Vivian Aasvik

Førstekonsulent - Psykologisk institutt
Bilde av Vivian Aasvik
Telefon +47 22854705
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Har du spørsmål om studiene dine?

  • Er du bachelorstudent eller går på 1.-6. semester profesjon, kontakt SV-info
  • Er du masterstudent eller går på 7.-12. semester profesjon, kontakt Psykologisk institutt

Arbeidsområder

  • Eksamen på profesjonsprogrammet i psykologi
  • Klage på karakter
  • Begrunnelser
  • Sensorer
  • Inspera
Emneord: Eksamen bachelor, Eksamen master, Inspera, Klagebehandling, Begrunnelser, Eksamensavvikling, Studieadministrasjon
Publisert 22. mai 2019 15:51 - Sist endret 29. mai 2019 11:00