Reidar Ommundsen

Professor emeritus
Bilde av Reidar Ommundsen
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

I samarbeid med kollegaer i andre land har vi utviklet kryss-kulturelt brukbare instrumenter for å måle holdninger til såkalte ”illegale” innvandrere, i den senere tid måling av xenofobi mot fremmede mer generelt, i en rekke ”mottakerland”. Vi har også foretatt eksperimentelle studier med sikte på å endre slike holdninger. For tiden forsøker vi å identifisere hvilke holdninger som kan ligge bak ønske om emigrasjon i et ”avsenderland”. Sosial integrasjon er et annet tema, og sammen med en doktorgradsstudent studerer vi nå majoritetsbefolkningens holdninger til selv å gjøre justeringer med sikte på å lette integrasjon av etniske minoriteter. Formålet er å klarlegge hvilke faktorer som kan fremme mer positive holdninger

Bakgrunn

Cand. Psychol. fra UiO, 1970. Deretter universitetslektor ved Psykologisk fakultet i Bergen. Siden har jeg vært ansatt ved Psykologisk institutt, UiO, først som studiekonsulent, deretter førsteamanuensis og nå som professor. I studietiden gikk mine interesser i retning sosialpsykologi, teoretisk så vel som anvendt, og det gjelder fortsatt. De første årene var jeg særlig opptatt av hvordan sosialpsykologisk teori og forskning kunne anvendes i forebyggende helsearbeid. I de senere år er interessene igjen rettet mot temaer innen ”tradisjonell” sosialpsykologi, særlig måling og endring av holdninger i forbindelse med migrasjon og integrering.

Samarbeid

Jeg samarbeider med forskere i: Nederland (K. van der Veer), Tyskland (J.Schneider), USA (K. Larsen; O. Yakushko), Bulgaria (K. Krumov), New Zealand (R. Pernice) og Vietnam (H. van Le).

Emneord: Sosialpsykologi

Publikasjoner

Organizational Behavior in a Discontinuous World: Managerial and Workers Perspectives

Being Human: Relationships and You. A Social Psychological Analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens. (2011). Cross-national measure of fear-based xenophobia: Development of a cumulative scale.Psychological Reports 109, 27-42

Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens; Woelders, Susan; Hagen, Kari Anne. (2011). Psychometrically and qualitatively validating a cross-national cumulative measure of fear-based xenophobia. Quality and Quantity (Published online). DOI 10.1007/s11135-011-9599-6

Phelps, Joshua Marvle, Phelps; Eilertsen, Dag Erik; Turken, Salman; Ommundsen, Reidar. (2011).  Integrating immigrant minorities: Developing a scale to measure majority members' attitudes toward their own proactive efforts. (2011).Scandinavian Journal of Psychology, 52(4), 404-410

Rise, Jostein.; Ommundsen, Reidar. (2011).  Predicting the intention to quit smoking: A comparative study among Spanish and Norwegian students. Europe's Journal of Psychology. ISSN 1841-0413. s.143 - 163

Ommundsen, Reidar; Van der Veer, Kees; Krumov, Krum;  Larsen, Knud; Hristova, Plama;Ivanova, Silvia, & Ivanova, Damyana (2010). Attitudinal predictors of potential cross-border migration. The Open Social Science Journal. ISSN 1874-9453. 3(1), s. 62-67

Krumov, Krum; Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar; Van der Veer, Kees; Kalinov, Krassimir; Dineva,Evelina, & Ivanova, Damyana (2009). Migration processes and globalization challenges: The case of Bulgaria, In Krum, Krumov & Knud, Larsen (ed.), Migration Processes and Globalization Challenges. Bryag. ISBN 978-954-8752-14-5. 4. s 22 - 37

Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar & van der Veer, Kees (2008). Being Human: Relationships and you. A Social psychological analysis.. Rozenberg Publishers. ISBN 9789051709940. 550 s.

Magnussen, Svein; Nilsson, Lars-Göran; Ommundsen, Reidar & Ringnes, Hege Kristin (2009). Forskningslinjer, I: Siri Erika, Gullestad; Bjørn, Killingmo & Svein, Magnussen (red.), Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01563-7. Kapittel 14. s 207 - 225

Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens & Schneider, Johann F. (2009). Measureing Xenophobia, In Krum, Krumov & Knud, Larsen (ed.), Migration Processes and Globalization Challenges. Bryag. ISBN 978-954-8752-14-5. 3. s 14 - 21

Pernice, Regina E.; Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar & Larsen, Knud (2008). On the use of student samples for scale construction. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 102(2), s 459- 464 . doi: 10.2466/PRO.102.2.459-464

Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Krumov, Krum; Van Le, Hao & Larsen, Knud (2008). Scale development to measure attitudes toward unauthorized migration into a foreign country. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 49, s 357- 363 . doi: DOI: 10.1111/j.1467-9450.2008.00641.x

Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud; Van der Veer, Kees; Krumov, Krum & Van Le, Hao (2007). Developing attitude statements toward illegal immigration: transcultural reliability and utility. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 100, s 901- 914 . doi: 10.2466/PR0.100.3.901-914

Ommundsen, Reidar; Nordvik, Jan Egil & Barreira Meneu, Pablo (2007). Influencing attitudes toward illegal immigrants, In Krum, Krumov & Knud, Larsen (ed.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI-R. ISBN 978-954-638-143-9. Chapter 5. s 80 - 87

Ommundsen, Reidar; Van der Veer, Kees; Krumov, Krum & Van Le, Hao (2007). Attitudes toward illegal immigration: the case of "migrants-sending" countries., In Krum, Krumov & Knud, Larsen (ed.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI-R. ISBN 978-954-638-143-9. Chapter 6. s 88 - 100

Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Krumov, Krum; Hao, Van Le & Larsen, Knud (2007). Scale development to measure attitudes toward unauthorized nigration into a foreign country., In Krum, Krumov & Knud, Larsen (ed.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI-R. ISBN 978-954-638-143-9. Chapter 7. s 101 - 108

Hak, Tony; Van der Veer, Kees & Ommundsen, Reidar (2006). An application of the Three-Step Test-Interview (TSTI): A validation study of the Dutch and Norwegian versions of the "Illegal Aliens Scale". International Journal of Social Research Methodology. ISSN 1364-5579. 9(3), s 215- 227

Veer, Kees Van der; Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud S.; Van Lee, Hao; Krumov, Krum; Pernice, Regina E., & Pastor Romans, Gerardo (2004). The structure of attitudes toward illegal immigration: the development of cross-national cumulative scales. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 94, s 897- 906

Veer, Kees Van der; Ommundsen, Reidar; Hak, Tony, & Larsen, Knud S. (2003). Meaning shift of items in different language versions. A cross-national validation study of the Illegal Aliens Scale. Quality and Quantity. ISSN 0033-5177. 37, s 193- 206

Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der; Mørch, Svend; Hak, Tony, & Larsen, Knud S. (2002). Attitudes toward illegal immigration: A cross-national methodological comparison. Journal of Psychology. ISSN 0022-3980. 136(1), s 103- 110

Ommundsen, Reidar (2000). Social Identity threat, Identification, and Attitudes toward Etnic Minorities in Norway, In Stefan, Jern & Eric, Olsson (ed.), Studies of Groups and Change. Lunds universitet, Lund, Sverige. ISBN 91-631-0899-2. s 175 - 182

Ommundsen, Reidar, & Larsen, Knud S. (1999). Attitudes toward illegal immigration in Scandinavia and United States. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 84, s 1331- 1338

Ommundsen, Reidar, & Larsen, Knud S. (1997). Attitudes Toward Illegal Aliens: The Reliability and Validity of a Likert-Type Scale. Journal of Social Psychology. ISSN 0022-4545. 137(5), s 665- 667

Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar & Van der veer, Kees (2008). Being Human: Relationships and you. A Social psychological analysis.. Rozenberg Publishers. ISBN 9789051709940. 550 s.

 • Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der; Larsen, Knud S. & Eilertsen, Dag-Erik (2014). Framing Unauthorized Immigrants: The Effects of Labels on Evaluations. Psychological Reports.  ISSN 0033-2941.  114(2), s 461- 478 . doi: 10.2466/17.PR0.114k20w0
 • Ommundsen, Reidar (2013). Motivation and personal dispositions: A Social Psychological analysis of Goal-Setting in Health Information, In Knud S. Larsen; Krum Krumov; Grigorii Vazov & Johan F. Schneider (ed.),  Advances in International Psychology: Research Approaches and Personal Dispositions, Socialization Processes and Organizational Behavior.  Kassel University Press GmbH.  ISBN 978-3-86219-454-4.  5.
 • Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Van der Veer, Kees & Ulleberg, Pål (2013). Exploring the relationships between fear-related xenophobia, perceptions of out-group entitativity and social contact in Norway. Psychological Reports.  ISSN 0033-2941.  112(1), s 109- 124 . doi: 10.2466/17.07.21.PR0.112.1.109-124
 • Phelps, Joshua Marvle; Ommundsen, Reidar; Türken, Salman & Ulleberg, Pål (2013). Intergroup perception and proactive majority integration Attitudes. Social Psychology.  ISSN 1864-9335.  44(3), s 196- 207 . doi: 10.1027/1864-9335/a000104 Vis sammendrag
 • Van der Veer, Kees; Higler, Laurens; Woelders, Susan; Ommundsen, Reidar & Pernice, Regina E. (2013). Developing and validating a cross-national cumulative scale measuring attitudes toward illegal immigrants. International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice.  ISSN 1364-5579.  16(5), s 429- 443 . doi: 10.1080/13645579.2012.716998 Vis sammendrag
 • Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens; Woelders, Susan & Hagen, Kari Anne (2013). Psychometrically and qualitatively validating a cross-national cumulative measure of fear-based xenophobia. Quality & Quantity: International Journal of Methodology.  ISSN 0033-5177.  47(3), s 1429- 1444 . doi: 10.1007/s11135-011-9599-6
 • Phelps, Joshua Marvle; Eilertsen, Dag-Erik; Türken, Salman & Ommundsen, Reidar (2011). Integrating immigrant minorities: Developing a scale to measure majority members' attitudes toward their own proactive efforts. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  52(4), s 404- 410 . doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00876.x Vis sammendrag
 • Rise, Jostein & Ommundsen, Reidar (2011). Predicting the intention to quit smoking. A comparative study among Spanish and Norwegian students. Europe's Journal of Psychology.  ISSN 1841-0413.  7(1), s 143- 163 . doi: 10.5964/ejop.v7i1.109 Vis sammendrag
 • Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana & Higler, Laurens (2011). Cross-national measure of fear-based xenophobia: Development of a cumulative scale. Psychological Reports.  ISSN 0033-2941.  109(1), s 27- 42 . doi: 10.2466/07.17.PR0.109.4.27-42 Vis sammendrag
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens; Woelders, Susan & Hagen, Kari Anne (2011). Psychometrically and qualitatively validating a cross-national cumulative measure of fear-based xenophobia. Quality & Quantity: International Journal of Methodology.  ISSN 0033-5177. . doi: 10.1007/s11135-011-9599-6 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Van der veer, Kees; Krumov, Krum; Larsen, Knud; Hristova, Plama; Ivanova, Silvia & Ivanova, Damyana (2010). Attitudinal predictors of potential cross-border migration. The Open Social Science Journal.  ISSN 1874-9453.  3(1), s 60- 67
 • Krumov, Krum; Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar; Van der Veer, Kees; Kalinov, Krassimir; Dineva, Evelina; Ivanova, Damyana; Hristova, Plama; Ivanova, Silvia; Shopova, Tanya; Dimitrova, Antonia & Gueorguieva, Deniza (2009). Migration processes and globalization challenges: The case of Bulgaria, In Krum Krumov & Knud Larsen (ed.),  Migration Processes and Globalization Challenges.  Bryag.  ISBN 978-954-8752-14-5.  4.  s 22 - 37
 • Larsen, Knud; Krumov, Krum; Van Le, Hao; Ommundsen, Reidar & Van der veer, Kees (2009). Threat perception and attitudes toward documented and undocumented immigrants in the United States: Framing the debate and conflic resolution. European Journal of Social Sciences.  ISSN 1450-2267.  7(4), s 115- 134 Vis sammendrag
 • Magnussen, Svein; Nilsson, Lars-Göran; Ommundsen, Reidar & Ringnes, Hege Kristin (2009). Forskningslinjer, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel 14.  s 207 - 225
 • Ommundsen, Reidar; Van der veer, Kees; Krumov, Krum; Hristova, Plama; Ivanova, Silvia; Ivanova, Damyana & Larsen, Knud (2009). Predicting Illegal Cross-Border Migration, In Krum Krumov & Knud Larsen (ed.),  Migration Processes and Globalization Challenges.  Bryag.  ISBN 978-954-8752-14-5.  5.  s 39 - 58
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Yakushko, Oksana; Higler, Laurens & Schneider, Johann F. (2009). Measureing Xenophobia, In Krum Krumov & Knud Larsen (ed.),  Migration Processes and Globalization Challenges.  Bryag.  ISBN 978-954-8752-14-5.  3.  s 14 - 21
 • Pernice, RE; van der Veer, K; Ommundsen, Reidar & Larsen, K (2008). On use of student samples for scale construction. Psychological Reports.  ISSN 0033-2941.  102(2), s 459- 464 . doi: 10.2466/PR0.102.2.459-464
 • Pernice, Regina E.; Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar & Larsen, Knud (2008). On the use of student samples for scale construction. Psychological Reports.  ISSN 0033-2941.  102(2), s 459- 464 . doi: 10.2466/PRO.102.2.459-464 Vis sammendrag
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Krumov, Krum; Van Le, Hao & Larsen, Knud (2008). Scale development to measure attitudes toward unauthorized migration into a foreign country. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  49, s 357- 363 . doi: 10.1111/j.1467-9450.2008.00641.x Vis sammendrag
 • Krumov, Krum; Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar & Van der veer, Kees (2007). The global migration crisis and the two-way damage paradox, In Krum Krumov & Knud Larsen (ed.),  Migration: Current Issues and Problems.  SOFI-R.  ISBN 978-954-638-143-9.  Chapter 1.  s 8 - 29
 • Krumov, Krum; Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar; Van der veer, Kees; Antanasova, Margarita; Schneider, Johan; Hiber, Karin; Ivanova, Damyana; Hristova, Plama & Ivanova, Silvia (2007). Cultural change as a motivating factor for migration behavoiur in the sending countries. Zeitschrift fur Sozialmanagement.  ISSN 1612-8389.  5(1/2), s 114- 123 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud; Van der veer, Kees; Krumov, Krum & Van Le, Hao (2007). Developing attitude statements toward illegal immigration: transcultural reliability and utility. Psychological Reports.  ISSN 0033-2941.  100, s 901- 914 . doi: 10.2466/PR0.100.3.901-914 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Nordvik, Jan Egil & Barreira Meneu, Pablo (2007). Influencing attitudes toward illegal immigrants, In Krum Krumov & Knud Larsen (ed.),  Migration: Current Issues and Problems.  SOFI-R.  ISBN 978-954-638-143-9.  Chapter 5.  s 80 - 87
 • Ommundsen, Reidar; Van der veer, Kees; Krumov, Krum & Van Le, Hao (2007). Attitudes toward illegal immigration: the case of "migrants-sending" countries, In Krum Krumov & Knud Larsen (ed.),  Migration: Current Issues and Problems.  SOFI-R.  ISBN 978-954-638-143-9.  Chapter 6.  s 88 - 100
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Krumov, Krum; Hao, Van Le & Larsen, Knud (2007). Scale development to measure attitudes toward unauthorized nigration into a foreign country, In Krum Krumov & Knud Larsen (ed.),  Migration: Current Issues and Problems.  SOFI-R.  ISBN 978-954-638-143-9.  Chapter 7.  s 101 - 108
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Krumov, Krum; Van Le, Hao & Larsen, Knud (2007). Scale development to measure attitudes toward unauthorized migration into a foreign country (In Cyrillic alphabet). Journal of Education (in Cyrillic).  ISSN 0861-475X.  16(1), s 92- 100
 • Hak, Tony; Van der veer, Kees & Ommundsen, Reidar (2006). An application of the Three-Step Test-Interview (TSTI): A validation study of the Dutch and Norwegian versions of the "Illegal Aliens Scale". International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice.  ISSN 1364-5579.  9(3), s 215- 227 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Van der veer, Kees & Wessels, Mike (2006). Disarmament, demobilization and reintegration of child soldiers. Intervention: International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict.  ISSN 1571-8883.  4(3), s 185- 259 Vis sammendrag
 • Van der veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud; Krumov, Krum; Pernice, Regina E. & Pastor Romans, Gerardo (2006). The structure of attitudes toward illegal immigratio: development of a cross-national cumulative scale (in Cyrillic). Journal of Psychological Investigations (in Cyrillic).  ISSN 1311-4700.  (3), s 111- 122
 • Ommundsen, Reidar & Teigen, Karl Halvor (2005). Social psychology in Norway. European Bulletin of Social Psychology.  ISSN 1563-1001.  17(1), s 31- 38
 • Veer, Kees Van der; Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud S.; Va Lee, Hao; Krumov, Krum; Pernice, Regina E. & Pastor Romans, Gerardo (2004). The structure of attitudes toward illegal immigration: the development of cross-national cumulative scales. Psychological Reports.  ISSN 0033-2941.  94, s 897- 906 Vis sammendrag
 • Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar; Larsen, KS; Van Le, H; Krumov, K; Pernice, RE & Romans, GP (2004). Structure of attitudes toward illegal immigration: Development of cross-national cumulative scales. Psychological Reports.  ISSN 0033-2941.  94, s 897- 906
 • Nielsen, Geir Høstmark; Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (2003). Innledning - med samtalen som verktøy, I: Torkil Berge; Eva Axelsen; Geir Høstmark Nielsen; Inger Hilde Nordhus & Reidar Ommundsen (red.),  Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-817-1.  Innledning.  s 9 - 14
 • Veer, Kees Van der; Ommundsen, Reidar; Hak, Tony & Larsen, Knud S. (2003). Meaning shift of items in different language versions. A cross-national validation study of the Illegal Aliens Scale. Quality & Quantity: International Journal of Methodology.  ISSN 0033-5177.  37, s 193- 206 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der; Mørch, Svend; Hak, Tony & Larsen, Knud S. (2002). Attitudes toward illegal immigration: A cross-national methodological comparison. Journal of Psychology.  ISSN 0022-3980.  136(1), s 103- 110 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (2000). Social Identity threat, Identification, and Attitudes toward Etnic Minorities in Norway, In Stefan Jern & Eric Olsson (ed.),  Studies of Groups and Change.  Lunds universitet, Lund, Sverige.  ISBN 91-631-0899-2.  s 175 - 182 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar & Larsen, Knud S. (1999). Attitudes toward illegal immigration in Scandinavia and United States. Psychological Reports.  ISSN 0033-2941.  84, s 1331- 1338 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar & Larsen, Knud S. (1997). Attitudes Toward Illegal Aliens: The Reliability and Validity of a Likert-Type Scale. Journal of Social Psychology.  ISSN 0022-4545.  137(5), s 665- 667 Vis sammendrag
 • Larsen, Knud S.; Groberg, David D.; Krumov, Krum; Andrejeva, Ludmilla; Kashlekeva, Nadi; Russinova, Zlatka; Cepeli, Gyorgy & Ommundsen, Reidar (1995). Ideology and identity: A national outlook. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  32, s 165- 179 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (1995). Health Psychology in Norway. EHPS Newsletter.  10, s 3- 8 Vis sammendrag
 • Larsen, Knud S.; Groberg, David D.; Simmons, Dale D. & Ommundsen, Reidar (1993). Perspectives on the environment among social science students in former socialist and western societies. International Journal of Environmental Studies.  ISSN 0020-7233.  s 13- 15 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Steinbakk, Eva & Vildalen, Stephane (1993). Be good! - and if you can't be - be careful! The HIV/AIDS situation and Norwegian students. Some cognitive, behavioral and motivational aspects, In Harry Schrøder; Konrad Reschke; Marie Jonston & Stan Maes (ed.),  Health Psychology: Potential in diversity.  S. Roderer Verlag, Regensburg.  ISBN 3-89073-656-4.  s 101 - 107 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (1990). Kan gamle hunder lære å sitte? Metodiske spørsmål ved helseopplysning og legemiddelinformasjon. Norges apotekerforenings tidsskrift.  ISSN 0802-8400.  98(4), s 71- 81 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (1987). Forskning som premisslevrandør for forebyggende arbeid, I: Reidar Ommundsen & Jan Petter Myklebust (red.),  Psykologprofesjonen mot år 2000.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-18480-3.  s 172 - 199 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (1987). Kan gamle hunder lære å sitte? Metodiske spørsmål ved helseopplysning. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  s 216- 224 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar & Aarø, Leif Edvard (1986). Samfunns- og Atferdsvitenskapelig helseforskning. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  40(4), s 22- 31
 • Ommundsen, Reidar (1985). Forebyggende helsepsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  22, s 483- 496 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar & Stone, William F. (1985). The structure of ideology in Norway and the United States. Journal of Social Psychology.  ISSN 0022-4545.  125(2), s 169- 179 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Engvik, Harald & Myklebust, Jan Petter (1984). Psykologprofesjonen i Norge ved inngangen til 1980-årene, I: Peter Andreas Holter; Svein Magnussen & Sigrid Sandsberg (red.),  Norsk psykologi i 50 år.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-06209-0.  s 239 - 272 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar & Ottesen, Leiv (1981). Psychiatric labeling and vocational rehabilitation: An experimental simulation. Psychiatry and Social Science.  ISSN 0333-1032.  1, s 249- 256 Vis sammendrag
 • Larsen, Knud S.; Larsen, Kurt & Ommundsen, Reidar (1978). The role of social cost in preference choices of selective cross-national and cross-ethnic samples. Journal of Social Psychology.  ISSN 0022-4545.  104, s 137- 138 Vis sammendrag
 • Larsen, Knud S.; Nuttin, Joseph & Ommundsen, Reidar (1978). Social cost and prejudice. Journal of Social Psychology.  ISSN 0022-4545.  104, s 137- 138 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar & Ekeland, Tor-Johan (1978). Psychiatric labeling and social perception. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  19(3), s 193- 197 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (1976). Er personlighets begrepet ubrukelig? En kommentar til Rognes. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  13(10), s 26- 28 Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (1975). Institusjoner: Design og sosialt liv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  12(11), s 2- 13

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Knud; Van der Veer, Kees; Ommundsen, Reidar & Krumov, Krum (2011). Organizational Behavior in a Discontinuous World. Managerial and Workers Perspectives. Rozenberg Publishers.  ISBN 978-90-3610-229-2.  339 s.
 • Larsen, Knud; Ommundsen, Reidar & Van der veer, Kees (2008). Being Human: Relationships and you. A Social psychological analysis. Rozenberg Publishers.  ISBN 9789051709940.  550 s.
 • Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (red.) (2003). Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-817-1.  285 s.
 • Ommundsen, Reidar & Havik, Odd E. (red.) (1997). Helsepsykologi. Norsk psykologforening.  90 s. Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar & Myklebust, Jan Petter (red.) (1987). Psykologprofesjonen mot år 2000. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-18480-3.  586 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud & Van der veer, Kees (2008). Framing immigrants: How they are labelled affects how they are evaluated.
 • Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud & Van der veer, Kees (2007). Framing immigrants: How they are labelled affects how they are evaluated.
 • Phelps, Joshua Marvle; Eilertsen, Dag-Erik; Türken, Salman & Ommundsen, Reidar (2007). Attitude-based promoting and inhibiting factors for integration: A new scale.
 • Albrecht, Hilje; Kvalem, Ingela Lundin & Ommundsen, Reidar (2004). "Brukerundersøkelsen" - Nyutdannede psykologers evaluering av profesjonsstudiet i Oslo. Del II. En analyse av åpne spørsmål.
 • Ommundsen, Reidar (2004). Attitude scale development in countries which send illegal immigrants.
 • Ommundsen, Reidar (2004). Opp er "topp", ned er "bånn". Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  41(9)
 • Ommundsen, Reidar (2004). Raushet kontra kravstorhet i sosial kategorisering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  41(5), s 393- 394
 • Hak, Tony; Veer, Kees van der & Ommundsen, Reidar (2001). An Application of the Three-Step Test-Interview (TSTI): A validation study of the Dutch and Norwegian version of the Illegal Aliens Scale. Vis sammendrag
 • Larsen, Knud S.; Veer, Kees van der; Ommundsen, Reidar & Hak, Tony (2001). A Two Nations Validation Study of the "Illegal Aliens Scale". Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (2001). "Double Role Relationships" between professors and students of psychology in Norway. Findings from two surveys.
 • Veer, Kees van der; Ommundsen, Reidar & Hak, Tony (2001). Meaning shift of items in different language versions. A cross-national validation study of the Illegal Aliens Scale. Vis sammendrag
 • Butera, Fabrizio; Depuiset, Marie-Aude & Ommundsen, Reidar (2000). Changing discrimminatory attitudes in blind and constructive patriots. Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der & Hak, Tony (2000). A two nations comparison of the results of a validation study of the "Illegal Aliens Scale". Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der & Hak, Tony (2000). Differences in interpretation and cultural background. A two nations comparison of the results of a validation study of the "Illegal Aliens Scale". Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Veer, Kees van der; Hak, Tony & Larsen, Knud S. (2000). Attitudes toward illegal immigration: A cross-national methodological comparison. Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud S.; Døpping, Jesper; Kuschel, Rolf; Kragh, Lotte; Andersen, Helle & Mørch, Svend (1998). Attitudes Toward Illegal Immigration in Scandinavia and the United States.
 • Ommundsen, Reidar; Larsen, Knud S.; Mørch, Svend & Døpping, Jesper (1997). A Cross-national study of attitudes toward illegal aliens. Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (1995). Exploring safe sex among university students. Their success stories and images of ideal procedures for introducing condoms when having sex with a new partner. Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (1995). Some findings from two surveys on "multiple relationships" between professors and psychology students in Norway. Vis sammendrag
 • Johnsen, J. E.; Ekgren, J. P.; Færøyvik, E.; Ommundsen, Reidar; Schioldborg, Per & Bjørgum, K. E. (1988). Making a Workplace Smoke-Free. The University as Health Promotor in Society. Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar (1987). Attribusjon, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Diskriminering, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Flertallsmisforståelse (pluralistisk ignorans), I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Forebyggende helsearbeid, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Forventninger, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Hawthorne-effekten, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Helseatferd, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Innstilling, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Lært hjelpesløshet, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Normdannelse, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Sosial realitetskonstruksjon, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Sosial sammenligning, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Sosial tiltrekning, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Stereotypier, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.
 • Ommundsen, Reidar (1987). Sykdomsatferd, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Artikkel.  s 413 - 414
 • Ommundsen, Reidar (1987). Type A- og B-atferd, I: Hilde Bojer & Knut Heidar (red.),  Norsk Samfunnslekikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1419-8.  Aftikkel.
 • Ommundsen, Reidar & Schioldborg, Per (1987). Attitudes toward Preventive Health Behavior. A Norwegian extention of the MHLC-Scale.
 • Ommundsen, Reidar (1986). Social Perception of Deviant Behavior of different severity: Does Information about Increasing Prevalence have an impact on Attribution, prediction, and preferred Focus of prevention?.
 • Solberg, Sigurd; Ommundsen, Reidar & Hagen, Roger (1983). Opplevelse av bygningsisolering og skjerming mot vegtrafikkstøy. Vis sammendrag
 • Ommundsen, Reidar & Gardsjord, Åsne (1977). Psykologers arbeidssituasjon i lys av begrepene "kompetanse" og "innflytelse". Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:29 - Sist endret 9. mai 2019 15:42

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter