Stephen von Tetzchner

Professor emeritus
Bilde av Stephen von Tetzchner
Telefon +47-22560611
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Jeg har bred interesse for de fleste utviklingspykolgiske områder, både normal og avvikende, typisk og atypisk. Min forskning omfatter ulike utviklingsområder, med spesiell vekt på utvikling av kommunikasjon og språk. Den omfatter barn med normal utvikling, så vel som barn med lærehemning, bevegelseshemning, døvhet, blindhet, Rett-syndrom, Tourette-syndrom, autisme og Asperger-syndrom. Jeg er også opptatt av habilitering og pedagogisk-psykologisk rådgiving for barn med utviklingsmessige vansker. Jeg har arbeidet spesielt med barn som ikke klarer å tilegne seg talespråk på vanlig måte og derfor trenger en ikke-vokal kommunikasjonform som kan utfylle eller erstatte talen.

 • Jeg samarbeider med forskere i mange land, og leder for tiden et tverrfaglig internasjonalt prosjekt med 16 land: ” Becoming an aided communicator: Aided language skills in children aged 5-15 years – a multi-site and cross-cultural investigation” om språkutvikling hos barn som bruker kommunikasjonshjelpemidler. Resultatene fra dette prosjektet vil bidra med mye ny kunnskap om hjulpet kommunikasjon og språk generelt, og gi grunnlag for å reise nye spørsmål om normal og atypisk språkutvikling.

 • Jeg leder et tverrfaglig prosjekt ”Effekt av intensiv habilitering basert på Doman-programmene (The Institutes for the Achievement of Human Potential og Family Hope Center)” på Barnenevrologisk seksjon på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Bakgrunn

 • Professor i utviklingspsykologi og pedagogisk-psykologisk rådgiving

 • Utdannet ved Universitetet i Oslo

 • Spesialist i klinisk psykologi

 • Gjesteforsker ved University of California, Berkeley, USA; Massey University, Palmerston North, New Zealand; Pretoria University, South Africa; University of Louisianna, USA.

Emneord: Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Alant, Erna; Basil, Carmen; Jennische, Margareta; Loncke, Filip; McNaughton, Shirley; Murray, Janice; Renner, Gregor; Smith, Martine; Soto, Gloria; van Balkom, Hans & von Tetzchner, Stephen (2020). At the end of the journey Lyle Lewis Lloyd (August 10 1934-February 12 2020). Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  36(1), s 1- 3 . doi: 10.1080/07434618.2020.1738729
 • Henriksen, Mari Wold; Breck, Hilde; Sejersted, Yngve; Diseth, Trond H; von Tetzchner, Stephen; Paus, Benedicte & Skjeldal, Ola Hunsbeth (2020). Genetic and clinical variations in a Norwegian sample diagnosed with Rett syndrome. Brain & development (Tokyo. 1979).  ISSN 0387-7604.  42(7), s 484- 495 . doi: 10.1016/j.braindev.2020.03.008 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Henriksen, Mari Wold; Breck, Hilde; von Tetzchner, Stephen; Paus, Benedicte & Skjeldal, Ola, Hunsbeth (2020). Medical Issues in Adults with Rett Syndrome - A National Survey. Developmental Neurorehabilitation.  ISSN 1751-8423.  23(2), s 106- 112 . doi: 10.1080/17518423.2019.1646341 Vis sammendrag
 • Stenberg, Nina; Schjølberg, Synnve; Shic, Frederick; Volkmar, Fred R.; Øyen, Anne-Siri; Bresnahan, Michaeline; Svendsen, Britt Kveim; von Tetzchner, Stephen; Thronæs, Nina Torheim; Macari, Suzanne; Cicchetti, Domenic V.; Chawarska, Katarzyna; Suren, Pål & Øien, Roald A (2020). Functional Outcomes of Children Identified Early in the Developmental Period as at Risk for ASD Utilizing the The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257. . doi: 10.1007/s10803-020-04539-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • von Tetzchner, Stephen (2020). Inclusion of children with severe disabilities through shared peer activity, In Minnenur Akhmetkhanovna Galaguzova (ed.),  Понятийный аппарат педагогики и образования,Том 12.  alpha-Print.  ISBN 978-5-7186-1704-7.  Kapittel.  s 108 - 125
 • von Tetzchner, Stephen (2020). Инклюзия детей с тяжелыми формами инвалидности посредством совместной со сверстниками деятельности, I: Minnenur Akhmetkhanovna Galaguzova (red.),  Понятийный аппарат педагогики и образования,Том 12.  alpha-Print.  ISBN 978-5-7186-1704-7.  Kapittel.  s 89 - 107
 • Elmerskog, Bengt Gustav & von Tetzchner, Stephen (2019). Development and loss of vision, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 4.  s 63 - 73
 • Elmerskog, Bengt Gustav; von Tetzchner, Stephen; Forssas, Marja-Leena & Eskonen, Tarja (2019). Coping with everyday life, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 16.  s 311 - 341
 • Elmerskog, Bengt Gustav; von Tetzchner, Stephen; Tøssebro, Anne-Grethe & Hesselberg, Finn (2019). Planning education and intervention for individuals with juvenile neuronal ceroid lipofuscinosisi, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 11.  s 179 - 199
 • Haugen, Per Kristian; von Tetzchner, Stephen; Oxley, Judith D. & Elmerskog, Bengt Gustav (2019). Dementia in adulthood and childhood, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 5.  s 75 - 92
 • Simonsen, Eva & von Tetzchner, Stephen (2019). Spesialpedagogiske utfordringer. StatpedMagasinet.  ISSN 1894-0919.  7(3), s 31- 41
 • Tøssebro, Anne-Grethe & von Tetzchner, Stephen (2019). Language development and attrition in juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 6.  s 93 - 107
 • Tøssebro, Anne-Grethe; von Tetzchner, Stephen; Christal, Anna; McElrone, Deidre; Siggs, Mary; Oxley, Judith D. & Cameron, June (2019). Communication and language in education and intervention for children and adults with juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 13.  s 231 - 256
 • Tøssebro, Anne-Grethe; von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav & Murphy, Aine (2019). Early and later educational intervention, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 12.  s 201 - 229
 • von Tetzchner, Stephen (2019). A developmental perspective on juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 2.  s 35- - 44
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Manual signs and graphic symbols as complementary forms of augmentative and alternative communication, In Nicola Grove & Kaisa Launonen (ed.),  Manual sign acquisition in children with developmental disabilities.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-53615-378-1.  Chapter 11.  s 195 - 212
 • von Tetzchner, Stephen; Andersen, Anne Margrethe; Hamann, Anne Hagedorn & Fugger, Susan (2019). The social life of children and adolescents with juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis: School and participation, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 22.  s 431 - 449
 • von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (2019). Introduction, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 1.  s 23 - 34
 • von Tetzchner, Stephen & Hesselberg, Finn (2019). Ethical issues related to working with individuals with juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 8.  s 125 - 137
 • von Tetzchner, Stephen; Lippe-Holstein, Jochen & Haugen, Per Kristian (2019). Behavioral and emotional reactions to a difficult life situation, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 27.  s 519 - 534
 • von Tetzchner, Stephen; Tøssebro, Anne-Grethe; Adams, Heather; Cole, Barbara & Elmerskog, Bengt Gustav (2019). Assessment and evaluation, In Stephen von Tetzchner; Bengt Gustav Elmerskog; Anne-Grethe Tøssebro & Svein Rokne (ed.),  Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education.  Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  Kapittel 10.  s 165 - 177
 • Batorowicz, Beata; Stadskleiv, Kristine; Renner, Gregor; Sandberg, Annika Dahlgren & von Tetzchner, Stephen (2018). Assessment of aided language comprehension and use in children and adolescents with severe speech and motor impairments. Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  34(1), s 54- 67 . doi: 10.1080/07434618.2017.1420689
 • Deliberato, Débora; Jennische, Margareta; Oxley, Judith D.; Nunes, Leila R. d'Oliveira de Paula; Walter, Cátia C. Figueiredo; Massaro, Munique; Almeida, Maria Amélia; Stadskleiv, Kristine; Basil, Carmen; Coronas, Marc; Smith, Martine & von Tetzchner, Stephen (2018). Vocabulary comprehension and strategies in name construction among children using aided communication. Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  34(1), s 16- 29 . doi: 10.1080/07434618.2017.1420691
 • Henriksen, Mari Wold; Breck, Hilde; von Tetzchner, Stephen; Paus, Benedicte; Skjeldal, Ola & Brodtkorb, Eylert (2018). Epilepsy in classic Rett syndrome: Course and characteristics in adult age. Epilepsy Research.  ISSN 0920-1211.  145, s 134- 139 . doi: 10.1016/j.eplepsyres.2018.06.012 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Henriksen, Mari Wold; Ravn, Kirstine; Paus, Benedicte; von Tetzchner, Stephen & Skjeldal, Ola (2018). De novo mutations in SCN1A are associated with classic Rett syndrome: A case report. BMC Medical Genetics.  ISSN 1471-2350.  19(184), s 1- 5 . doi: 10.1186/s12881-018-0700-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Laeng, Bruno; Færevaag, Fredrik Svartdal; Tanggaard, Stine & von Tetzchner, Stephen (2018). Pupillary Responses to Illusions of Brightness in Autism Spectrum Disorder. i-Perception.  ISSN 2041-6695.  9(3), s 1- 11 . doi: 10.1177/2041669518771716 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Murray, Janice; Dahlgren Sandberg, Annika; Smith, Martine M.; Deliberato, Débora; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2018). Communicating the unknown: descriptions of pictured scenes and events presented on video by children and adolescents using aided communication and their peers using natural speech. Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  34(1), s 30- 39 . doi: 10.1080/07434618.2017.1420690
 • Smith, Martine; Batorowicz, Beata; Dahlgren Sandberg, Annika; Murray, Janice; Stadskleiv, Kristine; van Balkom, Hans; Neuvonen, Kirsi & von Tetzchner, Stephen (2018). Constructing narratives to describe video events using aided communication. Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  34(1), s 40- 53 . doi: 10.1080/07434618.2017.1422018
 • Stadskleiv, Kristine; Batorowicz, Beata; Massaro, Munique; van Balkom, Hans & von Tetzchner, Stephen (2018). Visual-spatial cognition in children using aided communication. Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  34(1), s 68- 78 . doi: 10.1080/07434618.2017.1422017
 • Stadskleiv, Kristine; Jahnsen, Reidun; Andersen, Guro Lillemoen & von Tetzchner, Stephen (2018). Neuropsychological profiles of children with cerebral palsy. Developmental Neurorehabilitation.  ISSN 1751-8423.  21(2), s 108- 120 . doi: 10.1080/17518423.2017.1282054
 • von Tetzchner, Stephen (2018). Behov for mer kunnskap om ASK. StatpedMagasinet.  ISSN 1894-0919.  (2), s 20- 25
 • von Tetzchner, Stephen (2018). Introduction to the special issue on aided language processes, development, and use: An international perspective. Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  34(1), s 1- 15 . doi: 10.1080/07434618.2017.1422020
 • von Tetzchner, Stephen; Launonen, Kaisa; Batorowicz, Beata; d'Oliveira de Paula Nunes, Leila Regina; Walter, Cátia Crivelenti de Figueiredo; Oxley, Judith D.; Massaro, Munique; Stadskleiv, Kristine; Yang, Chih-Kang & Deliberato, Débora (2018). Communication aid provision and use among children and adolescents developing aided communication: An international survey. Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  34(1), s 79- 91 . doi: 10.1080/07434618.2017.1422019
 • Havdahl, Karoline Alexandra; Bishop, Somer L.; Surén, Pål; Øyen, Anne-Siri; Lord, Catherine; Pickles, Andrew; von Tetzchner, Stephen; Schjølberg, Synnve; Gunnes, Nina; Hornig, Mady; Lipkin, W. Ian; Susser, Ezra; Bresnahan, Michaeline; Magnus, Per; Stenberg, Nina; Reichborn-Kjennerud, Ted & Stoltenberg, Camilla (2017). The influence of parental concern on the utility of autism diagnostic instruments. Autism Research.  ISSN 1939-3792.  10(10), s 1672- 1686 . doi: 10.1002/aur.1817
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Flakk, Grete & von Tetzchner, Stephen (2017). ICDP - International Child Development Programme, I: Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Den krevende foreldrerollen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50088-4.  Kapittel 7.  s 148 - 168
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Sherr, Lorraine; Macedo, Ana; von Tetzchner, Stephen & Fostervold, Knut Inge (2017). Evaluation of parenting interventions to prevent violence against children in Colombia - a randomised controlled trial. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605.  s 1- 29 . doi: 10.1177/0886260517736881
 • Stadskleiv, Kristine; Jahnsen, Reidun; Andersen, Guro Lillemoen & von Tetzchner, Stephen (2017). Executive Functioning in Children Aged 6–18 Years with Cerebral Palsy. Journal of Developmental and Physical Disabilities.  ISSN 1056-263X.  29(4), s 663- 681 . doi: 10.1007/s10882-017-9549-x
 • von Tetzchner, Stephen (2017). Trajectories of children developing augmentative and alternative communication, In Sofia Kálmán (ed.),  The colors of AAC.  Kiadó: Hungarian Bliss Foundation.  ISBN 978-963-12-9368.5.  Kapittel 1.  s 10 - 28
 • Øhre, Beate; Volden, Maj; Falkum, Erik & von Tetzchner, Stephen (2017). Mental Disorders in Deaf and Hard of Hearing Adult Outpatients: A Comparison of Linguistic Subgroups. Journal of Deaf Studies and Deaf Education.  ISSN 1081-4159.  22(1), s 105- 117 . doi: 10.1093/deafed/enw061
 • Batorowicz, Beata; Stadskleiv, Kristine; Tetzchner, Stephen von & Missiuna, Cheryl (2016). Children Who Use Communication Aids Instructing Peer and Adult Partners During Play-Based Activity. Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  32(2), s 105- 119 . doi: 10.3109/07434618.2016.1160150
 • Havdahl, Alexandra; Tetzchner, Stephen von; Huerta, Marisela; Lord, Catherine & Bishop, Somer L. (2016). Utility of the Child Behavior Checklist as a Screener for Autism Spectrum Disorder. Autism Research.  ISSN 1939-3792.  9(1), s 33- 42 . doi: 10.1002/aur.1515
 • Holen Gravås, Else Marit; Barstad, Brita Gilhuus; Jahnsen, Reidun; Jensen, Birgit; Mottlau, Janne; Schiørbeck, Helle; Krabbe, Sissel; Ramstad, Kjersti & Tetzchner, Stephen von (2016). Fordi det er håp. En sammenligning av tiltak etter Doman-programmene og det ordinære habiliteringstilbudet i Norge og Danmark. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  59(1), s 66- 77
 • Massaro, Munique; Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen & Deliberato, Débora (2016). Estratégias de comunicadores auxiliados para instruir parceiros de comunicação na construção de modelos físicos. Revista Brasileira de Educação Especial.  ISSN 1413-6538.  22(3), s 337- 350 . doi: 10.1590/S1413-65382216000300003
 • Stadskleiv, Kristine; Jahnsen, Reidun & von Tetzchner, Stephen (2016). Structure of Executive Functioning in Children with Cerebral Palsy: an Investigation of Anderson’s Developmental Model. Journal of Developmental and Physical Disabilities.  ISSN 1056-263X.  28(5), s 665- 684 . doi: 10.1007/s10882-016-9500-6
 • von Tetzchner, Stephen (2016). Foreword, In Martine Smith & Janice Murray (ed.),  The Silent Partner? Language, interaction and aided communication.  J&R Press.  ISBN 978-1-907826-30-6.  Forord.  s ix - xii
 • von Tetzchner, Stephen & Stadskleiv, Kristine (2016). Constructing a language in alternative forms, In Martine Smith & Janice Murray (ed.),  The Silent Partner? Language, interaction and aided communication.  J&R Press.  ISBN 978-1-907826-30-6.  Chapter 2.  s 17 - 34
 • Deliberato, Débora & von Tetzchner, Stephen (2015). Habilidades comunicativas de alunos usuários de sistemas gráficos do ponto de vista de suas mães, I: Regina Yu Shon Chun; Lucia Reily & Eliana Cristina Moreira (red.),  Comunicação Alternativa: ocupando territórios.  São Carlos: ABPEE.  ISBN 9788567256184.  Chapter 18.  s 271 - 290

Se alle arbeider i Cristin

 • von Tetzchner, Stephen (2019). Barne- og ungdomspsykologi: Typisk og atypisk utvikling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47451-2.  581 s.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Child and adolescent psychology: Typical and atypical development. Routledge.  ISBN 978-1-138-82338-9.  677 s.
 • von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (ed.) (2019). Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag.  ISBN 978-82-7083-563-8.  544 s.
 • Hesselberg, Finn & Tetzchner, Stephen von (2016). Pedagogisk-psykologisk arbeid. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-479210.  418 s.
 • Tetzchner, Stephen von (2016). Utvecklingspsykologi. Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-06078-1.  718 s.
 • Martinsen, Harald; Nærland, Terje & Tetzchner, Stephen von (2015). Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelse: Prinsipper for opplæring og tilrettelegging, Annen utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48986-8.  290 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • von Tetzchner, Stephen (2020). Inclusion of children with disabilities through peer activities.
 • von Tetzchner, Stephen (2020). Learning a graphic language - Some issues related to the understanding of graphic language development and intervention.
 • Østvik, Jørn; Skogdal, Signhild; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2020). Trenger elever å kunne snakke for å lære på skolen?. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Batorowicz, Beata; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Spatial cognition and aided communication.
 • Liu, Lu; Lu, Chun Juan; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). The story of Shuoshuo and augmentative and alternative communication.
 • Neuvonen, Kirsi; Launonen, Kaisa; Smith, Martine M. & von Tetzchner, Stephen (2019). Adjusting aided utterances: Co-constructing meaning in conversations involving aided communication.
 • Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Mode of aided communication and mind understanding.
 • Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Motor impairment, aided communication and visual-spatial cognition.
 • Su, Xueyun; Li, Aihe & von Tetzchner, Stephen (2019). Generalization of use of graphic symbols in three children with autism spectrum disorder.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Creating a language-supportive environment for children using augmentative and alternative communication.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Emerging users starting with augmentative and alternative communication.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Issues in vocabulary selection and use.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Manual signs and developmental disabilities.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). The graphic symbol and language.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Theoretical bases of augmentative and alternative communication.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Theoretical rationals for augmentative and alternative communication.
 • Xia, Feng; Wen, Yuyun; Friedrich Shilon, Shula; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Using augmentative and alternative communication to improve communication in a child with multiple disabilities.
 • Hesselberg, Finn; Simonsen, Eva & von Tetzchner, Stephen (2018). Ta ikke hjelpen fra barna. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  159(218), s 2- 2
 • Skjeldal, Olav H. & von Tetzchner, Stephen (2017). Rett-syndrom i 30 år i Norge.
 • Stadskleiv, Kristine; Liu, Lu; Sem, Arild & von Tetzchner, Stephen (2017). Fast acquisition of graphic communication in adolescence.
 • Su, Xueyun & von Tetzchner, Stephen (2017). Reflection on Chinese beliefs about augmentative and alternative communication and their impact on practice in Mainland China.
 • von Tetzchner, Stephen (2017). Augmentative and Alternative Communication as Science and Practice.
 • von Tetzchner, Stephen (2017). Augmentative and alternative communication as language development..
 • von Tetzchner, Stephen (2017). Modern Comparative Studies of AAC systems.
 • von Tetzchner, Stephen (2017). Three levels of AAC Networks.
 • Aksenova, Olga V.; Leschenko, Svetlana & von Tetzchner, Stephen (2016). The school “Expanding boundaries” is the experience of creating the Communication school for parents at the department of Early inte.
 • Batorowicz, Beate; Campbell, Fiona M.; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2016). Two girls who use communication aids interact with peers and adults: A story of discernment.
 • Deliberato, Débora & von Tetzchner, Stephen (2016). Brazilian family attitudes toward aided communication intervention and use.
 • Deliberato, Débora & von Tetzchner, Stephen (2016). Strategies used by Brazilian aided communicators in naming drawings using graphic symbols.
 • Deliberato, Débora & von Tetzchner, Stephen (2016). Young aided communicators narrating events from videos.
 • Peluccio de Azevedo, Vanessa Aparecida; Deliberato, Débora & von Tetzchner, Stephen (2016). Communicative strategies of young aided communicators when describing visual scenes to different partners.
 • Ryskina, Viktoriya Lvovna; Artamonova, Anna; Kallinikova, Liya; Magnusson, Magnus & von Tetzchner, Stephen (2016). Alternative and Augmentative Communiction in Russia.
 • Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2016). Right Versus Reality: The Use of Aided Communication.
 • Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen; Batorowicz, Beata; Massaro, Munique; Basil, Carmen; Dahlgren Sandberg, Annika; Deliberato, Débora; Jennische, Margareta; Renner, Gregor & van Balkom, Hans (2016). The relationship between concepts and Visual-spatial perception in children using aided communication.
 • Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen; Jahnsen, Reidun & Andersen, Guro Lillemoen (2016). Access to AAC in a geographical sample of children with CP.
 • Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen; Jahnsen, Reidun & Andersen, Guro Lillemoen (2016). Assessment of cognition in children with severe CP.
 • Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen; Jahnsen, Reidun & Andersen, Guro Lillemoen (2016). Assessment of cognition in children with severe CP. Developmental Medicine & Child Neurology.  ISSN 0012-1622.  58, s 50 . doi: 10.1111/dmcn.108_13241
 • Su, Xueyun; Wang, Fei & von Tetzchner, Stephen (2016). Attitudes towards AAC among teachers and parents of children with disabilities in China..
 • Tetzchner, Stephen von & Stadskleiv, Kristine (2016). Communication, disability and augmentative and alternative communication.
 • von Tetzchner, Stephen (2016). Language development: Valuable observations.
 • von Tetzchner, Stephen & Stadskleiv, Kristine (2016). Visual scene displays: Searching for evidence of developmental consequences..
 • Massaro, Munique; Stadskleiv, Kristine; Tetzchner, Stephen von & Deliberato, Débora (2015). Estrategias de comunicadores auxiliados na construcao de modelos fisicos.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Sherr, Lorraine; Ramirez, Brigitte Ramirez; Armstrong, Nicoletta; Blestad, Camilla; Knut Inge, Fostervold; Guerra, Elizabeth Bustani & Tetzchner, Stephen von (2015). The effects of the International Child Development Programme (ICDP) on experiences of child violence in Colombia. A randomized controlled trail.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim & Tetzchner, Stephen von (2015). Parenting support as community-oriented early intervention. Journal “Early Intervention: Theory and Practice.  2
 • Stadskleiv, Kristine & Tetzchner, Stephen von (2015). Augmentative and alternative communication: Assessment and intervention.
 • Stadskleiv, Kristine & Tetzchner, Stephen von (2015). Theory and methodology in augmentative and alternative communication.
 • Stenberg, Nina; Stoltenberg, Camilla & Tetzchner, Stephen von (2015). Early features and indentification of autism spectrum disorder. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 516.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 29. juni 2018 10:32

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter