Anne Marie Torgersen

Emeritus
Bilde av Anne Marie Torgersen
Mobiltelefon 414 79 641
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Hovedfelt innen forskning har vært en longitudinell undersøkelse av en gruppe på ca 50 tvillingpar fulgt fra fødsel til 30 år ved følgende aldre: som spedbarn, ved 6, 15 og 30 år. I barneårene var individuelle forskjeller i temperament et hovedtema, i voksen alder mer rettet mot personlighet (Big Five), personlighetsforstyrrelser (Millon) og tilknytning hos voksne (AAI).

 • Utvikling og endring har stadig vært i fokus.

 • Forholdet mellom tvillinger er et tema som er av spesiell interesse.

 • Sitter i et ekspertråd for Tvillingforeldreforeningen. Har en ettermiddag i måneden avtale med tvillingforeldreforeningens hovedkontor i Oslo der jeg tar imot tvillingforeldre eller tvillinger til klinisk rådgivning og samtaler.

 • Forebyggende arbeid fra spedbarnsalderen av er et grunntema i et doktorarbeid

 • Veileder og et prosjekt som er under oppstart i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

 • Psykoterapi av barn og familier. Spesielt opptatt av at lek som kommunikasjon med barna ikke skal forkastes selv om teoretiske rammer er i forandring, og samarbeidet med foreldrene er sentralt.

 • Teoretisk forankring i klinisk arbeid er eklektisk, med utviklingspsykopatologi som overordnet ramme. 

Undervisning

 • PSYC 3200 - Utviklingspsykologi foreleser om Temperament

 • PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

 • Del 1: forelesning for hele kullet,  og Del 2: leder en av fire grupper

 • Psyc6300 Praktikum                                                                                                                                                                                       Følger en gruppe på 4 studenter over to semestre, veileder i klinisk arbeid med barn og deres familie. Sted: Nic Waals Institutt

Bakgrunn

 • Cand.psychol fra UiO 1973

 • Spesialist i klinisk psykologi, 1988

 • Spesialist i klinisk barnepsykologi, 1991

 • Dr.philos 1992 med arbeidet: ”Genetic and environmental influence on temperamental behavior. A longitudinal study of twins from infancy to adolescence.”

 • Fast ansatt ved UiO fra 2002

 • Tidligere forskningsstipendiat og arbeidssted både ved Psykologisk institutt i Oslo, ved Psykologisk fakultet i Bergen og ved R-BUP i Oslo.

 • Jobbet som klinisk barnepsykolog noe i PP-tjenesten men mest i barne - og ungdomspsykiatrien. 

Verv

 • Medlem av Regional etisk kommite (REK) Sør-Øst

 • Medlem avRegionalt fagråd i Helse Sør – Øst. Avd. Barn 

Samarbeid

Samarbeider med Kåre Olafsen og Stein Erik Ulvund ved Universitetet i Tromsø om et prosjekt som handler om forebyggende arbeid via helsestasjoner der målet er formidling av kunnskaper om individuelle forskjeller i temperament hos spedbarn .

Emneord: Utviklingspsykologi, Klinisk psykologi
Publisert 4. nov. 2010 16:03 - Sist endret 8. juli 2019 15:55