English version of this page

Kartlegging av utviklingsmessige og genetiske kjennetegn til sårbarhet og resiliens i ungdomshjernen

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer.

Om prosjektet

Ungdomshjernen er plastisk, hvilket muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen, hvor 50% av pasienter opplever psykiske symptomer før de er 14 år og 75% før de er 24 år. Begynnelsen av de fleste mentale lidelser ser derfor ut til å sammenfalle med store endringer i hjernen, samt overgangen til nye roller i livet gjennom ungdomstiden. De underliggende mekanismene for risiko og motstandsdyktighet til mentale lidelser i ungdomshjernen er derimot mindre kjent, hvilket bremser utviklingen av nyttige verktøy for tidlig oppdagelse, individuell klinisk prediksjon og behandling.

Mål

Denne studien vil undersøke samspillet mellom genetiske, hjerne-biologiske og miljømessige/sosiale variabler, både for å forstå og kartlegge normal hjerneutvikling, samt avdekke hvordan abnormal utvikling henger sammen med psykiske symptomer. Vi vil sammenstille data fra hjerneavbilding, mål på kognisjon og mental helse, samt biologiske mål. På sikt vil resultatene kunne bidra til forebygging, oppdagelse, og behandling av psykiske lidelser.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIMED2 - Forskerprosjekt) 2020 - 2025.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2020 10:07 - Sist endret 10. nov. 2020 11:13