Carl-Erik Grenness

Bilde av Carl-Erik Grenness
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Organisasjonspsykologi og ledelse

 • Psykologiens historie og grunnlagsproblemer

 • Politisk psykologi og krig

 • Psykologi, estetikk og billedkunst

Bakgrunn

 • Professor i organisasjonspsykologi

 • Sjefpsykolog for Forsvaret

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Politisk psykologi

Publikasjoner

 • Grenness, Carl-Erik & Madsen, Ole Jacob (2012). Kritiske forutsetninger for moderne psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(8), s. 759–765.
 • Grenness, Carl-Erik & Magnussen, Svein (2009). Psykologi og kunst. Eksemplet Salvador Dali. I Hansen, Bjørg Røed & Magnussen, Svein (Red.), Psykologiens yttergrenser. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-280-8. s. 159–195.
 • Grenness, Carl-Erik (2005). Consultants: A Critical Perspective. I Bjartveit, Steinar & Roos, Gøran (Red.), Scandinavian perspectives on management consulting. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 8202234239.
 • Arnulf, Jan Ketil; Dreyer, Heidi C. & Grenness, Carl-Erik (2005). Trust and Knowledge creation: how the dynamics of trust and absorptive capacity may affect supply chain management develeopment projects. International Journal of Logistics Research and Applications. ISSN 1367-5567. 8(3), s. 225–236.
 • Grenness, Carl-Erik (2002). Estetikk og psykologi. Psykologisk tidsskrift. ISSN 1501-7508. 5(1), s. 18–23.
 • Grenness, Carl-Erik (1998). Vitenskapelig ansvarlighet. Kvalitetssikring, vitenskapelighet og etikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 35(11), s. 1082–1089.
 • Grenness, Carl-Erik (1997). Det ubevisste hos Freud - med blikk på kognitiv psykologi. I Overskeid, Geir & Svartdal, Frode (Red.), Det Ubevisste og Moderne Vitenskap. Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo. ISSN 82-417-0719-3. s. 50–71.
 • Grenness, Carl-Erik (1993). Hva skal til for å trives? I Almås, Reidar (Red.), Arbeidsmiljøet i landbruket. Landbruksforlaget. ISSN 82-529-1614-7. s. 34–43.
 • Grenness, Carl-Erik & Magnussen, Svein (1989). Analyse av bilder. Nivåproblemet (Del 1). Bilder og virkelighet. En persepsjonspsykologisk analyse. (del 2). Bildet og menneskts natur (Del 3). I Skeie, Jon (Red.), Bilder og læring. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd. ISSN 82-7216-570-8. s. 9–55.
 • Grenness, Carl-Erik & Magnussen, Svein (1989). Words and Pictures. I Bjørgen, Ivar A. (Red.), Basic Issues in Psychology. ISSN 82-90373-41-4. s. 69–83.
 • Grenness, Carl-Erik (1978). Om sosial forandring. I Hem, Lars & Holter, Harriet (Red.), Sosialpsykologi 2. Arbeidsliv, samfunn og vitenskap. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-01815-6. s. 281–298.
 • Grenness, Carl-Erik (1973). Filosofi: Vitenskapen om det konkrete. I Stigen, Anfinn (Red.), Generasjoner i norsk filosofi. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-05784-2. s. 25–51.
 • Grenness, Carl-Erik (1973). Om sjalusi. I Hem, Lars & Holter, Harriet (Red.), Sosialpsykologi. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-02293-5. s. 130–139.
 • Grenness, Carl-Erik (1973). Marihuana og nykapitalisme. I Hem, Lars & Holter, Harriet (Red.), Sosialpsykologi. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-02293-5. s. 275–290.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald & Malnes, Raino Sverre (2005). Introduksjon til samfunnsfag. Vitenskapsteori, argumentasjon og faghistorie. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31154-4. 496 s.
 • Grenness, Carl-Erik (2004). Hva er psykologi. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00569-1. 132 s.
 • Grenness, Carl-Erik (1999). Kommunikasjon i organisasjoner. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-004-7. 250 s.
 • Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald & Malnes, Raino Sverre (1998). Samfunn og vitenskap. 2. utgave. ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0885-8. 491 s.
 • Grenness, Carl-Erik; Johansson, Anders; Rudberg, Monica Johansson & Sjue, Finn (1972). Psykologi och makt. Uppsatser i psykologins dialektik 2. Bo Cavefors Bokförlag, Lund. ISBN 91-504-0289-7.
 • Grenness, Carl-Erik; Johansson, Anders; Rudberg, Monica Ylva Helene & Sjue, Finn (1972). Psykologi och makt. Uppsatser i psykologins dialektik 2. Bo Cavefors bokförlag. ISBN 91-504-0289-7. 303 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grenness, Carl-Erik (2002). Svendsen om evolusjonspsykologi. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 56(2/3), s. 117–123.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. jan. 2017 15:32 - Sist endret 29. juni 2018 10:28