Eva Axelsen

Emeritus
Bilde av Eva  Axelsen
English version of this page
Mobiltelefon 90 96 09 08
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Psykologisk inst.Forskningsveien 3 A 0373 OSLO
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Psykoterapi

 • Teori, metodeutvikling.

 • Den terapeutiske relasjon

 • Psykiske problemer

 • Traumatisering

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand.psychol.

 • Spesialist i klinisk psykologi NPF

 • Omfattende terapipraksis

Emneord: Klinisk psykologi

Publikasjoner

2007. Psykoterapi og Bestialitetens historie. Gyldendal Akademiske.

2009. Symptomet som ressurs. Pax forlag.

 • Axelsen, Eva (2013). Utfordrende relasjonsarbeid. I Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3598-7. s. 247–268.
 • Axelsen, Eva (2013). Meningsskaping - en diamant i psykoterapi. I Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3598-7. s. 172–193.
 • Axelsen, Eva (2006). Hvordan fungerer hukommelsen ved senvirkninger etter traumer? I Anstorp, Trine; Benum, Kirsten & Jakobsen, Marianne (Red.), Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00714-4. s. 60–73.
 • Axelsen, Eva & Wessel, Ellen Margrethe (2006). Den traumatiserte hukommelsen: Hvordan fungerer hukommelsen ved senvirkninger etter traumet? I Anstorp, Trine; Benum, Kirsten & Jakobsen, Marianne (Red.), Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00714-4. s. 60–71.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (2003). Innledning - med samtalen som verktøy. I Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (Red.), Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-817-1. s. 9–14.
 • Axelsen, Eva (2003). Psykiske problemer - en kilde til utvikling. I Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (Red.), Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-817-1. s. 17–27.
 • Axelsen, Eva & Sveaass, Nora (2003). Å bygge opp der vold har brutt ned - terapi med mennesker som har vært utsatt for politisk vold. I Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (Red.), Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-817-1. s. 141–154.
 • Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2000). Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon. I Axelsen, E. Dalsgaard & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi. Cappelen Damm Akademisk. s. 13–19.
 • Axelsen, Eva (2000). Klienten som ekspert på seg selv. I Axelsen, E. Dalsgaard & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi. Cappelen Damm Akademisk. s. 13–20.
 • Axelsen, Eva & Hjort, Haldis (1997). Virkningene som viser seg lenge etterpå. I E. D. Axelsen & H. Hjort (Red.).33: Ut av det tause rommet. Møter med voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne & Hartmann, T (1994). Perspektiver på psykoterapeutisk arbeid. I Reichelt, Sissel (Red.), Psykologi i forandring. Norsk Psykologforening, Oslo. s. 109–124.

Se alle arbeider i Cristin

 • Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2013). God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3598-7. 358 s.
 • Axelsen, Eva & Bakke, Sissel (2012). Den nye tilbakereisen.Om forandring gjennom terapi. Pax Forlag. ISBN 9788253032986. 350 s.
 • Axelsen, Eva (2009). Symptomet som ressurs. Psykiske problemer og psykoterapi. Oslo: Pax forlag. 240 s.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Axelsen, Eva (2008). Virksomme faktorer i psykoterapi. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28742-9. 23 s.
 • Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2008). Psykoterapi ien tid, kultur og tradisjon. revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28742-9. 8 s.
 • Axelsen, Eva (2008). Klienten som ekspert på seg selv. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28742-9. 18 s.
 • Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2008). Veier til forandring: Virksomme faktorer i psykoterapi. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28742-9. 228 s.
 • Axelsen, Eva (2007). Psykoterapi og Bestialitetens Historie. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37122-4. 239 s.
 • Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (2003). Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-817-1. 285 s.
 • Berge, Tone; Axelsen, Eva; Holte, Arne; Nielsen, Geir Høstmark & Nordhus, Inger Hilde (2002). Mestring av depresjon: Veileder i forståelse og behandling av stemningslidelser (Coping with Depression: Guidelines in understanding and treatment of mood disorders). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, spesialnummer. (Journal of Norwegian Psychological Association, special issue).

Se alle arbeider i Cristin

 • Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Intrduksjon. I Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3598-7. s. 9–17.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 8. juli 2019 13:39