Geir Overskeid

Bilde av Geir Overskeid
English version of this page
Telefon +47 22845133
Rom S01-09
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)
Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Overskeid, Geir (2021). Sosial ufølsomhet ved autisme: Er regelstyring en bedre forklaring enn svekket “theory of mind”? Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 48(1), s. 55–75. Fulltekst i vitenarkiv
 • Overskeid, Geir (2021). Can Damasio's Somatic Marker Hypothesis Explain More Than Its Originator Will Admit? Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11. doi: 10.3389/fpsyg.2020.607310. Fulltekst i vitenarkiv
 • Overskeid, Geir (2019). Sosial adferd hos personer med autisme: Hva betyr regelstyring? Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 46, s. 85–109.
 • Overskeid, Geir (2018). Do we need the environment to explain operant behavior? Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9, s. 1–6. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00373. Fulltekst i vitenarkiv
 • Overskeid, Geir (2016). Power and autistic traits. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 7. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01290. Fulltekst i vitenarkiv
 • Overskeid, Geir (2016). Systemizing in autism: The case for an emotional mechanism. New Ideas in Psychology. ISSN 0732-118X. 41, s. 18–22. doi: 10.1016/j.newideapsych.2016.01.001.
 • Overskeid, Geir (2014). Adferdsanalysen har kapitulert for virkeligheten -- men tar ikke konsekvensen av det. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 41, s. 171–174.
 • Grønnerød, Cato; Overskeid, Geir & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Under Skinner's Skin: Gauging a Behaviorist From His Rorschach Protocol. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 95(1), s. 1–12. doi: 10.1080/00223891.2012.696081.
 • Overskeid, Geir (2013). Hvem var B. F. Skinner? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(9), s. 904–910.
 • Overskeid, Geir; Grønnerød, Cato & Simonton, Dean Keith (2012). The Personality of a Nonperson: Gauging the Inner Skinner. Perspectives on Psychological Science. ISSN 1745-6916. 7(2), s. 187–197. doi: 10.1177/1745691611434212.
 • Overskeid, Geir (2012). The role of emotions in reinforcement: Response selection in humans. The Psychological Record. ISSN 0033-2933. 62(1), s. 125–131. doi: 10.1007/bf03395792.
 • Overskeid, Geir (2011). Var der mer enn én fru Freud? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(4), s. 350–353.
 • Overskeid, Geir (2009). Dårlige følelser på jobb - og betraktninger om hva man kan gjøre med dem. I Saksvik, Per Øystein & Nytrø, Kjell (Red.), Klinisk organisasjonspsykologi. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-29440-3. s. 13–40.
 • Overskeid, Geir (2008). They should have thought about the consequences: The crisis of cognitivism and a second chance for behavior analysis. The Psychological Record. ISSN 0033-2933. 58(1), s. 131–151.
 • Overskeid, Geir (2007). Looking for Skinner and finding Freud. American Psychologist. ISSN 0003-066X. 62, s. 590–595. doi: 10.1037/0003-066X.62.6.590.
 • Overskeid, Geir (2006). Why behave? The problem of initiating causes and the goals of prediction and control. The Psychological Record. ISSN 0033-2933. 56, s. 323–340.
 • Overskeid, Geir (2005). Ufølsomhet. I Uri, Helene (Red.), (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk. Kunnskapsforlaget. s. 62–64.
 • Overskeid, Geir (2005). Psykologien rundt på fire ord. I Uri, Helene (Red.), (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk. Kunnskapsforlaget. s. 64–65.
 • Overskeid, Geir (2005). Empirically understanding understanding can make problems go away: The case of the Chinese room. The Psychological Record. ISSN 0033-2933. 55, s. 595–617.
 • Overskeid, Geir (2004). Solitary pain: Bertrand Russell as cognitive therapist. The Psychological Record. ISSN 0033-2933. 54, s. 3–14.
 • Magnussen, Svein J & Overskeid, Geir (2003). Noen sentrale temaer i vitnepsykologisk forskning - anno 2003. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 40, s. 188–203.
 • Kaufmann, Geir; Drevland, Guri; Wessel, Ellen Margrethe; Overskeid, Geir & Magnussen, Svein J (2003). The importance of being earnest: Displayed emotion and witness credibility. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 17(1), s. 21–34. doi: 10.1002/acp.842.
 • Kaufmann, Geir; Drevland, Guri C.B.; Wessel, Ellen; Overskeid, Geir & Magnussen, Svein (2002). It is not what you said: Displayed emotions and witness credibility. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. s. 1–20.
 • Overskeid, Geir (2002). Psychological hedonism and the nature of motivation: Bertrand Russell's anhedonic desires. Philosophical Psychology. ISSN 0951-5089. 15, s. 77–93.
 • Overskeid, Geir (2000). Why do we think? Consequences of regarding thinking as behavior. ?. 134(?), s. 357–374.
 • Overskeid, Geir (2000). The slave of the passions: Experiencing problems and selecting solutions. Review of General Psychology. ISSN 1089-2680. 4(?), s. 211–237.
 • Overskeid, Geir (2000). The slave of the passions: Experiencing problems andselecting solutions. Review of General Psychology. ISSN 1089-2680. 4, s. 211–237.
 • Overskeid, Geir (2000). Why do we think? Consequences of regarding thinking asbehavior. Journal of Psychology. ISSN 0022-3980. 134, s. 357–374.
 • Overskeid, Geir (1999). Factual knowledge and problem-solving ability: Not expertise, but perhaps still related to brain size: Commentary on Skoyles on Brain-Expertise. ?. 10 (11).
 • Overskeid, Geir (1999). Forklaring, lovmessighet og det selvfølgelige i psykologisk forskning og praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 36, s. 42–44.
 • Overskeid, Geir (1999). What is special about "implicit" and "explicit"? Behavioral and Brain Sciences. ISSN 0140-525X. 22.
 • Magnussen, S. & Overskeid, Geir (1998). Påliteligheten av øyevitneforklaringer. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 36, s. 387–419.
 • Magnussen, Svein J & Overskeid, Geir (1998). Påliteligheten av øyenvitneforklaringer. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 387–419.
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (1997). Innledning. I Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (Red.), Det Ubevisste og Moderne Vitenskap. Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo. ISSN 82-417-0719-3.
 • Svartdal, Frode & Overskeid, Geir (1997). Automatisering, læring og emosjonell aktivering: Ubevisste prosesser i dagligliv. I Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (Red.), Det Ubevisste og Moderne Vitenskap. Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo. ISSN 82-417-0719-3.
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (1997). Kan vi stole på følelsene våre? Intuisjon og ekspertise i dagligliv og klinisk arbeid. I Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (Red.), Det Ubevisste og Moderne Vitenskap. Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo. ISSN 82-417-0719-3.
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (1996). Effect of reward on subjective autonomy and interest when initial interest is low. The Psychological Record. ISSN 0033-2933. 46, s. 319–332.
 • Overskeid, Geir (1995). Cognitivist or behaviourist - who can tell the difference? The case of implicit and explicit knowledge. British Journal of Psychology. ISSN 0007-1269. 86, s. 517–522.
 • Overskeid, Geir (1994). Knowledge, consciousness, terminology, and therapy. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy. ISSN 0284-5717. 23, s. 65–72.
 • Overskeid, Geir (1994). Private events and other causes of behavior: Who can tell the difference? The Psychological Record. ISSN 0033-2933. 44, s. 35–43.
 • Overskeid, Geir (1992). Is any human behavior schedule-induced? The Psychological Record. ISSN 0033-2933. 42, s. 323–340.
 • Overskeid, Geir (1992). Kontingensforming og kunnskapsformidling: Et grunnleggende problem ved konstruksjon av ekspertsystemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 29, s. 210–214.
 • Overskeid, Geir (1992). Kvalitetskontroll og psykologisk kunnskap. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. ISSN 0029-1463. 21, s. 127–139.
 • Overskeid, Geir (1992). Opplæring i arbeidslivet: Motivasjonens betydning er undervurdert. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. ISSN 0029-1463. 44, s. 190–202.
 • Overskeid, Geir (1991). Gir sjåføropplæringen færre bilulykker? Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. ISSN 0029-1463. 43, s. 52–61.
 • Overskeid, Geir (1987). Aspekter ved skjema-indusert adferd. Diskriminanten. ISSN 0801-0536. 14(3), s. 5–42.

Se alle arbeider i Cristin

 • Overskeid, Geir (2003). Sprø som selleri: Hvor gærne psykologene egentlig er (og psykiaterne er enda verre). Pax Forlag. 142 s.
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (1997). Det Ubevisste og Moderne Vitenskap. Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo. ISBN 82-417-0719-3. 249 s.
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (1997). Det ubevisste og moderne psykologi. ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0719-3. 250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Overskeid, Geir (2018). Bør nevrotikeren lære å elske sin neste? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55, s. 195–200.
 • Overskeid, Geir (2016). Vitenskap og en stor forskers adferd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(1), s. 47–49.
 • Overskeid, Geir (2015). Power and autistic traits: A connection?
 • Overskeid, Geir (2014). Kjernen i ledelse: Beslutninger, påvirkning, lykke og ulykke.
 • Overskeid, Geir (2013). Kjernen i ledelse.
 • Overskeid, Geir (2013). Mennesker, miljø og kommunikasjon.
 • Overskeid, Geir (2013). Hvordan kunden tenker, hvordan kunden velger.
 • Overskeid, Geir (2012). Hvorfor tenker smarte folk så ofte ganske dårlig?
 • Overskeid, Geir (2012). Lykke og ulykke på jobb.
 • Overskeid, Geir (2009). Kognitiv psykologi.
 • Overskeid, Geir (2008). Kjernen i ledelse: Beslutninger og påvirkningskraft.
 • Uri, Helene & Overskeid, Geir (2008). Hva bør styre syn på språk? Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 35, s. 219–220.
 • Overskeid, Geir (2007). Bevisste og ubevisste valg.
 • Overskeid, Geir (2007). Innsikt om bevisste og ubevisste valg -- også i en ny hverdag.
 • Overskeid, Geir (2006). Hvor kommer følelsene fra? A-magasinet : uketillegg til Aftenposten. ISSN 0807-5654. s. 60–61.
 • Overskeid, Geir (2006). Kreativ galskap. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten. ISSN 0807-5654. s. 62–63.
 • Overskeid, Geir (2005). Følelser og påvirkning.
 • Overskeid, Geir (2005). Tenke seg til! A-magasinet : uketillegg til Aftenposten. ISSN 0807-5654. s. 56–57.
 • Overskeid, Geir (2005). Veivalgene vi ikke vet om. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten. ISSN 0807-5654. s. 58–59.
 • Overskeid, Geir (2005). Tenke sjæl. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten. ISSN 0807-5654. s. 58–59.
 • Overskeid, Geir (2004). Intuisjon -- hvordan forklare magefølelsen?
 • Overskeid, Geir (2003). De virkelige taperne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 40, s. 40–41.
 • Overskeid, Geir (2000). Vitne til et selvbedrag. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Overskeid, Geir (1999). What is special about "implicit" and "explicit"? Behavioral and Brain Sciences. ISSN 0140-525X. 22, s. 780–780.
 • Overskeid, Geir (1999). Factual knowledge and problem-solving ability: Not expertise, but perhaps still related to brain size. Psycholoquy. ISSN 1055-0143. 10.
 • Overskeid, Geir (1999). Forklaring, lovmessighet og det selvfølgelige i psykologiskforskning og praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 36, s. 42–44.
 • Overskeid, Geir (1995). Thinking is a difficult habit to break. Behavioral and Brain Sciences. ISSN 0140-525X. 18, s. 138–139.
 • Overskeid, Geir (1994). The intuitive mind. Behavioral and Brain Sciences. ISSN 0140-525X. 17, s. 414–414.
 • Overskeid, Geir (1994). Kjønn, kultur og angst. Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 17–19.
 • Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (1994). Does extrinsic reward reduce the feeling of autonomy and intrinsic motivation?
 • Overskeid, Geir (1993). Review of A. C. Catania: Learning (3rd ed.). The Psychological Record. ISSN 0033-2933. 43, s. 163–165.
 • Overskeid, Geir (1991). Sjåføropplæringen er lite verd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Overskeid, Geir (1990). Opprinnelig kompetanse og utbytte av trening i skipssimulator. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. ISSN 0029-1463. 42, s. 263–267.
 • Overskeid, Geir (1990). Et livsverk for glede og skaperevne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Overskeid, Geir (1990). Opplæring kan gi sikrere førere. Samferdsel. ISSN 0332-8988. 29(2), s. 12–15.
 • Overskeid, Geir & Sandstad, Ole Roger (1988). Solformørkelse og regelstyring. Diskriminanten. ISSN 0801-0536. 15(1), s. 36–39.
 • Overskeid, Geir (1995). Behavior analysis and psychology: Models, causes, and consciousness. Universitetet i Oslo.
 • Overskeid, Geir (1989). Two types of learning in a ship simulator. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:31 - Sist endret 8. sep. 2020 13:05