guroo

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Psykisk helse og utviklingsmuligheter for barn med bakgrunn som enslige mindreårige asylsøkere

 • Kulturpsykologi

 • Utviklingspsykologi

 • Kritisk psykologi

 • Kvalitative metoder

 • Barn som informanter

Bakgrunn

 • Utdannet Cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 2008

Arbeidet som psykolog ved:

 • Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Drammen DPS, Vestre Viken HF

 • Ruspoliklinikken, Drammen DPS, Vestre Viken HF

Samarbeid

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Kultur- og samfunnspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Publikasjoner

 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2018). Negotiating developmental projects: Unaccompanied Afghan refugee boys in Norway. Childhood.  ISSN 0907-5682.  25(1), s 78- 92 . doi: 10.1177/0907568217718032

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa N.; Lidén, Hilde; Sveaass, Nora; Oppedal, Brit; Omland, Guro Brokke; Pastoor, Lutine de Wal; Guribye, Eugene; Dyregrov, Atle & Flatland, Torunn (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2012 09:15 - Sist endret 19. okt. 2016 13:06