Ingalill Herstad

Seniorkonsulent - Studie
Bilde av Ingalill Herstad
Telefon +47 22845238
Rom N01-14
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Psykologisk Institutt Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Har du spørsmål om studiene dine?

  • Er du bachelorstudent eller går på 1.-6. semester profesjon, kontakt SV-info
  • Er du masterstudent eller går på 7.-12. semester profesjon, kontakt Psykologisk institutt

 

Arbeidsoppgaver på Psykologisk institutt:


Studiekonsulent for bachelorprogrammet  og årsenheten i psykologi. Dette innebærer:

  • Ansvar for studieplaner, orienteringsmøter og nettinformasjon om innholdet i programmet og emnene i programmet

  • Bacheloroppgaven inkl. hjelp til å finne veileder

  • Ansvar for utdanningsplaner for studenter på bachelorprogrammet/årsenheten

  • Saksbehandler for søknader om fritak for emner på bachelorprogrammet/årsenheten

  • Undervisningsplanlegging

  • Studieveiledning

Utvekslingskoordinator ved Psykologisk Institutt:

  • Internasjonal koordinator med ansvar for studentutveksling og internasjonalisering av studier, samt forvaltning av instituttets samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter

Bakgrunn

  • Mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo
Emneord: Studieadministrasjon
Publisert 12. sep. 2019 12:39 - Sist endret 10. sep. 2021 13:05