Guro Brokke Omland

Bilde av Guro Brokke Omland
Rom S03-26
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Psykisk helse og utviklingsmuligheter for barn og unge med bakgrunn som enslige mindreårige asylsøkere

 • Kulturpsykologi

 • Utviklingspsykologi

 • Kritisk psykologi

 • Kvalitative metoder

 • Barn som informanter

Bakgrunn

 • Utdannet Cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 2008

Arbeidet som psykolog ved:

 • Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Drammen DPS, Vestre Viken HF

 • Ruspoliklinikken, Drammen DPS, Vestre Viken HF

Samarbeid

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Kultur- og samfunnspsykologi, Kritisk psykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Omland, Guro Brokke; Phoenix, Ann; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Aadnanes, Margrete; Herland, Mari Dalen & Negård, Inger-Lise [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). The Pandemic Child: Vulnerability constructions under COVID-19.
 • Godø, Helene Toverud; Halsa, Astrid Dagmar & Omland, Guro Brokke (2022). Belonging through enriching activities and intimacy: Narratives of doing school and developmental support when living in residential care.
 • Omland, Guro Brokke (2021). Å bli kjent med og forstå unge mennesker som har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. Hva fikk jeg ut av å ta i bruk hverdagslivsforankrete samtaler?
 • Omland, Guro Brokke; Andenæs, Agnes & Sveaass, Nora (2021). Et oppdelt omsorgssystem er ingen administrativ detalj: Et bidrag til en utvidet forståelse av den psykiske problembelastningen for unge med bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger.
 • Omland, Guro Brokke (2021). Omsorg for og oppfølging av enslige mindreårige: Samarbeid og ansvarsfordeling mellom vergen og ansatte.
 • Omland, Guro Brokke (2020). Kulturpsykologien og den kritiske psykologiens posisjon i det psykologiske fagfeltet - muligheter og utfordringer.
 • Omland, Guro Brokke (2020). Teoretisk informerte analyser: Hva er det? Muligheter og utfordringer.
 • Omland, Guro Brokke (2020). Omsorgstilnærminger for barn som bor på omsorgsinstitusjon.
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2019). ‘Do you need to talk to someone?’ – Professionalising and outsourcing dialogues about psychological pain at residential care institutions for unaccompanied asylum-seeking young people.
 • Omland, Guro Brokke (2018). Personal communities among unaccompanied refugee minors: Materiality of places and organisation of everyday life as crucial conditions.
 • Omland, Guro Brokke (2018). Å binde sammen unges deltakelse på tvers av arenaer: En sentral omsorgsoppgave i profesjonelt arbeid med enslige mindreårige flyktninger.
 • Omland, Guro Brokke (2018). How can interpretative frameworks guide the construction of concrete analytical approaches? The Theory<>Data Relation of the Methodology Cycle.
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa Nyamwathi & Lidén, Hilde [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.
 • Jensen, Tine; Omland, Guro Brokke & Sveaass, Nora (2016). Asylpolitikk uten dekning i vår forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Omland, Guro Brokke & Sveaass, Nora (2016). Unaccompanied minors: Conditions for development in exile.
 • Omland, Guro Brokke (2016). - Jeg sluttet å spise da vennene forlot mottaket. [Internett]. nrk.no.
 • Omland, Guro Brokke (2016). Forskere: - Vi har ikke skrevet det Listhaug viser til. [Internett]. nrk.no.
 • Omland, Guro Brokke (2016). Innvandringsminister Sylvi Listhaug fremstiller forskning feil for å begrunne innstramningene i asylpolitikken. Det mener flere forskere. [TV]. NRK Nyheter.
 • Omland, Guro Brokke (2016). Gutter med bakgrunn som enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan: Utviklingspsykologiske muligheter og utfordringer i Norge.
 • Omland, Guro Brokke (2016). Unge med bakgrunn som enslige mindreårige asylsøkere: Utviklingspsykologiske muligheter og utfordringer i Norge.
 • Omland, Guro Brokke (2015). Mindreårige asylsøkere strever med å få aksept for sitt ønske om å hjelpe familien sin. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Omland, Guro Brokke (2014). Barn og unge med bakgrunn som enslige mindreårige asylsøkere. En intervjustudie med fokus på ungdommenes utviklingsmuligheter og psykososiale behov.
 • Omland, Guro Brokke (2020). Re-creating lives and futures in exile: A cultural psychological study of unaccompanied refugee minors and their professional caregivers in Norway. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2012 09:15 - Sist endret 8. juli 2019 15:00