Reidar Ommundsen

Professor emeritus
Bilde av Reidar Ommundsen
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

I samarbeid med kollegaer i andre land har vi utviklet kryss-kulturelt brukbare instrumenter for å måle holdninger til såkalte ”illegale” innvandrere, i den senere tid måling av xenofobi mot fremmede mer generelt, i en rekke ”mottakerland”. Vi har også foretatt eksperimentelle studier med sikte på å endre slike holdninger. For tiden forsøker vi å identifisere hvilke holdninger som kan ligge bak ønske om emigrasjon i et ”avsenderland”. Sosial integrasjon er et annet tema, og sammen med en doktorgradsstudent studerer vi nå majoritetsbefolkningens holdninger til selv å gjøre justeringer med sikte på å lette integrasjon av etniske minoriteter. Formålet er å klarlegge hvilke faktorer som kan fremme mer positive holdninger

Bakgrunn

Cand. Psychol. fra UiO, 1970. Deretter universitetslektor ved Psykologisk fakultet i Bergen. Siden har jeg vært ansatt ved Psykologisk institutt, UiO, først som studiekonsulent, deretter førsteamanuensis og nå som professor. I studietiden gikk mine interesser i retning sosialpsykologi, teoretisk så vel som anvendt, og det gjelder fortsatt. De første årene var jeg særlig opptatt av hvordan sosialpsykologisk teori og forskning kunne anvendes i forebyggende helsearbeid. I de senere år er interessene igjen rettet mot temaer innen ”tradisjonell” sosialpsykologi, særlig måling og endring av holdninger i forbindelse med migrasjon og integrering.

Samarbeid

Jeg samarbeider med forskere i: Nederland (K. van der Veer), Tyskland (J.Schneider), USA (K. Larsen; O. Yakushko), Bulgaria (K. Krumov), New Zealand (R. Pernice) og Vietnam (H. van Le).

Emneord: Sosialpsykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:29 - Sist endret 9. mai 2019 15:42

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter