English version of this page

Forebygging av nye depressive episoder (avsluttet)

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen og mange får tilbakefall, både etter medikamentell og psykologisk behandling. Derfor har National Institute of Health and Clinical Excellence pekt ut forebygging av nye depressive episoder (sekundærprevensjon) til å være den viktigste utfordringen i håndtering av depresjon.

Om prosjektet

Deprimerte personer har en tendens til automatisk å rette oppmerksomheten mot negative stimuli (ansikter som uttrykker tristhet, for eksempel). Dette gir kontinuerlig næring til negative tanker og følelser og spiller således en nøkkelrolle i å opprettholde den depressive tilstanden. Spesielt viktig er at denne tendensen også er karakteristisk for deprimerte i remisjon og friske personer som aldri har vært deprimert, men som har en kjent genetisk betinget sårbarhet. Et slikt mønster indikerer at oppmerksomhets "bias" er en sentral sårbarhetsfaktor for utvikling og opprettholdelse av tilstanden og ikke bare et korrelat til depressivt humør.

Mål

I dette prosjektet anvender vi en forholdsvis ny metode (Attention Bias Modification: ABM) rettet mot å modifisere denne type oppmerksomhetsavvik systematisk. Den sentrale hypotesen er at ABM vil påvirke kjente markører for tilbakefall positivt; rest symptomer, utskillelse av stress hormoner (cortisol) og emosjonsregulering.Videre er det en hypotese at disse effektene vil moduleres av et gen som regulerer re-opptak av serotonin fra synapsen (5-HTTLPR). Et sub-utvalg vil også inkluderes i en hjerneavbildningsstudie med siktemål å undersøke om intervensjonen påvirker nettverk i hjernen som er sentrale for regulering av følelser. Bedre kunnskap om nevrobiologiske mekanismer har også potensialet som grunnlag for å utvikle prinsipper for kombinasjoner med andre behandlingsmodaliteter, som medikamentell behandling.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (BEDREHELSE) 2014 - 2018.

Publisert 24. okt. 2016 13:06 - Sist endret 18. sep. 2019 14:11