Prosess-utfall: vellykkede og ikke vellykkede terapiforløp

Undersøkelse av positive og negative terapiforløp.

En prosess-utfalls undersøkelse av positive og negative terapiforløp med samme terapeuter i begge viste i interaksjonsanalyser av 3., 12. og 20. terapitime:

  1. Stabil og komplementær fiendtlighet karakteriserte negative forløp innen og over  terapitimer i forhold til positive forløp, selv om selve forekomsten av slike interaksjoner var lav.
  2. Selv om terapeuter søkte å unngå å besvare fientdlighet med fientlighet så påvirket det deres egen intierte fiendtlighet.
  3. Avvisning av terapeutens intervensjoner eskalerte i negative forløp og syntes å ha en særlig negativ innvirkning på terapeuten.

Se publikasjon nr. 15.
Lippe, A.L.v.d., Monsen, J.T., Rønnestad, M.H., & Eilertsen, D.E. (2008). Treatment failure in psychotherapy: The pull of hostility, Psychotherapy Research, 18 (4): 420-432
 

Publisert 14. des. 2010 16:10