Kirsten Benum

Emeritus
Bilde av Kirsten Benum
English version of this page
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Prosjektmedarbeider i NFR prosjektet ”An intensive prosess- outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy”

 • Klinisk forskning, terapeututvikling og den terapeutiske relasjon

 • Integrasjon i psykoterapi

 • Traumepsykologi, tilknytningspsykologi, mindfulness og mentalisering 

 Undervisning

Bakgrunn

 • Mag.art i psykologi 1980

 • Spesialist i klinisk psykologi 1994

 • Stipendiat med prosjektet ”Forum for kvinneterapi”

 • 1. amanuensis II ved Psykologisk institutt

 • Forsker ved Senter for sosialt nettverk og helse, Ullevål Sykehus med epidemiologiske undersøkelser, intervensjonsprogram for personer med depresjon, hjerte-karlidelser, etablering av nettverksgrupper som forebyggende strategi

 • Privat praksis fra 1994. Arbeidet spesielt med komplekse traumelidelser

 • Fra 2008- 1. amanuensis i klinisk psykologi Psykologisk Institutt. Member of Faculty ved Institutt for aktiv psykoterapi

Priser

The Cornelia B. Wilbur Awward fra The International Society for the Study og Dissiociation, Chicago 2008

Verv

 Leder for klinikk II, Psykologisk Institutt

Samarbeid

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging , RVTS. (hjemmeside rvts.no)

Emneord: Klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 8. juli 2019 13:41