Allianse

Terapeutegenskaper og allianse

Terapeuter med en selvbeskrivelse der det var litt mer karaktieristisk at de kunne oppleve seg distansert (cold/distant), viste seg å henge sammen med lavere kvalitet av allianse både slik de selv og pasientene så det.

Studiene viste at dette er et meget sensitivt område for allianseutvikling.

Se publikasjon nr.16 og nr. 1:
Hersoug, A. G., Høglend, P, Havik, O.E., von der Lippe, A, & Monsen, J.T. (2009b).
Hersoug, A. G., Monsen, J.T, Havik, O.E., & Høglend, P. (2002).

Terapeutintervensjoner og allianse

En studie av tolkninger og pasienters forsvars- fungering og terapeutens tilpasning av tolkninger til pasientens nivå av forsvar viste: når terapeuten hadde mer støttende intervensjoner når pasienten hadde mer moden forsvarsfungering, opplevde pasienten bedre
terapeutisk allianse

Se publikasjon nr.8
Hersoug, A.G., Høglend, P., & Bøgwald, K-P (2004).

Pasientegenskaper og kvalitet av allianse

Pasienter med høyere nivå av en distansert/kald interpersonlig stil opplevde lavere kvalitet av allianse tidlig i terapi, men gjennomgikk positiv utvikling i løpet av terapien.

Se publikasjon nr.2 og nr. 17:
Hersoug, A.G., Monsen. J.T., Havik, O.E. & Høglend, P. (2002).
Hersoug, A. G., Høglend, P, Havik, O.E., von der Lippe, A, & Monsen, J.T. (2009a).
 

Publisert 14. des. 2010 16:09 - Sist endret 15. des. 2010 15:41