Geir Overskeid

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Geir Overskeid
English version of this page
Telefon +47 22845133
Rom S01-09
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Kognitiv- og nevropsykologi
Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Overskeid, Geir (2021). Can Damasio's Somatic Marker Hypothesis Explain More Than Its Originator Will Admit?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  11 . doi: 10.3389/fpsyg.2020.607310 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Overskeid, Geir (2021). Sosial ufølsomhet ved autisme: Er regelstyring en bedre forklaring enn svekket “theory of mind”?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  48(1), s 55- 75 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Overskeid, Geir (2019). Sosial adferd hos personer med autisme: Hva betyr regelstyring?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  46, s 85- 109
 • Overskeid, Geir (2018). Do we need the environment to explain operant behavior?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9, s 1- 6 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.00373 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Overskeid, Geir (2016). Power and autistic traits. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  7 . doi: 10.3389/fpsyg.2016.01290 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Overskeid, Geir (2016). Systemizing in autism: The case for an emotional mechanism. New Ideas in Psychology.  ISSN 0732-118X.  41, s 18- 22 . doi: 10.1016/j.newideapsych.2016.01.001
 • Overskeid, Geir (2014). Adferdsanalysen har kapitulert for virkeligheten -- men tar ikke konsekvensen av det. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  41, s 171- 174
 • Grønnerød, Cato; Overskeid, Geir & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Under Skinner's Skin: Gauging a Behaviorist From His Rorschach Protocol. Journal of Personality Assessment.  ISSN 0022-3891.  95(1), s 1- 12 . doi: 10.1080/00223891.2012.696081
 • Overskeid, Geir (2013). Hvem var B. F. Skinner?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(9), s 904- 910
 • Overskeid, Geir (2012). The role of emotions in reinforcement: Response selection in humans. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  62(1), s 125- 131 . doi: 10.1007/bf03395792
 • Overskeid, Geir; Grønnerød, Cato & Simonton, Dean Keith (2012). The Personality of a Nonperson: Gauging the Inner Skinner. Perspectives on Psychological Science.  ISSN 1745-6916.  7(2), s 187- 197 . doi: 10.1177/1745691611434212
 • Overskeid, Geir (2011). Var der mer enn én fru Freud?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(4), s 350- 353
 • Overskeid, Geir (2009). Dårlige følelser på jobb - og betraktninger om hva man kan gjøre med dem, I: Per Øystein Saksvik & Kjell Nytrø (red.),  Klinisk organisasjonspsykologi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29440-3.  1.  s 13 - 40
 • Overskeid, Geir (2008). They should have thought about the consequences: The crisis of cognitivism and a second chance for behavior analysis. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  58(1), s 131- 151
 • Overskeid, Geir (2007). Looking for Skinner and finding Freud. American Psychologist.  ISSN 0003-066X.  62, s 590- 595 . doi: 10.1037/0003-066X.62.6.590
 • Overskeid, Geir (2006). Why behave? The problem of initiating causes and the goals of prediction and control. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  56, s 323- 340
 • Overskeid, Geir (2005). Empirically understanding understanding can make problems go away: The case of the Chinese room. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  55, s 595- 617
 • Overskeid, Geir (2005). Psykologien rundt på fire ord, I: Helene Uri (red.),  (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk.  Kunnskapsforlaget.  16.  s 64 - 65
 • Overskeid, Geir (2005). Ufølsomhet, I: Helene Uri (red.),  (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk.  Kunnskapsforlaget.  15.  s 62 - 64
 • Overskeid, Geir (2004). Solitary pain: Bertrand Russell as cognitive therapist. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  54, s 3- 14
 • Kaufmann, Geir; Drevland, Guri; Wessel, Ellen Margrethe; Overskeid, Geir & Magnussen, Svein J (2003). The importance of being earnest: Displayed emotion and witness credibility. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  17(1), s 21- 34 . doi: 10.1002/acp.842 Vis sammendrag
