Svein Mossige

Professor emeritus
Bilde av Svein Mossige
English version of this page
Telefon +47 22845206
Rom S02-06
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Psykologisk behandling av barn, unge og deres familie

 • Omfang og konsekvenser av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

 • Hvordan hjelpeapparatet kan håndtere barn og unge og deres familier når det foreligger bekymringer for vold og/eller overgrep mot den unge

 • Psykologisk forståelse av og bistand til barn og unge med alvorlig somatisk sykdom.

 • Narrativ utviklingsteori

 • Narrative og metaforiske tilnærminger i terapi med barn, unge og deres familier.

 • Omsorgssvikt og barnevern

Undervisning

Bakgrunn

 • Ansatt ved PSI siden 2011

 • Forsker  og forskningsleder ved NOVA 1996 - 2010. Som forskningsleder ved NOVA hadde jeg ansvar for prosjektutvikling, prosjektakvisisjon samt faglig utviklingsarbeide i i gruppe for forskning om barne- og ungdomsvern. Medlem av NOVAs ledelse.

 • Medlem av NOVAs styre i flere år.

 • Ansatt som klinisk psykolog i psykisk helsevesen for voksne og for barn og unge i en rekke år.

 • Cand. psychol fra UiO i 1974, dr.psychol  fra UiO i 1998.

 • Tilkjent professorkompetanse i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger i 2006.

 • Undervist i psykologisk behandling i en årrekke for psykologistudenter og for psykologer i videreutdanning

 • Har veiledet og veileder psykologer i klinisk praksis, samt deres skriftlige arbeid.

 • Veiledet hovedoppgaver og doktorgradsarbeid

 • Opponent på dr.gradsarbeider

 • Vært prosjektleder for flere internasjonale omfangsstudier om vold og seksuelle overgrepserfaringer blant barn og unge på nordisk og nord-europeisk basis.

Samarbeid

 • Nordisk nettverk for voldsforskning

 • Prosjektsamarbeid i flere prosjekter med NOVA

 • Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi
Publisert 28. juni 2011 16:10 - Sist endret 9. jan. 2020 14:16