill.
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle effektive ledergrupper i Oslo-skolen?
 • Bang, Henning (2021). Utvikling av effektive toppledergrupper i statsforvaltningen.
 • Bang, Henning (2021). Hvordan implementere verdiene i organisasjonskulturen vår?
 • Bang, Henning (2021). Laget rundt barnet – Hvordan drive godt teamarbeid?
 • Bang, Henning (2021). Psykologisk trygghet: En forutsetning for å skape en læringskultur.
 • Bang, Henning (2021). Kulturelle utfordringer i sammenslåingsprosesser.
 • Bang, Henning (2021). Effektiv ledelse, ledelsesutvikling og lederveiledning.
 • Bang, Henning (2021). Leading teams – how to develop more effective management teams.
 • Bang, Henning (2021). Hva kjennetegner effektive toppledergrupper?
 • Bang, Henning (2021). Hvordan utvikle organisasjonskulturen på Stortinget?
 • Bang, Henning (2021). Organisasjonskultur: Hva er det, hvorfor er det viktig, og hvordan kan det utvikles?
 • Bang, Henning (2021). What characterizes effective and well-functioning top management teams?
 • Bang, Henning (2021). Hva kjennetegner effektivt teamarbeid i et symfoniorkester?
 • Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2019). Measuring character strengths: Are self-ratings or other-ratings best?
 • Austad, Sara Kasia; Johansen, rino; Bang, Henning & Boe, Ole (2019). Differences in Balanced leadership Behavior in the Norwegian Armed Forces.
 • Austad, Sara Kasia; Johansen, Rino Bandlitz; Bang, Henning & Boe, Ole (2019). Balanced leadership behavior in the Norwegian Armed Forces .
 • Bang, Henning; Boe, Ole; Eilertsen, Dag-Erik & Nilsen, Fredrik A. (2018). OBSCIF - A reliable and valid observational instrument for measuring character strenghts.
 • Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A. & Lang-Ree, Ole Christian (2018). Character strengths predict academic and military performance.
 • Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik A. & Eilertsen, Dag-Erik (2017). Character strengths as important predictors for success in the military .
 • Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Kristiansen, Ola; Krogdahl, Per & Bang, Henning (2017). Important Character Strengths for Norwegian Special Forces Officers.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2016). Assessing the correlation between character strengths and mental toughness in military officers .
 • Boe, Ole; Heiskel, Bengt A.; Grande, Øyvind. M. & Bang, Henning (2016). Measuring character strengths.
 • Davidson, Sofia Ellen; Bang, Henning & Boe, Ole (2016). OBSCIF: Self-assessment and observed behaviour.
 • Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSCIF: Evaluating Character strengths.
 • Bang, Henning & Boe, Ole (2016). Karakter hos militære ledere: eksempler på forskning for og i offisersutdanningen.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2015). effect. A web-based survey for measuring effectiveness in management teams.
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik Andre (2015). Vurderingsskjemaer for karakterstyrker på Stridskurset 2015 for selv, kollega og veileder 7.0.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2015). Status i prosjektet: Karakter hos militære ledere.
 • Bang, Henning & Boe, Ole (2014). Kartlegging og utvikling av karakterstyrker hos kadetter ved Krigsskolen.
 • Bang, Henning (2013). What characterizes effective management teams?
 • Bang, Henning (2010). Teamarbeid - et gode eller et onde? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 47(1), s. 2–3.
 • Bang, Henning (2001). Hva kjennetegner effektive ledergrupper?
 • Bang, Henning & Lindholm, Astri Eidsbø (1998). Livet på jobben: Hvordan takle vanskelige samtaler? Kunnskap i arbeid - status og fremtidsbilder. Tano Aschehoug. s. 199–209.
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSCIF – Evaluation of your character strengths: An observational instrument for rating of character strengths in army cadets. Krigsskolen.
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSKIF - Vurdering av dine karakterstyrker: Observasjonsskjema for vurdering av karakterstyrker hos kadetter. Krigsskolen.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2014). Character in military leaders - a short project description for VIA. Krigsskolen.
 • Bang, Henning (2010). Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Bang, Henning & Nygaard, Karen Øverland (2009). Norske toppledergrupper: Hvem er de, hva gjør de og hvor effektive er de? Administrativt Forskningsfond ved NHH.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2011 11:14 - Sist endret 14. des. 2015 12:51