Gina Åsbø

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Ansatt ved NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser),Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam, gjennom Rådet for Psykisk Helse. 

Akademiske interesser

Psykoselidelser og tidlig psykose. Interessert i ulike former for recovery (bedring), både klinisk og personlig recovery, samt hva som bidrar til bedring. Opptatt av perspektiver på bedring fra mennesker med egenerfaring fra psykose. Engasjert i å motvirke stigma mot psykiske lidelser generelt, psykoselidelser spesielt.

Bakgrunn

  • 2020- PhD-stipendiat ved NORMENT.
  • 2018-2019  Klinisk og kognitiv utreder ved NORMENT
  • 09/2013 – 08/2018   The Wright Institute, Amerikansk Doktorgrad (Psy.D.) i klinisk psykologi.
  • 08/2010 – 07/2012   Universitetet i Oslo, Bachelorgrad i psykologi
  • 08/2007 – 07/2010   Universitetet i Oslo,  Bachelorgrad i allmenn litteraturvitenskap

Forskningsteam

Prosjektleder og hovedveileder Carmen Simonsen (TIPS Sør-Øst/NORMENT), biveiledere Ingrid Melle (NORMENT/UIO) og Torill Ueland (NORMENT/UIO). Veiledning fra professor emeritus Hanne Haavind om kvalitativ metode og Livsformsintervju. Medforsker Sindre H. Kruse. Samarbeidspartnere: Wenche ten Velden Hegelstad (TIPS Stavanger) og Jone Bjørnestad (UIS). Mike Slade (Professor, Mental Health Recovery and Social Inclusion, University of Nottingham).

Emneord: Recovery, Clinical Recovery, Personal Recovery, Psychotic Disorders, Schizophrenia, Bipolar Disorder, Quantitative methods, Qualitative Methods

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 19. mars 2020 12:21 - Sist endret 30. apr. 2020 11:16