Svein Mossige

Professor emeritus
Bilde av Svein Mossige
Telefon +47 22845206
Rom S02-06
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Psykologisk behandling av barn, unge og deres familie

 • Omfang og konsekvenser av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

 • Hvordan hjelpeapparatet kan håndtere barn og unge og deres familier når det foreligger bekymringer for vold og/eller overgrep mot den unge

 • Psykologisk forståelse av og bistand til barn og unge med alvorlig somatisk sykdom.

 • Narrativ utviklingsteori

 • Narrative og metaforiske tilnærminger i terapi med barn, unge og deres familier.

 • Omsorgssvikt og barnevern

Undervisning

Bakgrunn

 • Ansatt ved PSI siden 2011

 • Forsker  og forskningsleder ved NOVA 1996 - 2010. Som forskningsleder ved NOVA hadde jeg ansvar for prosjektutvikling, prosjektakvisisjon samt faglig utviklingsarbeide i i gruppe for forskning om barne- og ungdomsvern. Medlem av NOVAs ledelse.

 • Medlem av NOVAs styre i flere år.

 • Ansatt som klinisk psykolog i psykisk helsevesen for voksne og for barn og unge i en rekke år.

 • Cand. psychol fra UiO i 1974, dr.psychol  fra UiO i 1998.

 • Tilkjent professorkompetanse i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger i 2006.

 • Undervist i psykologisk behandling i en årrekke for psykologistudenter og for psykologer i videreutdanning

 • Har veiledet og veileder psykologer i klinisk praksis, samt deres skriftlige arbeid.

 • Veiledet hovedoppgaver og doktorgradsarbeid

 • Opponent på dr.gradsarbeider

 • Vært prosjektleder for flere internasjonale omfangsstudier om vold og seksuelle overgrepserfaringer blant barn og unge på nordisk og nord-europeisk basis.

Samarbeid

 • Nordisk nettverk for voldsforskning

 • Prosjektsamarbeid i flere prosjekter med NOVA

 • Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

Svein Mossige og Lihong Huan (2010). Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep I en norsk ungdomsbefolkning. Norsk Epidemiologi.20(1).53-62

Tilmann von Soest, Svein Mossige, Kari Stefansen Norwegian Social Research, Oslo, Norway) and Odin Hjemdal (Department of Psychology, NTNU) (2010). RESILIENCE SCALE FOR ADOLESCENTS. A Validation Study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment ;32(2):215-225

Michael C. Seto, Cecilia Kjellgren, Gisela Priebe, Svein Mossige,, Carl Göran Svedin, Niklas Långström. (2010). Sexual Victimization and Sexually Coercive Behavior: A Population Study of Swedish and Norwegian Male Youth. Child Maltreatment, 15: 219-228

Janikke S. Vedeler og Svein Mossige (2010). Pathways into the labour market for Norwegians with mobility  disabilities Scandinavian Journal of Disability Research, 12 (4) 257-272

Svein Mossige (2009). Arbeid, identitet og funksjonshemming. I Jan Tøssebro (red). Funksjonshemming. Politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo: Universitetsforlaget

Janikke, S. Vedeler og Svein Mossige (2009). Barriere for karriere. I Jan Tøssebro (red). Funksjonshemming. Politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo: Universitetsforlaget

Cecilia Kjellgren, Gisela Priebe, Carl Göran Svedin, Svein Mossige & Niklas Långström (2009). Female Youth who sexually coerce: Prevalence, risks and protective factors in two national high school surveys. J Sex Med., Vol 15

Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250. 9, s 461- 478

Ingrid Smette, Kari Stefansen & Svein Mossige (2009) Responsible victims? Young people’s conceptions of responsibility and agency in situations of sexual abuse involving minors and adults. Young, Vol. 17 No. 4

Kari Stefansen, Kristinn Hegna , Kirsti Valset, Tilmann von Soest & Svein Mossige.(2009) Vold mot ”homofil” ungdom. Forekomst og fortolkninger..Sosiologi i dag, Vol 39 nr. 4

Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Juuhl-Langseth, Monica; Jensen, Tine K.; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2008). From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy.  ISSN 0897-5353.  19, s 242- 258

Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Wenke, Gulbrandsen; Tine, Jensen & Reichelt, Sissel (2006). Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  11, s 297- 306

Mossige, S., Smette, I. & Torgersen, L. (2006) Ungdoms holdninger til den seksuelle lavalder: til besvær eller beskyttelse? Tidsskrift for Ungdomsforskning, 6 (2): 3-20

Jensen, Tine; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Reichelt, Sissel (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children's perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134. 29(12), s 1395- 1413

Mossige, Svein; Jensen, Tine Kristin; Gulbrandsen, Wenke; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2005). Children's narratives of sexual abuse: What characterizes them and how do they contribute to meaning-making?. Narrative Inquiry.  ISSN 1387-6740.  15(2), s 377- 404

Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2004). From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies.  ISSN 1195-4396. 23, s 67- 82

Hegna, K. Mossige, S. & Wichstrøm (2004). Older adolescents with Positive Attitudes Towards Young Adolescents as Sexual Partners. Adolescence, 39 (156) 627-651

Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 295- 306

Mossige, S. (2000). Mødres møter med barnevernet ved bekymring for seksuelle overgrep. I Barnevernboka 2000. Årbok for barnevernet. Senter for Atferdsforskning. Stavanger

Mossige, S. (2000). Resultater og problemer i internasjonal forskning om seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 37, 418-431. 

Mossige, S. (1999). Overgriperen forstått som offer for natur og for familiesystem. Nordisk Sosialt Arbeid, 19, 158-165

Mossige, S. (1998). Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? En narrativ analyse av mødres fortellinger. Dr. psychol avhandling. Oslo. NOVA-rapport 21/98.

Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Jensen, Tine Kristin (1995). Seksuelle overgrep mot barn: Er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid en kilde til problemoppløsning elle problemskaping?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470. 32, s 517- 535

Tjersland, Odd Arne & Mossige, Svein (1995). En alternativ tilnærmingsmåte ved seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  32, s 594- 603

 • Dåstøl, Astrid; Stänicke, Line Indrevoll & Mossige, Svein (2022). “Treat me like a fellow human”: how young adults who blog about self-harm describe positive encounters with health care workers. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. doi: 10.1080/19012276.2022.2063929.
 • Huang, Lihong; Mossige, Svein & Solem, May-Britt (2022). Access to Public Support Systems Related to Severity of Adversities and Resilience among Adolescents. Children. ISSN 2227-9067. 9(7). doi: 10.3390/children9070948. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haukeland, Yngvild Bjartveit; Vatne, Torun Marie; Mossige, Svein & Fjermestad, Krister Westlye (2022). Psychosocial functioning in siblings of children with rare disorders compared to controls. The Yale Journal of Biology and Medicine. ISSN 0044-0086. 94(4), s. 537–544.
 • Haukeland, Yngvild Bjartveit; Fjermestad, Krister Westlye; Mossige, Svein & Vatne, Torun Marie (2021). Parent-child communication about emotions during SIBS: a joint intervention for siblings and parents of children with chronic disorders. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. s. 1–18. doi: 10.1080/19012276.2021.1986850.
 • Fjeld, Sara Skilbred; Reme, Silje Endresen & Mossige, Svein (2020). Cyberbullying involvement and mental health problems among late adolescents. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. ISSN 1802-7962. 14:5(1), s. 1–16. doi: 10.5817/CP2020-1-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haukeland, Yngvild; Czajkowski, Nikolai Olavi; Fjermestad, Krister; Silverman, Wendy K.; Mossige, Svein & Vatne, Torun (2020). Evaluation of “SIBS”, An Intervention for Siblings and Parents of Children with Chronic Disorders. Journal of Child and Family Studies. ISSN 1062-1024. 29. doi: 10.1007/s10826-020-01737-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vatne, Torun Marie; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein & Fjermestad, Krister (2019). The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders . Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 47(1), s. 20–35. doi: 10.18261/issn.0807-7487-2019-01-03.
 • Mossige, Svein & Huang, Lihong (2019). Ungdoms utsatthet for flere typer alvorlige hendelser. I Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (Red.), Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03233-7. s. 105–123. doi: 10.18261/9788215032320-2019-06.
 • Fjermestad, Krister; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein & Vatne, Torun (2019). Children’s Perspectives on the Experiences of Their Siblings with Chronic Disorders. Clinical social work journal. ISSN 0091-1674. s. 1–10. doi: 10.1007/s10615-019-00705-3.
 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. I Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (Red.), Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03233-7. s. 13–29. doi: 10.18261/9788215032320-2019-01.
 • Huang, Lihong & Mossige, Svein (2018). Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 15(12). doi: 10.3390/ijerph15122852. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aamodt, Hilde Anette & Mossige, Svein (2018). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 95(2-3), s. 110–126. doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-04.
 • Haugvik, Marianne & Mossige, Svein (2017). Intersubjectively oriented, time-limited psychotherapy with children: how does the therapist evaluate the therapeutic process and what are the therapist?s tasks? Journal of Child Psychotherapy. ISSN 0075-417X. 43(3), s. 353–368. doi: 10.1080/0075417X.2017.1369554.
 • Mossige, Svein & Huang, Lihong (2017). Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12(12). doi: 10.1371/journal.pone.0189637. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 94(2), s. 110–126. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-02-04.
 • Mossige, Svein; Huang, Lihong; Straiton, Melanie & Roen, Katrina (2016). Suicidal ideation and self-harm among youths in Norway: Associations with verbal, physical and sexual abuse. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. 21(2), s. 166–175. doi: 10.1111/cfs.12126. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein & Vatne, Torun Marie (2015). Emotional experiences among siblings of children with rare disorders. Journal of Pediatric Psychology. ISSN 0146-8693. 40(7), s. 712–720. doi: 10.1093/jpepsy/jsv022.
 • Huang, Lihong & Mossige, Svein (2015). Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychology Research and Behavior Management. ISSN 1179-1578. 8, s. 231–238. doi: 10.2147/PRBM.S75382. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein & Vatne, Torun Marie (2014). Emotional Experiences among Siblings of Children with Rare Disorders. Journal of Pediatric Psychology. ISSN 0146-8693. 40(7), s. 712–720. doi: 10.1093/jpepsy/jsv022.
 • Mossige, Svein & Backe-Hansen, Elisabeth (2013). For sensitivt for ungdom? I Fossheim, Hallvard; Hølen, Jacob & Ingierd, Helene (Red.), Barn i forskning - Etiske dimensjoner. De nasjonale forskningsetiske komiteene. ISSN 978-82-7682-066-9. s. 45–73.
 • Kjær, Aud-Keila Bendiksen & Mossige, Svein (2013). Barnevernets henleggelser av meldinger som omhandler vold og seksuelle overgrep. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 11(2), s. 83–108.
 • Huang, Lihong & Mossige, Svein (2012). Academic achievement in Norwegian secondary schools: the impact of violence during childhood. Social Psychology of Education. ISSN 1381-2890. 15(2), s. 147–164. doi: 10.1007/s11218-011-9174-y.
 • Kjellgren, Cecilia; Priebe, Gisela; Svedin, Carl Göran; Mossige, Svein & Långström, Niklas (2011). Female Youth Who Sexually Coerce: Prevalence, Risk, and Protective Factors in Two National High School Surveys. Journal of Sexual Medicine. ISSN 1743-6095. 8(12), s. 3354–3362. doi: 10.1111/j.1743-6109.2009.01495.x.
 • Mossige, Svein & Stefansen, Kari (2011). Fysisk foreldrevold i oppdragelsen - sett med barnas øyne. Barn i Norge. ISSN 1502-6604. 1, s. 42–57.
 • Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2011). Den vanskelige samtalen. I Von der Lippe, Anna Louise & Rønnestad, Michael Helge (Red.), Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39972-3. s. 153–178.
 • Vedeler, Janikke Solstad & Mossige, Svein (2010). Pathways into the labour market for Norwegians with mobility disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN 1501-7419. 12(4), s. 257–271. doi: 10.1080/15017410903581189.
 • Mossige, Svein & Huang, Lihong (2010). Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 20(1), s. 53–62.
 • Seto, Michael; Kjellgren, Cecilia; Priebe, Gisela; Mossige, Svein; Svedin, Carl Göran & Långström, Niklas (2010). Sexual Coercion Experience and Sexually Coercive Behavior: A Population Study of Swedish and Norwegian Male Youth. Child Maltreatment (CM). ISSN 1077-5595. 15(3), s. 219–228. doi: 10.1177/1077559510367937.
 • Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused? Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. 9, s. 461–478.
 • von Soest, Tilmann; Mossige, Svein; Stefansen, Kari & Hjemdal, Odin (2010). A validation study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. ISSN 0882-2689. 32(2), s. 215–225. doi: 10.1007/s10862-009-9149-x.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Mossige, Svein (2009). Responsible victims? Young people's understandings of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN 1103-3088. 17(4), s. 351–373. doi: 10.1177/110330880901700402.
 • Stefansen, Kari; Valset, Kirsti; von Soest, Tilmann; Mossige, Svein & Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 39(2), s. 43–71.
 • Mossige, Svein; Kjellgren, Cecilia; Priebe, Gisela; Svedin, Carl Göran & Långström, Niklas (2009). Female Youth who sexually coerce: Prevalence risks and protective factors in two national high school surveys. Journal of Sexual Medicine. ISSN 1743-6095. 8(12), s. 3354–3362.
 • Mossige, Svein (2009). Arbeid, identitet og funksjonshemming. I Tøssebro, Jan (Red.), Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01439-5.
 • Kjær, Aud-Keila Bendiksen & Mossige, Svein (2008). Når barneverntjenesten må forholde seg til straffeloven, NOVA Rapport nr. 5/08. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. s. 37–57.
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Juuhl-Langseth, Monica; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2008). From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy. ISSN 0897-5353. 19, s. 242–258.
 • Mossige, Svein & Stefansen, Kari (2008). Norske ungdommers rapportering av vold og seksuelle overgrep. Resultater fra en landsrepresentativ studie. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 85(2), s. 3–16.
 • Mossige, Svein (2007). Barns fortellinger om overgrepsopplevelser. Hvordan forteller de, og hva er viktig for dem å fortelle? I Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37368-6.
 • Mossige, Svein; Torgersen, Leila & Smette, Ingrid (2006). Seksuell lavalder: til besvær eller beskyttelse? Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 6(2), s. 7–24.
 • Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Wenke, Gulbrandsen; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2006). Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. 11, s. 297–306. doi: 10.1111/j.1365-2206.2006.00409.x.
 • Juuhl-Langseth, Monica; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2006). Mor–datter - forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 43(10), s. 1012–1022.
 • Solberg, Anne & Mossige, Svein (2005). Hvordan håndterer barnevernet seksuelle overgrep og vold i familien. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014.
 • Hegna, Kristinn; Mossige, Svein & Wichstrøm, Lars (2005). Older adolescents with positive attitudes towards younger adolescents as sexual partners. Adolescence. ISSN 0001-8449. 39, s. 79–99.
 • Jensen, Tine Kristin; Jensen, Tine; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Reichelt, Sissel (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children's perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect. ISSN 0145-2134. 29(12), s. 1395–1413.
 • Mossige, Svein; Jensen, Tine Kristin; Gulbrandsen, Wenke; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2005). Children's narratives of sexual abuse: What characterizes them and how do they contribute to meaning-making? Narrative Inquiry. ISSN 1387-6740. 15(2), s. 377–404.
 • Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2004). From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies. ISSN 1195-4396. 23, s. 67–82.
 • Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del I: Behandlingsideer og kjennetegn ved utvalget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 40, s. 282–294.
 • Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 40, s. 295–306.
 • Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2002). Den vanskelige samtalen: Mistanke om seksuelle overgrep mot et barn. I Rønnestad, Michael Helge & von der Lippe, Anna (Red.), Det kliniske intervju. Gyldendal. ISSN 82-05-30443-2. s. 361–382.
 • Mossige, Svein & Jensen, Tine Kristin (1996). Historien om Karen og Ellen og deres hjelpere. Dilemmaer og problemer i arbeidet med seksuelle overgrep. I Haavind, Hanne & Reichelt, Sissel (Red.), Aktiv psykoterapi. Ad Notam, Gyldendal. Oslo.. s. 283–305.
 • Tjersland, Odd Arne & Mossige, Svein (1995). En alternativ tilnærmingsmåte ved seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 32, s. 594–603.
 • Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Jensen, Tine Kristin (1995). Seksuelle overgrep mot barn: Er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid en kilde til problemoppløsning elle problemskaping? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 32, s. 517–535.
 • Mossige, Svein; Bast-Pettersen, Rita & Blakar, Rolv Mikkel (1979). Egocentrism and inefficiency in the communication of families containing schizophrenic members. Family Process. ISSN 0014-7370. 18(4), s. 405–425. doi: 10.1111/j.1545-5300.1979.00405.x.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Orm, Stian; Krogh Parken, Andrine; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Fjermestad, Krister & Vatne, Torun (2020). Siblings' Experience of Violence from Their Brother or Sister with a Neurodevelopmental Disorder.
 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (2019). Forord. I Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (Red.), Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03233-7. s. 11–12. doi: 10.18261/9788215032320-2019-00.
 • Fugelsnes, Elin; Stefansen, Kari & Mossige, Svein (2018). UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet. [Fagblad]. Forskningsetikk.
 • Mossige, Svein; Aanerød, Line Merete Tangen & Dyb, Halvard Naterstad (2018). Nettovergrep mot barn: Omfanget øker og sakene blir grovere. [Avis]. Forskning.no.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv & Mossige, Svein (2017). Voldsprogrammet ved NOVA.
 • Stefansen, Kari; Bakken, Anders; Abebe, Dawit Shawel; Mossige, Svein & Stalsberg, Linn (2016). Doing well despite obstacles. [Tidsskrift]. Explore HiOA.
 • Mossige, Svein (2016). Éi av fire jenter har blitt seksuelt krenkte. [Internett]. Framtida.no avis.
 • Mossige, Svein (2016). Mor slår barna mer enn far. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Mossige, Svein (2016). Innvandrerungdom mer utsatt for vold fra foreldre. [Avis]. Vårt land.
 • Mossige, Svein (2016). Barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn mer utsatt for grov vold. [Avis]. Adresseavisen.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Mossige, Svein (2016). Den vanskelige volden. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Nina; Stefansen, Kari & Mossige, Svein (2016). Mer vold mot barn i innvandrerfamilier. [Avis]. forskning.no.
 • Eriksen, Nina; Mossige, Svein & Stefansen, Kari (2016). En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep. [Avis]. forskning.no.
 • Huang, Lihong; Mossige, Svein & Balci, Sonja (2015). Noen klarer seg bedre etter vold og overgrep enn andre. [Tidsskrift]. Forskning.no.
 • Mossige, Svein & Huang, Lihong (2015). Prevalence of self-reporting physical and sexual violence among young Norwegians – is there a change over time?
 • Huang, Lihong & Mossige, Svein (2015). Violence and self-harm – an investigation of a complex relationship.
 • Hagtvet, Knut Arne; Mossige, Svein & von Soest, Tillman (2012). The choice between formative and reflective indicators? The latent variables anxiety, depression and sexual harassment.
 • Hagtvet, Knut Arne; Mossige, Svein; Børretzen, Suzanne & von Soest, Tilmann (2011). Formative and reflective measurement models: Illustrations and methodological challenges.
 • Hagtvet, Knut Arne; Mossige, Svein; von Soest, Tillman & Børretzen, Suzanne (2009). Formative and reflective measurement models: Challenges and illustrations.
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke & Mossige, Svein (2000). Refleksjoner over dilemmaer behandlere møter i diffuse overgrepssaker i familier: Noen foreløpige erfaringer fra Fobik-prosjektet.
 • Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2000). Barnevernet i overgrepssaker i familier - En ananlyse av barnevernets intervensjoner i saker om sesuelle overgrep.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about sexual abuse; what are the best interests of the child?
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child abuse;a presentation of a research design.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child sexual abuse; a presentation of a research design.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about child sexual abuse; what are the best interests of the child?
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation.
 • Mossige, Svein & Aanerød, Line Merete Tangen (2018). Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. NOVA, OsloMet. ISSN 978-82-7894-677-0. 2018(10).
 • Mossige, Svein & Stefansen, Kari (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA. ISSN 978-82-7894-582-7. 2016(5).
 • Kvål, June; Boe, Ole & Mossige, Svein (2015). Opplevelse av mestring i forbindelse med internasjonale operasjoner: En kvalitativ undersøkelse av stabsveteran og familie etter utenlandsoppdrag i Afghanistan. Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt.
 • Aamodt, Hilde Anette & Mossige, Svein (2014). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. NOVA. ISSN 978-82-7894-498-1. 2014(4).
 • Fjær, Eivind Grip; Gundersen, Tonje & Mossige, Svein (2013). Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner: En kunnskapsoversikt. NOVA. ISSN 978-82-7894-464-6. 2013(5).
 • Bjerkan, Kristin Ystmark; Frøyland, Lars Roar; Winsvold, Aina & Mossige, Svein (2010). "Medievold avler vold" - reell frykt eller moralsk panikk? NOVA. ISSN 978-82-78-94348-9. 2010(8).
 • Mossige, Svein & Dyb, Grete (2009). Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging. NOVA, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-78-94340-3. 2009(22).
 • Suseg, Helle; Grødem, Anne Skevik; Valset, Kirsti & Mossige, Svein (2008). Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet? NOVA. ISSN 978-82-7894-292-5. 2008(16).
 • Mossige, Svein; Ainsaar, Mare & Svedin, Carl Göran (2007). The Baltic Sea Rgional Study on Adolescents' Sexuality. NOVA. ISSN 978-82-7894-269-7. 2007(18).
 • Mossige, Svein & Stefansen, Kari (2007). Vold og overgrep mot barn og unge. en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA. ISSN 978-82-7894-271-0. 2007(20).
 • Mossige, Svein (2001). Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep. Ungdommers oppfatning av barn som legitime mål for seksuelle handlinger. NOVA. ISSN 82-7894-125-4. 2001(16).
 • Mossige, Svein & Klette, Trine (1999). Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. NOVA.
 • Mossige, Svein & Klette, Trine (1999). Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Forståelse, behandling og straff. Rapport fra en nordisk ekspertkonferanse Oslo 27.-28. oktober 1999. NOVA. ISSN 0808-9183. 1999(7).
 • Mossige, Svein (1998). Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? En narrativ analyse av mødres fortellinger. NOVA. ISSN 82-7894-060-6. 1998(21).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. juni 2011 16:10 - Sist endret 9. jan. 2020 14:16