 • Magnussen, Svein J & Overskeid, Geir (2003). Noen sentrale temaer i vitnepsykologisk forskning - anno 2003. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 188- 203
 • Overskeid, Geir (2002). Psychological hedonism and the nature of motivation: Bertrand Russell's anhedonic desires. Philosophical Psychology.  ISSN 0951-5089.  15, s 77- 93
 • Kaufmann, Geir; Drevland, Guri C.B.; Wessel, Ellen; Overskeid, Geir & Magnussen, Svein (2002). It is not what you said: Displayed emotions and witness credibility. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  (Online Aug. 1), s 1- 20
 • Overskeid, Geir (2000). The slave of the passions: Experiencing problems andselecting solutions. Review of General Psychology.  ISSN 1089-2680.  4, s 211- 237
 • Overskeid, Geir (2000). Why do we think? Consequences of regarding thinking asbehavior. Journal of Psychology.  ISSN 0022-3980.  134, s 357- 374
 • Overskeid, Geir (2000). The slave of the passions: Experiencing problems and selecting solutions. Review of General Psychology.  ISSN 1089-2680.  4(?), s 211- 237
 • Overskeid, Geir (2000). Why do we think? Consequences of regarding thinking as behavior. ?.  134(?), s 357- 374
 • Overskeid, Geir (1999). Factual knowledge and problem-solving ability: Not expertise, but perhaps still related to brain size: Commentary on Skoyles on Brain-Expertise. ?.  10 (11), s 0
 • Overskeid, Geir (1999). Forklaring, lovmessighet og det selvfølgelige i psykologisk forskning og praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  36, s 42- 44
 • Overskeid, Geir (1999). What is special about "implicit" and "explicit"?. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.  22, s 0
 • Magnussen, S. & Overskeid, Geir (1998). Påliteligheten av øyevitneforklaringer. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  36, s 387- 419
 • Magnussen, Svein J & Overskeid, Geir (1998). Påliteligheten av øyenvitneforklaringer. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 387- 419
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (1997). Innledning, I: Geir Overskeid & Frode Svartdal (red.),  Det Ubevisste og Moderne Vitenskap.  Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo.  ISBN 82-417-0719-3.  Forord.
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (1997). Kan vi stole på følelsene våre? Intuisjon og ekspertise i dagligliv og klinisk arbeid, I: Geir Overskeid & Frode Svartdal (red.),  Det Ubevisste og Moderne Vitenskap.  Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo.  ISBN 82-417-0719-3.
 • Svartdal, Frode & Overskeid, Geir (1997). Automatisering, læring og emosjonell aktivering: Ubevisste prosesser i dagligliv, I: Geir Overskeid & Frode Svartdal (red.),  Det Ubevisste og Moderne Vitenskap.  Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo.  ISBN 82-417-0719-3.
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (1996). Effect of reward on subjective autonomy and interest when initial interest is low. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  46, s 319- 332
 • Overskeid, Geir (1995). Cognitivist or behaviourist - who can tell the difference? The case of implicit and explicit knowledge. British Journal of Psychology.  ISSN 0007-1269.  86, s 517- 522
 • Overskeid, Geir (1994). Knowledge, consciousness, terminology, and therapy. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy.  ISSN 0284-5717.  23, s 65- 72
 • Overskeid, Geir (1994). Private events and other causes of behavior: Who can tell the difference?. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  44, s 35- 43
 • Overskeid, Geir (1992). Is any human behavior schedule-induced?. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  42, s 323- 340
 • Overskeid, Geir (1992). Kontingensforming og kunnskapsformidling: Et grunnleggende problem ved konstruksjon av ekspertsystemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  29, s 210- 214
 • Overskeid, Geir (1992). Kvalitetskontroll og psykologisk kunnskap. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  21, s 127- 139
 • Overskeid, Geir (1992). Opplæring i arbeidslivet: Motivasjonens betydning er undervurdert. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  44, s 190- 202
 • Overskeid, Geir (1991). Gir sjåføropplæringen færre bilulykker?. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  43, s 52- 61
 • Overskeid, Geir (1987). Aspekter ved skjema-indusert adferd. Diskriminanten.  ISSN 0801-0536.  14(3), s 5- 42

Se alle arbeider i Cristin

 • Overskeid, Geir (2003). Sprø som selleri: Hvor gærne psykologene egentlig er (og psykiaterne er enda verre). Pax Forlag.  142 s.
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (red.) (1997). Det Ubevisste og Moderne Vitenskap. Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo.  ISBN 82-417-0719-3.  249 s.
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (red.) (1997). Det ubevisste og moderne psykologi. ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0719-3.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Overskeid, Geir (2018). Bør nevrotikeren lære å elske sin neste?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55, s 195- 200
 • Overskeid, Geir (2016). Vitenskap og en stor forskers adferd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(1), s 47- 49
 • Overskeid, Geir (2015). Power and autistic traits: A connection?.
 • Overskeid, Geir (2014). Kjernen i ledelse: Beslutninger, påvirkning, lykke og ulykke.
 • Overskeid, Geir (2013). Hvordan kunden tenker, hvordan kunden velger.
 • Overskeid, Geir (2013). Kjernen i ledelse.
 • Overskeid, Geir (2013). Mennesker, miljø og kommunikasjon.
 • Overskeid, Geir (2012). Hvorfor tenker smarte folk så ofte ganske dårlig?.
 • Overskeid, Geir (2012). Lykke og ulykke på jobb.
 • Overskeid, Geir (2009). Kognitiv psykologi.
 • Overskeid, Geir (2008). Kjernen i ledelse: Beslutninger og påvirkningskraft.
 • Uri, Helene & Overskeid, Geir (2008). Hva bør styre syn på språk?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  35, s 219- 220
 • Overskeid, Geir (2007). Bevisste og ubevisste valg.
 • Overskeid, Geir (2007). Innsikt om bevisste og ubevisste valg -- også i en ny hverdag.
 • Overskeid, Geir (2006). Hvor kommer følelsene fra?. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  s 60- 61
 • Overskeid, Geir (2006). Kreativ galskap. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  s 62- 63
 • Overskeid, Geir (2005). Tenke seg til!. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  s 56- 57
 • Overskeid, Geir (2005). Tenke sjæl. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  s 58- 59
 • Overskeid, Geir (2005). Veivalgene vi ikke vet om. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  s 58- 59
 • Overskeid, Geir (2005). Følelser og påvirkning.
 • Overskeid, Geir (2004). Intuisjon -- hvordan forklare magefølelsen?.
 • Overskeid, Geir (2003). De virkelige taperne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 40- 41
 • Overskeid, Geir (2000). Vitne til et selvbedrag. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Overskeid, Geir (1999). Factual knowledge and problem-solving ability: Not expertise, but perhaps still related to brain size. Psycholoquy.  ISSN 1055-0143.  10
 • Overskeid, Geir (1999). Forklaring, lovmessighet og det selvfølgelige i psykologiskforskning og praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  36, s 42- 44
 • Overskeid, Geir (1999). What is special about "implicit" and "explicit"?. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.  22, s 780- 780
 • Overskeid, Geir (1995). Behavior analysis and psychology: Models, causes, and consciousness.
 • Overskeid, Geir (1995). Thinking is a difficult habit to break. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.  18, s 138- 139
 • Overskeid, Geir (1994). Kjønn, kultur og angst. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (3), s 17- 19
 • Overskeid, Geir (1994). The intuitive mind. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.  17, s 414- 414
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (1994). Does extrinsic reward reduce the feeling of autonomy and intrinsic motivation?.
 • Overskeid, Geir (1993). Review of A. C. Catania: Learning (3rd ed.). The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  43, s 163- 165
 • Overskeid, Geir (1991). Sjåføropplæringen er lite verd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Overskeid, Geir (1990). Et livsverk for glede og skaperevne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Overskeid, Geir (1990). Opplæring kan gi sikrere førere. Samferdsel.  ISSN 0332-8988.  29(2), s 12- 15
 • Overskeid, Geir (1990). Opprinnelig kompetanse og utbytte av trening i skipssimulator. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  42, s 263- 267
 • Overskeid, Geir (1989). Two types of learning in a ship simulator.
 • Overskeid, Geir & Sandstad, Ole Roger (1988). Solformørkelse og regelstyring. Diskriminanten.  ISSN 0801-0536.  15(1), s 36- 39

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:31 - Sist endret 8. sep. 2020 13:05