Odd Arne Tjersland

Professor emeritus - Psykologisk institutt
Bilde av Odd Arne Tjersland
English version of this page
Rom S04-03
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO

Faglige interesser

 • Behandling av barn, ungdom og familier, og der følgende syv fordypningsområder har stått sentralt:

 • Tilnærmingsmåter til barn med ulike former for emosjonelle vansker ved hjelp av sosial læringsteori og atferdsendrende tilnærmingsmåter

 • Familieterapi basert på kommunikasjonsorientert og systemisk tenkning

 • Skilsmisseterapi (mekling/mediation): Hjelp til foreldre og barn som befinner seg i skilsmissekonflikter

 • Institusjonsbehandling av barn og unge

 • Etiske problemstillinger knyttet til behandling og utredning av barn (problemstillinger der barns beste står i fokus)

 • Seksuelle overgrep mot barn (hva som hender i familier når mistanker om seksuelle overgrep kommer frem og hva kan være passende hjelpetiltak)

 • Vold i nære relasjoner


For tiden involvert i tre store prosjekter:

 • Metodeutvikling for mekling i konfliktfylte saker (FORM- prosjektet)

 • Samvær og samarbeid etter samlivsbrudd (SAMSAM-prosjektet)

 • En prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold (ATVT-prosjektet) 

Undervisning

Bakgrunn

 • Utdannet ved Psykologisk institutt (PSI), UiO i 1974. Spesialist i klinisk barnepsykologi 1986 og i klinisk familiepsykologi i 1995. Klinisk virksomhet i fulltid over om lag 15 år, først innen psykisk helsevern for barn- og ungdom, behandling både poliklinisk og i institusjon, senere innenfor familierådgivingen. I tillegg deltidsarbeid innfor PPT, barnevern og rusbehandling

 • Undervisning og forskning: Lektor i sosialt arbeid ved Norges kommunal- og sosialhøyskole og hjelpelærer ved PSI, UiO fra 1977 til 1996. Doktor philos i 1993 med avhandling om mekling knyttet til samlivsbrudd. Ansatt ved PSI som førsteamanuensis ved systemisk-kognitiv klinikk i 1996. Professor i klinisk psykologi fra 2002 samme sted

 • Visebestyrer ved PSI, UiO, 2002 - 2007, med ansvar for undervisning

 • Ledet forskningsprosjekter knyttet til mekling ved skilsmisser, institusjonsbehandling, seksuelle overgrep og vold i familier

Omfattende veiledning av psykologer og andre fagfolk, både knyttet til skriftlige arbeider og klinisk arbeid.

 • Skriftlig produksjonsliste på 75 arbeider, derav fem lærebøker og 37 fagartikler i tidsskrifter og lærebøker, i overveiende grad som førsteforfatter

 • En av grunnleggerne av Institutt for Aktiv Psykoterapi 

Samarbeid

 • Med NKVTS; forskningsprosjekt knyttet til terapi med menn som utøver vold mot familiemedlemmer.

 • Med BLD, BUFdir, ansatte på familiekontorer og forskningsmiljøer ved SIRUS; forskningsprosjekter knyttet til separasjon og skilsmisse 

