Eva Axelsen

Emeritus
Bilde av Eva  Axelsen
English version of this page
Mobiltelefon 90 96 09 08
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Psykologisk inst.Forskningsveien 3 A 0373 OSLO
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Psykoterapi

 • Teori, metodeutvikling.

 • Den terapeutiske relasjon

 • Psykiske problemer

 • Traumatisering

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand.psychol.

 • Spesialist i klinisk psykologi NPF

 • Omfattende terapipraksis

Emneord: Klinisk psykologi

Publikasjoner

2007. Psykoterapi og Bestialitetens historie. Gyldendal Akademiske.

2009. Symptomet som ressurs. Pax forlag.

 • Axelsen, Eva (2013). Meningsskaping - en diamant i psykoterapi, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  kapittel 6.  s 172 - 193
 • Axelsen, Eva (2013). Utfordrende relasjonsarbeid, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  Kapittel 9.  s 247 - 268
 • Axelsen, Eva (2006). Hvordan fungerer hukommelsen ved senvirkninger etter traumer?, I: Trine Anstorp; Kirsten Benum & Marianne Jakobsen (red.),  Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00714-4.  4.  s 60 - 73
 • Axelsen, Eva & Wessel, Ellen Margrethe (2006). Den traumatiserte hukommelsen: Hvordan fungerer hukommelsen ved senvirkninger etter traumet?, I: Trine Anstorp; Kirsten Benum & Marianne Jakobsen (red.),  Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00714-4.  Kap 4.  s 60 - 71 Vis sammendrag
 • Axelsen, Eva (2003). Psykiske problemer - en kilde til utvikling, I: Torkil Berge; Eva Axelsen; Geir Høstmark Nielsen; Inger Hilde Nordhus & Reidar Ommundsen (red.),  Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-817-1.  Del 1 Psykiske problemer - ulike innfallsvinkler.  s 17 - 27
 • Axelsen, Eva & Sveaass, Nora (2003). Å bygge opp der vold har brutt ned - terapi med mennesker som har vært utsatt for politisk vold, I: Torkil Berge; Eva Axelsen; Geir Høstmark Nielsen; Inger Hilde Nordhus & Reidar Ommundsen (red.),  Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-817-1.  Del 2. Overgrep og vold - forståelse og behandling.  s 141 - 154
 • Nielsen, Geir Høstmark; Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (2003). Innledning - med samtalen som verktøy, I: Torkil Berge; Eva Axelsen; Geir Høstmark Nielsen; Inger Hilde Nordhus & Reidar Ommundsen (red.),  Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-817-1.  Innledning.  s 9 - 14
 • Axelsen, Eva (2000). Klienten som ekspert på seg selv, I: E. Dalsgaard Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi.  Cappelen Damm Akademisk.  s 13 - 20
 • Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2000). Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon, I: E. Dalsgaard Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi.  Cappelen Damm Akademisk.  s 13 - 19
 • Axelsen, Eva & Hjort, Haldis (1997). Virkningene som viser seg lenge etterpå. I E. D. Axelsen & H. Hjort (Red.).33: Ut av det tause rommet. Møter med voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne & Hartmann, T (1994). Perspektiver på psykoterapeutisk arbeid, I: Sissel Reichelt (red.),  Psykologi i forandring.  Norsk Psykologforening, Oslo.  s 109 - 124

Se alle arbeider i Cristin

 • Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (red.) (2013). God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  358 s.
 • Axelsen, Eva & Bakke, Sissel (2012). Den nye tilbakereisen.Om forandring gjennom terapi. Pax Forlag.  ISBN 9788253032986.  350 s.
 • Axelsen, Eva (2009). Symptomet som ressurs. Psykiske problemer og psykoterapi. Oslo: Pax forlag.  240 s. Vis sammendrag
 • Axelsen, Eva (2008). Klienten som ekspert på seg selv. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-28742-9.  18 s.
 • Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2008). Psykoterapi ien tid, kultur og tradisjon. revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-28742-9.  8 s.
 • Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (red.) (2008). Veier til forandring: Virksomme faktorer i psykoterapi. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-28742-9.  228 s.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Axelsen, Eva (2008). Virksomme faktorer i psykoterapi. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-28742-9.  23 s.
 • Axelsen, Eva (2007). Psykoterapi og Bestialitetens Historie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37122-4.  239 s.
 • Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (red.) (2003). Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-817-1.  285 s.
 • Berge, Tone; Axelsen, Eva; Holte, Arne; Nielsen, Geir Høstmark & Nordhus, Inger Hilde (2002). Mestring av depresjon: Veileder i forståelse og behandling av stemningslidelser (Coping with Depression: Guidelines in understanding and treatment of mood disorders). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, spesialnummer. (Journal of Norwegian Psychological Association, special issue).

Se alle arbeider i Cristin

 • Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Intrduksjon, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  Forord.  s 9 - 17
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Reichelt, Sissel & Røed Hansen, Bjørg (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 8. juli 2019 13:39