Beate Helmikstøl

Ph.d.-kandidat

Akademiske interesser

  • Sped- og småbarns utvikling

  • Psykisk helse (risikofaktorer, beskyttende faktorer, ulike utviklingsveier)

  • Forebygging og behandling

Jeg er særlig opptatt av barn og unges utvikling og psykisk helse. Jeg er opptatt av hvordan vi kan skape gode betingelser for en trygg oppvekst, og av hvordan vi kan bruke psykologisk kunnskap til å identifisere og hjelpe familier som strever.

Doktorgradsprosjektet

Prosjektet er en del av oppfølgingsstudien knyttet til Liten i Norge- studien (LiN). Den overordnede målsetningen er å øke kunnskap om pre- og postnatale risikofaktorer knyttet til skjevutvikling, og å kartlegge utviklingsveier til både vansker og mestring i tidlig barndom. LiN-studien er en prospektiv longitudinell kohortstudie som følger rundt 1000 barn fra svangerskap, gjennom småbarnsalder og nå videre inn i skolealder. I mitt prosjekt ønsker jeg å undersøke utviklingsveier til psykiske helseplager hos barn, samt å se på hvilke forhold som beskytter og som kan bidra til god tilpasning.

Finansiering og samarbeid

  • Liten i Norge har mottatt støtte fra Norges Forskningsråd, RBUP Øst og Sør og Havforskningsinstituttet. Oppfølgingsstudien er finansiert av Åse Gruda Skar-fondet ved Psykologisk Institutt ved UiO.

  • Doktorgradsløpet er finansiert av Ansgar Høyskole i Kristiansand.

Bakgrunn

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning i barne- og familieterapi. Klinisk erfaring fra BUP. For tiden ansatt som høyskolelektor i psykologi ved Ansgar Høyskole.

Forskningsteam

Hovedveileder: Eivor Fredriksen, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved UiO. Biveiledere: Vibeke Moe, førsteamanuensis og utdanningsleder ved Psykologisk Institutt ved UiO og Helge Slotten, førsteamanuensis i psykologi ved Ansgar Høyskole.

Knyttet til PROMENTA.

Publisert 8. apr. 2021 08:00