Morten Eikeland

Ph.d.-kandidat

Faglige interesser

  • Gruppepsykologi, team og intergruppe relasjoer

  • Ledelse og lederutvikling

  • Team og organisasjonsutvikling

  • Epistemisk kognisjon

  • Moral psykologi

  • Vurdering og beslutningspskologi

PhD prosjektet

I dette prosjektet har jeg som mål å utvikle en teori om Gruppeaktiv åpenhetstenkning (G-AOT). Det handler om måten grupper tenker på. Tenking kan bli definert som innsatsen for å løse tvil (Baron, 2008). Til nå har aktiv åpenhetstenkning (AOT) blitt studert som et individuelt fenomen og har blitt sett på som en tenkestil. Baron (2008) ser på AOT som en normativ standard for god tenkning og er et viktig element i rasjonell tenkning. Det innebærer en reflekterende måte å prosessere informasjon på og regulere sikkerheten i tenkningen. For å løse tvil gjør vi to typer søk: hvor lenge/mye vi søker og retning i søk. Vi kan søke internt i hukommelsen eller eksternt i omgivelsene. Vi kan søke mye eller lite før vi konkluderer. Vi søker også i retning. Vi kan søke i retning av hva vår pre-definerte intuisjon eller mening er eller vi kan lete etter informasjon som går imot vår intuisjon. Sikkerheten i tenkningen handler om hvor sikre vi er at våre tenkning og konklusjon av den er riktig nok til beslutte. Vi har en tendens til å være sikrere enn vi har grunnlag for å være gitt søket som er gjort. AOT har som mål å unngå min-side skjevhet i tenkningen og unngå en overdreven tro på pre-definerte konklusjoner i forhold søket som er gjort. Tenking har som oftest blitt studert på individnivå, men jeg vil argumentere for at tenkning også skjer på gruppenivå.

Grupper og team kan også tenke. Grupper former, deler og utforsker informasjon og evaluerer hverandres tenkning og skal ofte ta valg. Grupper kan ha meninger som ingen enkeltindivider i gruppen tenker, men samtidig er de ofte påvirket av individuell tenkning. Gruppeprosesser vil også påvirke gruppens tenkning. Gruppeaktiv åpenhetstenkning er en tenkestil på gruppenivå. I dette prosjektet vil jeg utforske hvordan G-AOT kan gjenkjennes og konseptualiseres i grupper. I tillegg ønsker jeg å klassifisere og identifisere hvordan høy og lav G-AOT manifesterer seg i grupper. Hvilke gruppeprosesser, samspillsmønster, argumentasjon, lytting, utforsking av hverandres perspektiver og annen verbal og ikke-verbal atferd kan identifiseres som høy og lav G-AOT. I tillegg ønsker jeg spesielt å utforske hvordan ledere hemmer og fremmer G-AOT og hvilke effekter G-AOT har på teamets resultater. Et annet mål ved prosjektet er å bruke disse funnene fra kvalitative studiene av reelle ledergrupper til å utvikle en G-AOT skala, som skal testes og valideres. En videre drøm, om jeg får tid, er å utvikle intervensjoner som kan bidra til å øke G-AOT (hvis jeg finner at det har positive effekter på gruppen og individet).

Bakgrunn

  • Programdirektør på AFF Samspill og Ledelse. og Seniorkonsulent på AFF v/NHH. Jeg har vært ansatt i AFF siden 2007

  • Master i I/O psykologi fra Deaking university, Australia i 2005

Veiledere

  • Hovedveileder: Beate Seibt, Professor, Psykologisk institutt, UiO Bi-veileder

  • Henning Bang, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, gruppeproesser, Ledelse, organisasjonspsykologi, Beslutning- og bedømningspsykologi

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 5. apr. 2022 13:16 - Sist endret 5. apr. 2022 13:16