Mennesker på flukt, integrering og psykisk helse

Mennesker migrerer. Mange flykter fra krigs- og konfliktområder. Samtidig ser vi sosial og politisk uro som følge av disse folkevandringene.

Betydningen av respekt, empati og omsorg til dem som søker beskyttelse etter flukt og oppbrudd må aldri glemmes

Betydningen av respekt, empati og omsorg til dem som søker beskyttelse etter flukt og oppbrudd må aldri glemmes. Foto: Anthony Murray Jr via Flickr.

For å møte flyktninger og migranter på best mulig måte, samt håndtere de utfordringene Norge og resten av verden står midt oppi, trenger vi mer kunnskap og innsikt. Situasjonen har mange psykologiske og menneskerettslige sider, som Psykologisk institutt vil belyse på denne temadagen.

Vi vil presentere erfaringer fra mennesker som selv har gjort denne reisen, i kombinasjon med forskning på feltet. Det blir anledning til diskusjon og spørsmål underveis.

Program

09.15 - 09.30: Innledning til PSIs temadag: Samira Aminihajibashi, Nora Sveaass og Edna Luneng
 

09.30 - 10.00: Kultur, psykologi, kulturpsykologi eller kulturforståelse……en vandring i spennende landskap. Mona-Iren Hauge
 

10.00 - 10.15: Spørsmål og kommentarer
 

10.15 - 10:30: Pause
 

10:30 - 11.30: Flukt og Integrering – Panelsamtale med Samira Aminihajibashi, Baqir Moamen og Sogra Soltani. Samtalen ledes av Sigrun Marie Moss
 

11.30 - 12.00 – Spørsmål til panelet og diskusjon
 

12.00 - 12.30: Pause
 

12.30 - 13.30: Tre forskningsinnlegg og en refleksjon:
 

Guro Brokke Omland: Omsorg og utviklingsmuligheter for barn og unge med bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger

Selini Tavridou- Hansen: Motforestillinger mot asylmottak i nærmiljøet – en studie av subjektivitet

Jonas Kunst: Hvordan kan vi gjøre bruk av integreringspotensialet blant majoritetsbefolkningen?

Dani Beck: Innvandrer: En tittel du aldri mister
 

13.30 - 14.00: Oppsummering, spørsmål og diskusjon, styres av Nora Sveaass
 

Arrangementet er åpent for alle.

Publisert 7. apr. 2017 15:00 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11