Stephen von Tetzchner

Professor emeritus
Bilde av Stephen von Tetzchner
Telefon +47-22560611
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Jeg har bred interesse for de fleste utviklingspykolgiske områder, både normal og avvikende, typisk og atypisk. Min forskning omfatter ulike utviklingsområder, med spesiell vekt på utvikling av kommunikasjon og språk. Den omfatter barn med normal utvikling, så vel som barn med lærehemning, bevegelseshemning, døvhet, blindhet, Rett-syndrom, Tourette-syndrom, autisme og Asperger-syndrom. Jeg er også opptatt av habilitering og pedagogisk-psykologisk rådgiving for barn med utviklingsmessige vansker. Jeg har arbeidet spesielt med barn som ikke klarer å tilegne seg talespråk på vanlig måte og derfor trenger en ikke-vokal kommunikasjonform som kan utfylle eller erstatte talen.

 • Jeg samarbeider med forskere i mange land, og leder for tiden et tverrfaglig internasjonalt prosjekt med 16 land: ” Becoming an aided communicator: Aided language skills in children aged 5-15 years – a multi-site and cross-cultural investigation” om språkutvikling hos barn som bruker kommunikasjonshjelpemidler. Resultatene fra dette prosjektet vil bidra med mye ny kunnskap om hjulpet kommunikasjon og språk generelt, og gi grunnlag for å reise nye spørsmål om normal og atypisk språkutvikling.

 • Jeg leder et tverrfaglig prosjekt ”Effekt av intensiv habilitering basert på Doman-programmene (The Institutes for the Achievement of Human Potential og Family Hope Center)” på Barnenevrologisk seksjon på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Bakgrunn

 • Professor i utviklingspsykologi og pedagogisk-psykologisk rådgiving

 • Utdannet ved Universitetet i Oslo

 • Spesialist i klinisk psykologi

 • Gjesteforsker ved University of California, Berkeley, USA; Massey University, Palmerston North, New Zealand; Pretoria University, South Africa; University of Louisianna, USA.

Emneord: Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Stadskleiv, Kristine; Batorowicz, Beata; Dahlgren Sandberg, Annika; Launonen, Kaisa; Murray, Janice & Neuvonen, Kirsi [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2022). Aided communication, mind understanding and co-construction of meaning. Developmental Neurorehabilitation. ISSN 1751-8423. doi: 10.1080/17518423.2022.2099030.
 • von Tetzchner, Stephen & Simonsen, Eva (2021). Tilbudet til barn og ungdommer med tidlig døvblindhet. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 56(4).
 • von Tetzchner, Stephen (2021). Tiaozhanxing xingwei: guocheng, yufang he ganyu (Challenging behaviors: Processes, prevention and intervention). . I von Tetzchner, Stephen; Su, Xueyun & XIAO, FEI (Red.), Ertong zibi puxi zhang’ai de fazhan, pinggu yu ganyu: guoji he zhongguo shijiao (Development, assessment and intervention of autism spectrum disorders in childhood: International and Chinese perspectives). Guangming Daily Press. ISSN 978-7-5194-6219-2. s. 351–375.
 • von Tetzchner, Stephen (2021). Goutong he yuyan ganyu (Communication and language interventions). . I von Tetzchner, Stephen; Su, Xueyun & XIAO, FEI (Red.), Ertong zibi puxi zhang’ai de fazhan, pinggu yu ganyu: guoji he zhongguo shijiao (Development, assessment and intervention of autism spectrum disorders in childhood: International and Chinese perspectives). Guangming Daily Press. ISSN 978-7-5194-6219-2. s. 288–316.
 • von Tetzchner, Stephen (2021). Zhenduan he pinggu de baogao he fankui (Reports and feedback from diagnosis and assessment). . I von Tetzchner, Stephen; Su, Xueyun & XIAO, FEI (Red.), Ertong zibi puxi zhang’ai de fazhan, pinggu yu ganyu: guoji he zhongguo shijiao (Development, assessment and intervention of autism spectrum disorders in childhood: International and Chinese perspectives). Guangming Daily Press. ISSN 978-7-5194-6219-2. s. 156–168.
 • von Tetzchner, Stephen & Su, Xueyun (2021). Zuo wei yizhong fazhan zhang’ai de zibizheng (Autism as a developmental disorder). I von Tetzchner, Stephen; Su, Xueyun & XIAO, FEI (Red.), Ertong zibi puxi zhang’ai de fazhan, pinggu yu ganyu: guoji he zhongguo shijiao (Development, assessment and intervention of autism spectrum disorders in childhood: International and Chinese perspectives). Guangming Daily Press. ISSN 978-7-5194-6219-2. s. 36–50.
 • von Tetzchner, Stephen; Su, Xueyun & XIAO, FEI (2021). Daolun (Introduction). I von Tetzchner, Stephen; Su, Xueyun & XIAO, FEI (Red.), Ertong zibi puxi zhang’ai de fazhan, pinggu yu ganyu: guoji he zhongguo shijiao (Development, assessment and intervention of autism spectrum disorders in childhood: International and Chinese perspectives). Guangming Daily Press. ISSN 978-7-5194-6219-2. s. 1–13.
 • Neuvonen, Kirsi; Launonen, Kaisa; Smith, Martine M.; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2021). STRATEGIES IN CONVEYING INFORMATION ABOUT UNSHARED EVENTS USING AIDED COMMUNICATION. Child Language Teaching and Therapy. ISSN 0265-6590. 38, s. 78–94. doi: 10.1177/02656590211050865. Fulltekst i vitenarkiv
 • Drosopoulou, Christina Sotiropoulou; Murray, Janice; Smith, Martine M.; Launonen, Kaisa; Neuvonen, Kirsi & Lynch, Yvonne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Conversation patterns between children with severe speech impairment and their conversation partners in dyadic and multi-person interactions. Applied Linguistics. ISSN 0142-6001. 43(3), s. 473–492. doi: 10.1093/applin/amab043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alant, Erna; Basil, Carmen; Jennische, Margareta; Loncke, Filip; McNaughton, Shirley & Murray, Janice [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). At the end of the journey Lyle Lewis Lloyd (August 10 1934-February 12 2020). Augmentative and Alternative Communication : AAC. ISSN 0743-4618. 36(1), s. 1–3. doi: 10.1080/07434618.2020.1738729.
 • von Tetzchner, Stephen (2020). Inclusion of children with severe disabilities through shared peer activity. I Galaguzova, Minnenur Akhmetkhanovna (Red.), Понятийный аппарат педагогики и образования,Том 12 . alpha-Print. ISSN 978-5-7186-1704-7. s. 108–125.
 • von Tetzchner, Stephen (2020). Инклюзия детей с тяжелыми формами инвалидности посредством совместной со сверстниками деятельности . I Galaguzova, Minnenur Akhmetkhanovna (Red.), Понятийный аппарат педагогики и образования,Том 12 . alpha-Print. ISSN 978-5-7186-1704-7. s. 89–107.
 • Henriksen, Mari Wold; Breck, Hilde; Sejersted, Yngve; Diseth, Trond H; von Tetzchner, Stephen & Paus, Benedicte [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Genetic and clinical variations in a Norwegian sample diagnosed with Rett syndrome. Brain & development (Tokyo. 1979). ISSN 0387-7604. 42(7), s. 484–495. doi: 10.1016/j.braindev.2020.03.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stenberg, Nina; Schjølberg, Synnve; Shic, Frederick; Volkmar, Fred R.; Øyen, Anne-Siri & Bresnahan, Michaeline [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). Functional Outcomes of Children Identified Early in the Developmental Period as at Risk for ASD Utilizing the The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. doi: 10.1007/s10803-020-04539-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Mari Wold; Breck, Hilde; von Tetzchner, Stephen; Paus, Benedicte & Skjeldal, Ola, Hunsbeth (2020). Medical Issues in Adults with Rett Syndrome - A National Survey. Developmental Neurorehabilitation. ISSN 1751-8423. 23(2), s. 106–112. doi: 10.1080/17518423.2019.1646341.
 • Simonsen, Eva & von Tetzchner, Stephen (2019). Spesialpedagogiske utfordringer. StatpedMagasinet. ISSN 1894-0919. 7(3), s. 31–41.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Manual signs and graphic symbols as complementary forms of augmentative and alternative communication. I Grove, Nicola & Launonen, Kaisa (Red.), Manual sign acquisition in children with developmental disabilities. Nova Science Publishers. ISSN 978-1-53615-378-1. s. 195–212.
 • von Tetzchner, Stephen; Lippe-Holstein, Jochen & Haugen, Per Kristian (2019). Behavioral and emotional reactions to a difficult life situation. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 519–534.
 • von Tetzchner, Stephen; Andersen, Anne Margrethe; Hamann, Anne Hagedorn & Fugger, Susan (2019). The social life of children and adolescents with juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis: School and participation. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 431–449.
 • Elmerskog, Bengt Gustav; von Tetzchner, Stephen; Forssas, Marja-Leena & Eskonen, Tarja (2019). Coping with everyday life. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 311–341.
 • Tøssebro, Anne-Grethe; von Tetzchner, Stephen; Christal, Anna; McElrone, Deidre; Siggs, Mary & Oxley, Judith D. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Communication and language in education and intervention for children and adults with juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 231–256.
 • Tøssebro, Anne-Grethe; von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav & Murphy, Aine (2019). Early and later educational intervention. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 201–229.
 • Elmerskog, Bengt Gustav; von Tetzchner, Stephen; Tøssebro, Anne-Grethe & Hesselberg, Finn (2019). Planning education and intervention for individuals with juvenile neuronal ceroid lipofuscinosisi. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 179–199.
 • von Tetzchner, Stephen; Tøssebro, Anne-Grethe; Adams, Heather; Cole, Barbara & Elmerskog, Bengt Gustav (2019). Assessment and evaluation. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 165–177.
 • von Tetzchner, Stephen & Hesselberg, Finn (2019). Ethical issues related to working with individuals with juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 125–137.
 • Tøssebro, Anne-Grethe & von Tetzchner, Stephen (2019). Language development and attrition in juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 93–107.
 • Haugen, Per Kristian; von Tetzchner, Stephen; Oxley, Judith D. & Elmerskog, Bengt Gustav (2019). Dementia in adulthood and childhood. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 75–92.
 • Elmerskog, Bengt Gustav & von Tetzchner, Stephen (2019). Development and loss of vision. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 63–73.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). A developmental perspective on juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 35-–44.
 • von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (2019). Introduction. I von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (Red.), Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISSN 978-82-7083-563-8. s. 23–34.
 • Henriksen, Mari Wold; Ravn, Kirstine; Paus, Benedicte; von Tetzchner, Stephen & Skjeldal, Ola (2018). De novo mutations in SCN1A are associated with classic Rett syndrome: A case report. BMC Medical Genetics. ISSN 1471-2350. 19(184), s. 1–5. doi: 10.1186/s12881-018-0700-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • von Tetzchner, Stephen (2018). Behov for mer kunnskap om ASK. StatpedMagasinet. ISSN 1894-0919. s. 20–25.
 • Henriksen, Mari Wold; Breck, Hilde; von Tetzchner, Stephen; Paus, Benedicte; Skjeldal, Ola & Brodtkorb, Eylert (2018). Epilepsy in classic Rett syndrome: Course and characteristics in adult age. Epilepsy Research. ISSN 0920-1211. 145, s. 134–139. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2018.06.012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Laeng, Bruno; Færevaag, Fredrik Svartdal; Tanggaard, Stine & von Tetzchner, Stephen (2018). Pupillary Responses to Illusions of Brightness in Autism Spectrum Disorder. i-Perception. ISSN 2041-6695. 9(3), s. 1–11. doi: 10.1177/2041669518771716. Fulltekst i vitenarkiv
 • von Tetzchner, Stephen; Launonen, Kaisa; Batorowicz, Beata; d'Oliveira de Paula Nunes, Leila Regina; Walter, Cátia Crivelenti de Figueiredo & Oxley, Judith D. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Communication aid provision and use among children and adolescents developing aided communication: An international survey. Augmentative and Alternative Communication : AAC. ISSN 0743-4618. 34(1), s. 79–91. doi: 10.1080/07434618.2017.1422019.
 • Stadskleiv, Kristine; Batorowicz, Beata; Massaro, Munique; van Balkom, Hans & von Tetzchner, Stephen (2018). Visual-spatial cognition in children using aided communication. Augmentative and Alternative Communication : AAC. ISSN 0743-4618. 34(1), s. 68–78. doi: 10.1080/07434618.2017.1422017.
 • Batorowicz, Beata; Stadskleiv, Kristine; Renner, Gregor; Sandberg, Annika Dahlgren & von Tetzchner, Stephen (2018). Assessment of aided language comprehension and use in children and adolescents with severe speech and motor impairments. Augmentative and Alternative Communication : AAC. ISSN 0743-4618. 34(1), s. 54–67. doi: 10.1080/07434618.2017.1420689.
 • Smith, Martine; Batorowicz, Beata; Dahlgren Sandberg, Annika; Murray, Janice; Stadskleiv, Kristine & van Balkom, Hans [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Constructing narratives to describe video events using aided communication. Augmentative and Alternative Communication : AAC. ISSN 0743-4618. 34(1), s. 40–53. doi: 10.1080/07434618.2017.1422018.
 • Murray, Janice; Dahlgren Sandberg, Annika; Smith, Martine M.; Deliberato, Débora; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2018). Communicating the unknown: descriptions of pictured scenes and events presented on video by children and adolescents using aided communication and their peers using natural speech. Augmentative and Alternative Communication : AAC. ISSN 0743-4618. 34(1), s. 30–39. doi: 10.1080/07434618.2017.1420690.
 • Deliberato, Débora; Jennische, Margareta; Oxley, Judith D.; Nunes, Leila R. d'Oliveira de Paula; Walter, Cátia C. Figueiredo & Massaro, Munique [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Vocabulary comprehension and strategies in name construction among children using aided communication. Augmentative and Alternative Communication : AAC. ISSN 0743-4618. 34(1), s. 16–29. doi: 10.1080/07434618.2017.1420691.
 • von Tetzchner, Stephen (2018). Introduction to the special issue on aided language processes, development, and use: An international perspective. Augmentative and Alternative Communication : AAC. ISSN 0743-4618. 34(1), s. 1–15. doi: 10.1080/07434618.2017.1422020.
 • Stadskleiv, Kristine; Jahnsen, Reidun; Andersen, Guro Lillemoen & von Tetzchner, Stephen (2018). Neuropsychological profiles of children with cerebral palsy. Developmental Neurorehabilitation. ISSN 1751-8423. 21(2), s. 108–120. doi: 10.1080/17518423.2017.1282054.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Sherr, Lorraine; Macedo, Ana; von Tetzchner, Stephen & Fostervold, Knut Inge (2017). Evaluation of parenting interventions to prevent violence against children in Colombia - a randomised controlled trial. Journal of Interpersonal Violence. ISSN 0886-2605. 36(1-2), s. 1098–1126. doi: 10.1177/0886260517736881.
 • von Tetzchner, Stephen (2017). Trajectories of children developing augmentative and alternative communication. I Kálmán, Sofia (Red.), The colors of AAC. Kiadó: Hungarian Bliss Foundation. ISSN 978-963-12-9368.5. s. 10–28.
 • Havdahl, Karoline Alexandra; Bishop, Somer L.; Surén, Pål; Øyen, Anne-Siri; Lord, Catherine & Pickles, Andrew [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2017). The influence of parental concern on the utility of autism diagnostic instruments. Autism Research. ISSN 1939-3792. 10(10), s. 1672–1686. doi: 10.1002/aur.1817.
 • Stadskleiv, Kristine; Jahnsen, Reidun; Andersen, Guro Lillemoen & von Tetzchner, Stephen (2017). Executive Functioning in Children Aged 6–18 Years with Cerebral Palsy. Journal of Developmental and Physical Disabilities. ISSN 1056-263X. 29(4), s. 663–681. doi: 10.1007/s10882-017-9549-x.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Flakk, Grete & von Tetzchner, Stephen (2017). ICDP - International Child Development Programme. I Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (Red.), Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-50088-4. s. 148–168. doi: 10.1080/17405629.2013.793597.
 • Øhre, Beate; Volden, Maj; Falkum, Erik & von Tetzchner, Stephen (2017). Mental Disorders in Deaf and Hard of Hearing Adult Outpatients: A Comparison of Linguistic Subgroups. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. ISSN 1081-4159. 22(1), s. 105–117. doi: 10.1093/deafed/enw061.
 • Stadskleiv, Kristine; Jahnsen, Reidun & von Tetzchner, Stephen (2016). Structure of Executive Functioning in Children with Cerebral Palsy: an Investigation of Anderson’s Developmental Model. Journal of Developmental and Physical Disabilities. ISSN 1056-263X. 28(5), s. 665–684. doi: 10.1007/s10882-016-9500-6.
 • Massaro, Munique; Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen & Deliberato, Débora (2016). Estratégias de comunicadores auxiliados para instruir parceiros de comunicação na construção de modelos físicos. Revista Brasileira de Educação Especial. ISSN 1413-6538. 22(3), s. 337–350. doi: 10.1590/S1413-65382216000300003.

Se alle arbeider i Cristin

 • von Tetzchner, Stephen; Su, Xueyun & XIAO, FEI (2021). Ertong zibi puxi zhang’ai de fazhan, pinggu yu ganyu: guoji he zhongguo shijiao (Development, assessment and intervention of autism spectrum disorders in childhood: International and Chinese perspectives). Guangming Daily Press. ISBN 978-7-5194-6219-2. 430 s.
 • von Tetzchner, Stephen; Su, Xueyun & XIAO, FEI (2021). Development, Assessment and Intervention of Autism Spectrum Disorders in Childhood: International and Chinese Perspectives (Ertong zibi puxi zhang’ai de fazhan, pinggu yu ganyu: guoji he zhongguo shijiao ). Guangming Daily Press. ISBN 978-7-5194-6219-2. 430 s.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Barne- og ungdomspsykologi: Typisk og atypisk utvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-47451-2. 581 s.
 • von Tetzchner, Stephen; Elmerskog, Bengt Gustav; Tøssebro, Anne-Grethe & Rokne, Svein (2019). Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, childhood dementia and education. Snøfugl Forlag. ISBN 978-82-7083-563-8. 544 s.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Child and adolescent psychology: Typical and atypical development. Routledge. ISBN 978-1-138-82338-9. 677 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Smith, Martine M.; Neuvonen, Kirsi; Launonen, Kaisa & von Tetzchner, Stephen (2022). Saying and meaning in interactions involving aided communication.
 • von Tetzchner, Stephen (2022). Augmentative and alternative communication: Lifespan issues.
 • von Tetzchner, Stephen (2022). Augmentative and alternative communication: A means for inclusion .
 • Drosopoulou, Christina Sotiropoulou; Murray, Janice; Smith, Martine M.; Launonen, Kaisa; Neuvonen, Kirsi & lynch, yvonne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Appraising conversation patterns between children and young people who use aided AAC and their conversation partners in two-person and multi-person interactions – clinical implications.
 • von Tetzchner, Stephen (2022). ASK og ASK-paragrafen i et historisk perspektiv - Fra individuell opplæring til kommunikativ tilgjengelighet i samfunnet.
 • von Tetzchner, Stephen (2022). Assessment of augmentative and alternative communication (AAC).
 • von Tetzchner, Stephen (2022). Issues in selecting vocabulary in augmentative and alternative communication (AAC).
 • von Tetzchner, Stephen (2021). Becoming an aided communicator (BAC): Basic ideas and aims.
 • von Tetzchner, Stephen (2021). Basic issues in augmentative and alternative communication and inclusion.
 • von Tetzchner, Stephen (2020). Learning a graphic language - Some issues related to the understanding of graphic language development and intervention.
 • von Tetzchner, Stephen (2020). Inclusion of children with disabilities through peer activities.
 • Østvik, Jørn; Skogdal, Signhild; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2020). Trenger elever å kunne snakke for å lære på skolen? Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Neuvonen, Kirsi; Launonen, Kaisa; Smith, Martine M. & von Tetzchner, Stephen (2019). Adjusting aided utterances: Co-constructing meaning in conversations involving aided communication.
 • Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Motor impairment, aided communication and visual-spatial cognition.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Creating a language-supportive environment for children using augmentative and alternative communication.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). The graphic symbol and language.
 • Xia, Feng; Wen, Yuyun; Friedrich Shilon, Shula; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Using augmentative and alternative communication to improve communication in a child with multiple disabilities.
 • Su, Xueyun; Li, Aihe & von Tetzchner, Stephen (2019). Generalization of use of graphic symbols in three children with autism spectrum disorder.
 • Liu, Lu; Lu, Chun Juan; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). The story of Shuoshuo and augmentative and alternative communication.
 • Batorowicz, Beata; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Spatial cognition and aided communication.
 • Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Mode of aided communication and mind understanding.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Theoretical bases of augmentative and alternative communication.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Manual signs and developmental disabilities .
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Emerging users starting with augmentative and alternative communication .
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Issues in vocabulary selection and use.
 • von Tetzchner, Stephen (2019). Theoretical rationals for augmentative and alternative communication.
 • Hesselberg, Finn; Simonsen, Eva & von Tetzchner, Stephen (2018). Ta ikke hjelpen fra barna. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 159(218), s. 2–2.
 • Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2017). Alternativ og supplerende kommunikasjon ved Nilens kilde.
 • Su, Xueyun & von Tetzchner, Stephen (2017). Reflection on Chinese beliefs about augmentative and alternative communication and their impact on practice in Mainland China.
 • von Tetzchner, Stephen (2017). Augmentative and Alternative Communication as Science and Practice.
 • von Tetzchner, Stephen (2017). Modern Comparative Studies of AAC systems.
 • Stadskleiv, Kristine; Liu, Lu; Sem, Arild & von Tetzchner, Stephen (2017). Fast acquisition of graphic communication in adolescence.
 • von Tetzchner, Stephen (2017). Augmentative and alternative communication as language development.
 • von Tetzchner, Stephen (2017). Three levels of AAC Networks.
 • Skjeldal, Olav H. & von Tetzchner, Stephen (2017). Rett-syndrom i 30 år i Norge.
 • Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen; Batorowicz, Beata; Massaro, Munique; Basil, Carmen & Dahlgren Sandberg, Annika [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). The relationship between concepts and Visual-spatial perception in children using aided communication.
 • von Tetzchner, Stephen (2016). Language development: Valuable observations.
 • Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen; Jahnsen, Reidun & Andersen, Guro Lillemoen (2016). Assessment of cognition in children with severe CP. Developmental Medicine & Child Neurology. ISSN 0012-1622. 58. doi: 10.1111/dmcn.108_13241.
 • Deliberato, Débora & von Tetzchner, Stephen (2016). Young aided communicators narrating events from videos.
 • Deliberato, Débora & von Tetzchner, Stephen (2016). Strategies used by Brazilian aided communicators in naming drawings using graphic symbols.
 • Batorowicz, Beate; Campbell, Fiona M.; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2016). Two girls who use communication aids interact with peers and adults: A story of discernment.
 • Peluccio de Azevedo, Vanessa Aparecida; Deliberato, Débora & von Tetzchner, Stephen (2016). Communicative strategies of young aided communicators when describing visual scenes to different partners.
 • Deliberato, Débora & von Tetzchner, Stephen (2016). Brazilian family attitudes toward aided communication intervention and use .
 • Ryskina, Viktoriya Lvovna; Artamonova, Anna; Kallinikova, Liya; Magnusson, Magnus & von Tetzchner, Stephen (2016). Alternative and Augmentative Communiction in Russia.
 • Su, Xueyun; Wang, Fei & von Tetzchner, Stephen (2016). Attitudes towards AAC among teachers and parents of children with disabilities in China.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 29. juni 2018 10:32

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter