Svein Mossige

Professor emeritus
Bilde av Svein Mossige
English version of this page
Telefon +47 22845206
Rom S02-06
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Psykologisk behandling av barn, unge og deres familie

 • Omfang og konsekvenser av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

 • Hvordan hjelpeapparatet kan håndtere barn og unge og deres familier når det foreligger bekymringer for vold og/eller overgrep mot den unge

 • Psykologisk forståelse av og bistand til barn og unge med alvorlig somatisk sykdom.

 • Narrativ utviklingsteori

 • Narrative og metaforiske tilnærminger i terapi med barn, unge og deres familier.

 • Omsorgssvikt og barnevern

Undervisning

Bakgrunn

 • Ansatt ved PSI siden 2011

 • Forsker  og forskningsleder ved NOVA 1996 - 2010. Som forskningsleder ved NOVA hadde jeg ansvar for prosjektutvikling, prosjektakvisisjon samt faglig utviklingsarbeide i i gruppe for forskning om barne- og ungdomsvern. Medlem av NOVAs ledelse.

 • Medlem av NOVAs styre i flere år.

 • Ansatt som klinisk psykolog i psykisk helsevesen for voksne og for barn og unge i en rekke år.

 • Cand. psychol fra UiO i 1974, dr.psychol  fra UiO i 1998.

 • Tilkjent professorkompetanse i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger i 2006.

 • Undervist i psykologisk behandling i en årrekke for psykologistudenter og for psykologer i videreutdanning

 • Har veiledet og veileder psykologer i klinisk praksis, samt deres skriftlige arbeid.

 • Veiledet hovedoppgaver og doktorgradsarbeid

 • Opponent på dr.gradsarbeider

 • Vært prosjektleder for flere internasjonale omfangsstudier om vold og seksuelle overgrepserfaringer blant barn og unge på nordisk og nord-europeisk basis.

Samarbeid

 • Nordisk nettverk for voldsforskning

 • Prosjektsamarbeid i flere prosjekter med NOVA

 • Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

Svein Mossige og Lihong Huan (2010). Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep I en norsk ungdomsbefolkning. Norsk Epidemiologi.20(1).53-62

Tilmann von Soest, Svein Mossige, Kari Stefansen Norwegian Social Research, Oslo, Norway) and Odin Hjemdal (Department of Psychology, NTNU) (2010). RESILIENCE SCALE FOR ADOLESCENTS. A Validation Study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment ;32(2):215-225

Michael C. Seto, Cecilia Kjellgren, Gisela Priebe, Svein Mossige,, Carl Göran Svedin, Niklas Långström. (2010). Sexual Victimization and Sexually Coercive Behavior: A Population Study of Swedish and Norwegian Male Youth. Child Maltreatment, 15: 219-228

Janikke S. Vedeler og Svein Mossige (2010). Pathways into the labour market for Norwegians with mobility  disabilities Scandinavian Journal of Disability Research, 12 (4) 257-272

Svein Mossige (2009). Arbeid, identitet og funksjonshemming. I Jan Tøssebro (red). Funksjonshemming. Politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo: Universitetsforlaget

Janikke, S. Vedeler og Svein Mossige (2009). Barriere for karriere. I Jan Tøssebro (red). Funksjonshemming. Politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo: Universitetsforlaget

Cecilia Kjellgren, Gisela Priebe, Carl Göran Svedin, Svein Mossige & Niklas Långström (2009). Female Youth who sexually coerce: Prevalence, risks and protective factors in two national high school surveys. J Sex Med., Vol 15

Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250. 9, s 461- 478

Ingrid Smette, Kari Stefansen & Svein Mossige (2009) Responsible victims? Young people’s conceptions of responsibility and agency in situations of sexual abuse involving minors and adults. Young, Vol. 17 No. 4

Kari Stefansen, Kristinn Hegna , Kirsti Valset, Tilmann von Soest & Svein Mossige.(2009) Vold mot ”homofil” ungdom. Forekomst og fortolkninger..Sosiologi i dag, Vol 39 nr. 4

Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Juuhl-Langseth, Monica; Jensen, Tine K.; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2008). From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy.  ISSN 0897-5353.  19, s 242- 258

Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Wenke, Gulbrandsen; Tine, Jensen & Reichelt, Sissel (2006). Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  11, s 297- 306

Mossige, S., Smette, I. & Torgersen, L. (2006) Ungdoms holdninger til den seksuelle lavalder: til besvær eller beskyttelse? Tidsskrift for Ungdomsforskning, 6 (2): 3-20

Jensen, Tine; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Reichelt, Sissel (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children's perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134. 29(12), s 1395- 1413

Mossige, Svein; Jensen, Tine Kristin; Gulbrandsen, Wenke; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2005). Children's narratives of sexual abuse: What characterizes them and how do they contribute to meaning-making?. Narrative Inquiry.  ISSN 1387-6740.  15(2), s 377- 404

Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2004). From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies.  ISSN 1195-4396. 23, s 67- 82

Hegna, K. Mossige, S. & Wichstrøm (2004). Older adolescents with Positive Attitudes Towards Young Adolescents as Sexual Partners. Adolescence, 39 (156) 627-651

Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 295- 306

Mossige, S. (2000). Mødres møter med barnevernet ved bekymring for seksuelle overgrep. I Barnevernboka 2000. Årbok for barnevernet. Senter for Atferdsforskning. Stavanger

Mossige, S. (2000). Resultater og problemer i internasjonal forskning om seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 37, 418-431. 

Mossige, S. (1999). Overgriperen forstått som offer for natur og for familiesystem. Nordisk Sosialt Arbeid, 19, 158-165

Mossige, S. (1998). Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? En narrativ analyse av mødres fortellinger. Dr. psychol avhandling. Oslo. NOVA-rapport 21/98.

Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Jensen, Tine Kristin (1995). Seksuelle overgrep mot barn: Er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid en kilde til problemoppløsning elle problemskaping?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470. 32, s 517- 535

Tjersland, Odd Arne & Mossige, Svein (1995). En alternativ tilnærmingsmåte ved seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  32, s 594- 603

 • Fjeld, Sara Skilbred; Reme, Silje Endresen & Mossige, Svein (2020). Cyberbullying involvement and mental health problems among late adolescents. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.  ISSN 1802-7962.  14:5(1), s 1- 16 . doi: 10.5817/CP2020-1-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haukeland, Yngvild; Czajkowski, Nikolai Olavi; Fjermestad, Krister; Silverman, Wendy K.; Mossige, Svein & Vatne, Torun (2020). Evaluation of “SIBS”, An Intervention for Siblings and Parents of Children with Chronic Disorders. Journal of Child and Family Studies.  ISSN 1062-1024.  29 . doi: 10.1007/s10826-020-01737-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjermestad, Krister; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein & Vatne, Torun (2019). Children’s Perspectives on the Experiences of Their Siblings with Chronic Disorders. Clinical social work journal.  ISSN 0091-1674.  s 1- 10 . doi: 10.1007/s10615-019-00705-3
 • Mossige, Svein & Huang, Lihong (2019). Ungdoms utsatthet for flere typer alvorlige hendelser, I: Kristin Skjørten; Elisiv Bakketeig; Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.),  Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  Kapittel 6.  s 105 - 123
 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse, I: Kristin Skjørten; Elisiv Bakketeig; Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.),  Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  1.  s 13 - 29 Vis sammendrag
 • Vatne, Torun Marie; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein & Fjermestad, Krister (2019). The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  47(1), s 20- 35 . doi: 10.18261/issn.0807-7487-2019-01-03
 • Aamodt, Hilde Anette & Mossige, Svein (2018). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  95(2-3), s 110- 126 . doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-04
 • Huang, Lihong & Mossige, Svein (2018). Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).  ISSN 1661-7827.  15(12) . doi: 10.3390/ijerph15122852 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haugvik, Marianne & Mossige, Svein (2017). Intersubjectively oriented, time-limited psychotherapy with children: how does the therapist evaluate the therapeutic process and what are the therapist?s tasks?. Journal of Child Psychotherapy.  ISSN 0075-417X.  43(3), s 353- 368 . doi: 10.1080/0075417X.2017.1369554
 • Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  94(2), s 110- 126 . doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-02-04
 • Mossige, Svein & Huang, Lihong (2017). Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(12) . doi: 10.1371/journal.pone.0189637 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mossige, Svein; Huang, Lihong; Straiton, Melanie & Roen, Katrina (2016). Suicidal ideation and self-harm among youths in Norway: Associations with verbal, physical and sexual abuse. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  21(2), s 166- 175 . doi: 10.1111/cfs.12126 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein & Vatne, Torun Marie (2015). Emotional experiences among siblings of children with rare disorders. Journal of Pediatric Psychology.  ISSN 0146-8693.  40(7), s 712- 720 . doi: 10.1093/jpepsy/jsv022
 • Huang, Lihong & Mossige, Svein (2015). Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychology Research and Behavior Management.  ISSN 1179-1578.  8, s 231- 238 . doi: 10.2147/PRBM.S75382 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein & Vatne, Torun Marie (2014). Emotional Experiences among Siblings of Children with Rare Disorders. Journal of Pediatric Psychology.  ISSN 0146-8693.  40(7), s 712- 720 . doi: 10.1093/jpepsy/jsv022
 • Kjær, Aud-Keila Bendiksen & Mossige, Svein (2013). Barnevernets henleggelser av meldinger som omhandler vold og seksuelle overgrep. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  11(2), s 83- 108
 • Mossige, Svein & Backe-Hansen, Elisabeth (2013). For sensitivt for ungdom?, I: Hallvard Fossheim; Jacob Hølen & Helene Ingierd (red.),  Barn i forskning - Etiske dimensjoner.  De nasjonale forskningsetiske komiteene.  ISBN 978-82-7682-066-9.  2.  s 45 - 73
 • Huang, Lihong & Mossige, Svein (2012). Academic achievement in Norwegian secondary schools: the impact of violence during childhood. Social Psychology of Education.  ISSN 1381-2890.  15(2), s 147- 164 . doi: 10.1007/s11218-011-9174-y Vis sammendrag
 • Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2011). Den vanskelige samtalen, I: Anna Louise Von der Lippe & Michael Helge Rønnestad (red.),  Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39972-3.  7.  s 153 - 178
 • Kjellgren, Cecilia; Priebe, Gisela; Svedin, Carl Göran; Mossige, Svein & Långström, Niklas (2011). Female Youth Who Sexually Coerce: Prevalence, Risk, and Protective Factors in Two National High School Surveys. Journal of Sexual Medicine.  ISSN 1743-6095.  8(12), s 3354- 3362 . doi: 10.1111/j.1743-6109.2009.01495.x
 • Mossige, Svein & Stefansen, Kari (2011). Fysisk foreldrevold i oppdragelsen - sett med barnas øyne. Barn i Norge.  ISSN 1502-6604.  1, s 42- 57
 • von Soest, Tilmann; Mossige, Svein; Stefansen, Kari & Hjemdal, Odin (2010). A validation study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.  ISSN 0882-2689.  32(2), s 215- 225 . doi: 10.1007/s10862-009-9149-x Vis sammendrag
 • Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  9, s 461- 478
