Kirsten Benum

Emeritus
Bilde av Kirsten Benum
English version of this page
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Prosjektmedarbeider i NFR prosjektet ”An intensive prosess- outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy”

 • Klinisk forskning, terapeututvikling og den terapeutiske relasjon

 • Integrasjon i psykoterapi

 • Traumepsykologi, tilknytningspsykologi, mindfulness og mentalisering 

 Undervisning

Bakgrunn

 • Mag.art i psykologi 1980

 • Spesialist i klinisk psykologi 1994

 • Stipendiat med prosjektet ”Forum for kvinneterapi”

 • 1. amanuensis II ved Psykologisk institutt

 • Forsker ved Senter for sosialt nettverk og helse, Ullevål Sykehus med epidemiologiske undersøkelser, intervensjonsprogram for personer med depresjon, hjerte-karlidelser, etablering av nettverksgrupper som forebyggende strategi

 • Privat praksis fra 1994. Arbeidet spesielt med komplekse traumelidelser

 • Fra 2008- 1. amanuensis i klinisk psykologi Psykologisk Institutt. Member of Faculty ved Institutt for aktiv psykoterapi

Priser

The Cornelia B. Wilbur Awward fra The International Society for the Study og Dissiociation, Chicago 2008

Verv

 Leder for klinikk II, Psykologisk Institutt

Samarbeid

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging , RVTS. (hjemmeside rvts.no)

Emneord: Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Karlsen, Kari Ebbesen; Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid; Ulleberg, Pål & Benum, Kirsten (2018). Effect of yoga in the treatment of eating disorders: A single-blinded randomized controlled trial with 6-months follow-up.. International Journal of Yoga.  ISSN 0973-6131.  11(2), s 166- 169 . doi: 10.4103/ijoy.IJOY_3_17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus; Gullestad, Siri Erika; Haavind, Hanne; Reichelt, Sissel; Råbu, Marit; Stänicke, Erik; Lippe, Anna Louise von der & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy.  ISSN 0022-0116.  49, s 87- 97 . doi: 10.1007/s10879-018-9405-z
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne; Stänicke, Erik & Mcleod, John (2017). How Usual is Treatment as Usual? Experienced Therapists’ Reflections on Participation in Practice-based Research.. Counselling Psychology Quarterly.  ISSN 0951-5070. . doi: 10.1080/09515070.2017.1397502 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Benum, Kirsten (2017). Rorschach Assessment of Two Distinctive Personality States of a Person With Dissociative Identity Disorder. Journal of Personality Assessment.  ISSN 0022-3891.  101(2), s 213- 228 . doi: 10.1080/00223891.2017.1391273 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne & Mcleod, John (2016). A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora".. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy.  ISSN 1553-0124.  12(3), s 158- 193
 • Halvorsen, Margrethe S.; Mcleod, John; Benum, Kirsten & Haavind, Hanne (2016). Response to Commentaries on A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora": Conceptualizing the Complexity of Change in Psychotherapy: The Case of “Cora”. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy.  ISSN 1553-0124.  12(3), s 224- 237
 • Anstorp, Trine-Lise & Benum, Kirsten (2014). Hva trenger terapeuten for å gi god traumebehandling?, I:  Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  Kap. 1.  s 19 - 38
 • Benum, Kirsten (2014). Tidlig traumatisering og heling i den terapeutiske relasjonen, I:  Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  Kap. 3.  s 52 - 77
 • Benum, Kirsten (2014). Ubehaget som kilde til egenutvikling for terapeuten, I: Anna Louise von der Lippe; Helene A Nissen-Lie & Hanne Oddli (red.),  Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205472136.  Kap. 12.  s 253 - 276
 • Benum, Kirsten (2013). Teorier som bidrar til integrasjon i psykoterapi: et prismeperspektiv, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  Kapittel 3.  s 85 - 114
 • Benum, Kirsten & Halvorsen, Margrethe S. (2013). Terapeuten som emosjonelt anker, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  kapittel 8.  s 219 - 246
 • Benum, Kirsten (2011). Traumeterapi med voksne klienter. De første samtalene som tidlig intervensjon, I: Anna Louise Von der Lippe & Michael Helge Rønnestad (red.),  Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39972-3.  11.  s 243 - 267
 • Benum, Kirsten (2006). Fra monolog til dialig. Oppmerksomhetstrening som metode for selvaksept og nærhet, I: Trine Anstorp; Kirsten Benum & Marianne Jakobsen (red.),  Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00714-4.  13.  s 229 - 245
 • Benum, Kirsten (2006). Når tilknyningen blir traumatisert, I: Trine Anstorp; Kirsten Benum & Marianne Jakobsen (red.),  Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00714-4.  2.  s 22 - 42
 • Jakobsen, Marianne; Anstorp, Trine & Benum, Kirsten (2006). Dissosiasjon- noen diagnostiske overveielser, I: Trine Anstorp; Kirsten Benum & Marianne Jakobsen (red.),  Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00714-4.  6.  s 89 - 101
 • Benum, Kirsten (2003). Dissosiasjon som beskyttelse mot overgrep, I: Torkil Berge; Eva Axelsen; Geir Høstmark Nielsen; Inger Hilde Nordhus & Reidar Ommundsen (red.),  Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-817-1.  Kapittel 8.  s 155
 • Benum, Kirsten (2003). Møte med den som er alene og redd. Ressursorientert terapiarbeid med fokus på etablering av trygghet og beskyttelse etter langvarige traumer, I: Trine Anstorp; Beate Indrebø Hovland & Elisabeth Torp (red.),  Fra SKAM til VERDIGHET. Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00206-4.  7.  s 135 - 162
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Bast- Pettersen, Rita & Benum, Kirsten (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (9), s 801- 843
 • Benum, Kirsten; Anstorp, Trine & Unwin, Catherine (1995). Endring av livsstil og mestring av stress Psykososiale metoder i forebygging av hjerte-karsykdommer, I: Odd Steffen Dalgard; Elsa Døhlie & Mette Ystgård (red.),  Sosialt nettverk Helse og samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-41578-3.  Kap. 13.  s 268 - 301
 • Anstorp, Trine & Benum, Kirsten (1994). Coping with powerlessness as a stress factor in helath profession, In Dennis R. Trent & Colin Reed (ed.),  Promotion of Mental Health volume 4 1994.  Avebury.  ISBN 1-85972-065-X.  27.  s 233 - 239
 • Benum, Kirsten & Clasen, Anne-Kari (1994). MELLOM TAUSHET OG FARE Om kulturelle fortolkninger av psykiske problemer og forsøk på å skape ny mening. Psyke & Logos.  ISSN 0107-1211.  (15), s 171- 190
 • Benum, Kirsten & Anstorp, Trine (1993). Understanding psychiatric symptomes as coping reactions to violence and sexual abuse, In Dennis R. Trent & Colin Reed (ed.),  Promotion of Mental Health volume 3 1993.  Avebury.  ISBN 1-85628-619-3.  2.  s 17 - 26
 • Benum, Kirsten (1992). Når kvinner knytter sitt begjær til underordning. Et utkast til forståelse av mishandling basert på terapeutiske erfaringer. Nytt om Kvinneforskning.  ISSN 0333-0265.  (4-5), s 52- 58
 • Dalgard, Odd Steffen; Anstorp, Trine; Benum, Kirsten; Sørensen, Tom & Moum, Torbjørn (1990). Social Psychiatric fiels Studies in Oslo, In Susan A. Wheelan; Emmy A. Pepitone & Wicki Abt (ed.),  ADVANCES IN FIELD THEORY.  Sage Publications.  ISBN 0-8039-3979-5.  18.  s 230 - 243
 • Anstorp, Trine; Benum, Kirsten; Dalgard, Odd Steffen & Sørensen, Tom (1988). Metoder for endring av sosiale nettverk, I: Odd Steffen Dalgard & Tom Sørensen (red.),  Sosialt nettverk og psykisk helse.  Tano.  ISBN 82-518-2489-3.  Del II.  s 173 - 191
 • Benum, Kirsten; Anstorp, Trine; Dalgard, Odd Steffen & Sørensen, Tom (1987). Social networkstimulation as Health prmotion in a high risk group og middle - aged women. Acta Psychiatrica Scandinavica Supplementum.  ISSN 0065-1591.  76, s 34- 41

Se alle arbeider i Cristin

 • Anstorp, Trine-Lise & Benum, Kirsten (2014). Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  389 s.
 • Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (red.) (2013). God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  358 s.
 • Anstorp, Trine; Benum, Kirsten & Jakobsen, Marianne (red.) (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00714-4.  303 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren; Madsen, Ole Jacob; Moss, Sigrun Marie; Oddli, Hanne; Roen, Katrina; Råbu, Marit; Skjelsbæk, Inger; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  198(5), s 28- 29
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Chatburn, Eleanor; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne & Gjelsvik, Bergljot (2017). Key characteristics of flash-forwards in recurrently suicidal patients.
 • Gjelsvik, Bergljot; Chatburn, Eleanor; Benum, Kirsten & Oddli, Hanne (2017). Suicidal imagery: A catalyst in the suicidal process?.
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Chatburn, Eleanor & Gjelsvik, Bergljot (2017). 'I wanted to kill the body, not the experience'. Suicidal imagery as transitional space..
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne; Øiestad, Guro & Mcleod, John (2016). The journey towards becoming an integrative psychotherapist: Teaching integration in as a perspective on theory, research and practice..
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). En terapeut sine refleksjoner over en time med høyt nivå av Referential Activity.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). Hvordan jobber erfarne terapeuter i praksis? Kasusstudier som metode.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). The expert therapist reflecting on high Referential Activity (symbolization) in a session.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Stänicke, Erik & Oddli, Hanne (2015). How usual is treatment as usual? Erfarne terapeuters refleksjoner over forskningsdeltagelse..
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Stänicke, Erik & Oddli, Hanne (2015). How usual is treatment as usual? Experienced therapists’ reflections on research participation..
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Stänicke, Erik (2015). Expert therapists as clinicians and research participants.
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Stänicke, Erik (2015). Klinisk ekspertise – hva er det og hvordan viser det seg i praksis? Analyser av ekspertterapeuter som klinikere, lærere og forskningsdeltakere..
 • Stänicke, Erik; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Oddli, Hanne (2015). Timing as an aspect of expertise.
 • Stänicke, Erik; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Oddli, Hanne (2015). Timing som et aspekt ved terapeutisk ekspertise.
 • Stänicke, Erik; Oddli, Hanne; Halvorsen, Margrethe S. & Benum, Kirsten (2015). Psykoterapiforskningen støtter ikke pakkeforløp. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Benum, Kirsten (2014). Bearbeiding etter voldtekt, I:  Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  Kap. 9.  s 185 - 196
 • Benum, Kirsten (2014). Terapeuten i møte mellom sterke påkjenninger og profesjonell egenomsorg, I:  Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  Kap. 22.
 • Benum, Kirsten (2014). Traumeforståelse i arbeid med vold og aggresjon, I:  Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  Kap. 12.  s 214 - 225
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Råbu, Marit; Stänicke, Erik & Rønnestad, Michael Helge (2014). How does alliance work develop in phases of psychotherapy?.
 • Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Intrduksjon, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  Forord.  s 9 - 17
 • Benum, Kirsten & Halvorsen, Margrethe S. (2013). The researcher, the therapist and the client: Integrating different voices in a case study of bond formation.
 • Benum, Kirsten & Halvorsen, Margrethe S. (2011). A life saving bond. When the therapeutic alliance is threatened by persistent suicidality.
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Bast-Pettersen, Rita; Benum, Kirsten; Hjort, Haldis; Mogård, Rigmor; Nyman, Inger; Schanke, Anne-Kristine & Toverud, Ruth (2004). Mannlige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  41
 • Benum, Kirsten (2001). Hjelperollen og myten om den gode hjelper. Diakoninytt.  ISSN 0807-4860.  (4), s 11- 13
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Bast-Pettersen, Rita; Benum, Kirsten; Hjort, Haldis; Mogård, Rigmor & Nyman, Inger (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  37, s 801- 843
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Bast-Pettersen, Rita; Benum, Kirsten; Hjort, Haldis; Mogård, Rigmor; Nyman, Inger; Schanke, Anne-Kristine & Toverud, Ruth (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  37
 • Benum, Kirsten (1996). Psykososialt forebyggende arbeid. Lærdommer fra Samlet plan for utviklingsprosjekter innendet sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene. Rapport nr 1/96.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 8. juli 2019 13:41