Emneord: Klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Publikasjoner

 • Lømo, Bente; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2019). Finding a common ground: Therapist responsiveness to male clients who have acted violently against their female partner. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605. . doi: 10.1177/0886260519862271
 • Tjersland, Odd Arne (2019). Faglig innspill om pakkeforløp og forståelsen av psykologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  56(11), s 848- 852
 • Todd-Kvam, Mari; Lømo, Bente & Tjersland, Odd Arne (2019). Braving the elements: Ambivalence as opportunities for change in individual psychotherapy with men using intimate partner violence. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10(JULY), s 1- 15 . doi: 10.3389/fpsyg.2019.01693 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). High-conflict parents in mediation: An analysis of dialogues and sources to conflict. Conflict Resolution Quarterly.  ISSN 1536-5581.  35(4), s 335- 349 . doi: 10.1002/crq.21214 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). Mediation strategies in the face of custody conflicts. Conflict Resolution Quarterly.  ISSN 1536-5581.  36(4), s 293- 309 . doi: 10.1002/crq.21241 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lømo, Bente; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605.  33(16), s 2579- 2601 . doi: 10.1177/0886260516628290
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2017). Forskningen på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd : et fremoverrettet tilbakeblikk. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  45(1), s 6- 26 . doi: 10.18261/issn.0807-7487-2017-01-02
 • Strandmoen, John-Filip; Askeland, Ingunn Rangul; Tjersland, Odd Arne; Wentzel-Larsen, Tore & Heir, Trond (2016). Intimate Partner Violence in Men Voluntarily Attending Treatment: A Study of Couple Agreement. Violence and Victims.  ISSN 0886-6708.  31(1), s 124- 134 . doi: 10.1891/0886-6708.VV-D-13-00193
 • Kjøs, Peder; Madsen, Ole Jacob & Tjersland, Odd Arne (2015). "Barnets beste" i mekling ved samlivsbrudd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(7), s 570- 579
 • Tjersland, Odd Arne (2015). Why and how should family therapists take part in family therapy research?. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  43(4), s 332- 344 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke & Haavind, Hanne (2015). Mandatory Mediation outside the Court: A Process and Effect Study. Conflict Resolution Quarterly.  ISSN 1536-5581.  33(1), s 19- 34 . doi: 10.1002/crq.21129
 • Bøhren, Idunn Egaas; Stabrun, Rebekka & Tjersland, Odd Arne (2014). ""De har litt sånn bob-bob-stemme"" : en studie av ""In My Shoes"" brukt i barnesamtaler ved skilsmissekonflikter. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  42(4), s 272- 294
 • Kjøs, Peder; Tjersland, Odd Arne & Roen, Katrina (2014). The Mediation Window: Regulation of Argumentation and Affect in Custody Mediation. Journal of Divorce and Remarriage.  ISSN 1050-2556.  55(7), s 527- 538 . doi: 10.1080/10502556.2014.950901
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2013). Hvordan virker obligatorisk foreldremekling ved store konflikter?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  16(1), s 17- 30
 • Tjersland, Odd Arne; Lindheim, Maren Østvold & Gudmundson, Per Gunnar M. (2012). A process study of group therapy with children who have been exposed to violence in their family. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  40(1), s 6- 26
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2010). Mekling ved samlivsbrudd: en oversikt over effektstudier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(8), s 705- 714
 • Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  9, s 461- 478
 • Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (2010). Mekling ved samlivsbrudd: modeller og ideologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(8), s 692- 700
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2009). Ringer i vannet: Det kliniske intervju med par fra et systemisk perspektiv, I:  Det kliniske intervjuet.  Gyldendal Akademisk.
 • Rønnestad, Michael Helge & Tjersland, Odd Arne (2009). Å gå til psykololog, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel 18.  s 267 - 283
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Juuhl-Langseth, Monica; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2008). From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy.  ISSN 0897-5353.  19, s 242- 258
 • Tjersland, Odd Arne; Helskog, Guro Hansen & Lærum, Kristin Tafjord (2007). De voksnes reaksjoner på bruddet, I: Guro Hansen Helskog & Kristin Tafjord Lærum (red.),  Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd.  Modum Bad -Samlivssenteret.  ISBN 978-82-92014-10-3.  1.  s 47 - 54
 • Tjersland, Odd Arne; Helskog, Guro Hansen & Lærum, Kristin Tafjord (2007). Typiske reaksjonsmåter hos barn, I: Guro Hansen Helskog & Kristin Tafjord Lærum (red.),  Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd.  Modum Bad -Samlivssenteret.  ISBN 978-82-92014-10-3.  1.  s 29 - 35
 • Juuhl-Langseth, Monica; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2006). Mor–datter - forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43(10), s 1012- 1022
 • Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Wenke, Gulbrandsen; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2006). Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  11, s 297- 306 . doi: 10.1111/j.1365-2206.2006.00409.x
 • Jensen, Tine Kristin; Jensen, Tine; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Reichelt, Sissel (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children's perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134.  29(12), s 1395- 1413
 • Mossige, Svein; Jensen, Tine Kristin; Gulbrandsen, Wenke; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2005). Children's narratives of sexual abuse: What characterizes them and how do they contribute to meaning-making?. Narrative Inquiry.  ISSN 1387-6740.  15(2), s 377- 404
 • Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2004). From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies.  ISSN 1195-4396.  23, s 67- 82
 • Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 295- 306
 • Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del I: Behandlingsideer og kjennetegn ved utvalget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 282- 294
 • Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (2002). Barn i en relasjonsorientert tilnærming til seksuelle overgrep i familien. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  30, s 3- 19
 • Birkeland, Ide; Brekke, Eva & Tjersland, Odd Arne (1999). Nye perspektiver på konfliktfylte møter. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  27, s 69- 86 Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne (1999). Evaluation of Mediation and Parental Cooperation Based on Observations and Interviews with the Clients in a Mediation Project. Mediation quarterly.  ISSN 0739-4098.  16, s 407- 423 Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne (1999). Gruppeveiledning av familieterapeuter, I:  Psykoterapiveiledning.  Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3768-5.  s 191 - 209 Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne (1998). Strategies in mediation explored and developed during a research project. Mediation quarterly.  ISSN 0739-4098.  15, s 105- 117 Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne (1996). Skilsmissemekling: Når historien må skrives på en ny måte, I: Sissel Reichelt & Hanne Haavind (red.),  Aktiv psykoterapi. Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling.  Ad Notam Gyldendal: Oslo.  s 169 - 183
 • Tjersland, Odd Arne & Nystrøm, Morten (1996). Etterundersøkelser av misbrukere: Kan vi måle endringer på mer sammenlignbare måter?, I: Helge Waal & F. Duckert (red.),  SIFA-rapport.  SIFA, Oslo.  s 79 - 96
 • Tjersland, Odd Arne; Reichelt, Sissel & Eriksen, Per (1996). Terapeutiske muligheter og motsigelser i systemisk tenkning, I: Sissel Reichelt & Hanne Haavind (red.),  Aktiv psykoterapi. Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling.  Ad Notam Gyldendal: Oslo.  s 70 - 92
 • Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Jensen, Tine Kristin (1995). Seksuelle overgrep mot barn: Er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid en kilde til problemoppløsning elle problemskaping?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  32, s 517- 535
 • Tjersland, Odd Arne & Mossige, Svein (1995). En alternativ tilnærmingsmåte ved seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  32, s 594- 603
 • Tjersland, Odd Arne (1995). Extended Mediation in Norway. Mediation quarterly.  ISSN 0739-4098.  12, s 339- 351
 • Tjersland, Odd Arne (1995). Psykologene i rettsvesenets tjeneste - dilemmaer, begrensninger og muligheter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  32, s 1024- 1031
 • Tjersland, Odd Arne (1994). Behandlingstilbud i stedet for straff. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  4, s 52- 55
 • Tjersland, Odd Arne (1994). Den tapende part, I: Ivar Frønes & Andreas Hompland (red.),  Den nye barne- og familieboka. 20 spørsmål om familiebildene.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22378-7.  s 127 - 133
 • Tjersland, Odd Arne & Eriksen, Per (1994). Fra karaktertrekk til relasjoner og språk. Om sentrale bidrag fra den systemteoretiske tradisjon til forståelsen av og arbeidet med menneskelige livsproblemer, I: Sissel Reichelt (red.),  Psykologi i forandring.  Norsk Psykologforening, Oslo.  s 125 - 144
 • Tjersland, Odd Arne (1993). Familieterapi, I:  Psykoterapi med voksne.  Tano, Oslo.  ISBN 82-518-3165-2.  s 115 - 131
 • Tjersland, Odd Arne (1990). From universe to multiverses - and back again. Family Process.  ISSN 0014-7370.  29, s 385- 397
 • Tjersland, Odd Arne (1989). Fra univers til multiverser - og tilbake igjen. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  17, s 82- 95
 • Tjersland, Odd Arne; Jansen, Ulf & Skolseg, Roar (1989). Blod er tykkere enn vann. Erfaringer fra foreldregrupper til stoffmisbrukere. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  17, s 82- 95
 • Haaland, Kirsti Ramfjord; Selbekk, Reidar & Tjersland, Odd Arne (1988). Parterapi med bruk av reflekterende team. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  16, s 153- 160
 • Reichelt, Sissel; Amlien, Øyvind & Tjersland, Odd Arne (1976). Atferdsterapeutiske synspunkter på konsultasjon i familier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  13(8) Vis sammendrag
 • Jensen, Lennart L. & Tjersland, Odd Arne (1975). Atferdsterapi og marxisme. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  (1), s 21- 38

Se alle arbeider i Cristin

 • Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen, Ulf (2010). Allianser. Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40025-2.  317 s.
 • Tjersland, Odd Arne; Engen, G. & Jansen, Ulf (1998). Våge å leve. En lærebok om alternative veier i behandling basert på erfaringene fra Tyrili. Tano-Aschehoug.  ISBN 82-518-3657-3.  208 s. Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne (1992). Samlivsbrudd og foreldreskap. Meklingsprosessens psykologi. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21567-9.  258 s.
 • Jensen, Lennart L.; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (1980). Atferdsterapi i Norge. Pax Forlag.  ISBN 82-530-1097-4.  228 s.
 • Lomell-Jensen, Lennart; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (red.) (1980). Atferdsterapi i Norge. Pax forlag, Oslo..
 • Amlien, Øyvind & Tjersland, Odd Arne (1977). Atferdsterapi - dressur eller hjelp til selvhjelp. Konsultasjonserfaringer fra familier. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-01675-7.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2019). Derfor bør delt bosted ikke bli lovens førende prinsipp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2019). Derfor bør delt bosted ikke bli lovens førende prinsipp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren; Madsen, Ole Jacob; Moss, Sigrun Marie; Oddli, Hanne; Roen, Katrina; Råbu, Marit; Skjelsbæk, Inger; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  198(5), s 28- 29
 • Andenæs, Agnes; Kjøs, Peder & Tjersland, Odd Arne (2017). «Delt bosted» – hva sier forskningen?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(3), s 277- 283
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2013). Parent-mediation: A study of communication and phenomena contributing to severe conflicts.
 • Askeland, Ingunn Rangul; Lømo, Bente; Strandmoen, John-Filip; Heir, Trond & Tjersland, Odd Arne (2012). Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2009). FORM-prosjektet: Foreldremekling ved samlivsbrudd. Delrapport nr. 1. Psykologisk institutt, UiO.
 • Tjersland, Odd Arne (2006). Seksuelle overgrep mot barn: Opprørende, krevende, viktig og meningsfullt arbeid for terapeuter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43, s 1010- 1011
 • Tjersland, Odd Arne; Reichelt, Sissel & Eriksen, Per (2002). Developments within the systems approach and som ensuing theraputic contradictions. Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne (2001). To "likeverdige " hjem - til beste for hvem?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (2001). Giving sound to silent voices in cases of sexual abuse. Vis sammendrag
 • Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (2000). Barnevernet i overgrepssaker i familier - En ananlyse av barnevernets intervensjoner i saker om sesuelle overgrep. Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke & Mossige, Svein (2000). Refleksjoner over dilemmaer behandlere møter i diffuse overgrepssaker i familier: Noen foreløpige erfaringer fra Fobik-prosjektet.
 • Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (2000). Working with families in cases of sexual abuse. Preliminary experiences from a clinical researchproject. Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (1999). Working with families concerned with the question of child sexual abuse - preliminary experiences from a clinical research-project. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about child sexual abuse; what are the best interests of the child?. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about sexual abuse; what are the best interests of the child?.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child abuse;a presentation of a research design. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child sexual abuse; a presentation of a research design. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (1998). Samtaler med barn og foreldre i konfliktfylte separasjoner.
 • Tjersland, Odd Arne; Engen, G. & Jansen, Ulf (1998). Tvangsplassering av rusmiddelmisbrukere;lover, faglige betraktninger og rettesnorer for praksis. En veileder for institusjoner. Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne (1996). (S)kjønner vi alt?.
 • Tjersland, Odd Arne (1996). Er dette en invitasjon til dialog?. Stoffmisbruk.  ISSN 0333-144X.  2, s 9- 10
 • Tjersland, Odd Arne (1996). Familievernet i Norge. Utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  33, s 439- 440
 • Tjersland, Odd Arne (1996). Hva kan det komme av at flere skiller lag og hvilke implikasjoner kan vi trekke av dette?.
 • Tjersland, Odd Arne (1996). Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. Utprøving og utvikling av et registreringssystem for evaluering av virksomheten i institutsjoner for stoffmisbrukere.
 • Tjersland, Odd Arne (1995). Misbrukere før, under og etter institusjonesopphold. En retrospektiv undersøkelse av elever ved Tyrilikollektivet.
 • Gulbrandsen, Wenke & Tjersland, Odd Arne (1994). Om fredsmeklerens bevegelser i et demilitarisert ingenmannsland.
 • Tjersland, Odd Arne (1994). Familieterapiens keisere og deres nøytralitetsidealer.
 • Tjersland, Odd Arne (1994). Rewriting the story of marriage and separation during the mediation process.
 • Tjersland, Odd Arne (1994). Studie av "Kind in Noot"; et alternativt behandlingstilbud for barn og familier der det er reist spørsmål om overgrep.
 • Tjersland, Odd Arne & Jansen, Ulf (1994). Tyrilisenteret i Oslo: Faglig plattform og handlingsplan.
 • Tjersland, Odd Arne (1993). Fra påvirkning til samskaping: Om utviklingstrekk innenfor familieterapi.
 • Tjersland, Odd Arne (1993). Skilsmissemekling som historie-konstruksjon.
 • Tjersland, Odd Arne; Eiternes, Sølvi & Mørkedal, Anne Helene (1983). En oppfølging av barn innlagt ved Østbytunet barnepsykiatriske behandlingshjem og skole, 1969 - 1979.
 • Tjersland, Odd Arne (1978). Hjemmekonsulenten - en ny og viktig stilling ved våre sosialkontorer. Sosialt forum - sosialt arbeid.  ISSN 0332-8791.  (2), s 26- 30
 • Amlien, Øyvind & Tjersland, Odd Arne (1974). Utprøving av en konsultasjonsmodell. Bruk av foreldre som atferds-"terapeuter" overfor egne barn.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 8. juli 2019 15:49

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter