Guro Brokke Omland

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Guro Brokke Omland
Telefon +47 22845232
Rom S03-26
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Psykisk helse og utviklingsmuligheter for barn og unge med bakgrunn som enslige mindreårige asylsøkere

 • Kulturpsykologi

 • Utviklingspsykologi

 • Kritisk psykologi

 • Kvalitative metoder

 • Barn som informanter

Bakgrunn

 • Utdannet Cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 2008

Arbeidet som psykolog ved:

 • Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Drammen DPS, Vestre Viken HF

 • Ruspoliklinikken, Drammen DPS, Vestre Viken HF

Samarbeid

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Kultur- og samfunnspsykologi, Kritisk psykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Omland, Guro Brokke; Andenæs, Agnes & Sveaass, Nora (2020). ‘Discuss it with your legal guardian’: Challenges in practising care for young unaccompanied refugee minors. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500. . doi: 10.1111/cfs.12810
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2019). Peer relationships at residential care institutions for unaccompanied refugee minors: An under-utilised resource?. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250. . doi: 10.1177/1473325019860183 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2018). Negotiating developmental projects: Unaccompanied Afghan refugee boys in Norway. Childhood.  ISSN 0907-5682.  25(1), s 78- 92 . doi: 10.1177/0907568217718032

Se alle arbeider i Cristin

 • Omland, Guro Brokke (2021). Omsorg for og oppfølging av enslige mindreårige: Samarbeid og ansvarsfordeling mellom vergen og ansatte.
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2021). Expanding notions of family-based care for unaccompanied refugee minors? An exploration of relational negotiations between foster parents and unaccompanied foster children in Norway.
 • Omland, Guro Brokke (2020). Re-creating lives and futures in exile: A cultural psychological study of unaccompanied refugee minors and their professional caregivers in Norway.
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2019). ‘Do you need to talk to someone?’ – Professionalising and outsourcing dialogues about psychological pain at residential care institutions for unaccompanied asylum-seeking young people.
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa N.; Lidén, Hilde; Sveaass, Nora; Oppedal, Brit; Omland, Guro Brokke; Pastoor, Lutine de Wal; Guribye, Eugene; Dyregrov, Atle & Flatland, Torunn (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2012 09:15 - Sist endret 8. juli 2019 15:00