Odd Tjersland

Professor emeritus - Psykologisk institutt
Bilde av Odd Tjersland
English version of this page
Rom S04-03
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Behandling av barn, ungdom og familier, og der følgende syv fordypningsområder har stått sentralt:

 • Tilnærmingsmåter til barn med ulike former for emosjonelle vansker ved hjelp av sosial læringsteori og atferdsendrende tilnærmingsmåter

 • Familieterapi basert på kommunikasjonsorientert og systemisk tenkning

 • Skilsmisseterapi (mekling/mediation): Hjelp til foreldre og barn som befinner seg i skilsmissekonflikter

 • Institusjonsbehandling av barn og unge

 • Etiske problemstillinger knyttet til behandling og utredning av barn (problemstillinger der barns beste står i fokus)

 • Seksuelle overgrep mot barn (hva som hender i familier når mistanker om seksuelle overgrep kommer frem og hva kan være passende hjelpetiltak)

 • Vold i nære relasjoner


For tiden involvert i tre store prosjekter:

 • Metodeutvikling for mekling i konfliktfylte saker (FORM- prosjektet)

 • Samvær og samarbeid etter samlivsbrudd (SAMSAM-prosjektet)

 • En prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold (ATVT-prosjektet) 

Undervisning

Bakgrunn

 • Utdannet ved Psykologisk institutt (PSI), UiO i 1974. Spesialist i klinisk barnepsykologi 1986 og i klinisk familiepsykologi i 1995. Klinisk virksomhet i fulltid over om lag 15 år, først innen psykisk helsevern for barn- og ungdom, behandling både poliklinisk og i institusjon, senere innenfor familierådgivingen. I tillegg deltidsarbeid innfor PPT, barnevern og rusbehandling

 • Undervisning og forskning: Lektor i sosialt arbeid ved Norges kommunal- og sosialhøyskole og hjelpelærer ved PSI, UiO fra 1977 til 1996. Doktor philos i 1993 med avhandling om mekling knyttet til samlivsbrudd. Ansatt ved PSI som førsteamanuensis ved systemisk-kognitiv klinikk i 1996. Professor i klinisk psykologi fra 2002 samme sted

 • Visebestyrer ved PSI, UiO, 2002 - 2007, med ansvar for undervisning

 • Ledet forskningsprosjekter knyttet til mekling ved skilsmisser, institusjonsbehandling, seksuelle overgrep og vold i familier

Omfattende veiledning av psykologer og andre fagfolk, både knyttet til skriftlige arbeider og klinisk arbeid.

 • Skriftlig produksjonsliste på 75 arbeider, derav fem lærebøker og 37 fagartikler i tidsskrifter og lærebøker, i overveiende grad som førsteforfatter

 • En av grunnleggerne av Institutt for Aktiv Psykoterapi 

Samarbeid

 • Med NKVTS; forskningsprosjekt knyttet til terapi med menn som utøver vold mot familiemedlemmer.

 • Med BLD, BUFdir, ansatte på familiekontorer og forskningsmiljøer ved SIRUS; forskningsprosjekter knyttet til separasjon og skilsmisse 

Emneord: Klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 8. juli 2019 15:49

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter