Reidar Ommundsen

Professor emeritus
Bilde av Reidar Ommundsen
English version of this page
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

I samarbeid med kollegaer i andre land har vi utviklet kryss-kulturelt brukbare instrumenter for å måle holdninger til såkalte ”illegale” innvandrere, i den senere tid måling av xenofobi mot fremmede mer generelt, i en rekke ”mottakerland”. Vi har også foretatt eksperimentelle studier med sikte på å endre slike holdninger. For tiden forsøker vi å identifisere hvilke holdninger som kan ligge bak ønske om emigrasjon i et ”avsenderland”. Sosial integrasjon er et annet tema, og sammen med en doktorgradsstudent studerer vi nå majoritetsbefolkningens holdninger til selv å gjøre justeringer med sikte på å lette integrasjon av etniske minoriteter. Formålet er å klarlegge hvilke faktorer som kan fremme mer positive holdninger

Bakgrunn

Cand. Psychol. fra UiO, 1970. Deretter universitetslektor ved Psykologisk fakultet i Bergen. Siden har jeg vært ansatt ved Psykologisk institutt, UiO, først som studiekonsulent, deretter førsteamanuensis og nå som professor. I studietiden gikk mine interesser i retning sosialpsykologi, teoretisk så vel som anvendt, og det gjelder fortsatt. De første årene var jeg særlig opptatt av hvordan sosialpsykologisk teori og forskning kunne anvendes i forebyggende helsearbeid. I de senere år er interessene igjen rettet mot temaer innen ”tradisjonell” sosialpsykologi, særlig måling og endring av holdninger i forbindelse med migrasjon og integrering.

Samarbeid

Jeg samarbeider med forskere i: Nederland (K. van der Veer), Tyskland (J.Schneider), USA (K. Larsen; O. Yakushko), Bulgaria (K. Krumov), New Zealand (R. Pernice) og Vietnam (H. van Le).

Emneord: Sosialpsykologi

Publikasjoner

Organizational Behavior in a Discontinuous World: Managerial and Workers Perspectives

Being Human: Relationships and You. A Social Psychological Analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens. (2011). Cross-national measure of fear-based xenophobia: Development of a cumulative scale.Psychological Reports 109, 27-42

Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens; Woelders, Susan; Hagen, Kari Anne. (2011). Psychometrically and qualitatively validating a cross-national cumulative measure of fear-based xenophobia. Quality and Quantity (Published online). DOI 10.1007/s11135-011-9599-6

Phelps, Joshua Marvle, Phelps; Eilertsen, Dag Erik; Turken, Salman; Ommundsen, Reidar. (2011).  Integrating immigrant minorities: Developing a scale to measure majority members' attitudes toward their own proactive efforts. (2011).Scandinavian Journal of Psychology, 52(4), 404-410

Rise, Jostein.; Ommundsen, Reidar. (2011).  Predicting the intention to quit smoking: A comparative study among Spanish and Norwegian students. Europe's Journal of Psychology. ISSN 1841-0413. s.143 - 163

Ommundsen, Reidar; Van der Veer, Kees; Krumov, Krum;  Larsen, Knud; Hristova, Plama;Ivanova, Silvia, & Ivanova, Damyana (2010). Attitudinal predictors of potential cross-border migration. The Open Social Science Journal. ISSN 1874-9453. 3(1), s. 62-67

Krumov, Krum; Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar; Van der Veer, Kees; Kalinov, Krassimir; Dineva,Evelina, & Ivanova, Damyana (2009). Migration processes and globalization challenges: The case of Bulgaria, In Krum, Krumov & Knud, Larsen (ed.), Migration Processes and Globalization Challenges. Bryag. ISBN 978-954-8752-14-5. 4. s 22 - 37

Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar & van der Veer, Kees (2008). Being Human: Relationships and you. A Social psychological analysis.. Rozenberg Publishers. ISBN 9789051709940. 550 s.

