Pasientfaktorer og utfall

Pasienters forsvarsfungering og utbytte av terapi

En studie undersøkte sammenheng mellom pasienters nivå av forvsarsfungering og utbytte av terapeutens bruk av tolkninger.

Resultatet viste en sammenheng mellom mer bruk av tolkning under terapi og et lavere nivå av umodne forsvarsmekanismer etter terapi.
 

Publisert 14. des. 2010 16:11