 • Mossige, Svein & Huang, Lihong (2010). Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  20(1), s 53- 62
 • Seto, Michael; Kjellgren, Cecilia; Priebe, Gisela; Mossige, Svein; Svedin, Carl Göran & Långström, Niklas (2010). Sexual Coercion Experience and Sexually Coercive Behavior: A Population Study of Swedish and Norwegian Male Youth. Child Maltreatment (CM).  ISSN 1077-5595.  15(3), s 219- 228 . doi: 10.1177/1077559510367937
 • Vedeler, Janikke Solstad & Mossige, Svein (2010). Pathways into the labour market for Norwegians with mobility disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  12(4), s 257- 271 . doi: 10.1080/15017410903581189
 • Mossige, Svein (2009). Arbeid, identitet og funksjonshemming, I: Jan Tøssebro (red.),  Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01439-5.  Kapittel.
 • Mossige, Svein; Kjellgren, Cecilia; Priebe, Gisela; Svedin, Carl Göran & Långström, Niklas (2009). Female Youth who sexually coerce: Prevalence risks and protective factors in two national high school surveys. Journal of Sexual Medicine.  ISSN 1743-6095.  8(12), s 3354- 3362
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Mossige, Svein (2009). Responsible victims? Young people's understandings of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  17(4), s 351- 373 . doi: 10.1177/110330880901700402
 • Stefansen, Kari; Valset, Kirsti; von Soest, Tilmann; Mossige, Svein & Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  39(2), s 43- 71
 • Kjær, Aud-Keila Bendiksen & Mossige, Svein (2008). Når barneverntjenesten må forholde seg til straffeloven, I:  NOVA Rapport nr. 5/08.  Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.  faglig_bok_institusjon.  s 37 - 57
 • Mossige, Svein & Stefansen, Kari (2008). Norske ungdommers rapportering av vold og seksuelle overgrep. Resultater fra en landsrepresentativ studie. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  85(2), s 3- 16
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Juuhl-Langseth, Monica; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2008). From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy.  ISSN 0897-5353.  19, s 242- 258
 • Mossige, Svein (2007). Barns fortellinger om overgrepsopplevelser. Hvordan forteller de, og hva er viktig for dem å fortelle?, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37368-6.  Kapittel 8.
 • Juuhl-Langseth, Monica; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2006). Mor–datter - forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43(10), s 1012- 1022
 • Mossige, Svein; Torgersen, Leila & Smette, Ingrid (2006). Seksuell lavalder: til besvær eller beskyttelse?. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  6(2), s 7- 24
 • Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Wenke, Gulbrandsen; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2006). Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  11, s 297- 306 . doi: 10.1111/j.1365-2206.2006.00409.x
 • Hegna, Kristinn; Mossige, Svein & Wichstrøm, Lars (2005). Older adolescents with positive attitudes towards younger adolescents as sexual partners. Adolescence.  ISSN 0001-8449.  39, s 79- 99
 • Jensen, Tine Kristin; Jensen, Tine; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Reichelt, Sissel (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children's perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134.  29(12), s 1395- 1413
 • Mossige, Svein; Jensen, Tine Kristin; Gulbrandsen, Wenke; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2005). Children's narratives of sexual abuse: What characterizes them and how do they contribute to meaning-making?. Narrative Inquiry.  ISSN 1387-6740.  15(2), s 377- 404
 • Solberg, Anne & Mossige, Svein (2005). Hvordan håndterer barnevernet seksuelle overgrep og vold i familien. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.
 • Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2004). From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies.  ISSN 1195-4396.  23, s 67- 82
 • Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 295- 306
 • Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del I: Behandlingsideer og kjennetegn ved utvalget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 282- 294
 • Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2002). Den vanskelige samtalen: Mistanke om seksuelle overgrep mot et barn, I: Michael Helge Rønnestad & Anna von der Lippe (red.),  Det kliniske intervju.  Gyldendal.  ISBN 82-05-30443-2.  15.  s 361 - 382
 • Mossige, Svein & Jensen, Tine Kristin (1996). Historien om Karen og Ellen og deres hjelpere. Dilemmaer og problemer i arbeidet med seksuelle overgrep, I: Hanne Haavind & Sissel Reichelt (red.),  Aktiv psykoterapi.  Ad Notam, Gyldendal. Oslo..  12.  s 283 - 305
 • Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Jensen, Tine Kristin (1995). Seksuelle overgrep mot barn: Er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid en kilde til problemoppløsning elle problemskaping?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  32, s 517- 535
 • Tjersland, Odd Arne & Mossige, Svein (1995). En alternativ tilnærmingsmåte ved seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  32, s 594- 603
 • Mossige, Svein; Bast-Pettersen, Rita & Blakar, Rolv Mikkel (1979). Egocentrism and inefficiency in the communication of families containing schizophrenic members. Family Process.  ISSN 0014-7370.  18(4), s 405- 425 . doi: 10.1111/j.1545-5300.1979.00405.x

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  289 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Orm, Stian; Krogh Parken, Andrine; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Fjermestad, Krister & Vatne, Torun (2020). Siblings' Experience of Violence from Their Brother or Sister with a Neurodevelopmental Disorder.
 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (2019). Forord, I: Kristin Skjørten; Elisiv Bakketeig; Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.),  Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  forord.  s 11 - 12
 • Fugelsnes, Elin; Stefansen, Kari & Mossige, Svein (2018, 16. desember). UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Mossige, Svein & Aanerød, Line Merete Tangen (2018). Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. NOVA Rapport. 10.
 • Mossige, Svein; Aanerød, Line Merete Tangen & Dyb, Halvard Naterstad (2018, 06. desember). Nettovergrep mot barn: Omfanget øker og sakene blir grovere.  Forskning.no.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv & Mossige, Svein (2017). Voldsprogrammet ved NOVA.
 • Eriksen, Nina; Mossige, Svein & Stefansen, Kari (2016, 08. juni). En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep.  forskning.no.
 • Eriksen, Nina; Stefansen, Kari & Mossige, Svein (2016, 09. juni). Mer vold mot barn i innvandrerfamilier.  forskning.no.
 • Mossige, Svein (2016, 11. juni). Barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn mer utsatt for grov vold.  Adresseavisen.
 • Mossige, Svein (2016, 13. juni). Innvandrerungdom mer utsatt for vold fra foreldre.  Vårt land.
 • Mossige, Svein (2016, 09. juni). Mor slår barna mer enn far.  Bergens Tidende.
 • Mossige, Svein (2016, 08. juni). Éi av fire jenter har blitt seksuelt krenkte. [Internett].  Framtida.no avis.
 • Mossige, Svein & Stefansen, Kari (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA Rapport. 5.
 • Stefansen, Kari; Bakken, Anders; Abebe, Dawit Shawel; Mossige, Svein & Stalsberg, Linn (2016, 20. oktober). Doing well despite obstacles. [Tidsskrift].  Explore HiOA.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Mossige, Svein (2016). Den vanskelige volden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Huang, Lihong & Mossige, Svein (2015). Violence and self-harm – an investigation of a complex relationship.
 • Huang, Lihong; Mossige, Svein & Balci, Sonja (2015, 10. oktober). Noen klarer seg bedre etter vold og overgrep enn andre. [Tidsskrift].  Forskning.no.
 • Kvål, June; Boe, Ole & Mossige, Svein (2015). Opplevelse av mestring i forbindelse med internasjonale operasjoner: En kvalitativ undersøkelse av stabsveteran og familie etter utenlandsoppdrag i Afghanistan.. Vis sammendrag
 • Mossige, Svein & Huang, Lihong (2015). Prevalence of self-reporting physical and sexual violence among young Norwegians – is there a change over time?.
 • Aamodt, Hilde Anette & Mossige, Svein (2014). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. NOVA Rapport. 4.
 • Fjær, Eivind Grip; Gundersen, Tonje & Mossige, Svein (2013). Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner: En kunnskapsoversikt. NOVA Rapport. 5.
 • Hagtvet, Knut Arne; Mossige, Svein & von Soest, Tillman (2012). The choice between formative and reflective indicators? The latent variables anxiety, depression and sexual harassment.
 • Hagtvet, Knut Arne; Mossige, Svein; Børretzen, Suzanne & von Soest, Tilmann (2011). Formative and reflective measurement models: Illustrations and methodological challenges.
 • Bjerkan, Kristin Ystmark; Frøyland, Lars Roar; Winsvold, Aina & Mossige, Svein (2010). "Medievold avler vold" - reell frykt eller moralsk panikk?. NOVA Rapport. 8.
 • Hagtvet, Knut Arne; Mossige, Svein; von Soest, Tillman & Børretzen, Suzanne (2009). Formative and reflective measurement models: Challenges and illustrations.
 • Mossige, Svein & Dyb, Grete (red.) (2009). Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging. NOVA Rapport. 22.
 • Suseg, Helle; Grødem, Anne Skevik; Valset, Kirsti & Mossige, Svein (2008). Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet?. NOVA Rapport. 16.
 • Mossige, Svein; Ainsaar, Mare & Svedin, Carl Göran (ed.) (2007). The Baltic Sea Rgional Study on Adolescents' Sexuality. NOVA Rapport. 18.
 • Mossige, Svein & Stefansen, Kari (red.) (2007). Vold og overgrep mot barn og unge. en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA Rapport. 20.
 • Mossige, Svein (2001). Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep. Ungdommers oppfatning av barn som legitime mål for seksuelle handlinger. NOVA Rapport. 16.
 • Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2000). Barnevernet i overgrepssaker i familier - En ananlyse av barnevernets intervensjoner i saker om sesuelle overgrep. Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke & Mossige, Svein (2000). Refleksjoner over dilemmaer behandlere møter i diffuse overgrepssaker i familier: Noen foreløpige erfaringer fra Fobik-prosjektet.
 • Mossige, Svein & Klette, Trine (red.) (1999). Personer som begår seksuelle overgrep mot barn.
 • Mossige, Svein & Klette, Trine (red.) (1999). Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Forståelse, behandling og straff. Rapport fra en nordisk ekspertkonferanse Oslo 27.-28. oktober 1999. NOVA skriftserie. 7.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about child sexual abuse; what are the best interests of the child?. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about sexual abuse; what are the best interests of the child?.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child abuse;a presentation of a research design. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child sexual abuse; a presentation of a research design. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation. Vis sammendrag
 • Mossige, Svein (1998). Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? En narrativ analyse av mødres fortellinger. NOVA Rapport. 21.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. juni 2011 16:10 - Sist endret 9. jan. 2020 14:16