Astri Heen Wold

Professor emeritus
Bilde av Astri Heen Wold
Mobiltelefon 90 83 87 89
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Spørsmål knyttet til språk og kommunikasjon bredt definert - i de senere årene med et hovedfokus på to/flerspråklighet og barn fra språklige minoriteter i møte med norsk skole og barnehage

 • Pedagogisk-psykologisk rådgivning og arbeid innen den Pedagogisk-psykologiske tjenesten, for eksempel tjenestens arbeid med barn fra språklige minoriteter

 • Kultur- og samfunnspsykologi og hvordan psykologiske fenomener, som barns utvikling, må forstås i forhold til kulturell, sosial og historisk situasjon

Veiledning:

Veileder relativt bredt innen området språk og kommunikasjon, gjerne med et fokus på flerspråklighets problematikk og flerkulturell/flerspråklig oppvekst.

Undervisning

PSY4501 - Utvikling, livsløp og kultur

Bakgrunn

 • Cand. psychol. fra 1966

 • Dr. philos fra 1976

 • Har vært ansatt ved Psykologisk institutt, UiO siden 1968, fra 1993 som professor

 • Har lang og bred erfaring fra undervisning, forskning og administrasjon

 • Har også arbeidet innenfor Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • I de senere årene har vært med på å bygge opp et undervisningstilbud i Kultur- og samfunnspsykologi innenfor mastergraden i psykologi

Verv

 • Medlem av Programrådet for Ba og masterprogrammene

 • Leder av faggruppen for Kultur- og samfunnspsykologi

 • Tidligere erfaring blant annet som leder av Psykologisk institutt, medlem av Den sentrale klagenemnd ved UiO og medlem av Det norske forskningsråds faggruppe og fagkomitee for sosial medisin og helsetjenesteforskning

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Sosialpsykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 9. mai 2019 15:50