Linda Severinsen

Ph.d.-kandidat
Bilde av Linda Severinsen
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

  • Barn og unges psykiske helse

  • Familieterapi

  • Emosjonsfokusert foreldreveiledning

Bakgrunn

Fullført psykologutdannelsen ved Universitetet i Oslo i 2012. Spesialisering i familiepsykologi ved Institutt for aktiv psykoterapi (IAP) fullført i 2019. Sertifisering som EFST terapeut i 2019. Videreutdanning i Affektbevissthetsmodellen fullført i 2016. Phd løpet er planlagt å vare fra 2021 til 2025.

  • 2021- PhD Kandidat ved Psykologisk Institutt UIO.

  • 2021- 50% phd stilling i Forskning og Utvikling (FOU), parallelt med 50% stilling i klinikk ved familieteamet i ABUP Kristiansand.

  • 2020-21: 50% forskerstilling for å bistå i pilotprosjekt knyttet til EFST (emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre) og angst.

  • 2015 ‑ ABUP familieteamet, Familieenheten, Kristiansand.

  • 2012-2015: DPS Strømme, Sørlandet sykehus HF

Forskningsteam

Hovedveileder og prosjektleder: Rune Zahl-Olsen, PhD, Seniorforsker ved Forskning og Utvikling (FOU), ABUP, Sørlandet sykehus HF

Medveileder: Helene A. Nissen-Lie, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Medveileder: Jan Reidar Stiegler, PhD, Norsk Institutt for emosjonsfokusert terapi.

Finansiering og samarbeid

Jeg er ansatt ved Sørlandet sykehus HF og arbeider ved avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Jeg jobber p.t 50% i klinikkens familieteam som psykologspesialist og 50 % innen forskning og utvikling (FOU). Doktorgradsprosjektet er finansiert av Helse SørØst og ABUP. Prosjektet er et RCT prosjekt hvor vi skal studere effektiviteten av foreldreveiledningsmodellen Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST) på barns psykiske helse.

Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, familie

Publikasjoner

  • Severinsen, Linda; Stiegler, Jan-Reidar; Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Ben, Shahar & Zahl-Olsen, Rune (2022). Effectiveness of emotion focused skills training for parents: study protocol for a randomized controlled trial in specialist mental health care. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 22(1). doi: 10.1186/s12888-022-04084-x.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. okt. 2021 14:46 - Sist endret 27. okt. 2021 23:37