Agnes Andenæs

Bilde av Agnes Andenæs
English version of this page
Telefon +47 22845214
Rom S03-14
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Foreldreskap & oppvekst knyttet til "vanlige" barn og til barn det er knyttet bekymring til

 • Barnehage og dagligliv for småbarn - barnehagens plass i familiers og småbarns liv i dagens samfunn

 • Utfordringer knyttet til flerfaglighet, særlig hvordan psykologisk kunnskap ”transporteres” til andre fag og kunnskapsområder, og til forskjellige praksisfelt.

 • Generalisering i kvalitativ forskning

Undervisning

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis ved PSI 2006-

 • Forsker ved NOVA 1997-2008

 • Har vært ansatt på Psykologisk institutt, NTNU, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, og Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

 • Cand. psychol fra UiO i 1980, dr.polit fra NTNU i 1995.

Verv

 • Medlem i Programrådet for tverrfaglige kjønnsstudier, STK, UiO

 • Medlem i Forskningsutvalget, R-BUP Helseregion Øst og Sør

Samarbeid

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Metode, Sosialpsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Eikrem, Trine Charlotte & Andenæs, Agnes (2021). Barns deltakelse i skilsmisssemekling. Barn. ISSN 0800-1669. 39(2-3), s. 47–62. doi: 10.5324/barn.v39i2-3.3790. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ditlefsen, Ingrid Tande; Nissen-Lie, Helene Amundsen; Andenæs, Agnes; Normann-Eide, Eivind; Johansen, Merete Selsbak & Kvarstein, Elfrida Hartveit (2021). “Yes, There Is Actually Hope!”—A Qualitative Investigation of How Patients Experience Mentalization-Based Psychoeducation Tailored for Borderline Personality Disorder. Journal of psychotherapy integration. ISSN 1053-0479. 31(3), s. 257–276. doi: 10.1037/int0000243.
 • Omland, Guro Brokke; Andenæs, Agnes & Sveaass, Nora (2020). ‘Discuss it with your legal guardian’: Challenges in practising care for young unaccompanied refugee minors. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. doi: 10.1111/cfs.12810.
 • Andenæs, Agnes & Sundnes, Anita (2019). Døgnet rundt: Utforskning av foreldres omsorg for barn. I Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (Red.), Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02979-5. s. 226–250.
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2019). Peer relationships at residential care institutions for unaccompanied refugee minors: An under-utilised resource? Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. doi: 10.1177/1473325019860183. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andenæs, Agnes & Jansen, Anne (2019). Innledning. I Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (Red.), Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02979-5. s. 11–25.
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2018). Negotiating developmental projects: Unaccompanied Afghan refugee boys in Norway. Childhood. ISSN 0907-5682. 25(1), s. 78–92. doi: 10.1177/0907568217718032.
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2017). Sharing Early Care: Learning from Practitioners. I Fleer, Marilyn & van Oers, Bert (Red.), International Handbook of Early Childhood Education. Springer. ISSN 9789402409253. s. 1483–1503.
 • Jevne, Kari Sjøhelle & Andenæs, Agnes (2017). Parents in high-conflict custodial cases: negotiating shared care across households. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. 22(1), s. 296–305. doi: 10.1111/cfs.12240.
 • Sundnes, Anita & Andenæs, Agnes (2016). Parental regulation of infant sleep: Round-the-clock efforts for social synchronization. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 37(3), s. 247–258. doi: 10.1002/imhj.21568.
 • Hollekim, Ragnhild; Anderssen, Norman & Andenæs, Agnes (2014). Images of Children in Views on Same-Sex Adoption Rights. Journal of GLBT Family Studies. ISSN 1550-428X. s. 1–19. doi: 10.1080/1550428X.2014.947462.
 • Sundnes, Anita & Andenæs, Agnes (2014). Hva med foreldrene? Barnehage, sosial mobilitet og utvikling. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 17(4), s. 30–41.
 • Andenæs, Agnes (2014). The task of taking care of children: Methodological perspectives and empirical implications. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. 19(3), s. 263–271. doi: 10.1111/j.1365-2206.2012.00897.x.
 • Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (2013). 'Heading for Japan': Prospective narratives and development among young people living in residential care. Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. 12(2), s. 119–134. doi: 10.1177/1473325011423588.
 • Andenæs, Agnes (2012). The task of taking care of children: methodologicalperspectives and empirical implications. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. doi: 10.1111/j.1365-2206.2012.00897.x.
 • Andenæs, Agnes (2012). Hvilket barn? Om barneliv, barnehage og utvikling. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. 5(1), s. 1–14. doi: 10.7577/nbf.316.
 • Andenæs, Agnes (2012). From 'placement' to 'a child on the move'. Methodological strategies to give children a more central position in Child Welfare Service. Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. 11(5), s. 486–501. doi: 10.1177/1473325011408174.
 • Andenæs, Agnes (2011). Chains of care: Organising the everyday life of young children attending day care. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 63(2), s. 49–67. doi: 10.1027/1901-2276/a000032.
 • Andenæs, Agnes (2006). ""Barns beste"" og utviklingspsykologi i velferdsstaten nøytrale formuleringer med kjønnete betydninger. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 36–50.
 • Sundnes, Anita E. & Andenæs, Agnes (2006). Barnehage som hjelpetiltak for barn under tre år - hvorfor brukes det så sjelden? Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 83(3), s. 9–20.
 • Andenæs, Agnes (2005). Neutral claims – gendered meanings. Parenthood and developmental psychology in a modern welfare state. Feminism and Psychology. ISSN 0959-3535. 15(2).
 • Andenæs, Agnes (2004). Hvorfor ser vi ikke fattigdommen? Fra en undersøkelse om barn som blir plassert utenfor hjemmet. Nordisk sosialt arbeid. ISSN 0333-1342. 24(1), s. 19–34.
 • Andenæs, Agnes (2002). Når det selvfølgelige faller bort: Om besteforeldreskapet i utsatte familier. I Toverud, Ruth & Thorsen, Kirsten (Red.), Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp. Universitetsforlaget. ISSN 8251840074.
 • Toverud, Ruth; Thorsen, Kirsten; Gulbrandsen, Liv Mette; Andenæs, Agnes; Hjort, Haldis & Jensen, Tine Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2002). Kulturpsykologi - utgangspunkt, mål og framkomstmidler. I Toverud, Ruth & Thorsen, Kirsten (Red.), Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp. Universitetsforlaget. ISSN 8251840074. s. 17–34.
 • Andenæs, Agnes (2001). Foreldreveiledning; oppdatert kulturkunnskap som grunnlag for nysgjerrighet og lydhørhet. I Dyregrov, Atle; Lorentzen, Gustav & Raaheim, Kjell (Red.), Et liv for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-693-4.
 • Andenæs, Agnes (2000). Generalisering. Om ringvirkninger og gjenbruk av resultater fra en kvalitativ undersøkelse. I Haavind, Hanne (Red.), Kjønn og fortolkende metode: Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk..
 • Andenæs, Agnes (1998). Faglige premisser i politiske diskusjoner: Fra kontantstøttedebatten 1997-1998. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 12–26.
 • Andenæs, Agnes (1997). Fra usynlig offer til synlig aktør: å ta dagliglivet på alvor i barnevernsarbeid. I Backe-Hansen, Elisabeth & Havik, Toril (Red.), Barnevern på barns premisser. Ad Notam Gyldendal. Oslo.
 • Andenæs, Agnes (1997). Theories of development from the perspective of the children, their parents and the scientists. Researching Early Childhood. ISSN 1402-9359. 3, s. 51–73.
 • Andenæs, Agnes (1994). Små barns utvikling - sett innenfra og utenfra. I Hvilken forståelse har fire-fem-åringer og deres foreldre av utvikling? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 31, s. 397–409.
 • Andenæs, Agnes (1994). Små barns utvikling - sett innenfra og utenfra. II. Et sosiokulturelt syn på utviklingen hos fire-fem-åringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 31, s. 211–228.
 • Andenæs, A. & Haavind, Hanne (1993). When parents are living apart. Challanges and solutions for children with two homes. I Leira, Arnlaug (Red.), Family sociology - developing the field. report no. 5. Institute for Social Research, Oslo. s. 179–205.
 • Andenæs, Agnes (1993). Familiestrukturer i bevegelse - nye utviklingsmuligheter for barn? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 30, s. 533–545.
 • Andenæs, Agnes; Johannessen, Birte Folgerø & Ødegård, Tone (1992). Kjønnet som forsvant? Om betydningen av kjønn i psykologien. I Taksdal, Arnhild & Widerberg, Karin (Red.), Forståelser av kjønn i samfunnsvitenskapenes fag og kvinneforskning. Ad Notam Gyldendal, Oslo. ISSN 82-417-0131-4. s. 51–88.
 • Andenæs, Agnes (1992). Identitet og sosial endirng. Del I. Endringer i forholdet mellom kjønnene- hvordan skal vi forstå det? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 26, s. 603–615.
 • Andenæs, Agnes (1992). Identitet og sosial endring. Del II. Endringer i forholdet mellom kjønnene - hvordan skal vi forstå det? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 26, s. 683–695.
 • Andenæs, Agnes (1991). Fra undersøkelsesobjekt til medforsker? Livsformsintervju med 4-5-åringer. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. ISSN 0029-1463. 4, s. 274–292.
 • Andenæs, Agnes (1991). Livsformsintervju med 4-5-åringer: Motivasjon, kontroll og felles fokus. Barn. ISSN 0800-1669. 4, s. 20–31.
 • Andenæs, Agnes (1986). Ser dere ingen ting? Kvinneperspektiv på systemorientert familieterapi. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 14, s. 171–177.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (2019). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02979-5. 259 s.
 • Andenæs, Agnes (1996). Foreldre og barn i forandring. Pedagogisk Forum. ISBN 82-7391-039-3. 101 s.
 • Haavind, Hanne & Andenæs, A. (1987). Små barns livsvilkår i Norge [The life conditions of preschool children in Norway]. Oslo: Universitetsforlaget. 101 s.
 • Haavind, Hanne & Andenæs, Agnes (1987). Små barns livsvilkår i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-02578-0. 101 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Omland, Guro Brokke; Andenæs, Agnes & Sveaass, Nora (2021). Et oppdelt omsorgssystem er ingen administrativ detalj: Et bidrag til en utvidet forståelse av den psykiske problembelastningen for unge med bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger.
 • Andenæs, Agnes (2020). Hva var det som skjedde på psykologi? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Andenæs, Agnes (2020). Analyser av renslighetsregimer, selvmord, sakkyndighetsarbeid, enslige mindreårige asylsøkere og foreldreskap: Må vi finne opp hjulet hver eneste gang?
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2019). ‘Do you need to talk to someone?’ – Professionalising and outsourcing dialogues about psychological pain at residential care institutions for unaccompanied asylum-seeking young people.
 • Andenæs, Agnes; Jansen, Anne & Sundnes, Anita (2019). Workshop: Investigating parenthood for young teenagers – background, theoretical perspectives and empirical examples.
 • Andenæs, Agnes (2018). Familieverntjenestens samfunnsrolle.
 • Andenæs, Agnes (2018). Små utvalg, store spørsmål? Om generalisering i kvalitativ forskning. .
 • Andenæs, Agnes; Kjøs, Peder & Tjersland, Odd Arne (2017). «Delt bosted» – hva sier forskningen? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(3), s. 277–283.
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren & Madsen, Ole Jacob [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 198(5), s. 28–29.
 • Callaghan, Jane; Andenæs, Agnes & Macleod, Catriona (2015). Deconstructing Developmental Psychology 20 years on: Reflections, implications and empirical work. Feminism and Psychology. ISSN 0959-3535. 25(3), s. 255–265. doi: 10.1177/0959353515583702.
 • Andenæs, Agnes (2014). Sharing care for small children: Learning from practitioners.
 • Andenæs, Agnes (2014). Barnehagen som samarbeidspartner i familiers liv? Om faglige forståelser og hverdagslige praksiser.
 • Andenæs, Agnes (2014). Foreldres forståelse, ambisjoner og betingelser – bakgrunn for tenkning om tidlig innsats.
 • Andenæs, Agnes (2014). Å bli en far.
 • Andenæs, Agnes (2013). Barnehagen:Fra faktor til ledd i omsorgskjede, sosial møteplass og arena for deltakelse. Kunnskap fra kvalitativ forskning i barns dagligliv.
 • Andenæs, Agnes (2013). Med barnets beste som mandat. Foreldreskapspraksiser som kunnskapskilde for fagfolk.
 • Andenæs, Agnes (2013). Details matter. Practises of parenting in same-gendered famiies challenging ideas about sharing.
 • Andenæs, Agnes (2013). De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 40(4), s. 101–107.
 • Andenæs, Agnes (2013). Hverdagslivets usynlige innsats: Om rutiner, omsorgskjeder, utviklingskrav og omsorgsstandarder, Oppvekstrapporten 2013. Barne-ungdoms, og familiedirektoratet. ISSN 978-82-8286-200-4. s. 220–228.
 • Andenæs, Agnes (2012). Kulturpsykologiske perspektiver i dialog med ulike praksisområder.
 • Andenæs, Agnes & Finsæther, Kristine (2012). The child as a shared enterprise: same-gendered couples constructing family life.
 • Andenæs, Agnes (2012). How to understand day care for small children: a threat to children's emotional development, a factor with educational effects, an arena for screening, or a link i parents' chain of care?
 • Andenæs, Agnes (2012). Barns omsorgskarrierer: Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3-års alder.
 • Jansen, Anne; Andenæs, Agnes; Sundnæs, Anita; Bradbury, Jill & Haley, Jeanne (2012). Exploring everyday life. Human development within a cultural psychology perspective.
 • Andenæs, Agnes & Finsæther, Kristine (2011). Bridging the gap between family sociology and developmental psychology. Exploring parenthood in same-gendered couples.
 • Andenæs, Agnes (2011). Metodologiske refleksjoner: Mellom rigide oppskrifter og luftige ideer.
 • Andenæs, Agnes (2011). More to share and more sharing.
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2010). Deling av ansvar, omsorg og samvær: Moderne omsorgspraksiser som kunnskapskilde for fagfolk.
 • Andenæs, Agnes (2010). Tilnærminger og tradisjoner i barneforskning.
 • Andenæs, Agnes (2009). Sosial klasse- mer enn hva du har i lommeboka. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. 22(2), s. 40–42.
 • Andenæs, Agnes (2009). Chains of care: Organising the everyday life of small children attending day care.
 • Andenæs, Agnes (2006). Bokanmeldelse: Brandth, B., B. Bungum & E. Kvande (red.) "Valgfrihetens tid. Omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet.". Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 97–100.
 • Andenæs, Agnes (2005). Til barnas beste? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 42, s. 1116–1120.
 • Andenæs, Agnes; Christiansen, Øivin; Havik, Toril; Havnen, Karen J. Skaale; Skollerud, Kåre & Moldestad, Bente (2003). Barn og forskning underveis, resultater og perspektiver fra en undersøkelse om barn som blir plassert utenfor hjemmet. I Veland, Jarmund (Red.), Barnevernsboka 2000, årbok for barnevernet. Senter for Atferdsforskning. ISSN 82-7578-013-6. s. 160–167.
 • Andenæs, Agnes (2002). Tidsnød som diagnose og foreldres valgfrihet som medisin - blir det bedrre barndommer av slikt? I Befring, Edvard (Red.), Barn i Norge 2002. Årsrapport om barn og unges psykiske helse. Voksne for Barn, Oslo.
 • Andenæs, Agnes (2001). Moderskapet under lupen. NIKK magasin. ISSN 1502-1521. s. 19–26.
 • Andenæs, Agnes & Moldestad, Bente (1998). Hvem er de, og hvordan går det med dem? Landsomfattende forskningsprosjekt om barn som blir plassert utenfor hjemmet. Embla. ISSN 0807-0628. s. 20–23.
 • Haavind, Hanne & Andenæs, A. (1998). Care and the responsibilities for children - creating the life of women creating themselves. Manuscript.
 • Andenæs, Agnes (1997). Kontantstøtte - en gavepakke til mannen. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Andenæs, Agnes (1996). Barnehagen og den moderne familien. Debattserien for barnehagefolk.
 • Andenæs, Agnes (1995). Seksualiserte grenseoverskridelser i bbehandlingsrelasjonen - det angår ogs¨deg og meg. et intervju med Gary T. Schoener. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 32, s. 242–245.
 • Andenæs, Agnes (1994). Er det psykolog og hushjelp som må til? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 31, s. 307–309.
 • Andenæs, A. & Haavind, Hanne (1988). Den moderne barndommen - utfordringer og løsninger for 5-åringen (Modern childhood - new challanges and solutions for the year olds).
 • Sundnes, Anita; Gulbrandsen, Lars ; Andenæs, Agnes & Clausen, Sten-Erik (2004). ... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte. NOVA. ISSN 82-7894-187-4. 2004(6).
 • Andenæs, Agnes; Christiansen, Øivin; Havik, Toril; Havnen, Karen J. Skaale; Moldestad, Bente & Skollerud, Kåre H. (2001). Barn som blir plassert utenfor hjemmet - risiko og utvikling. Framgangsmåter og erfaringer med å opparbeide et empirisk materiale. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 0808-9183.
 • Andenæs, Agnes (2000). Et barnevern med lydhørhet for barnet. Fra generelle risikofaktorer og globale modeller til forståelse av spesifikke, tilrettelagte dagliglivserfaringer. NOVA. ISSN 0808-9183. 2000(5).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 3. jan. 2019 15:44