Magnussen, Svein; Nilsson, Lars-Göran; Ommundsen, Reidar & Ringnes, Hege Kristin (2009). Forskningslinjer, I: Siri Erika, Gullestad; Bjørn, Killingmo & Svein, Magnussen (red.), Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01563-7. Kapittel 14. s 207 - 225

Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens & Schneider, Johann F. (2009). Measureing Xenophobia, In Krum, Krumov & Knud, Larsen (ed.), Migration Processes and Globalization Challenges. Bryag. ISBN 978-954-8752-14-5. 3. s 14 - 21

Pernice, Regina E.; Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar & Larsen, Knud (2008). On the use of student samples for scale construction. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 102(2), s 459- 464 . doi: 10.2466/PRO.102.2.459-464

Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Krumov, Krum; Van Le, Hao & Larsen, Knud (2008). Scale development to measure attitudes toward unauthorized migration into a foreign country. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 49, s 357- 363 . doi: DOI: 10.1111/j.1467-9450.2008.00641.x

Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud; Van der Veer, Kees; Krumov, Krum & Van Le, Hao (2007). Developing attitude statements toward illegal immigration: transcultural reliability and utility. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 100, s 901- 914 . doi: 10.2466/PR0.100.3.901-914

Ommundsen, Reidar; Nordvik, Jan Egil & Barreira Meneu, Pablo (2007). Influencing attitudes toward illegal immigrants, In Krum, Krumov & Knud, Larsen (ed.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI-R. ISBN 978-954-638-143-9. Chapter 5. s 80 - 87

Ommundsen, Reidar; Van der Veer, Kees; Krumov, Krum & Van Le, Hao (2007). Attitudes toward illegal immigration: the case of "migrants-sending" countries., In Krum, Krumov & Knud, Larsen (ed.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI-R. ISBN 978-954-638-143-9. Chapter 6. s 88 - 100

Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Krumov, Krum; Hao, Van Le & Larsen, Knud (2007). Scale development to measure attitudes toward unauthorized nigration into a foreign country., In Krum, Krumov & Knud, Larsen (ed.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI-R. ISBN 978-954-638-143-9. Chapter 7. s 101 - 108

Hak, Tony; Van der Veer, Kees & Ommundsen, Reidar (2006). An application of the Three-Step Test-Interview (TSTI): A validation study of the Dutch and Norwegian versions of the "Illegal Aliens Scale". International Journal of Social Research Methodology. ISSN 1364-5579. 9(3), s 215- 227

Veer, Kees Van der; Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud S.; Van Lee, Hao; Krumov, Krum; Pernice, Regina E., & Pastor Romans, Gerardo (2004). The structure of attitudes toward illegal immigration: the development of cross-national cumulative scales. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 94, s 897- 906

Veer, Kees Van der; Ommundsen, Reidar; Hak, Tony, & Larsen, Knud S. (2003). Meaning shift of items in different language versions. A cross-national validation study of the Illegal Aliens Scale. Quality and Quantity. ISSN 0033-5177. 37, s 193- 206

Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der; Mørch, Svend; Hak, Tony, & Larsen, Knud S. (2002). Attitudes toward illegal immigration: A cross-national methodological comparison. Journal of Psychology. ISSN 0022-3980. 136(1), s 103- 110

Ommundsen, Reidar (2000). Social Identity threat, Identification, and Attitudes toward Etnic Minorities in Norway, In Stefan, Jern & Eric, Olsson (ed.), Studies of Groups and Change. Lunds universitet, Lund, Sverige. ISBN 91-631-0899-2. s 175 - 182

Ommundsen, Reidar, & Larsen, Knud S. (1999). Attitudes toward illegal immigration in Scandinavia and United States. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 84, s 1331- 1338

Ommundsen, Reidar, & Larsen, Knud S. (1997). Attitudes Toward Illegal Aliens: The Reliability and Validity of a Likert-Type Scale. Journal of Social Psychology. ISSN 0022-4545. 137(5), s 665- 667

Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar & Van der veer, Kees (2008). Being Human: Relationships and you. A Social psychological analysis.. Rozenberg Publishers. ISBN 9789051709940. 550 s.

 • Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der; Larsen, Knud S. & Eilertsen, Dag-Erik (2014). Framing Unauthorized Immigrants: The Effects of Labels on Evaluations. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 114(2), s. 461–478. doi: 10.2466/17.PR0.114k20w0.
 • Van der Veer, Kees; Higler, Laurens; Woelders, Susan; Ommundsen, Reidar & Pernice, Regina E. (2013). Developing and validating a cross-national cumulative scale measuring attitudes toward illegal immigrants. International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice. ISSN 1364-5579. 16(5), s. 429–443. doi: 10.1080/13645579.2012.716998.
 • Phelps, Joshua Marvle; Ommundsen, Reidar; Türken, Salman & Ulleberg, Pål (2013). Intergroup perception and proactive majority integration Attitudes. Social Psychology. ISSN 1864-9335. 44(3), s. 196–207. doi: 10.1027/1864-9335/a000104.
 • Ommundsen, Reidar (2013). Motivation and personal dispositions: A Social Psychological analysis of Goal-Setting in Health Information. I Larsen, Knud S.; Krumov, Krum; Vazov, Grigorii & Schneider, Johan F. (Red.), Advances in International Psychology: Research Approaches and Personal Dispositions, Socialization Processes and Organizational Behavior. Kassel University Press GmbH. ISSN 978-3-86219-454-4.
 • Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens; Woelders, Susan & Hagen, Kari Anne (2013). Psychometrically and qualitatively validating a cross-national cumulative measure of fear-based xenophobia. Quality & Quantity: International Journal of Methodology. ISSN 0033-5177. 47(3), s. 1429–1444. doi: 10.1007/s11135-011-9599-6.
 • Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Van der Veer, Kees & Ulleberg, Pål (2013). Exploring the relationships between fear-related xenophobia, perceptions of out-group entitativity and social contact in Norway. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 112(1), s. 109–124. doi: 10.2466/17.07.21.PR0.112.1.109-124.
 • Rise, Jostein & Ommundsen, Reidar (2011). Prediksjon av intensjon om å slutte å røyke: en sammenlignende studie av spanske og norske studenter. Europe's Journal of Psychology. ISSN 1841-0413. 7(1), s. 143–163. doi: 10.5964/ejop.v7i1.109.
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens; Woelders, Susan & Hagen, Kari Anne (2011). Psychometrically and qualitatively validating a cross-national cumulative measure of fear-based xenophobia. Quality & Quantity: International Journal of Methodology. ISSN 0033-5177. doi: 10.1007/s11135-011-9599-6.
 • Phelps, Joshua Marvle; Eilertsen, Dag-Erik; Türken, Salman & Ommundsen, Reidar (2011). Integrating immigrant minorities: Developing a scale to measure majority members' attitudes toward their own proactive efforts. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 52(4), s. 404–410. doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00876.x.
 • Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana & Higler, Laurens (2011). Cross-national measure of fear-based xenophobia: Development of a cumulative scale. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 109(1), s. 27–42. doi: 10.2466/07.17.PR0.109.4.27-42.
 • Ommundsen, Reidar; Van der veer, Kees; Krumov, Krum; Larsen, Knud; Hristova, Plama & Ivanova, Silvia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Attitudinal predictors of potential cross-border migration. The Open Social Science Journal. ISSN 1874-9453. 3(1), s. 60–67.
 • Larsen, Knud; Krumov, Krum; Van Le, Hao; Ommundsen, Reidar & Van der veer, Kees (2009). Threat perception and attitudes toward documented and undocumented immigrants in the United States: Framing the debate and conflic resolution. European Journal of Social Sciences. ISSN 1450-2267. 7(4), s. 115–134.
 • Ommundsen, Reidar; Van der veer, Kees; Krumov, Krum; Hristova, Plama; Ivanova, Silvia & Ivanova, Damyana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Predicting Illegal Cross-Border Migration. I Krumov, Krum & Larsen, Knud (Red.), Migration Processes and Globalization Challenges. Bryag. ISSN 978-954-8752-14-5. s. 39–58.
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens & Schneider, Johann F. (2009). Measureing Xenophobia. I Krumov, Krum & Larsen, Knud (Red.), Migration Processes and Globalization Challenges. Bryag. ISSN 978-954-8752-14-5. s. 14–21.
 • Krumov, Krum; Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar; Van der Veer, Kees; Kalinov, Krassimir & Dineva, Evelina [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2009). Migration processes and globalization challenges: The case of Bulgaria. I Krumov, Krum & Larsen, Knud (Red.), Migration Processes and Globalization Challenges. Bryag. ISSN 978-954-8752-14-5. s. 22–37.
 • Magnussen, Svein; Nilsson, Lars-Göran; Ommundsen, Reidar & Ringnes, Hege Kristin (2009). Forskningslinjer. I Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (Red.), Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01563-7. s. 207–225.
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Krumov, Krum; Van Le, Hao & Larsen, Knud (2008). Scale development to measure attitudes toward unauthorized migration into a foreign country. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 49, s. 357–363. doi: 10.1111/j.1467-9450.2008.00641.x.
 • Pernice, Regina E.; Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar & Larsen, Knud (2008). On the use of student samples for scale construction. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 102(2), s. 459–464. doi: 10.2466/PRO.102.2.459-464.
 • Pernice, RE; van der Veer, K; Ommundsen, Reidar & Larsen, K (2008). On use of student samples for scale construction. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 102(2), s. 459–464. doi: 10.2466/PR0.102.2.459-464.
 • Krumov, Krum; Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar & Van der veer, Kees (2007). The global migration crisis and the two-way damage paradox. I Krumov, Krum & Larsen, Knud (Red.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI-R. ISSN 978-954-638-143-9. s. 8–29.
 • Ommundsen, Reidar; Van der veer, Kees; Krumov, Krum & Van Le, Hao (2007). Attitudes toward illegal immigration: the case of "migrants-sending" countries. I Krumov, Krum & Larsen, Knud (Red.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI-R. ISSN 978-954-638-143-9. s. 88–100.
 • Ommundsen, Reidar; Nordvik, Jan Egil & Barreira Meneu, Pablo (2007). Influencing attitudes toward illegal immigrants. I Krumov, Krum & Larsen, Knud (Red.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI-R. ISSN 978-954-638-143-9. s. 80–87.
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Krumov, Krum; Hao, Van Le & Larsen, Knud (2007). Scale development to measure attitudes toward unauthorized nigration into a foreign country. I Krumov, Krum & Larsen, Knud (Red.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI-R. ISSN 978-954-638-143-9. s. 101–108.
 • Krumov, Krum; Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar; Van der veer, Kees; Antanasova, Margarita & Schneider, Johan [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2007). Cultural change as a motivating factor for migration behavoiur in the sending countries. Zeitschrift fur Sozialmanagement. ISSN 1612-8389. 5(1/2), s. 114–123.
 • Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud; Van der veer, Kees; Krumov, Krum & Van Le, Hao (2007). Developing attitude statements toward illegal immigration: transcultural reliability and utility. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 100, s. 901–914. doi: 10.2466/PR0.100.3.901-914.
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Krumov, Krum; Van Le, Hao & Larsen, Knud (2007). Scale development to measure attitudes toward unauthorized migration into a foreign country (In Cyrillic alphabet). Journal of Education (in Cyrillic). ISSN 0861-475X. 16(1), s. 92–100.
 • Ommundsen, Reidar; Van der veer, Kees & Wessels, Mike (2006). Disarmament, demobilization and reintegration of child soldiers. Intervention: International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict. ISSN 1571-8883. 4(3), s. 185–259.
 • Hak, Tony; Van der veer, Kees & Ommundsen, Reidar (2006). An application of the Three-Step Test-Interview (TSTI): A validation study of the Dutch and Norwegian versions of the "Illegal Aliens Scale". International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice. ISSN 1364-5579. 9(3), s. 215–227.
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud; Krumov, Krum; Pernice, Regina E. & Pastor Romans, Gerardo (2006). The structure of attitudes toward illegal immigratio: development of a cross-national cumulative scale (in Cyrillic). Journal of Psychological Investigations (in Cyrillic). ISSN 1311-4700. s. 111–122.
 • Ommundsen, Reidar & Teigen, Karl Halvor (2005). Social psychology in Norway. European Bulletin of Social Psychology. ISSN 1563-1001. 17(1), s. 31–38.
 • Veer, Kees Van der; Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud S.; Va Lee, Hao; Krumov, Krum & Pernice, Regina E. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). The structure of attitudes toward illegal immigration: the development of cross-national cumulative scales. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 94, s. 897–906.
 • Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Larsen, KS; Van Le, H; Krumov, K & Pernice, RE [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Structure of attitudes toward illegal immigration: Development of cross-national cumulative scales. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 94, s. 897–906.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (2003). Innledning - med samtalen som verktøy. I Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (Red.), Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-817-1. s. 9–14.
 • Veer, Kees Van der; Ommundsen, Reidar; Hak, Tony & Larsen, Knud S. (2003). Meaning shift of items in different language versions. A cross-national validation study of the Illegal Aliens Scale. Quality & Quantity: International Journal of Methodology. ISSN 0033-5177. 37, s. 193–206.
 • Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der; Mørch, Svend; Hak, Tony & Larsen, Knud S. (2002). Attitudes toward illegal immigration: A cross-national methodological comparison. Journal of Psychology. ISSN 0022-3980. 136(1), s. 103–110.
 • Ommundsen, Reidar (2000). Social Identity threat, Identification, and Attitudes toward Etnic Minorities in Norway. I Jern, Stefan & Olsson, Eric (Red.), Studies of Groups and Change. Lunds universitet, Lund, Sverige. ISSN 91-631-0899-2. s. 175–182.
 • Ommundsen, Reidar & Larsen, Knud S. (1999). Attitudes toward illegal immigration in Scandinavia and United States. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 84, s. 1331–1338.
 • Ommundsen, Reidar & Larsen, Knud S. (1997). Attitudes Toward Illegal Aliens: The Reliability and Validity of a Likert-Type Scale. Journal of Social Psychology. ISSN 0022-4545. 137(5), s. 665–667.
 • Larsen, Knud S.; Groberg, David D.; Krumov, Krum; Andrejeva, Ludmilla; Kashlekeva, Nadi & Russinova, Zlatka [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1995). Ideology and identity: A national outlook. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 32, s. 165–179.
 • Ommundsen, Reidar (1995). Health Psychology in Norway. EHPS Newsletter. 10, s. 3–8.
 • Ommundsen, Reidar; Steinbakk, Eva & Vildalen, Stephane (1993). Be good! - and if you can't be - be careful! The HIV/AIDS situation and Norwegian students. Some cognitive, behavioral and motivational aspects. I Schrøder, Harry; Reschke, Konrad; Jonston, Marie & Maes, Stan (Red.), Health Psychology: Potential in diversity. S. Roderer Verlag, Regensburg. ISSN 3-89073-656-4. s. 101–107.
 • Larsen, Knud S.; Groberg, David D.; Simmons, Dale D. & Ommundsen, Reidar (1993). Perspectives on the environment among social science students in former socialist and western societies. International Journal of Environmental Studies. ISSN 0020-7233. s. 13–15.
 • Ommundsen, Reidar (1990). Kan gamle hunder lære å sitte? Metodiske spørsmål ved helseopplysning og legemiddelinformasjon. Norges apotekerforenings tidsskrift. ISSN 0802-8400. 98(4), s. 71–81.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Forskning som premisslevrandør for forebyggende arbeid. I Ommundsen, Reidar & Myklebust, Jan Petter (Red.), Psykologprofesjonen mot år 2000. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-18480-3. s. 172–199.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Kan gamle hunder lære å sitte? Metodiske spørsmål ved helseopplysning. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. ISSN 0029-1463. s. 216–224.
 • Ommundsen, Reidar & Aarø, Leif Edvard (1986). Samfunns- og Atferdsvitenskapelig helseforskning. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 40(4), s. 22–31.
 • Ommundsen, Reidar (1985). Forebyggende helsepsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 22, s. 483–496.
 • Ommundsen, Reidar & Stone, William F. (1985). The structure of ideology in Norway and the United States. Journal of Social Psychology. ISSN 0022-4545. 125(2), s. 169–179.
 • Ommundsen, Reidar; Engvik, Harald & Myklebust, Jan Petter (1984). Psykologprofesjonen i Norge ved inngangen til 1980-årene. I Holter, Peter Andreas; Magnussen, Svein & Sandsberg, Sigrid (Red.), Norsk psykologi i 50 år. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-06209-0. s. 239–272.
 • Ommundsen, Reidar & Ottesen, Leiv (1981). Psychiatric labeling and vocational rehabilitation: An experimental simulation. Psychiatry and Social Science. ISSN 0333-1032. 1, s. 249–256.
 • Larsen, Knud S.; Larsen, Kurt & Ommundsen, Reidar (1978). The role of social cost in preference choices of selective cross-national and cross-ethnic samples. Journal of Social Psychology. ISSN 0022-4545. 104, s. 137–138.
 • Ommundsen, Reidar & Ekeland, Tor-Johan (1978). Psychiatric labeling and social perception. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 19(3), s. 193–197.
 • Larsen, Knud S.; Nuttin, Joseph & Ommundsen, Reidar (1978). Social cost and prejudice. Journal of Social Psychology. ISSN 0022-4545. 104, s. 137–138.
 • Ommundsen, Reidar (1976). Er personlighets begrepet ubrukelig? En kommentar til Rognes. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 13(10), s. 26–28.
 • Ommundsen, Reidar (1975). Institusjoner: Design og sosialt liv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 12(11), s. 2–13.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Knud; Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar & Krumov, Krum (2011). Organizational Behavior in a Discontinuous World. Managerial and Workers Perspectives. Rozenberg Publishers. ISBN 978-90-3610-229-2. 339 s.
 • Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar & Van der veer, Kees (2008). Being Human: Relationships and you. A Social psychological analysis. Rozenberg Publishers. ISBN 9789051709940. 550 s.
 • Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (2003). Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-817-1. 285 s.
 • Ommundsen, Reidar & Havik, Odd E. (1997). Helsepsykologi. Norsk psykologforening. ISBN 0332-6470. 33(8). 90 s.
 • Ommundsen, Reidar & Myklebust, Jan Petter (1987). Psykologprofesjonen mot år 2000. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-18480-3. 586 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud & Van der veer, Kees (2008). Framing immigrants: How they are labelled affects how they are evaluated.
 • Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud & Van der veer, Kees (2007). Framing immigrants: How they are labelled affects how they are evaluated.
 • Phelps, Joshua Marvle; Eilertsen, Dag-Erik; Türken, Salman & Ommundsen, Reidar (2007). Attitude-based promoting and inhibiting factors for integration: A new scale.
 • Ommundsen, Reidar (2004). Raushet kontra kravstorhet i sosial kategorisering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 41(5), s. 393–394.
 • Ommundsen, Reidar (2004). Opp er "topp", ned er "bånn". Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 41(9).
 • Ommundsen, Reidar (2004). Attitude scale development in countries which send illegal immigrants.
 • Ommundsen, Reidar (2001). "Double Role Relationships" between professors and students of psychology in Norway. Findings from two surveys.
 • Hak, Tony; Veer, Kees van der & Ommundsen, Reidar (2001). An Application of the Three-Step Test-Interview (TSTI): A validation study of the Dutch and Norwegian version of the Illegal Aliens Scale.
 • Veer, Kees van der; Ommundsen, Reidar & Hak, Tony (2001). Meaning shift of items in different language versions. A cross-national validation study of the Illegal Aliens Scale.
 • Larsen, Knud S.; Veer, Kees van der; Ommundsen, Reidar & Hak, Tony (2001). A Two Nations Validation Study of the "Illegal Aliens Scale".
 • Butera, Fabrizio; Depuiset, Marie-Aude & Ommundsen, Reidar (2000). Changing discrimminatory attitudes in blind and constructive patriots.
 • Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der & Hak, Tony (2000). Differences in interpretation and cultural background. A two nations comparison of the results of a validation study of the "Illegal Aliens Scale".
 • Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der & Hak, Tony (2000). A two nations comparison of the results of a validation study of the "Illegal Aliens Scale".
 • Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der; Hak, Tony & Larsen, Knud S. (2000). Attitudes toward illegal immigration: A cross-national methodological comparison.
 • Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud S.; Døpping, Jesper; Kuschel, Rolf; Kragh, Lotte & Andersen, Helle [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1998). Attitudes Toward Illegal Immigration in Scandinavia and the United States.
 • Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud S.; Mørch, Svend & Døpping, Jesper (1997). A Cross-national study of attitudes toward illegal aliens.
 • Ommundsen, Reidar (1995). Exploring safe sex among university students. Their success stories and images of ideal procedures for introducing condoms when having sex with a new partner.
 • Ommundsen, Reidar (1995). Some findings from two surveys on "multiple relationships" between professors and psychology students in Norway.
 • Johnsen, J. E.; Ekgren, J. P.; Færøyvik, E.; Ommundsen, Reidar; Schioldborg, Per & Bjørgum, K. E. (1988). Making a Workplace Smoke-Free. The University as Health Promotor in Society.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Attribusjon. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Innstilling. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Normdannelse. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Sosial realitetskonstruksjon. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Sosial sammenligning. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Diskriminering. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Flertallsmisforståelse (pluralistisk ignorans). I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Forebyggende helsearbeid. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Forventninger. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Hawthorne-effekten. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Helseatferd. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Lært hjelpesløshet. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Stereotypier. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Sykdomsatferd. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8. s. 413–414.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Type A- og B-atferd. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Sosial tiltrekning. I Bojer, Hilde & Heidar, Knut (Red.), Norsk Samfunnslekikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-1419-8.
 • Ommundsen, Reidar & Gardsjord, Åsne (1977). Psykologers arbeidssituasjon i lys av begrepene "kompetanse" og "innflytelse".
 • Albrecht, Hilje; Kvalem, Ingela Lundin & Ommundsen, Reidar (2004). "Brukerundersøkelsen" - Nyutdannede psykologers evaluering av profesjonsstudiet i Oslo. Del II. En analyse av åpne spørsmål. Universitetet i Oslo: Psykologisk institutt .
 • Ommundsen, Reidar & Schioldborg, Per (1987). Attitudes toward Preventive Health Behavior. A Norwegian extention of the MHLC-Scale. Psykologisk institutt UiO.
 • Ommundsen, Reidar (1986). Social Perception of Deviant Behavior of different severity: Does Information about Increasing Prevalence have an impact on Attribution, prediction, and preferred Focus of prevention? Psykologisk institutt - UiO.
 • Solberg, Sigurd; Ommundsen, Reidar & Hagen, Roger (1983). Opplevelse av bygningsisolering og skjerming mot vegtrafikkstøy. Oslo Helseråd. ISSN 82-7309-014-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:29 - Sist endret 9. mai 2019 15:42

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter