Anne Marie Torgersen

Emeritus
Bilde av Anne Marie Torgersen
Mobiltelefon 414 79 641
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Hovedfelt innen forskning har vært en longitudinell undersøkelse av en gruppe på ca 50 tvillingpar fulgt fra fødsel til 30 år ved følgende aldre: som spedbarn, ved 6, 15 og 30 år. I barneårene var individuelle forskjeller i temperament et hovedtema, i voksen alder mer rettet mot personlighet (Big Five), personlighetsforstyrrelser (Millon) og tilknytning hos voksne (AAI).

 • Utvikling og endring har stadig vært i fokus.

 • Forholdet mellom tvillinger er et tema som er av spesiell interesse.

 • Sitter i et ekspertråd for Tvillingforeldreforeningen. Har en ettermiddag i måneden avtale med tvillingforeldreforeningens hovedkontor i Oslo der jeg tar imot tvillingforeldre eller tvillinger til klinisk rådgivning og samtaler.

 • Forebyggende arbeid fra spedbarnsalderen av er et grunntema i et doktorarbeid

 • Veileder og et prosjekt som er under oppstart i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

 • Psykoterapi av barn og familier. Spesielt opptatt av at lek som kommunikasjon med barna ikke skal forkastes selv om teoretiske rammer er i forandring, og samarbeidet med foreldrene er sentralt.

 • Teoretisk forankring i klinisk arbeid er eklektisk, med utviklingspsykopatologi som overordnet ramme. 

Undervisning

 • PSYC 3200 - Utviklingspsykologi foreleser om Temperament

 • PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

 • Del 1: forelesning for hele kullet,  og Del 2: leder en av fire grupper

 • Psyc6300 Praktikum                                                                                                                                                                                       Følger en gruppe på 4 studenter over to semestre, veileder i klinisk arbeid med barn og deres familie. Sted: Nic Waals Institutt

Bakgrunn

 • Cand.psychol fra UiO 1973

 • Spesialist i klinisk psykologi, 1988

 • Spesialist i klinisk barnepsykologi, 1991

 • Dr.philos 1992 med arbeidet: ”Genetic and environmental influence on temperamental behavior. A longitudinal study of twins from infancy to adolescence.”

 • Fast ansatt ved UiO fra 2002

 • Tidligere forskningsstipendiat og arbeidssted både ved Psykologisk institutt i Oslo, ved Psykologisk fakultet i Bergen og ved R-BUP i Oslo.

 • Jobbet som klinisk barnepsykolog noe i PP-tjenesten men mest i barne - og ungdomspsykiatrien. 

Verv

 • Medlem av Regional etisk kommite (REK) Sør-Øst

 • Medlem avRegionalt fagråd i Helse Sør – Øst. Avd. Barn 

Samarbeid

Samarbeider med Kåre Olafsen og Stein Erik Ulvund ved Universitetet i Tromsø om et prosjekt som handler om forebyggende arbeid via helsestasjoner der målet er formidling av kunnskaper om individuelle forskjeller i temperament hos spedbarn .

Emneord: Utviklingspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 39(2), s. 183–197. doi: 10.1002/imhj.21697. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torgersen, Anne Mari (2016). A longitudinal study of twins from birth to adulthood. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 26(1-2), s. 107–116. doi: 10.5324/nje.v26i1-2.2023.
 • Reichelt, Sissel; Skjerve, Jan Eirik; Nielsen, Geir Høstmark; Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (2015). Managing group supervision with beginning therapists: What can experienced supervisors tell us? Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 67(4), s. 285–300. doi: 10.1080/19012276.2015.1013976.
 • Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Tambs, Kristian; Magnus, Per; Torgersen, Anne Mari & Gustavson, Kristin (2014). Multiple births and maternal mental health from pregnancy to 5 years after birth: a longitudinal population-based cohort study. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 24(1-2), s. 203–208. doi: 10.5324/nje.v24i1-2.1823. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torgersen, Anne Mari (2013). Forklaringer på individuelle forskjeller i tilknytningsmønstre hos barn og voksne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(1), s. 16–22.
 • Alvik, Astrid; Torgersen, Anne Mari; Aalen, Odd O. & Lindemann, Rolf (2011). Binge alchohol exposure once a week in early pregnancy predicts temperament and sleeping problems in infants. Early Human Development. ISSN 0378-3782. 87, s. 827–833. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2011.06.009.
 • Olafsen, Kåre Sten; Torgersen, Anne Mari & Ulvund, Stein Erik (2011). Temperament som bidrag i en skreddersydd spedbarns- og småbarnspraksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(9), s. 848–855.
 • Skjerve, Jan Eirik; Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed & Reichelt, Sissel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Nondisclosure in group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 28–48. doi: 10.1027/1901-2276.61.3.38.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Skjerve, Jan Eirik; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed & Reichelt, Sissel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 49–59. doi: 10.1027/1901-2276.61.3.5.
 • Reichelt, Sissel; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Rønnestad, Michael Helge; Torgersen, Anne Mari & Jacobsen, Claus Haugaard [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Nondisclosure in group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 5–27. doi: 10.1027/1901-2276.61.3.5.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Skjerve, Jan; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed & Reichelt, Sissel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 49–58.
 • Reichelt, Sissel; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Rønnestad, Michael Helge; Torgersen, Anne Mari & Jacobsen, Claus Haugaard [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 5–27.
 • Skjerve, Jan; Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed & Reichelt, Sissel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 28–48.
 • Torgersen, Anne Mari; Grova, Bjørg Kari & Sommerstad, Renate (2007). A pilot study of attachment patterns in adult twins. Attachment & Human Development. ISSN 1461-6734. 9(2), s. 127–138. doi: 10.1080/14616730701349705.
 • Torgersen, Anne Mari (2006). Tvillinger i puberteten. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 6(1), s. 25–45.
 • Nygaard, Egil; Smith, Lars & Torgersen, Anne Mari (2002). Temperament in children with Down syndrome and in prematurely born children. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 43(1), s. 61–71. doi: 10.1111/1467-9450.00269.
 • Torgersen, Anne Mari & Janson, Harald Tage (2001). Why do identical twins differ in personality: Shared environment reconsidered. Twin research. ISSN 1369-0523. 5(1), s. 44–52.

Se alle arbeider i Cristin

 • Malykh, S.B. & Torgersen, Anne Mari (2007). Gene. Brain. Behavior. Russian Panorama Press. ISBN 978-5-93165-212-2. 270 s.
 • Torgersen, Anne Mari (2004). Tvillinger og forholdet mellom dem. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-22619-8. 210 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice.
 • Torgersen, Anne Mari & Grova, Bjørg (2012). Twins' relationship in retrospect: Does zygosity matter ?
 • Grova, Bjørg; Torgersen, Anne Mari & Sommerstad, Renate (2011). Attachment in adult twins: Genetic influence on twins' close relationship.
 • Torgersen, Anne Mari (2006). Tvillinger i psykologien og i hverdagslivet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 43(2), s. 97–98.
 • Torgersen, Anne Mari; Grova, Bjørg Kari & Sommerstad, Renate (2005). Attachment in Adult Twins.
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (2003). Sleep and breastfeeding in twins and singletons. Foredrag.
 • Torgersen, Anne Mari & Grova, Bjørg (2003). Sleep and breastfeeading in twins and singeltons.
 • Grova, Bjørg Kari; Hagtvet, Knut A. & Torgersen, Anne Mari (2001). Developmental trends in sleep behavior : A twin study across 30 years.
 • Grova, Bjørg; Hagtvet, Knut Arne & Torgersen, Anne Mari (2001). Developmental trends in sleep behavior: A twin study across 30 years.
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (1998). Infant sleep rythm in twins and singletons.
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (1997). Cultural influence on sleep rythm in infants.
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (1996). Sleep behavior in infant twins and singletons.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 16:03 - Sist endret 8. juli 2019 15:55