Carl-Erik Grenness

Professor emeritus - Psykologisk institutt
Bilde av Carl-Erik Grenness
Telefon +47 22845197
Mobiltelefon +47 91374394
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Organisasjonspsykologi og ledelse

 • Psykologiens historie og grunnlagsproblemer

 • Politisk psykologi og krig

 • Psykologi, estetikk og billedkunst

Bakgrunn

 • Professor i organisasjonspsykologi

 • Sjefpsykolog for Forsvaret

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Politisk psykologi

Publikasjoner

 • Grenness, Carl-Erik & Madsen, Ole Jacob (2012). Kritiske forutsetninger for moderne psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(8), s 759- 765 Vis sammendrag
 • Grenness, Carl-Erik & Magnussen, Svein (2009). Psykologi og kunst. Eksemplet Salvador Dali, I: Bjørg Røed Hansen & Svein Magnussen (red.),  Psykologiens yttergrenser.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-280-8.  Kapittel 7.  s 159 - 195
 • Arnulf, Jan Ketil; Dreyer, Heidi C. & Grenness, Carl-Erik (2005). Trust and Knowledge creation: how the dynamics of trust and absorptive capacity may affect supply chain management develeopment projects. International Journal of Logistics Research and Applications.  ISSN 1367-5567.  8(3), s 225- 236
 • Grenness, Carl-Erik (2005). Consultants: A Critical Perspective, In Steinar Bjartveit & Gøran Roos (ed.),  Scandinavian perspectives on management consulting.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 8202234239.  4.
 • Grenness, Carl-Erik (2002). Estetikk og psykologi. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  5(1), s 18- 23
 • Grenness, Carl-Erik (1998). Vitenskapelig ansvarlighet. Kvalitetssikring, vitenskapelighet og etikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  35(11), s 1082- 1089
 • Grenness, Carl-Erik (1997). Det ubevisste hos Freud - med blikk på kognitiv psykologi, I: Geir Overskeid & Frode Svartdal (red.),  Det Ubevisste og Moderne Vitenskap.  Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo.  ISBN 82-417-0719-3.  kapittel 3.  s 50 - 71
 • Grenness, Carl-Erik (1993). Hva skal til for å trives?, I: Reidar Almås (red.),  Arbeidsmiljøet i landbruket.  Landbruksforlaget.  ISBN 82-529-1614-7.  Kapittel 2.  s 34 - 43
 • Grenness, Carl-Erik & Magnussen, Svein (1989). Analyse av bilder. Nivåproblemet (Del 1). Bilder og virkelighet. En persepsjonspsykologisk analyse. (del 2). Bildet og menneskts natur (Del 3), I: Jon Skeie (red.),  Bilder og læring.  Norges allmennvitenskapelige forskningsråd.  ISBN 82-7216-570-8.  Kapittel 1.  s 9 - 55
 • Grenness, Carl-Erik & Magnussen, Svein (1989). Words and Pictures, In Ivar A. Bjørgen (ed.),  Basic Issues in Psychology.   ISBN 82-90373-41-4.  Kapittel 5.  s 69 - 83
 • Grenness, Carl-Erik (1978). Om sosial forandring, I: Lars Hem & Harriet Holter (red.),  Sosialpsykologi 2. Arbeidsliv, samfunn og vitenskap.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-01815-6.  kapittel 16.  s 281 - 298
 • Grenness, Carl-Erik (1973). Filosofi: Vitenskapen om det konkrete, I: Anfinn Stigen (red.),  Generasjoner i norsk filosofi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-05784-2.  Del I.  s 25 - 51
 • Grenness, Carl-Erik (1973). Marihuana og nykapitalisme, I: Lars Hem & Harriet Holter (red.),  Sosialpsykologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-02293-5.  Del III.  s 275 - 290
 • Grenness, Carl-Erik (1973). Om sjalusi, I: Lars Hem & Harriet Holter (red.),  Sosialpsykologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-02293-5.  Del II.  s 130 - 139

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald & Malnes, Raino Sverre (2005). Introduksjon til samfunnsfag. Vitenskapsteori, argumentasjon og faghistorie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31154-4.  496 s.
 • Grenness, Carl-Erik (2004). Hva er psykologi. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00569-1.  132 s.
 • Grenness, Carl-Erik (1999). Kommunikasjon i organisasjoner. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-004-7.  250 s.
 • Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald & Malnes, Raino Sverre (1998). Samfunn og vitenskap. 2. utgave. ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0885-8.  491 s.
 • Grenness, Carl-Erik; Johansson, Anders; Rudberg, Monica Johansson & Sjue, Finn (red.) (1972). Psykologi och makt. Uppsatser i psykologins dialektik 2. Bo Cavefors Bokförlag, Lund.  ISBN 91-504-0289-7.
 • Grenness, Carl-Erik; Johansson, Anders; Rudberg, Monica Ylva Helene & Sjue, Finn (1972). Psykologi och makt. Uppsatser i psykologins dialektik 2. Bo Cavefors bokförlag.  ISBN 91-504-0289-7.  303 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. jan. 2017 15:32 - Sist endret 29. juni 2018 10:28