Odd Arne Tjersland

Bilde av Odd Arne Tjersland
English version of this page
Rom S04-03
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Behandling av barn, ungdom og familier, og der følgende syv fordypningsområder har stått sentralt:

 • Tilnærmingsmåter til barn med ulike former for emosjonelle vansker ved hjelp av sosial læringsteori og atferdsendrende tilnærmingsmåter

 • Familieterapi basert på kommunikasjonsorientert og systemisk tenkning

 • Skilsmisseterapi (mekling/mediation): Hjelp til foreldre og barn som befinner seg i skilsmissekonflikter

 • Institusjonsbehandling av barn og unge

 • Etiske problemstillinger knyttet til behandling og utredning av barn (problemstillinger der barns beste står i fokus)

 • Seksuelle overgrep mot barn (hva som hender i familier når mistanker om seksuelle overgrep kommer frem og hva kan være passende hjelpetiltak)

 • Vold i nære relasjoner


For tiden involvert i tre store prosjekter:

 • Metodeutvikling for mekling i konfliktfylte saker (FORM- prosjektet)

 • Samvær og samarbeid etter samlivsbrudd (SAMSAM-prosjektet)

 • En prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold (ATVT-prosjektet) 

Undervisning

Bakgrunn

 • Utdannet ved Psykologisk institutt (PSI), UiO i 1974. Spesialist i klinisk barnepsykologi 1986 og i klinisk familiepsykologi i 1995. Klinisk virksomhet i fulltid over om lag 15 år, først innen psykisk helsevern for barn- og ungdom, behandling både poliklinisk og i institusjon, senere innenfor familierådgivingen. I tillegg deltidsarbeid innfor PPT, barnevern og rusbehandling

 • Undervisning og forskning: Lektor i sosialt arbeid ved Norges kommunal- og sosialhøyskole og hjelpelærer ved PSI, UiO fra 1977 til 1996. Doktor philos i 1993 med avhandling om mekling knyttet til samlivsbrudd. Ansatt ved PSI som førsteamanuensis ved systemisk-kognitiv klinikk i 1996. Professor i klinisk psykologi fra 2002 samme sted

 • Visebestyrer ved PSI, UiO, 2002 - 2007, med ansvar for undervisning

 • Ledet forskningsprosjekter knyttet til mekling ved skilsmisser, institusjonsbehandling, seksuelle overgrep og vold i familier

Omfattende veiledning av psykologer og andre fagfolk, både knyttet til skriftlige arbeider og klinisk arbeid.

 • Skriftlig produksjonsliste på 75 arbeider, derav fem lærebøker og 37 fagartikler i tidsskrifter og lærebøker, i overveiende grad som førsteforfatter

 • En av grunnleggerne av Institutt for Aktiv Psykoterapi 

Samarbeid

 • Med NKVTS; forskningsprosjekt knyttet til terapi med menn som utøver vold mot familiemedlemmer.

 • Med BLD, BUFdir, ansatte på familiekontorer og forskningsmiljøer ved SIRUS; forskningsprosjekter knyttet til separasjon og skilsmisse 

Emneord: Klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Publikasjoner

 • Askeland, Ingunn Rangul; Birkeland, Marianne Skogbrott; Lømo, Bente & Tjersland, Odd Arne (2021). Changes in Violence and Clinical Distress Among Men in Individual Psychotherapy for Violence Against Their Female Partner: An Explorative Study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.710294.
 • Lømo, Bente; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2019). Finding a common ground: Therapist responsiveness to male clients who have acted violently against their female partner. Journal of Interpersonal Violence. ISSN 0886-2605. 36(17-18), s. NP9930–NP9958. doi: 10.1177/0886260519862271.
 • Tjersland, Odd Arne (2019). Faglig innspill om pakkeforløp og forståelsen av psykologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 56(11), s. 848–852.
 • Todd-Kvam, Mari; Lømo, Bente & Tjersland, Odd Arne (2019). Braving the elements: Ambivalence as opportunities for change in individual psychotherapy with men using intimate partner violence. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10(JULY), s. 1–15. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01693. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). Mediation strategies in the face of custody conflicts. Conflict Resolution Quarterly. ISSN 1536-5581. 36(4), s. 293–309. doi: 10.1002/crq.21241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). High-conflict parents in mediation: An analysis of dialogues and sources to conflict. Conflict Resolution Quarterly. ISSN 1536-5581. 35(4), s. 335–349. doi: 10.1002/crq.21214. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lømo, Bente; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance. Journal of Interpersonal Violence. ISSN 0886-2605. 33(16), s. 2579–2601. doi: 10.1177/0886260516628290.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2017). Forskningen på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd : et fremoverrettet tilbakeblikk. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 45(1), s. 6–26. doi: 10.18261/issn.0807-7487-2017-01-02.
 • Strandmoen, John-Filip; Askeland, Ingunn Rangul; Tjersland, Odd Arne; Wentzel-Larsen, Tore & Heir, Trond (2016). Intimate Partner Violence in Men Voluntarily Attending Treatment: A Study of Couple Agreement. Violence and Victims. ISSN 0886-6708. 31(1), s. 124–134. doi: 10.1891/0886-6708.VV-D-13-00193.
 • Tjersland, Odd Arne (2015). Why and how should family therapists take part in family therapy research? Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 43(4), s. 332–344. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke & Haavind, Hanne (2015). Mandatory Mediation outside the Court: A Process and Effect Study. Conflict Resolution Quarterly. ISSN 1536-5581. 33(1), s. 19–34. doi: 10.1002/crq.21129.
 • Kjøs, Peder; Madsen, Ole Jacob & Tjersland, Odd Arne (2015). "Barnets beste" i mekling ved samlivsbrudd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(7), s. 570–579.
 • Bøhren, Idunn Egaas; Stabrun, Rebekka & Tjersland, Odd Arne (2014). ""De har litt sånn bob-bob-stemme"" : en studie av ""In My Shoes"" brukt i barnesamtaler ved skilsmissekonflikter. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 42(4), s. 272–294.
 • Kjøs, Peder; Tjersland, Odd Arne & Roen, Katrina (2014). The Mediation Window: Regulation of Argumentation and Affect in Custody Mediation. Journal of Divorce and Remarriage. ISSN 1050-2556. 55(7), s. 527–538. doi: 10.1080/10502556.2014.950901.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2013). Hvordan virker obligatorisk foreldremekling ved store konflikter? Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 16(1), s. 17–30.
 • Tjersland, Odd Arne; Lindheim, Maren Østvold & Gudmundson, Per Gunnar M. (2012). A process study of group therapy with children who have been exposed to violence in their family. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 40(1), s. 6–26.
 • Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused? Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. 9, s. 461–478.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2010). Mekling ved samlivsbrudd: en oversikt over effektstudier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 47(8), s. 705–714.
 • Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (2010). Mekling ved samlivsbrudd: modeller og ideologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 47(8), s. 692–700.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2009). Ringer i vannet: Det kliniske intervju med par fra et systemisk perspektiv. I Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk.
 • Rønnestad, Michael Helge & Tjersland, Odd Arne (2009). Å gå til psykololog. I Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (Red.), Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01563-7. s. 267–283.
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Juuhl-Langseth, Monica; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2008). From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy. ISSN 0897-5353. 19, s. 242–258.
 • Tjersland, Odd Arne; Helskog, Guro Hansen & Lærum, Kristin Tafjord (2007). Typiske reaksjonsmåter hos barn. I Helskog, Guro Hansen & Lærum, Kristin Tafjord (Red.), Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd. Modum Bad -Samlivssenteret. ISSN 978-82-92014-10-3. s. 29–35.
 • Tjersland, Odd Arne; Helskog, Guro Hansen & Lærum, Kristin Tafjord (2007). De voksnes reaksjoner på bruddet. I Helskog, Guro Hansen & Lærum, Kristin Tafjord (Red.), Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd. Modum Bad -Samlivssenteret. ISSN 978-82-92014-10-3. s. 47–54.
 • Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Wenke, Gulbrandsen; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2006). Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. 11, s. 297–306. doi: 10.1111/j.1365-2206.2006.00409.x.
 • Juuhl-Langseth, Monica; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2006). Mor–datter - forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 43(10), s. 1012–1022.
 • Jensen, Tine Kristin; Jensen, Tine; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Reichelt, Sissel (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children's perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect. ISSN 0145-2134. 29(12), s. 1395–1413.
 • Mossige, Svein; Jensen, Tine Kristin; Gulbrandsen, Wenke; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2005). Children's narratives of sexual abuse: What characterizes them and how do they contribute to meaning-making? Narrative Inquiry. ISSN 1387-6740. 15(2), s. 377–404.
 • Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2004). From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies. ISSN 1195-4396. 23, s. 67–82.
 • Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del I: Behandlingsideer og kjennetegn ved utvalget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 40, s. 282–294.
 • Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 40, s. 295–306.
 • Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (2002). Barn i en relasjonsorientert tilnærming til seksuelle overgrep i familien. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 30, s. 3–19.
 • Tjersland, Odd Arne (1999). Gruppeveiledning av familieterapeuter, Psykoterapiveiledning. Tano Aschehoug. ISSN 82-518-3768-5. s. 191–209.
 • Tjersland, Odd Arne (1999). Evaluation of Mediation and Parental Cooperation Based on Observations and Interviews with the Clients in a Mediation Project. Mediation quarterly. ISSN 0739-4098. 16, s. 407–423.
 • Birkeland, Ide; Brekke, Eva & Tjersland, Odd Arne (1999). Nye perspektiver på konfliktfylte møter. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 27, s. 69–86.
 • Tjersland, Odd Arne (1998). Strategies in mediation explored and developed during a research project. Mediation quarterly. ISSN 0739-4098. 15, s. 105–117.
 • Tjersland, Odd Arne; Reichelt, Sissel & Eriksen, Per (1996). Terapeutiske muligheter og motsigelser i systemisk tenkning. I Reichelt, Sissel & Haavind, Hanne (Red.), Aktiv psykoterapi. Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling. Ad Notam Gyldendal: Oslo. s. 70–92.
 • Tjersland, Odd Arne & Nystrøm, Morten (1996). Etterundersøkelser av misbrukere: Kan vi måle endringer på mer sammenlignbare måter? I Waal, Helge & Duckert, F. (Red.), SIFA-rapport. SIFA, Oslo. s. 79–96.
 • Tjersland, Odd Arne (1996). Skilsmissemekling: Når historien må skrives på en ny måte. I Reichelt, Sissel & Haavind, Hanne (Red.), Aktiv psykoterapi. Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling. Ad Notam Gyldendal: Oslo. s. 169–183.
 • Tjersland, Odd Arne (1995). Psykologene i rettsvesenets tjeneste - dilemmaer, begrensninger og muligheter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 32, s. 1024–1031.
 • Tjersland, Odd Arne & Mossige, Svein (1995). En alternativ tilnærmingsmåte ved seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 32, s. 594–603.
 • Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Jensen, Tine Kristin (1995). Seksuelle overgrep mot barn: Er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid en kilde til problemoppløsning elle problemskaping? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 32, s. 517–535.
 • Tjersland, Odd Arne (1995). Extended Mediation in Norway. Mediation quarterly. ISSN 0739-4098. 12, s. 339–351.
 • Tjersland, Odd Arne & Eriksen, Per (1994). Fra karaktertrekk til relasjoner og språk. Om sentrale bidrag fra den systemteoretiske tradisjon til forståelsen av og arbeidet med menneskelige livsproblemer. I Reichelt, Sissel (Red.), Psykologi i forandring. Norsk Psykologforening, Oslo. s. 125–144.
 • Tjersland, Odd Arne (1994). Den tapende part. I Frønes, Ivar & Hompland, Andreas (Red.), Den nye barne- og familieboka. 20 spørsmål om familiebildene. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-22378-7. s. 127–133.
 • Tjersland, Odd Arne (1994). Behandlingstilbud i stedet for straff. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 4, s. 52–55.
 • Tjersland, Odd Arne (1993). Familieterapi, Psykoterapi med voksne. Tano, Oslo. ISSN 82-518-3165-2. s. 115–131.
 • Tjersland, Odd Arne (1990). From universe to multiverses - and back again. Family Process. ISSN 0014-7370. 29, s. 385–397.
 • Tjersland, Odd Arne (1989). Fra univers til multiverser - og tilbake igjen. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 17, s. 82–95.
 • Tjersland, Odd Arne; Jansen, Ulf & Skolseg, Roar (1989). Blod er tykkere enn vann. Erfaringer fra foreldregrupper til stoffmisbrukere. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 17, s. 82–95.
 • Haaland, Kirsti Ramfjord; Selbekk, Reidar & Tjersland, Odd Arne (1988). Parterapi med bruk av reflekterende team. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 16, s. 153–160.
 • Reichelt, Sissel; Amlien, Øyvind & Tjersland, Odd Arne (1976). Atferdsterapeutiske synspunkter på konsultasjon i familier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 13(8).
 • Jensen, Lennart L. & Tjersland, Odd Arne (1975). Atferdsterapi og marxisme. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. s. 21–38.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engen, Gunnar; Jansen, Ulf; Todd - Kvam, Mari & Tjersland, Odd Arne (2022). ALLIANSER.Verdier, metoder og teori i behandlings- og miljøorientert arbeid med barn, unge og deres familier . Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205563957. 290 s.
 • Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen, Ulf (2010). Allianser. Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40025-2. 317 s.
 • Tjersland, Odd Arne; Engen, G. & Jansen, Ulf (1998). Våge å leve. En lærebok om alternative veier i behandling basert på erfaringene fra Tyrili. Tano-Aschehoug. ISBN 82-518-3657-3. 208 s.
 • Tjersland, Odd Arne (1992). Samlivsbrudd og foreldreskap. Meklingsprosessens psykologi. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-21567-9. 258 s.
 • Jensen, Lennart L.; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (1980). Atferdsterapi i Norge. Pax Forlag. ISBN 82-530-1097-4. 228 s.
 • Lomell-Jensen, Lennart; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (1980). Atferdsterapi i Norge. Pax forlag, Oslo..
 • Amlien, Øyvind & Tjersland, Odd Arne (1977). Atferdsterapi - dressur eller hjelp til selvhjelp. Konsultasjonserfaringer fra familier. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-01675-7. 250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2019). Derfor bør delt bosted ikke bli lovens førende prinsipp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2019). Derfor bør delt bosted ikke bli lovens førende prinsipp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Andenæs, Agnes; Kjøs, Peder & Tjersland, Odd Arne (2017). «Delt bosted» – hva sier forskningen? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(3), s. 277–283.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren & Madsen, Ole Jacob [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 198(5), s. 28–29.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2013). Parent-mediation: A study of communication and phenomena contributing to severe conflicts.
 • Tjersland, Odd Arne (2006). Seksuelle overgrep mot barn: Opprørende, krevende, viktig og meningsfullt arbeid for terapeuter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 43, s. 1010–1011.
 • Tjersland, Odd Arne (2001). To "likeverdige " hjem - til beste for hvem? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (2001). Giving sound to silent voices in cases of sexual abuse.
 • Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (2000). Working with families in cases of sexual abuse. Preliminary experiences from a clinical researchproject.
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke & Mossige, Svein (2000). Refleksjoner over dilemmaer behandlere møter i diffuse overgrepssaker i familier: Noen foreløpige erfaringer fra Fobik-prosjektet.
 • Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2000). Barnevernet i overgrepssaker i familier - En ananlyse av barnevernets intervensjoner i saker om sesuelle overgrep.
 • Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (1999). Working with families concerned with the question of child sexual abuse - preliminary experiences from a clinical research-project.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (1998). Samtaler med barn og foreldre i konfliktfylte separasjoner.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about sexual abuse; what are the best interests of the child?
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child abuse;a presentation of a research design.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child sexual abuse; a presentation of a research design.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about child sexual abuse; what are the best interests of the child?
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation.
 • Tjersland, Odd Arne (1996). Hva kan det komme av at flere skiller lag og hvilke implikasjoner kan vi trekke av dette?
 • Tjersland, Odd Arne (1996). Er dette en invitasjon til dialog? Stoffmisbruk. ISSN 0333-144X. 2, s. 9–10.
 • Tjersland, Odd Arne (1996). Familievernet i Norge. Utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 33, s. 439–440.
 • Tjersland, Odd Arne (1996). (S)kjønner vi alt?
 • Tjersland, Odd Arne (1994). Rewriting the story of marriage and separation during the mediation process.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (1994). Om fredsmeklerens bevegelser i et demilitarisert ingenmannsland.
 • Tjersland, Odd Arne (1994). Familieterapiens keisere og deres nøytralitetsidealer.
 • Tjersland, Odd Arne (1978). Hjemmekonsulenten - en ny og viktig stilling ved våre sosialkontorer. Sosialt forum - sosialt arbeid. ISSN 0332-8791. s. 26–30.
 • Askeland, Ingunn Rangul; Lømo, Bente; Strandmoen, John-Filip; Heir, Trond & Tjersland, Odd Arne (2012). Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-060-7.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2009). FORM-prosjektet: Foreldremekling ved samlivsbrudd. Delrapport nr. 1. Psykologisk institutt, UiO. Psykologisk institutt,, UiO.
 • Tjersland, Odd Arne; Reichelt, Sissel & Eriksen, Per (2002). Developments within the systems approach and som ensuing theraputic contradictions. Upublisert arbeid, Psykologisk institutt.
 • Tjersland, Odd Arne; Engen, G. & Jansen, Ulf (1998). Tvangsplassering av rusmiddelmisbrukere;lover, faglige betraktninger og rettesnorer for praksis. En veileder for institusjoner. Kompetansesenter-rus Oslo og Akershus.
 • Tjersland, Odd Arne (1996). Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. Utprøving og utvikling av et registreringssystem for evaluering av virksomheten i institutsjoner for stoffmisbrukere. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Tjersland, Odd Arne (1995). Misbrukere før, under og etter institusjonesopphold. En retrospektiv undersøkelse av elever ved Tyrilikollektivet. Rusmiddeldirektoratet. ISSN 82-90594-59-3.
 • Tjersland, Odd Arne & Jansen, Ulf (1994). Tyrilisenteret i Oslo: Faglig plattform og handlingsplan. Tyrilistiftelsen.
 • Tjersland, Odd Arne (1994). Studie av "Kind in Noot"; et alternativt behandlingstilbud for barn og familier der det er reist spørsmål om overgrep. Psykologisk institutt, universitetet i Oslo.
 • Tjersland, Odd Arne (1993). Fra påvirkning til samskaping: Om utviklingstrekk innenfor familieterapi.
 • Tjersland, Odd Arne (1993). Skilsmissemekling som historie-konstruksjon.
 • Tjersland, Odd Arne; Eiternes, Sølvi & Mørkedal, Anne Helene (1983). En oppfølging av barn innlagt ved Østbytunet barnepsykiatriske behandlingshjem og skole, 1969 - 1979. Østbytunet, Fjellhamar.
 • Amlien, Øyvind & Tjersland, Odd Arne (1974). Utprøving av en konsultasjonsmodell. Bruk av foreldre som atferds-"terapeuter" overfor egne barn. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 8. juli 2019 15:49

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter