Behandling av pasienter med Borderline Personlighetsforstyrrelse

Pasienter med BPF responderte godt på ikke-manualiserte psykoterapier.

“Intent-to-treat” analyser viste at 62% ikke lenger oppfylte kriteriene for BPF diagnose ved terapislutt, og ved 2 års oppfølging etter terapi gjaldt dette 66%.

For øvrig fant en signifikante endringer med store effektstørrelser på samtlige utfallsmål (antall BPF kriterier, sum akse-II kriterier, global tilpasning, interpersonlige problemer, symptomer) både ved terapislutt og ved 2 års oppfølging.

Frafall under terapi var assosiert med å ha terapeut av motsatt kjønn, lav arbeidskapasitet (uførepensjon, sykemeldt) og forekomst av post-traumatisk stress lidelse (PTSD). Konklusjon: Ikke-manualiserte terapier med lang varighet kan gi bedre resultater enn forventet for pasienter med BPF.

Se publikasjon nr. 20.
Nysaeter, T. E., Nordahl, H. M., & Havik, O. E. (2010). A preliminary study of the naturalistic course of non-manualized psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: patient characteristics, attrition and outcome. Nordic Journal of Psychiatry, 64, 87-93.
 

Publisert 14. des. 2010 16:10