Vivian Aasvik

Seniorkonsulent - Psykologisk institutt
Bilde av Vivian Aasvik
Telefon +47 22854705
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Studie

Har du spørsmål om studiene dine?

  • Er du bachelorstudent eller går på 1.-6. semester profesjon, kontakt SV-info
  • Er du masterstudent eller går på 7.-12. semester profesjon, kontakt Psykologisk institutt

Arbeidsområder

Studiekonsulent for profesjonsstudiet i psykologi 1.-6. semester:

  • Studieveiledning
  • Utdanningsplaner for studenter på profesjonsprogrammet
  • Saksbehandling av søknader om fritak og godkjenning av emner
  • Sakshandling av søknader om permisjon, redusert studieprogresjon og utsatt studiestart
  • Undervisningsplanlegging

Annet

  • Ansvar for timeregnskapet ved PSI

Emneord: Eksamen bachelor, Eksamen master, Inspera, Klagebehandling, Begrunnelser, Eksamensavvikling, Studieadministrasjon
Publisert 22. mai 2019 15:51 - Sist endret 2. feb. 2021 09:54